ኮደ 26

1አክሪጰ እፐውሎስ ክዴ፥ «ቆተይት ዴሰ አከ ሃሰወቶኤ እኬ ዳሰምቴ።» ፐውሎስከ ሀርካድ ኦልኬለ ዴረይሼ ከ ምነ ኦርሰዴ ከ ክዴ፥ 2«ኑቁሶ አክሪጰ፥ ዌሴን አኦረ አይሁድ መለ አነ ኸሰሴት ዴሰ፥ ሴዴ አንኬ ቱረ ሃሰ ኦርሰኖ ፈሮተን ቀፐን እስ ኪን። 3ማነ መለ፥ አት ኣተ አይሁድ እሾ ሺሻሶ ፕሰ ፈየኤ ኡፕተይ፥ ሴመለ አከ ዱፐቶ ከ አነ ደከይሰቶኤን ኬ ቅንሰን። 4«አንሸክ እኑሜ ፐየቴ ከላተን ኦርኖፐ ከላዴ ከ አንዬሩሰሌም ከረ ከላዴ ኦረ አይሁድ ፕሰ ኡፐ። 5ከትን ማኩመኤ ኦውሰን ኪቴ፥ አክመን አንት ኦረሴ አፌሬሰው አመንቴትኖፐዬ ድኬ ኣተ ኮኮነኖ ቁደ ቀቴ፥ ኸተው ኡፐን። 6አመ ኡፍ ኮደይቴተሴ አዋቀ ኣፐዳኖ ኸሰ ዳሼ መለን አሬ እሽን ቱረ ተማከተ ቀአዴ። 7ከፈሴኔ ኸኖ ኩደንከ ለክ ‹ኸሶሴ አዋቀ ዳሼፐን ከይነ› ኪን ከ ሀልኬተ እሾ ኩያተ ዋቀ ሰከተን። ኑቁሶ አክሪጰ፥ ኦረ አይሁድ ቶይ፥ ኸሶሴ መለ አነ ኸሰስን። 8ዋቀ አክመ ኦረ ሌ ቶቶፐ ኻሾ፥ ማነ መለ ዱከይሰተ መላልቴን? 9«አንት ኔፎ መትዮኤ እንድከዴ ከ ክዴ፥ ‹ሀከን ኤተንኖኤ፥ መኾሴ አዬሱስ አናስሬት ቀረ ወ ኔቀ ኩተየ ኮዴተ አነ ፋን።› 10ዬሩሰሌም ኔፎ ከረዬ ሴዴዌን ኮዴ ከ ሳረ ቄሴወ ቀረ ሹመተ ቴየዴ ከ ቁልቁሎወፐዬ ኦረ ሌከ ትከ ህደ ኦፐ ከልሼ። አእሾተ ሌናኔዬ ኔፎ፥ አንት ኦሮሴ እሾነ ሌይሼ ቁደዌን ኮዴ። 11ከ አከ ትከሴኔ አቅንሴተ ኬለ ኾረደን ከ አመንቴተይሾ አሌ መርመደኔ ሌከይቴተኔን ኮዴ። ከ ቆተ አንሀርሞ እሾተ ቀረ ሚሮዴ መለ ሀከ ከተመደ አፕለት እሾነ ከመ ቶረ ኣኔ።» 12«ከ ቆቶሴ መለ ሳረ ቄሴወ ቀረዬ፥ አከን ኦሮሴ ቀቀፐ ኤተንሾ፥ ሁፕነ ኡኩሜተ እሾ አጨጨ አከዴ ከ ከተመ ተማስቆ ኦፐ አን። 13ኑቁሶ፥ ኤቴን ፖሮፐ ቾዬ፥ አሌተ ኦተንተ ከይቴዬ፥ ለአይተ፥ አለአይተ ፕርቶተ ቀረ ቀፖ፥ አነ እሾ ኦረ አነ ኦል ቾ ቀረ ሞንቴ ኸተ ለአዬ። 14ኤቴን ፕሰንት ፒቶፐ ሴሄኔዬ፥ አንት ኔሰ አፈ እፕረውትን ኪኖ፥ ‹ሰኦል፥ ሰኦል፥ አተ ማነኤ አነ ቶረ አነ ከመ ፖረ አን? ኦን ፕለ ቃርተ ቀፖ ቀረ ዲንይ፥ ኬው ሚደመ።› ኔሰ አሴ ኪኖን ደከዬ። 15አንትከ ክዴ፥ ‹አተ ፖቀለይ፥ አት አአይኖ?› ፖቀለከ ክዴ፥ ‹አንት አንዬሱሴተሴ አአት ፖረ ቶርቶ። 16ኡፍ አመ ኼ ከ ሎቃትን ቀአዶ። አንት አከ ኦርኸይትዮ ኮድቶ ከ ወ አመ አክቴ እሾ ዋን እቱሮፐ ኬ አክሸት ዴሰ አነ ማኩምቶኤ ኬ ሹሜተ መለን ኬ ቱረ አካዴይ። 17ኦረ አንኦፖፐ ኬ ኤርክኖ፥ አእስረኤል እሾ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኬለዬ አነ ኬን ፐሀ። 