ኮደ 25

1ፌስቶስ ኤቴ ፒተሴ ኻድ አሙክኖ ኦፐ ኦሬ፥ ከ ሌተ ሴሰ ኤዬ ፕሬ ከመዬ፥ ቄሳርየዬ ዴሰ ዬሩሰሌምፐ ኦሬ። 2ሳረ ቄሴወ እሾ ኦረ አይሁድ ኦፐ ኦረ መተ ቀፖከ ኤዬ ፐውሎስ ኸሰሴን፥ 3ከ ፌስቶስ ቅንሰዴን ከ ክዴኔ፥ «እኖ ቀሮፐ መተን ፕኤ ከ ፐውሎስ ቱፔለ ዬሩሰሌምፐ እኖ ኤርኬ።» ሴ ኔፎ ወ መለ አሴ ክዴኔ፥ ቆተ ፖሮፐ ፐውሎስ ቱረ አሰተ ከ እሸ እከሰ ፒሰዴን መለ። 4ፌስቶስ ኾር እእሾነ ክዴ፥ «ፐውሎስ ፒተ ቄሳርየት ትከ ህደ ኬሌ ህደሜ ከ ኤዬ ቶይተም። አንት ኔፎ አመ እረ ቀረን ቲተወ ከ ኤፐ ኣነ። 5ፐውሎስ ኦን ደፐ አኮዴ ቻዬ፥ ሳራስን አእኖ ኦል ኸት ቄሳርየፐ ዴኤን ከ ኤዬ እሸ ኸሰሴን።» 6ፌስቶስ ኦር፥ ኤቴ ኩያተ ሴቴ ከ ኩደን ምነ ክቶ እሾነ ከፐ ፕሬ ከመዬ፥ ቄሳርየዬ ኸተ ኣኔ ከ ፐረይታድይ ፖረ አቀረ ኸተ ዴኸ ሙሮ ቀረ ኩቴኤ ከ ክዴ፥ «ፐውሎስ አሬፐ ዴሀይሸ።» 7ፐውሎስ ኤቴ ዴሃዴዬ፥ ኦረሴ አአይሁድ ዬሩሰሌም ኸተ ዴኤ እቄዴ ከ እሸ ከፐ ሙሬ ከ ሃሰ አእሽ ማክተን ቀፕንን አኮኮከ ሌከየ እሸ ቀረ ዴሀይሼን ከ ኸሰሴን። 8ፐውሎስከ ተማከዴ ከ ክዴ፥ «አንት ዋን ሴረ አይሁድ እሾ ትከ ቁልቁሎተ ታክ ኑቁሰ ሮም ቄሳር ምህሼ ተከ ኔፎ እንቻን።» 9ፌስቶስ ኡፍ ኦረ አይሁድ ኸሰሰ ፈዴ ከ ፐውሎስ ክዴ፥ «ዬሩሰሌምፐ አንተ ከ ኤዬ ቆቶሴ መለ አነ ቱረ ፍርቴተ አከተ እሄንታ?» 10ፐውሎስ ኡፍ እኦርሼ ከ ክዴ፥ «ፖረ ኦፐ ፍርቴተ አከተ አነ ፐርፓችስኖ፥ ፖረ አኦፐ ኑቁሰ ሮም ዴኸ ሙረ ኩቲኖ እን እሸ፤ አንከ ቱረ ቀአዴ። አክመን ዌ ተከ ኔፎ ኦረ አይሁድ አንምህንን አት ኔፎ እኡፕተ። 11ኦን እሽንን ደፔዬ ከ ደፐ አንምነን ቶ ኮዴዬ፥ ቶተ ኬለን ፐሀ አንኪንአንቾ። መ ኡፍ ኦን ፐተየኤ አነ ኸሰስንይ፥ አንት ኑቁሰ ሮም ቀሮፐ አነ ተርፕሸን ክዴይ፥ ነመ እሾነ ቀሮፐ አነ ተርፕሾ ከ ዳሸ ኤተንሾ እንቾ።» 12ፌስቶስከ ኦር ኦረሴ እሸ ዴሃሞ ኦልቀረ ኦርሰዴን ከ ፐውሎስ ክዴ፥ «ኦ ኑቁሰ ሮም ቀሮፐ ተርፔተ ካሰቴዬ፥ እአንተ።» 13ኩየወ ለመየ ከመዬ ኑቁሰ ተከ አክሪጰ ክደሞ ፔርኒቄ ኦልን ፌስቶስ ኦካድሰ ቄሳርየፐ ኣኔን። 14ቆተ ኩየወ ሌከየ ኤዬ ጨሬን መለ፥ ፌስቶስ ቆተ ፐውሎስ ዴሰ ኑቁሰሴ ኪናኔ አክሪጰ ቶሬ ከ ክዴ፥ «ነመ ተከ አፍልክስ ህዴ ከ ኤዬ ዲሼ አሬ ቸ። 15አንዬሩሰሌም ከረ ቾዬ፥ ሳረ ቄሴወ እሾ ቅሞተ አይሁድ አነ ቀሬ እሸ ኸሰሴን ከ፥ አከን እሸ ቀረ ኾረ ሙሮ አነ ቅንሰዴን። 