ኮደ 5

1ኣፐ ተከ ሀናንየ ክደሞ እስከቴታድ ሰጲረ ኦልን ዱለ ከቴን። 2እሸከ ኮደቴተሴ ቁደ ሀትሰዴ፥ እስከቴታድ ኔፎከ ኡፕተ፥ እከ ቁደ ዴሰው እሽን ኣኔ ከ ኮደምፐየሴኔት ዳሼ። 3ፔትሮስከ ክዴ፥ «አት ሀናንየ፥ አከ ሀፑረ ቁልቁሎተ ሰሰፐቶኤ ከ ኮደቴሴ አዱለ ከቴ ቁደ ሀትሰቴኤ አተ ሴተነ ማነኤ ከርተይት ከሮፐ ከሌ? 4አከንን ቱረን ዱሎሴ ኸይትኒ? አከቴ ከመ ኔፎ ኮደቴሴ ኸይትኒ? ከ ኩል ማነ መለ ከርተይት ከረን ኸተ አሴ ድከቴ? ነመ አሰሳፐኔ መ፥ ዋቀ ሰሰፐቴ።» 5ሀናንየከ ኤቴ ሃሶሴን ደከዬዬ፥ እፕኤ ከ ቶኤ። ኦረ ሴዴ ደከዬ ፕሰከ ሀርሞ ፉሬ። 6ኼለከ ፑከሴ ኻድ ኦሎፐ ኦርሼ ከ ቄዴ ከ ሀውሌ። 7ሴከመ እስከቴተ ሀናንየ ሳቴተ ሴሰ ምነ ክቶ ጨርቴ ከ ዴቴ፥ ኡመ እሼተ ወ ኮዴ እንኡፕናኔ። 8ፔትሮስከ እሼተ ክዴኤዌ፥ «እንቶኖ አነ ሌሌይ፥ ሄለ ዱለሴ ኸይሽን ሴዴትእው ከቴኔ?» እሼተ ከ ኪቴ፥ «ኣ፥ ሴዴትእውን ከኔ።» 9ፔትሮስከ ኦር ክዴ፥ «አተ ማነ መለ ሀፑረ ዋቀ ኤከይሰተ ኦል ከልቴን? ኦረሴ ዲርተይት ሀውሌ አሬ ከል ከ ኻሮፐ ቻይ፥ ኬ ኔፎ ቄደ ከ ሀውለው።» 10እሼተከ ኤኖው ሞንቴ እሸ ከፐ ፒቴ ከ ቶቴ። ኼለሴከ ኤቴ ኩልኖዬ፥ እሼተ አቶቴ አኬ ከ ቄዴ ከ ኣፐሴ ኻድ ከፐኤው እሼተ ሀውሌ። 11ማፐረ አመንቴተ ፕሰ እሾ ኦረ ሴዴ ደከዬ ፕሰከ ሀርሞት ፉሬን። 12ኮደምፐየ ኦተንተ ኦረ ኦፐኤ ወ ኦልሰ ፐሀ ሌከየ ኮን፤ ኦረ አመኖ ፕሰከ ከርተ ተከን ሻከ ሴሎሞን ኬሎፐ ኦሎፐ ዴን። 13ኡፍ ኦረ እሾቶፐዬን ቀፕንንፐዬ፥ ነመ እሾቶፐ ኮደ ኜሮ ተከ ኔፎ እንቾ። መ ኾር ኦረ እሾተ ኡልፌስን። 14ኦረ አመኖ አኸተ ቀረ ቀፕቶኤ ኩቱምተን ዋቀ አመን፥ ሌኩመ ሀምየ እሾ አእስከተከ ኮፐኔው አን። 15ኦረ፥ ኮደሴ ኦልሰ ፐሆ አኮደንፐየ ኮናን ቀረን ኻቴኤ፥ ኦ ፔትሮስ ተርፕኖዬ፥ አከ ካትለይታድ ፓቆለየ ዴሞ ቀረን ኣኖ ከ ድንሾ መለ፥ ቆለ እሾ ሸጰደኔ ፖረ ከፐን ዴሰ ፓቆለየ ሙክን። 16ከተመደ ዬሩሰሌም ከፐን ዴሰ ቸ ኦፐዬ ኦረከ ፓቆለየ እሾ ኦረ ሀፑረ ኔቀ እሾነ ፐየህኖ ቄን ከ ኤዬፐኔው ኩቱምተን ኦሎፐን ዴን፥ ፓቆለየ ፕሰከ ድን። 