ኮደ 7

1ቄስተሴ ኩተ እስትፋኖስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሄለ ኩል ዌሴን ዱካተ?» 2እስትፋኖስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኮያለኖ ከ ኣፐዳኖዬ፥ ደከይሰደ። ኣፐሴ ኸኖ አፕረሃም አፒተ ካረን ከረ ከላተን ፐይንን ቱረኔው፥ አፒተ ሜሶፖታምየ ከረ ከሎዬው፥ ዋቀሴ አኡልፌነ እሸ ቱረ አካዴ 3ከ እሽ ክዴ፥ ‹ፒተይሽኖፐዬ ከ ደልተይተይት ከፐ አሌ ፐቄ ከ ፒተ አን አንት ኬ አክኖፐ ኣኔ።› 4እከ ፒተ ኬላደውየ ኦፐ አሌ ኼ ከ ፒተ ካረንት ኩቴኤ። ኤቴ ኣፐይሾ ቶኤ ከመዬው፥ ዋቀ ፒሴ አአመ እሽነ አሬ ኦፐ ከልተን ኦፖፐ እሽን ዴኤው። 5አኮድቶመ፥ ኡልቱፓተ አኾፕተ ነመ ምነ ክቶ ኔፎ እሽእን ዳኔ። መ ኾር፥ አክመ እቱሮፐ ፒሴ እሸ እሾ ሰኜታድ ሌሀቶኤ ዳሾ፥ አእሸ እነን ቀፕንን ቱረኔው እሽ ኸሰ ዳሼ። 6ከ አክመ ሰኜታድ ፒተ ለአዮት ከለይተ ኮድቶ ከ ፐረ ድፐ አፉር ከርፕቸ እሾተ ኮደዶ ከ እሾተ ሚዶ እሽ ሌሌ። 7ከ ከመ ዴሰ እሽ ክዴዌ፥ ‹አንት ኦሮሴ ሰኜሴ ኸይት ከርፕቸደ ኮደዶ ቀረኤን ኾረ ሙረ። እከ ኬለዬ ነተን ሶከን ከ ፖረሴ አሬ ቾፐ አነ ሰከተደን።› 8ከ ኮደይቴተ አደውረ ቀረ ሙረተ እሽ ዳሼ። ሴመለ አፕረሃም ኤ ይሳቅ ኻዬዬ፥ ሌተ ሴተተትን ደውረ ቀረ እሽ ሙሬ። ይሳቅከ እናድ የይቆፕ አሴው ደውረ ቀረ ሙሬ። የይቆፕ ኔፎከ ሄለሴኔ ኻድ ኩደንከ ለክ እሰሴኔ ከፈ እስረኤል ቀረ ኣፐደ ኮዴት አሴው ደውራሶ ቀረ ሙሬው። 9«ሄለሴኔ አየይቆፕከ እናሶ ዮሴፍ ቀረኤ ኔዱመ ኼን ከ ፒተ ክፕስ ኦፐ ከርፕሸ እሸ ከቴን። ዋቀ ኾር እሸ ኦል ቸ፥ 10ከ ረኮተ ፕሰ ኬለ እሸ ሶክሼ ከ ኑቁሰሴ አፒተ ክፕስ ፌርኦን ቱረ ዳሰታድ እሾ ኦኩመ እሽ ዳሼ። ኑቁሰሴ አፒተሴ አክፕስ ከ ትካድ ፕሰ ቀረ ሙክሰምፐይተ እሸ ኮዴ። 11ስትይ ሎተ ረኮተ ኩተ ኦረ ቀረ ቄቴ ከ ፒተ ክፕስ እሾ አኬኔኣን ፕሶፐ ዴቴ፥ ኡመ ኣፐደሴኔ ኸኖ ወ ደመኔ እንቀፐን። 12የይቆፕከ ‹ፒተ ክፕስትይ ኡንተ ቸ› ክዴተ ደከዬ ከ ኣፐደሴኔ ኸኖ ፐዮተ ቀረ ኤፐ ኤርኬ። 13ኤቴ ለመተ ፒሴ አክፕስ ኦፐ ኦሬኔዬ፥ ዮሴፍ እሾነኤ እስ ኡፕነይሼ። ፌርኦን ኩልከ ቶሎፐ ዮሴፍ ኡፕናዴ። 14ሴከመዬ ዮሴፍ ኦር፥ ኣፐይሾ የይቆፕ እሾ ቶለሴ ኸይሾ ነመ ኩንደ ተፐ ኬን ከይኖ ከሜ ኤርኬ ከ እስከፖፐ እሾተ ሀሌ። 15ሴመለ የይቆፕ ፒተ ክፕስ ኦፐ ኣኔ። እሸ ከ ኣፐደኖ ኔፎከ ኤዬኤው ሌን። 