ኮደ 4

1ኤቴ ፔትሮስ እሾ ዮሀንስ ኦረ ሃሰወተፐ ቻኔዬ፥ ቄሴወ እሾ ሳረ ተከ አቶይተምፐየ አትከ ቁልቁሎተ ከ ኦረ ሳዱቅእ ዴኤ ከ 2ቆተ ፔትሮስ እሾ ዮሀንስ ኦረ ኮልናን ከ ኪናኔ «ዬሱስ ቶቶፐ ኼይ፥ ቶቶፐ ኻነ እቻን» መለ ሚሮዴን። 3ከ እሾተ ቀፔን ከ፥ ቆተ ሌተ ዱምቴ መለ፥ ሀከ ፐረይታድት ትከ ህደት እሾተ ሙክሼን። 4ኦረ ሃሰሴኔ አቶሬኔ ደከዬፐዬ ኾር፥ ኦረ ሌከይተ አመኔ። ሌኩምተ ኦረ አመኔከ ሀከ ነመ ኩመ ኬንት ከይተ። 5ፐረይታድይ ሳረ ኦረ አይሁድ እሾ ቅሞተ ፒተ ከ ኮልሰምፐየ ሴረ ሙሴ ዬሩሰሌም ከሮፐ ኦል ኻሼን። 6እሰሴ ቄስተ ኩተ ኮዴ ሃነ፥ እሾ ቄያፈ ከ ዮሀንስ እሾ እስክንትሮስ ከ ኦረ አፕለ አከፈ ሳረ ቄሴወ ኩል እሾቶፐው ቻን። 7እሾነከ ኮደምፐየሴኔ ለክ ቄዴን ከ ኦተንተይሾ ከረ ቃትሼን ከ እሾነ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ሁፕነ አይኖ እሾ መኸ አይኖኔ ሴዴ አሴ ኮቴን?» 8ስትይ ፔትሮስ ሀፑረ ቁልቁሎተትን እመካዴ ከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እሽነ ሳረ ፒተ እሾ ቅሞቴዬ፥ 9ኦን ኮደሴ ፐኻረ ቶነይስት ኮዴ ከ ወ እሽን ድኔኤ እኖ ቆረንተኔዬ፥ 10ነሞሴ ወ እሽን ድኔ ከ ፉለይሽን ቱረ ቀአዴ፥ መኸ ዬሱስ ክርስቶሴተሴ አናስሬት፥ አእሽነ ፈንስቴን ዋቀከ ቶቶፐ እሸ ኻሼኔ፥ አክመ ድኔ፥ እሽነ ፕሰንት ከ ኦረ እስረኤል ፕሰንት ሴዴ ኡፕናደ። 11ደከሴ አእሽነ ሀርሞተ አቁፔተት ቱፈቴን፥ እን እሸ። መ ኡፍ ደኮሴ እሸ ክርተ ኮዴ። 12ሴመለ እሸ መል ሳንተ ፕለትን ድነ እንቾ። ማነ መለ፥ ድንሸምፐይተ አንእሽን ድኖ፥ ዋቀከ እኖ ዳሼ ፒተ ቀረ እሸ መል ተከ ኔፎ እንቾ።» 13ኦረ ፍርትሾንኮተ፥ አክመ ፔትሮስ እሾ ዮሀንስ ርፈተ መል ሃሰወዴን፥ ከ አሬን ኦረ አንተማርን ኮዴኔ ኡፕናዴን ከ ኦፐ ቀወዌን። ከ አክመ ቱረን ዬሱስ ኦል ከላዴን ኡፕናዴን። 14ከ ኣፐሴ ድኔ ኔፎ አእሾተ ከፐ ቀአዴ አኬን ከ ወ ክደኔ ደፔን። 15ከ እሾተ ክዴኔ፥ «ለኮፐ ሶከ ከ ኤ ዴሰ ተወ።» ከ ሃሰ ኦርሰተ ኦሎፐ ዴሰ ኦሬን። 16ከ ኦል ክዴኔ፥ «አመ አተን ኦሮሴ ኮነ? አክመ ወ ኦልሰ ፐሀ ኮዴን ኦረ ዬሩሰሌም ከረ ከሎ ፕሰ ኡፕናዴይ፥ ሴ ፕሰ መርመተ አንኤተንኖ። 17መ ኡፍ፥ አክመ ቀረኤን ኮፕንን ከ ኦረ ቀረን ፕርንእ እሾነ ኪነ፥ ‹መኸ ዬሱስን ሀለን ከ ለመተ ኦረን ኮልሸን!› » 18ከ እሾነ ሀሌን ከ አክመ አሬፐ ዴሰ ፐከነ መኸ ዬሱስን ሀሌንን ከ ኦረን ኮልንን እሾነ ደውሬን ከ እሾነ ኮኮነይሼን። 19ኡፍ ፔትሮስ እሾ ዮሀንስ እእሾነ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ዋቀ አጨጨሜተ ከፐዬ እሽነ አጨጨሜተ ሄለ ፉለ ዋቀ ቱረዬ እፐኻሪ? እንቶኖ እሽነኤው ሌለይ። 20መ እኖ ወ አንአክኔ ከ ደከይኔ ቶሬተ ዲሰተ አንኤተንኖ።» 