ኮደ 28

1ኤቴን ነከይተን ዴሰ ከይኔ ከመዬ፥ ፒቶሴ ኦተንተ ፐከቴተ ከረ ክቶ አንኦፐ ከይኔ አክመ መልት ክደምቶን ኡፕናኔ። 2ኦረ ፒሴት ኸሰ ኩተኔ እኖ ቴየዴን። ቆተ ሮፐ ሮፔ እከ ደማንቶ መለ፥ አፕተ ኦፐይሼን ከ እኖ ፕሰ ቴየዴን። 3ፐውሎስከ ሀፑጨ ኩተይተ ኦሎፐ ፖሄ ከ ኤቴ ሀፑጨሴ አፕተ ቀረ ኸይኖዬ፥ ፑቶተ ተከከ ፎለሴ ቱረዬ ሶክቴ ከ ሀርከ ቁደ እሽ ኮክቴ። 4ኦረሴ አፒተሴት አክመ ፑቶተ ሀርከ ፐውሎስ ቁደ ራእንቶ አኬን ከ ኦል ክዴኔ፥ «ኣፖሴ ዱካተኔን ነመ ነመ እሼ። ከ ፑኑ ፐከቴተ ከረ ነከይተን ሶኬ ኔፎዬ፥ ዋቀሴ ዋቀ ኾረ ኪናን እሸን ዲኔ።» 5እሸ ኾር አፕቶፖፐ እስቁደ ፑቶተሴ ክስክሴ ከ ከቴ፥ ኡመ ዌ ተከ ኔፎ እሸን ኮኔ። 6እሾነከ ኪን፥ «ለኮ አመ እሸ ቀፓጭሰይ፥ ለኮ አመ ፕአ ከ ቶአይ፥» ክዴን ከ እሸ አስን። ኤቴ አኩተት አሴን እከ ዌ ተከ ኔፎን ኮድንንይ፥ ኤኖው ድከተይሾ ፑርሼን ከ እሽ ክዴኔ፥ «ሀ እን ቱረው ዋቀ።» 7ፖሮሴ ከፐ ዴሰ ፒተ ኣፐ ተከ ፑፕልዮስ ክደምቶኤ ቸ። እሸ ኔፎ ፒሴ ኦተንተ ፐከቴተ ከረ ክቶ ቀረዬ፥ ሳረ። ከ ትካድፐ እኖ ቴየዴ ከ ኩያተ ሴሰ ከረ ኸሰን እኖ ሙክሼ። 8ኣፐ ኦፐ ፑፕልዮስ አውደ እሾ ሴሮሮተኔ ፓቅን ከ ኤዬ ሙኬ። ፐውሎስከ እሸ ከፖፐ ኩሌ ከ እሽ ዋቀ ቅንሰዴ ከ ሀርካድ እሸ ቀረ ቀፐዴ ከ እሸ ድንሼ። 9ኤቴ ሴ አሴ ኮድቴዬ፥ ፓቆለየ አፐር ፒሴት ቸ ፕሰከ ኤፐ ዴኤን ከ ድኔን። 10ከ አኩተት እኖ ኡልፌሴን ከ አውተን ኻንኖዬ ወ እኖ ፐርፓችስነ መርከፐ ከረ እኖ ፌኤን። 11ሌየ ሴሰ ከመዬ አንከ መርከፐ ተከ አአሌክሰንቴርየ ፒሴ ኦፐ ጨሬን ኻኔ። መርከፖሴ ኔፎ ቀረዬ ፓንትረ ተከ አክሎወ ተከን ለክ እድዮስቆሮስ ክደመኤ ቸ። 12ኤቴን ከተመ ሴርኩስ ኦፐ ከይኔዬ፥ ሌተ ሴሰን ኤዬ ፕሬ። 13ከ ኤዬ ዴሰ አንፐከቴተ ቀረ አንኖ ቁደ ፒተ ሬክዮን ከይኔ። ከ ኩያተ ተከ ከመዬ፥ ኤቴ ኡሩርተ ቅንደ ከረ ከመትዬለ ኡሩሬዬ፥ ኤዬ ኻኔ ከ ኩያተ ለመተት ከተመ ፑትዮሎስ ከይኔ። 14ከ ኤዬ ሄላኖ አክርስታነ ኦል አክኔ። እከ እኖ ቅንሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ኩያተ ተፐ እኖ ከፐ ፕረ።» ሴከመዬ ኦር ከተመ ሮም ኦፐን አንተ ኻኔ። 15ኦረ አመኖ አሮም ከረ ቾ፥ ኤቴ ቆተ ዴማኖት ዴሰ ደከዬኔዬ፥ ሀከ ፖረ ተከ ኡርመለ አፍዮስ ክደመ እሾ ሀከ ፖረ ተከን አኔሱመ ሴሰ ክደመት ዴሰ እኖ ምነኤ ምነ ኣነይተ ዴኤን። ፐውሎስ ኤቴ እሾነ አኬዬ፥ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ ኸሰ ኦርሰዴ። 16ኤቴን ሮም ከይኔዬ፥ ፐውሎስ አከ ፎልስተ እሸ ቶይትኖ ኦልይ ኸው ዴሰ ከላዶኤ እሽ ኦውሰዴን። 