17ቄስተ ኩተ እሾ ኦረ ተከ አሳዱቅ እሸ ቁደ ኮድኖ ድከተ ኔቀኔ እመካዴን ከ ቶረ ፐዬን፥ 18ከ ኮደምፐየ ቀፔን ከ ትከ ህደ ኬለ እሾነ ህዴን። 19ኡፍ ሀልኬትይ ኤርከምፐቶተ ዋቀ እዴቴ ከ ኻረሴ አትከ ህደ ፐንቴ ከ ኬለ እሾነ ሶክሴ ከ እሾነ ኪቴ፥ 20«ኣነ ከ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ቀአደ ከ ቃሌሴ አቻተ ፕሰ ኦረ ቶረ።» 21እሾተከ ኤርከምፐቶተሴት አጨጨሜን ከ ጨምጨመይተ ከረን ትከ ቁልቁሎተ ኦፐ ኬዴን ከ ቃሌተሴ ኮልሼን። ቄስተሴ ኩተ እሾ ኦረሴ እሸ ቁደ ኮድኖ ኾር እዴን ከ ኦረሴ ፍርትሾንኮተ እሾ ቅሞተ አይሁድ ኦሎፐ ሀሌን ከ አክመ ኮደምፐየሴኔ ትከ ህደት ቄደኔኤ እሾነ ከመ ኦረ ኤርኬን። 22ኦረሴ ኤርከሜ ኾር፥ ኤቴ ትከሴ አህደ ኦፐ ኣኔኔዬ፥ ኮደምፐየሴኔኤ ደፔን። ከ ኦሬን ከ እሾተ ክዴኔ፥ 23«ኻረ ትከ ህደ ፈየኤ ዱፈሜ፥ ኦረ ቶይትኖ ኔፎከ ኻረ ቱረ ቀቃዴ ከ ኤዬ ቶይትን አንከ አክኔ መ፥ ኤቴን ኻረሴ ፐኔዬ፥ ነመ ተከ ኔፎ ኬለ እንቾ።» 24ሳረ አቶይተንፐየ ትከ ቁልቁሎተ እሾ ሳረ ቄሴወ ኤቴ ሴዴ ደከዬኔዬ፥ ኦፐኤ ቀወዌን ከ ኪን፥ «ከ ኩል ሴኔ ወ ማነ ኮደ?» 25ስትይ ነመ ተከ እዴ ከ እሾተ ሌሌ ከ ክዴ፥ «ሀ ኦረሴ አእሽነ ትከ ህደ ኬለ ሂቴን ትከ ቁልቁሎተ ኬለኤ ቀቃዴን ከ ኤዬዬ ኦረ ኮልን።» 26ሳረሴ አቶይተምፐየ ትከ ቁልቁሎተከ ኦርኸያድ ኦልን ኣኔን ከ እሾተ ቀፔን ከ እሽን ዴኤን። ኤቴ እሾተ ቀፕናኔዬ፥ ቆተ «ኦረ እኖ ደከ» ክዴን ከ ፉሬን መለ እሬተን እሾተን ቀፕኔ። 27ኤቴ እሾተን ዴኤን ከ ኦረ ፍርትሾንኮተ ቱረ እሾተ ቃትሼኔዬ፥ ቄስተሴ ኩተ እሾነ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ 28«አከ መኸ ነሞሴት አኽእንን ከ ለመተ ኦረ አኮልንንእ፥ አንእሽነ አንደውርኔ? እሽነ ኾር ኮልሰይሽነኔ ዬሩሰሌም ከረ ፕርቴን ከ፥ አክመ ዲከ ነሞሴት እኖ ቀረ ፈደሞ ኮንተን።» 29ፔትሮስ እሾ ኮደምፐየከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «አን ነመ አጨጨሞ ከፐ ዋቀ አጨጨሜተ እኖ ፐርፓችስን። 