21ኦረ ፍርትሾንኮተ ወ ምነን ፔትሮስ እሾ ዮሀንስ ኾርትሸኔኤ ደፔን ከ፥ አኦረ ዌሴን ኮዴ መለ ዋቀ ከለተይሰኖ መለ፥ ሰመይተው ፉሬን ከ ለመተ እሾተኤው «ቀረ ኦረ!» ክዴን ከ እሾተ ቱፐ ዴሰ ፉሬን። 22ኣፖሴ ፖረ አሴ ኦረ ቀወኖን ድኔ፥ ፐራድ ኩንደ አፉር ቀረ ቀፐ። 23ፔትሮስ እሾ ዮሀንስ ኤቴ ፉረሜኔዬ፥ ሄለሴኔ ኸይሾ አመነ ከፖፐ ቲተዌን ከ ወሴኔ አሳረ ቄሴወ እሾ ቅሞተ ፒተ እሾነ ኪቴ እሾነ ቶሬን። 24እሾነ ኤቴ ሴዴ ደከዬኔዬ፥ ኔሰይሾኤ ተከ ሞንቶፐ ቄዴን ከ ዋቀ ቅንሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ዋቆ ፖቀላኖ፥ ኬ አሞንተ ከ ፒተ ከ ፐከቴተ እሾ ወ ኦፐ ቸ ፕሰ ኡሜ፥ 25ከ አሀፑረ ቁልቁሎተትን አፈ ኦርኸይተሴ ኸይት አኣፕኖ አታውትፐ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ ‹ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን አተ ማነኤ ፖረ ምሚሮን? አተ ኦረ ማነኤ ፐተ ፓተ ሱሌ? 26ኑቁሰደ ፒተ ከ ሳረ ፒተ ተከኤ ኦል ቀፔን ከ ኦልን ዋቀ እሾ ድንሸምፐይተሴ አእሸ ሬኸዴ ቀረ ፓለካሩመ ኼን።› 27«ሄሮድስ እሾ ፔንቴነውተሴ ፕለቶስ ኪነንከ ኬቶ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን እሾ ኦረ እስረኤል ኦልን ከተሞሴን ከሮፐ ኦሎፐ ዴኤን ከ ቁልቁልተሴ ኸይት አኦርኸይተ፥ ዬሱሴተሴ አድንሸምፐይተ ሬኸቴ፥ ቀረ ኼን። 28ሴ ኔፎ ወ መለ አሴ ኮድቴ፥ ኮደሴ ኸይት አኸተው ቱረን ሁፕነይትን ከ ፌቃተይትን ኮዴተ ፒሰቴ አከ ድከዶ መለ። 29አመ ኔፎ ፖቀለይ፥ አት ኜራሶ ቶዬ ከ አከ ኦርኸያት ፉረ መል ቃሌተይት ሃሰወደኔ ኮዴ። 30መኸ እነሴኔ ኸይት አዬሱስን ፓቆለየ አከ ድነን፥ ወ ኦልሰ ፐሀ ከ ምልክተደ ኔፎ አክመ ኮደኔኤ ሁፕነይት አክሼ።» 31ኤቴ ቅንሰዴን ከመዬ፥ ፖረሴ አኦፐ ኦል��� ቻኔ ሌሌሄ። እሾነ ፕሰ ከረኤ ሀፑረ ቁልቁሎተከ እመካዴ፥ እከ አፉረ እሾነኤን ደካንን መል ቃሌተ ዋቀ ቶሬን። 32ስትይ ኦረ አመኖ ከርተ ተከ ከ ድከተ ተከኔ ከላን፥ ከ ቆተ ወ ቀፐኔ ፕሰ ኦልቱረው ቀፐን መለ፥ ነመ አኪኖ «እን ኸዮ፥» እንቾ። 33ኮደምፐየ ዬሱስ ሁፕነ ኩተን አክመ ዬሱስ ቶቶፐ ኼ ቶሬን። ኦረ አመኖ ፕሰከ ዳሰተ ዋቀ አኩተ አከዴ። 34ቆተ ነመ ፒተ ቀፖ ፒተ ከኖ፥ አትከ ቀፖከ ትከ ከኖ፥ ከ ኮደቴተሴ ኦሎፐን ዴነን መለ አእሾኖፐ ረከዴ ተከ ኔፎ እንቾ። 35ኦ ኮደቴተን ዴአኔዬ፥ ኮደምፐየኤ ዳን፤ ካጨሴኔከ ኦር አክመ ነመ ፐርፓችስነን ምነ ነመ ፕሰ ቆተም። 36ነመ ተከ አፒተ ቆፕሮስ ከፈ ሌው ኮዴ ዮሴፍ እሽ ኪናኔ ቸ። ኮደምፐየከ ፐርነፓስ እሽ ኪን። ሴ ክዴሴ ኔፎ «እነ ኸሰን ኦርሰዴኔ» ክዴተ። 37እሸ ኔፎ ዱለ ቀፐ፥ ከ ከቴ ከ ኮደቴተን ዴኤ ከ ኮደምፐየ ዳሼ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\