17ኩያተ ሴሰ ከመዬ ፐውሎስ ሳረ ኦረ አይሁድእ እስ ከፖፐ ሀሌ ከ፥ ኤቴ ኦሎፐ ዴኔዬ፥ እሾተ ክዴ፥ «ኮያለኖ፥ ዋን ኦረ እስረኤልት እሾ ኣተ ኣፐዳኖት እሽን ደፔ እንቻን። መ ኾር አኮድቶመ፥ ዬሩሰሌም ከረኤ አነ ህዴን ከ ኦረ ሮምት አነ ዳሼን። 18ኦረ ሮም ኤቴ አነ ቆሬኔዬ፥ ቆተ ዋን ምነን ቶአ አነ ቀረኤን አክንን መለ፥ ሄለት ነከይተን አነ ፉሬተ ድከዴን። 19ኤቴ ኦረ አይሁድ ‹ነከይተኔን ፉረን› ክዴ ከ ቀረ ቲቴዬ ኾር፥ እሬተኔን ኦር ክዴ፥ ‹ኑቁሰ ቀሮፐ አነ ተርፕሸ› ዲሼይ፥ ዋን ቱፐ ኦርኖ ኸሰሰ አንቀፖ። 20አመ ኔፎ ወ አንመለ እሽን ሀሌ፥ እሽን አኬተ ከ ሴዴ እሽነ ሌሌተ መለ። ኸሰሴ ሄለ እስረኤልት ዳሰሜ መለ ሰንሰላቶሴትን አሬ አነ ህዴን።» 21እሾነከ እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ወርቀተ ቆተይት ዴሰ ፒተ ይሁደት ዴሰ ታፈሜ እኖ ቀረ እንከይኔ፥ ኡመ ኦረ አሬፐ ዴፐ ነመ ተከ ኔፎ ቆተይት ዴሰ ወ ኔቀኤን ቶርኔ ታክ እንሃሰወኔ። 22መ ኾር ፖረ ፕሶፐዬ ኦረ አክመ አመንቴቶሴ ኸይት ኔደኖ እንኡፕነ። ሴመለ ቆቶሴት ዴሰ ወ ኪንተ ኬ ቀረ ደከየን ፋንነ።» 23ከ ኤቴ እሽ ኾረ ቀፔን ከመዬ፥ ኦረ ሌከይተ ኮዴን ከ ትከ ፐውሎስ ከረ ከሎፐ እሸ ከፖፐ ዴኤን። እሸከ ቴይከንት ፐዬ ከ ሀከ ከለከለት ቆተ መንክስቴተ ዋቀት ዴሰ እሾተ ቶሬ። ከ ቆተ ዬሱስ ዴሰ ሴረ ሙሴ እሾ መታፈ ኹመምፐየ ከረዬ እሾነ ኦልኬለ ቶሬ ከ ለአይሼ። 24ቃሌሴ አእሸ ሃሰወዴ ኦረ ዴሞ እአመኔ፥ ኦረ ዴሞ ኾር እንአመኔ። 25ኤቴ ኦልን ከልንይ፥ ፐውሎስከ ቃሌተ ተከ እሾነ ሃሰወዴ ከመዬ፥ እሾነ ኦልኬለ ፐሴን። ፐውሎስ ወ ሃሰወዴ ኔፎ እክዴ፥ «ቃሌተሴ አሀፑረ ቁልቁሎተ ኹመምፐይተሴ እሰያስ ቁደን ኣፐዳኖ ሃሰወዴ ዱካተ። 26ቃሌሴ ኔፎ እኪን፥ ‹ኦሮሴ ኦፖፐ ኣኔ ከ እሾተ ክዴ፥ ሀ ደከየ እደከይንተን መ እሽነ ከልንክቶ፥ ቶየተ ኔፎ ኤዬ ቶየንተን መ አአክንአክተን። 27ማነ መለ፥ ሀ ኦሮሴ ከርተይሾ እኮኮክ፥ ነፓሶ ኔፎ እደከዌን፥ እልዳሶከ ኦል ዲፔን፤ መ ሄለት እልዳሶ አክን ሄኔን፥ ነፐሀዋሶከ ደከይን ሄኔን፥ ከርተይሾ ኔፎከ ፓተ ድከን ሄኔ፥ ከ ሄለን አኖፐ ቲተውን ሄኔን፥ አንትከ እሾተ ድንኔ ሄኔ።› 28ሴመለ ኦረ ድኖሴ አዋቀ አክመ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኤርከሜ ኡፕናደ፤ እሾነከ ኦውሰን ከ ቴየንይ።» 29[አፐውሎስ ሴ ሃሰወዴ ከመ ኦረ አይሁድ ሀርሞኤ ኦል ሺሼ ከ ኤዬ ከረ ሶኬን ከ ተዌን።] 30ፐውሎስ ፐረ ለክ እመኮተ ትከ ክረ ከረ ከላዴ ከ ኦረ እሸ ከፖፐ ዴኖ ፕሰ ኸይኩመ ቴየን። 31ከ አነመ ተከ ኔፎ እሸን ደውርንን መልይ መንክስቴተ ዋቀ ቶርን ከ ቆተ ፖቀለ ዬሱስ ክርስቶስ ዴሰ ሀርሞ ኦልኬለ ለአይሼ ከ ኮልሼ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\