30ዋቀሴ አኣፐዳኖት፥ ዬሱሴተሴ አእሽነ ቆይረ ቀረ ፈንስቴን ከ እከሴን ቶቶፐ እኻሼ። 31ዋቀ፥ አከ ኦረ እስረኤል ጩፖተይሾ ኦፐ ኦሮ ከ ሀሴንተ ጩፖተ አከዶኤ፥ ዬሱስ ቄዴ ከ ሙክሰምፐይተ እሾ ድንሸምፐይተ ኮዴ ከ ቅንዳድ አአክተት ኩቲሼ። 32እኖ ኔፎ ቆቶሴት ዴሰ አንማክየ። ሀፑረሴ አቁልቁሎተ አዋቀ ኦረ እሽ አጨጨሞ ዳሼ ኔፎ ማክተው።» 33ኦረሴ አፍርትሾንኮተ ኤቴ ሴ ደከዬኔዬ፥ ሀርሞኤ ሚሮዴን ከ ኮደምፐየሴኔ ሌሳተ ፈዴን። 34ኡፍ ፌሬሰውተ ተከ ሴረ ሙሴ ኦረ ኮልኖ፥ ኦረከ እሸ ኡልፌስኖ፥ ኬመልያል ክደሞ ቸ ከ ፍርትሾንኮተሴ ኦፔለ ቀአዴ ከ ክዴ፥ «እንቶኖ፥ ኦሮሴ አሸከይቴተ ለከ ዴሰ ተዎ!» 35ከ ኦረ ፍርትሾንኮተት ክዴ፥ «እሽነ ኦረ እስረኤልትይ፥ ወ ኦረሴ ቀረ ኮተኔት ዴሰ እስ ቶይታደ። 36ኸተ ቱረን ኣፐ ተከ ቴውዳስ ክደሞ ኼ ከ ክዴ፥ ‹አንት አን ነመ ኩተ።› ነመ ድፐ አፉር ምነ ቾከ እሸ ቁደ ኮዴ። መ ኾር፥ ኤቴ እሸ እሼኔዬ፥ ኦረሴ ኻድ ፕሰ ፐሴ፥ ኮዳድ ፕሰከ ፐቴ። 37ሴከመ ዴሰው ኼልቶሴ ኦፐ ኦረ ድኬኔዬ፥ ኬልለውተሴ ይሁደ ኪናኔ ኼኤው ከ እስከመ ኦረ ሌከይተ ቄዴው። ኤቴ እሸ እሼኔዬው፥ ኦረሴ ኻድ ፕሰ ፐሴው። 38ሴመለ አንት እንእሽነ ኪን፥ ኦሮሴ ከፐ ሴካደ፥ ከ አሌ እሾተ ዲሸ። ማነ መለ፥ ድከቶሴ እሾ ኮዶሴ ኦን አነመትይ፥ እስን ፐተ። 39ኦን ኾር፥ አዋቀትይ፥ ፐትሰ አኤተንሰን፥ መ ላድ ከፐን ዴሰ ዋቀ ኦል ቶርተን።» እሾነ ኦር ዴሃመሴ አኬማልያል ደከዬን። 40ከ ኮደምፐየሴኔ ሀሌን ከ ቅደቺሴን ከ እሾነ አጨጬን ከ ክዴኔ፥ «ሜ እንቶኖ አመ ዴሰ መኸ ዬሱስ ሃሰወደይ!» ከ ቱፐ ዴሰ ዲሼን። 41እሾነ ኡፍ አክመ መኸ ዬሱስ መለ ጬሬተ እሾተ ፐርፓችስንቶ እኡፕናዴን ከ ኸሰን ፍርትሾንኮተ ቱረ ሶኬን። 42ኡመ ኩያተ ተከ ኔፎ ትካሶ እሾ ትከ ቁልቁሎተ ኬለኤ ዬሱስ አክመ ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴ ኮዴ ኮልሰ ከ ቶሬተ ዲንንቻን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\