ኮደ 27

1ኤቴን አከን ፒተ ታልየ ኦፐ መርከፐን አንተ ኻነ ፒሰኔዬ፥ ፐውሎስ እሾ ኦረ ህደሜ አፕለኤ ቄዴን ከ ሀርከ ሞቶለቀ ተከን፥ ኦረ ኦረነ አኑቁሰ ሮም አውክስቶስ ኦፐዬ፥ ዩልዮስ ክደመ፥ ኦፐ ዳሼን። 2አንከ መርከፐ ተከ አድረሜት፥ ፒተ እስየትይ ፖረ ኦፐ መርከፐ ቀአናኔፐ፥ አንተ ድክሰዴፐ ፈየኔ ከ አንተ ኻኔ። ኣፐ ተከ አፒተ ሜቄዶንየ፥ አርስትሮኮስ ክደሞ ከ ፒተ ቴሴሎንቄት ከሎ ኔፎ እኖ ኦልው ቸ። 3ከ ፐረይታድይ ፒተ ስቶነትን ሶክኔ። ዩልዮስከ ፐውሎስ ሱረይሰዴ ከ አከ ኣኖ ከ ሞተዳድ ከፐ ከላተ ፈደዶ እሽ ኦውሰዴ። 4ከ ኤዬ ኻኔ ከ ቆተ ኡሩርተ እኖ ምነ ዴሰ ዴኖ መለ፥ ፒተ ተከ አቆፕሮስ ኦተንተ ፐከቴተ ከረ ክቶን ቱቀንሰኔ ከ መርከፐን አንትኖ ከመው ቻኔ። 5ኤቴን ፐከቴተ ፒተ ክልክየ ከ አፕንፍልየ ኦፐን ቱልኔ ከመዬ፥ ከተመ አፒተ ሊቅየ፥ ሙረ ክደመ ኦፐን ከይኔ። 6ኤዬዬ ሞቶለቀሴኔከ መርከፐ ተከ አአሌክሰንቴርየ፥ ፒተ ታልየ ኦፐ አኖ አኬ ከ አከን ኦፐ ፈየኖ ኮዴ። 7አንከ ኩየወ ሌከየ ከረ ሎኮት አኔ። ከ ረኮተ ኩተትን ከተመ ቄንዶስ ክደመ ከፐ ከይኔ። ከ ቆተ ኡሩርተ አንተ እኖ ደውሬ መለ፥ ፒተ ተከ ኦተንተ ፐከቴተ ከረ ክቶ ቄርቴስ ክደምቶን ቱቀንሰኔ ከ ፒተ ሰሌሞን ከፐን ዴሰ አኔ። 8ከ ኤቴን ረኮተ ኩተትን ቱቀንሰን አንተ ቁደ ተርፕኔ ከመዬ፥ ፒተሴ አእሽ ኪናኔ «እፐኻር ፕሸ ከፐ ክቶ አመርከፐደ ኦፐ ቀአናን»፥ አከተመ ለስየ ከፐ ዴሆፐ፥ ከይኔ። 9ቆተን አንቶሴ ኸኖ ቀረ አኩተት ጨሬ ከ ኩያተሴ አአይሁድ አድነ ተርፕቴ፥ ፐከቴተ ቀረ ኣኔተ ቆተን ረኮተ መለ ፐውሎስ ኦረ ዴሃሜ ከ ክዴ፥ 10«ነመይ፥ አንትኖ አንአመ አሬፐ ዴሰ ቀፕኖፐዬ አክመ ረኮወ ቻኔ አነ አካን፥ ኡመ መርከፐ እሾ ሜሀደ ፌአሜ ፐተን ኮድንን መልይ ነፕሴተ ነመ ኔፎ ቀረኤ ረኮተ ዴተ።» 11ሞቶለቀሴኔ ኾር፥ ዴሀምተ ፐውሎስ ከፐዬ ወ ኣፐ መርከፖሴ ቁሎ እሾ ኣፐ አመርከፐ ኪነኔኤው ደከይን። 12ፖሮሴ አኦፐ መርከፐደ ቀአናን ቆተ ኤዬ ሶሮረ ተርፕሰ ኤተንንንክንን መለ፥ ኦረ ከረ አኩተ እኪን፥ «ኦን እኮድንይ፥ ፖሮሴ አኦፐ መርከፐደ ቀአናን፥ አፒተ ቄርቴስ ኦፐዬ ከተመ ፍንቄ ክደመ፤ ቅንደ ዱማቴተይ ከረ ቁተ እሾ ከረ ከመትን ፉለ ቀፖ፥ ኤዬፐን አነ ከ ኤዬ ሶሮረ ተርፕሰነ።» 13ኤቴ ቅንደ ከመትዬለ ኡሩርተ ለመይተ ዴኤዬ፥ እሾተ ቀረዬ «አኮሴ አንድከኔ ቀረኤ እኖ ኮድተ» እሾነ ፐሀናቴ እከ አንተ ኼኤን። ከ ፒተ ቄርቴስ ቁደን ቱቀንተ አንተ ፐዬን። 