16ፑከይሾከ ከተመ ሴኬም ኦፐ ሃደሜ ከ ሀውለ አፕረሃም ከተመ ሴኬሜት ሄለ አሞር ቀረ ኮደቴታድን ፕዴ ከረ ሀውለሜን። 17- 18«ኤቴ ክሴተሴ፥ አኦፐ ኸሰሴ አዋቀ አፕረሃም ዳሼ፥ ድከተ ኬለ ፎልሰንቶዬ፥ ሀከ ኑቁሰ ፕለይተ አዮሴፍን ኡፕንን ፒተ ክፕስ ቀረ ኑቁሱሞ ከረኤ፥ ፒተ ክፕስ ከረዬ ሌኩመ ኦርኖ ቀረ ኮፐኔው አን። 19ኑቁሰሴከ ኦርኖ ፔልሰዴ ከ አክመ ሄለ ኦርኖ ፕረመኔኤ ኣፐዳኖ እሬተን ክዴኤ፥ ‹ሄላስን አሌ ለኮፐ ደከ!› 20ሙሴ ስትይ ዴለዴ። እሸ ኔፎ ፉለ ዋቀ ቱረኤ እነ ፐኻረኤ ኮዴ። ከ ሌየ ሴሰ ትከ ኣፐይሾት ከረ ቆሀሜ። 21ኤቴ አሌ እሸ ከቴኔዬ፥ ኤኔንተ ፌርኦን እሸ ቴየቴ ከ አእናድ ምነ እሸ ቆሀቴ። 22ሙሴከ ኦኩመ ፒተ ክፕስ ፕሰ ኮለዴ ከ ሃሳድ ከ ኮዳድ ኔፎን ጨፓዴ። 23«ሙሴ፥ ኤቴ ፐራድ ኩንደ አፉር ከዬዬ፥ ሄለሴኔ ኸይሾ አእስረኤል ከፖፐ አንተ ከ እሾተ ቶየ ድከዴ። 24ከ አነመ ፒተ ክፕስ ሄለሴኔ ኸይሾ አእስረኤል ኦፐዬ ደፐን ተከ ሚድኖ አኬ ከ ነመይሾ ቀረ ቀቴ ከ ነመሴ አክፕስ እሼ ከ ሃሎተ ቀረ ቄዴ። 25ሙሴ፥ ‹ዋቀ አነ ቁደን አክመ ረኮተ ኬለ እሾነ ሶክሾ ኦረ እስረኤልት እከልቴ› ክዴ ከ ድከዴ። መ ኡፍ እሾተኤን ከሌ። 26ከ ፐረይታድይ ሄለ እስረኤል ኦፐዬ ነመ ለክ አኦል ፕሮ አኬ፥ ከ ኦልኬለ ቀፐ ፈዴ ከ ክዴ፥ ‹ማነ መለ ኦል ፕርተን፥ እሽነ አከፈ ተከይ?› 27ኣፐሴ ኼልታድፐ ቂኖ ከ ሙሴ ቱቁሬ ከ እሽ ክዴ፥ ‹አይኖ እኖ ቀረ ሙክሰምፐይተ ከ ታኘ ኬ ኮዴ? 28ሄለ እሰሴ አኸለ ነመሴ አክፕስ እከሴ ምነ አነ እከሰ ሄንተዌ?› 29ሙሴ ኦር ሴ ቀረዬ አሌ ቀሄ ከ ፒተ ሚድየምት ከለይተ ኮዴ ከ ከላዴ። ከ ኤዬ ሄለ ለክ ኻየዴ። 30«ሙሴ አፒስት ፐረ ኩንደ አፉር ፕሬ ከመዬ ኤርከምፐቶተ ዋቀኤ፥ ኮመይቶፐ እሮተ ስነ ቀረ ሁጭቶፐ ዴሰ ኦፐየ አፕተ ከረ ዴሰ እሸ ቱረ አካዴ። 31ዌሴን አአኬ ኔፎከ እሸ ቀወይሼን። ኤቴ ከፖፐ ዴሰ ሄቄ ከ ቶይኖዬ፥ ኔሰ ዋቀኤ ደከዬ። 32ኔሶሴ ኔፎ እኪን፥ ‹አንት አንዋቀ ኣፐደሴኔ ኸይሽነ፥ አንዋቀ አፕረሃም ከ አይሳቅ ከ አየይቆፕ።› ሙሴከ ተመቄ ከ ቅንዶሴ ኔፎፐ ቶየተ መላሌ። 33ዋቀ ኡፍ እእሽ ክዴኤ፥ ‹ፒሴ አኦፐ ቀአቴ ፒተ አቁልቁለውቴይ፥ ኾፓት ሶክሰዶ። 34አንት ኦረሴ ኸዮ ፒተ ክፕስ ከረ ከሎ አክመ ሚደሞ እንአኬ ከ፥ አክመ ረኮተን ቁጨኖ ኔፎ እንደከዬ ከ እሾተ ድንሰ መለ ሌከዴይ፥ አት አመ ኾዬ፥ ፒሴ አክፕስ ኦፐን ኬ ኤርከይ።› 35«ሙሴተሴ አኦረ እስረኤል እሸ ፑየዴ ከ እሸ ክዴ፥ ‹አይኖ እኖ ቀረ ሙክሰምፐይተ ከ ታኘ ኬ ኮዴ?