16አንት ኡፍ እንእሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ ‹ነመ ተከ ኦ ኸሰሰሞዬ፥ ሀከ ኦረሴ እሸ ኸሰስኖ ቱሮፐ ዴሃዶ ከ ምነ ኦርሰዶ መልይ፥ ነመሴ ተርፕሰ ከ ዳሰተ ኣተኖ አመንክስቴተ ሮም ኦፐን ክቶን› ክዴ ከ እሾነ ኦርሼ። 17ሴመለ፥ ኤቴ ኦረሴ እሸ ኸሰስኖ ኦል ፖሄ ከ አሬፐ ዴኤዬ፥ አንት አንጨርን መል ኤኖው ፐረይታድይ ፖረ አቀረ ኸተ ዴኸ ሙረን ቀረኤን ኩቴኤ ከ ፐውሎስ እቱሮፐ ዴሀይሼ። 18ኦረሴ እሸ ኸሰስኖ ኤቴ እሸ ከፐ ቀቃዴዬ፥ አነ ቀረዬ ሄለት ወ ኮኮከኤ ኮድተ መ፥ ወ እሸ ቀረ ዴሀይሼኔ ወ አሉ ሄለት ምነን ኸሰሰመኤን። 19ወ ቀረ ኦል ሺሽናኔ ቆተ አመንቴተይሾ እሾ ቆተ ነመ ተከ ዬሱስ ኪናን ቶኤ፥ ፐውሎስከ ኪኖ ‹ሀ ቶቶፐ እኼ ከ ቻዴት› ዴሰ። 20አንት ኔፎ ቆተ ወ አሴ ፐሀ ቆሬተ አነ ረከቺሴን መለን ቄዴ ከ ፐውሎስ ክዴ፥ ‹ዬሩሰሌምፐ አንተ ከ ኤዬ ፍርቴተ አከተ እሄንታ?› 21እሸ ኾር፥ ቆተ ክዴ፥ ‹ኑቁሰ ሮም ሃሶሴን አነ አከይ፥ እሸ ቀሮፐ አነ ተርፕሸ› ከ ሴዴ ሃሰወዴ መለ፥ ‹ሀከን ኑቁሰ ከፖፐ እሸ ኤርኮኤ አትከ ህደ ኬለ ተዎን› ክዴ።» 22አክሪጰከ ፌስቶስ ክዴ፥ «ኣፖሴ ኦ ሃሰወኖዬ እሸ ደከይሰተን ሄነ።» ፌስቶስከ ክዴ፥ «ፐር እሸ አደከይሰቶከ።» 23ሴመለ ፐረይታድይ ኦር፥ አክሪጰ እሾ ጴርኒቄ ሜሀዳሶ አመንክስቴተኤ ከልሰዴን ከ ሳረ ኦረነ እሾ ኦረ ከተማፐ መተ ቀፖ ቱረ ቀቴን ከ ዴኤን ከ ትከ ፍርቴተ ኬሎፐ ኩሌን። ፌስቶስከ ክዴ፥ «እንቶኖ ፐውሎስ ሀለይ።» 24ከ ክዴ፥ «ኑቁሰ አክሪጰ ከ እሽነ ኦረ አሬ ቾ ፕሰዬ፥ ደከይሰደ። ነመሴ አኦረ አይሁድ ኪኖ፥ ‹አሬ ኩልፓተ አሌ እሸ እሸን ዲሼይ፥ ኦፍን እሸን ዲሸን› ከ ዬሩሰሌም እሾ አሬዬ ኡሉፕነን ከ አነ ቅንሰነን ከ ኪናኔ ‹ቀረ ቶተ ሙሬ› ሴዴ አሬ ቾ እሸ። 25ኡመ አንት ወ ምነን ቶአ አንቀረ አንአክኔ። እሸ ኔፎ ቆተ ክዴ፥ ‹ኑቁሰ ሮም ቀሮፐ አነ ተርፕሸ› ከ ካሰዴ መለን፥ አንት ኔፎ ኤፐ እሸ ኤርኬተኤ ፒሰዴ። 26አኮድቶመ፥ ደፐ አንቆታድ ዴሰ ኑቁሶፐ ታፎ አንእሸ ቀረ አኬ እንቾ። ሴመለ ኦ እሸ ቆርተን ከመዬ፥ ዋን ታፈኤን አከደ ክዴተ መለን እሽን ቱሮፐ፥ ከ ኸዌ ዴሰ ኑቁሰ አክሪጰ ኬ ቱሮፐን እሸ ዴሀይሼ። 27ማነ መለ፥ ኦ ነመ ህደሜ ታኘ ቀሮፔለ ቸ ቀሮፐ ተርፕናኔዬ፥ ወ መለ ኸሰሰሜ ኦቶ ኦልኬለ አንሌልንይ፥ ኤፑመ አነ ፐሀናቴ ከ አካቴይ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\