14መ ኾር፥ ኤቴ ሸከይቴተኤን ጨርንይ፥ ፑፔተ ተከ ኮኮከ፥ ፑፔተ ቅንደ ፒርቶተ እሽ ኪነኔ፥ ፒቶሴ ፕሸ ከረ ክቶ ቀረዬ ኼ፥ ከ እሾነ ኦተንተ ፐከቴተ ኦፐ ቸ ቀሮፐ ዴ። 15ቆተ ፑፔተሴ መርከፐ ምነ ዴሰ ቱክንቶ፥ መርከፐሴከ አንተ መላሌ መለ ጨውን አሌ ኪኔ ከ ኡሩርተሴከ ቅንደ ፕለትን ዴሰ እኖን ቁሌ። 16ኤቴን ፒተ ተከ ኦተንተ ፐከቴተ ከረ ክቶ ቄድ ክደምቶን ቱቀንሰኔዬ፥ ስትይን እሬተ ኮንከሴኔ አመርከፐስትን ፐሄተ ኤተንኔ። 17ኦረሴ መርከፐ ከረ ኮደ ኮኖ ከ ኮንከሴኔ መርከፐ ቁዶፐ ትቴን ከ ፈይሼን፥ ከ መርከፐሴ ቀረ ወተሮተን መሬን። ከ አከ መርከፐሴ ፖረ ተከ አተሀይተ፥ ስርቱድ ክደሞ ከሮፐን ፕእንን ፉሬን ከ ሸረ አሌ ሌክሼን። ኡሩርተከ እኖ ቁሌ ከ እኖን ኣኔ። 18ቆተ ኡሩርተሴ እኖ ቀረ ኮፐኔው አኖ መለ፥ ፐረይታድይ፥ ሜሀደሴኔ መርከፐ ከረ ፌኤኔኤ አሌ ፐከቴተ ከሮፐ ደከ ፐዬን። 19ከ ፐርተነይታድይ ሜሀደሴኔ መርከፐን ሀርምናኔ ኩል ሀርካሶትን አሌ ደኬን። 20ቆተን ኩየወ ሌከየ ከረ ፒርቶተ እሾ ህከ እልዳን አንአክንን፥ ኡሩርተ ኔፎከ እኖ ቀረኤ ኦልን ኮፔ መለ፥ «አመዬ ዴሰ ኦር አንቻኖን» ኪኔ ከ ኸሰ ሙሬ። 21ኦረሴ ኔፎ ኩየወ ሌከየ ከረ ደምተን ደሜ ከ አፋን ቻን። ስትይ ፐውሎስ ኦተንተይሾ ኦፔለ ቀአዴከ እሾነ ክዴ፥ «እሽነ ኦረይት፥ ከትን ወ አንአንት እሽነ ክዴ ደከይቴን ከ ቄርቴስ ዴሰ አንተ አኻንን ኪቴ፥ ሚዶሴ እሾ ፐቴሴ ሄለን እሽን ቀረ ከይንን ሄኔ። 22አመ ኔፎ መርከፖሴ ፐተ ሚደመ ዲሼይ፥ እሽኖፐ ነመ ተከ ኔፎ እንፐቶይ፥ ሴመለ እንቃፐኔን ኪን ከ እሽን ዴሀም። 23ኸለፖዬ፥ ዋቀሴ አንአንት ኻድ ኮዴ ከ እሸ አመኖ፥ ኤርከምፐቶታድ ኤርኬ፥ እከ አነ ከፐ ቀአቴ። 24ከ አነ ኪቴ፥ ‹ፐውሎስ፥ እንፉረን፥ ፉለ ኑቁሰ ቱረ ቀአተ ኬ ፋንይ፥ ዋቀ ኬ ምነኔ ኦሮሴ ኬ ኦል አኖ ኔፎን ፐሀይ።› 25ሴመለ እሽነ ኦረይት፥ እንቃፐን። ዋቀ ዌሴን አአነ ሌሌ ቀረ አክመ ኮዶ እንአመንይ። 26መ ኾር ኡሩርቶሴ ፒተ ተከ ኦተንተ ፐከቴተ ከረ ክቶ ቁዶፐ እኖን ኣነ ከ ኤዬ እኖ ቱቀ።» 27ሀልኬተ ኩደንከ አረፈተት፥ ኤቴን ፐከቴተ ሜዴቴራንየ ቀረ አንኖ፥ ኡሩርተከ እኖ ረከቺስኖ፥ ኤቴ ኦል ቆተ ሀልኬተ ከይቴዬ፥ ኦረሴ መርከፐ ከረ ኮደ ኮኖ፥ አፒተ ከፐ ፎልሰዴኔ እሾነ ፐሀናቴ። 28እከ ወተሮተሴ፥ ሴኩመ ፕሸትን ኤከይሰናን ፐከቴቶፖፐ ከቴን፥ እከ ሜትሬተ ኩንደ አፉር ምነ ክቶ ከረን ኸተ ሴክ። ኤቴ ሸከይቴተ ጨሬኔው ከ ኤከይሰዴኔው፥ ሜትሬተ ኩንደ ሴሰ ምነ ክቶኤ ሴክው። 