18አከ እልዳሶ እሾነ ፐንተ ከ ቱከንቶፐ ለአይቶፖፐ እሾነ ሶክሰ ከ ሁፕነ ሴተነ ኬለዬ ዋቆፐ እሾነ ኦርሰ፤ እከ አነ አመነ ምነን ጩፖተይሾት ዲሰተ ቴየን ከ ኦረ ዋቀ ሬኸዴ ኦልይ ኮደይቴተሴ አዋቀ ሌሃደን።› » 19«ሴመለ ኑቁሶ አክሪጰ፥ ኤርከኖሴን አኬተፐን ሞንቴ ኸተ አነ ሌለሜት እንኦውሰዴ። 20መ እንቄዴ ከ ፐዮተ ቀረዬ፥ ኦረ ተማስቆ ከረ ከሎ፥ ከ ከመ ዴሰ ኦረ ዬሩሰሌም እሾ አፒተ ይሁደ ኦፐ ከሎ ከ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኩል፥ አከ ጩፖተይሾ ኦፐ ኦረን ከ ዋቆፐ ቲተወኔ እሾተ ኮልሰኤ ከ ጩፖቶፐ ኦሬተይሾ አክመ ኮደን አክሸኔ እሾተ ሌሌ። 21ሴ ምነን ኦረ አይሁድከ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ አነ ቀፔን ከ አነ እከሰ ፈዴን። 22መ ኾር፥ ሀከ አዌት ዋቀ አነ ቃርቃሬ፥ አንከ ነመ ሸከ ከ አኩተ ማኩሜ ከ አምክ አሬ ቀአን። ዋን ሃሰወነ ኔፎ፥ ወ ኹመምፐየ እሾ ሙሴ ክዴኔ ‹አሴ ኮድተ› ከ ሌሌኔ መል አፕለ አንሃሰወኔ። 23ኹመምፐዮሴን ኔፎ ወ ክዴኔ እኪን፥ ‹ክርስቶስ እረከደ ከ ቶቶፐ ኻነኤ አፐዮተ ኮደ፥ ከ ለአይተ ቻተ ኦረ እስረኤል እሾ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን አክሸ።› » 24አፐውሎስ አሴ ሃሰወኖዬ፥ ፌስቶስ እኡሉፔ ከ ፐውሎስ ክዴ፥ «አመ ኦር፥ ፐውሎስ፥ እታሮን፤ ተማሬሴ ኸይት ኩተ ታሮተ ቀረኤ ኬን ከይቴ!» 25ፐውሎስ ኾር እእሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኬ አኡልፌሰሜ ፌስቶስ፥ አንት ዱካተን ሃሰወን ዲሼይ፥ አንታሮንአንቾ። 26ኑቁሶ፥ ሴዴ ፈየኤ ኡፕተይ፥ አንኬ ቱረ አንጩንን መልይ ፈየ ኬ ሌሌተ እንኤንተንሸ፤ ሴዴ ወ ጩተሜ ከ አፐር ቁሰ ኬለ ኮዴኤኔይ፥ አክመ ሴዴ ፕሰ ኡፕቶ እንአመን። 27አት ኑቁሶ አክሪጰ፥ እኹመምፐየ አመኒ? አክመ አመንቶ እንኡፐ።» 28አክሪጰከ ፐውሎስ ክዴ፥ «ሄለ አት ፖረ ዴሀኔ ኤኖው ክርስታነ አነ ኮደ ሄንታ?» 29ፐውሎስከ ክዴ፥ «ከፑኑ ፖረ ዴሀ ከ አሴከ ኮድተዬ፥ አኬ ፐተን ኮድንን መል፥ ኦረ አዌ ሃሰዮ ደከዬ ፕሰ፥ አከ ህዶሴን ኸዮ መልይ አነ ፐሀነደኔኤን ዋቆፐ ቅንሰን።» 30ሴከመዬ ኦር፥ ኑቁሰ እሾ ኡኩመንፐይተሴ አፒተ እሾ ፔርኒቄ ከ ኦረሴ እሾነ ከፐ ኩቴኤ ፕሰ እኼን። 31ከ ኤቴ ኤፐ ሶኬን ከ አናኔዬ፥ ኦል ክዴኔ፥ «ኣፖሴ ወ መለ ቶአ ከ መለ ህደመ ተከ ኔፎ እንኮኔ።» 32አክሪጰ ኔፎ እፌስቶስ ክዴ፥ «ኣፖሴ ከትን ‹ኑቁሰ ቀሮፐ አነ ተርፕሸ› እንኪንን ኪቴ፥ ነተኔ ሶክን ሄኔ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\