29እከ ኦር አከ መርከፐ ፖረ ደከደ ከሮፐን ከልን ፉሬን ከ ስልፐለ ተከን ሜሌሄቄተ ክደመ መርከፐን ቃትናኔ አፉር መርከፔዬ ከረ ከመትን ፐከቴተ ከሮፐ ደኬን ከ፥ አከ ሌተ ፒርቶ ከ ኩያተውቶ ዋቀ ቅንሰዴን። 30ኦረሴ መርከፐ ቀረ ኮደ ኮኖ፥ አሌ መርከፐሴ ኦፐ ቀሄተ ሄነዴ ከ አመርከፐ ቱረን ስልፐለሴኔ መርከፐን ቃትናኔ ፕሸፖፐ ደክነ ፐሀናዴ ከ ኮንከሴኔ መርከፐ ከረ ቸ ፐከቴቶፐ ከቴ። 31ፐውሎስከ ኦር ሞቶለቀ እሾ ፎልሶወ ክዴ፥ «ኦን ኦሮሴኤ መርከፐ ከረ ተውንንክንን፥ እሽነ ኔፎ አፐሀተን።» 32ሴመለ ፎልሶወሴኔከ ወተሮተሴ ኮንከን ህዴን አሌ ሙሬን ከ ኮንከ ፕሸ ቀሮፐ ቱፓ ዴሰ ዲሼን። 33ኤቴ ፐረ ቅኖዬ፥ ፐውሎስ አከ ፕሰንት ደምተ ደመኔኤ እሾተ ናፐዴ ከ ክዴ፥ «አእሽነ ደምተ አደምን ከ አሰተ ቁደ ክተን አዌ ኩያተ ኩደንከ አፍረተኤይ፥ 34ሴመለ አከ ኡንተ ደምተኔኤን እሽን ቅንሰን። ደምቶሴ ኔፎ እሽነ ኮኮነሰ። ኡመ ረኮተ ተከ ኔፎ እሽን ቀረኤን ዴቶ።» 35ከ ኦር ላቆተ ቄዴ ከ እሾነ ፕሰ ቱረ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ ሞሰዴ ከ ደምተ ፐዬ። 36ስትይ ኦር፥ እከ ፕሰንት ኸሰ ኦርሰዴን ከ ደምተ ደሜን። 37ነመ መርከፖሴ ቀረ ቾ፥ እኖ አን ነመ ድፐ ለክ ኩንደ ተፐ ሌህ። 38ኤቴ ፕሰንት ደሜን ከ ዱተኔን ከመዬ፥ ከፐሴ ፌአሜ ፐከቴተ ከሮፐ ደኬን ከ መርከፐ ሾለአይሼን። 39ኤቴ ፐርቴዬ፥ ፖረ ኦፐ ከዬን እንኡፕናኔ መ፥ ፖረ ኦፐ ተሀይተ ቾ ፐከቴተ ከ ከረኔለ ከልቴ አኬን፥ ከ ድከዴን ከ ክዴኔ፥ «ኦን እእኖ ኮድንይ፥ ኤዬፐን መርከፐ ቱክነ።» 40ከ ስፕለለሴኔ መርከፐን ቃትናኔ ኔፎ አሌ ፉሬን ከ ፐከቴተ ከሮፐ ቱፐ ኸተ ዲሼን፥ ከ ቆረሴኔ ፕሸን ፑለኔ ቁደዬ ስትው አሌ ወተሮተ ፉሬን ከ ሸረሴኔ ሸከ ሞንቶፐ ኸይኸይተ ቀፔን ከ ከንከመ ፒተ ኦፐ ቱሌተ አንተ ኼን። 41መርከፖሴ ኾር ቆተ ተሀይተ ኩተ ምነ ዴ መለ ተሀይቶፐኤ ቀፐሜ ከ ፉለ ቱረን ከረን ኸተ ድሸሜ ከ ሌሀ ኔፎ መላሌ። ከሜለው ቆተ ፑፔተ ፕሸ ሃንቶ እሸ ቱክንቶ መለ ቄቄፐ ፐዬ። 42ፎልሶወሴኔከ፥ አከ ኦረ ህደ ኦፐዬ ነመ ተከ ኔፎ ፕሸ ዳንተኔን ቱልንን ከ እሾተ ኬለዬን ፐንንእ፥ ኦረሴ አህደ ፕሰ ሌሳተ ድከዴን። 43ሞቶለቀ ኾር፥ ቆተ ፐውሎስን ፐሄተ ፈዴ መለ፥ ዌስን አድከዴኔ ቀረ ቲቴ ከ ላድ አጨጬ ከ ክዴ፥ «ኦረ ፕሸ ዳኔተ ሰሆ አቀቶ ከ ፐከቴቶፖፐ ሾሾሮ ከ ፒተ ቀሮፐ ቱሎ። 44ኦረ አታከ አቆረ እሾ ወ መርከፐ ቁደ ቄቄፔ ቀረን አቱሎ።» ፖረ አሴ ፐሆኔ አንከ ፕሰንት ነከይተን ፒተ ቀረ ከይኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\