› ዋቀ ኤርከምፐቶተሴ ኻድ ኡጭቶፐ ዴሰ ሙሴ አካቴ ቁደኔ ሙክሰምፐይተ እሾ ድንሸምፐይተ እሸ ኮዴ ከ ኦረ እስረኤል ኦፖፐ እሸ ኤርኬ። 36ሙሴቶሴከ ፒተ ክፕስ እሾ ፐከቴተ ቲመ ቀረኤ ከ ኮመይቶፐኤ፥ ፐረ ኩንደ አፉር ከረ አወ ኦረ ቀወነ ከ ወ ኦልሰ ፐሀ ኮኖ ቁደ ከርፕቹመ ኬለ እሾነ ሶክሼ። 37አሄለ እስረኤልት ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ ‹ዋቀ ኹመምፐይተ አነ ፐሆ ሄላስኖፐ እሽነ ኻሸ› ሙሴው። 38ሙሴቶሴ፥ እሸው ኤርከምፐቶተ እሮተ ስነ ቀረ ሃሰወቴ ከፐ ቻዴ ከ ኣፐዳኖ እሾ ሰመይተሴ ኮመይቶፐ ቾ ኦል ከላዴ ከ ቃሌተሴ አቻተ ዋቀ ከፐ እኖ ቄዴ፥ እሸው። 39«ኣፐደኖ ኾር እሽ አፈ ደከየ እቲቴን ከ ቱፈዴን ከ ከርተይሾ ከረን ኸተ ፒተ ክፕስ ኦፐ ቲተወ ድከዴን። 40ከ አሮን ክዴኔ፥ ‹ኣፖሴ ፒተ ክፕስ ከረ እኖ ሶክሼ ሙሴ ኪናን ወ እሸ ቀረ ከዬ እኖ አንኡፕኖይ፥ ዋቀደ እኖ ቱረ ቀተ ከ እኖ ቱረ ኣነ እኖ ኮዴ።› 41ከ አርቶሴን ከረ ዴሰ ወ እነየ ኦከተ ፐሀ ኮደዴን ከ ከልሶተ ኩል እሽ ከልሼን ከ ዌሴን አሀርካሶትን ኮዴኔትን ኸሶዴን። 42ዋቀ ኾር አሌ እሾተ ከፐ ቲተዌ ከ አክመ ህከ ሞንተት ሰከተደኔኤ እሾተ ቱፐ ዴሰ አሌ ቱኬ። ሴዴ ኔፎ መታፈ ኹመምፐየ ኦፐ እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹እሽነ ኦረ እስረኤልትይ፥ ሆሬሴ አፐረ ኩንደ አፉር ከረ ቀልቴን ከ ከልሶወሴኔ አከልሴኔ፥ ሄለ አነኤ ከልሴኔ? 43ስትይ ወሴኔ አሀርካስነን ኮደቴኔ ከ እሽ ሰከተቴኔ ቱከነሴ አሞሎክ ከ ህክቴተሴ አዋቀይሽነ ሬፋን ክደምቶ ፖረ ሃደቴን። አንትከ ፒተ ፓፕሎን ቱሎፐ እሽን ዳነ።› 44«ኣፐዳኖ አኮመይቶፐ ቻኔዬ፥ ቱከነሴ አማኩመኤ ቀፐን። ቱከኖሴ ኔፎ አክመ ዋቀ ሙሴ ሌሌ ከ እሽ አክሼ ምነኤ ሙሴ ቁፔ። 45ኣፐዳኖከ ቱከኖሴ ኼልተን ኦል ተርፕሼን ከ ኤቴ ዋቀ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን አሌ እሾተ ቱረ ዳኔዬ፥ እሾተከ ፒተ ኦሮሴት ሌሃዴኔዬ፥ ኣፐዳኖ ስት ቱከኖሴ ቄዴን ከ እያሱ ኦልን ፒሴ ኦፐን ከሌን። ቱከኖሴ ኔፎከ ሀከ ኼልተ ታውት ኤዬ ቸ። 46ታውት ፉለ ዋቀ ቱረ ኡልፌነ ቴዬ ከ ዋቀ የይቆፕእ ትከ ከላተ ቁፔተ ቅንሰዴ። 47መ ኾር ሴሎሞን ኩል ዋቀኤ ትከ ቁፔ። 48- 50«አኮድቶመ፥ አክመ ኹመምፐይተ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ ‹ሀ ዋቀ እኪን፥ ሞንተ አልከዮ፥ ፒተ ኔፎ ከን ፖረ አንኦፐ ሎቀን ዬተኖይ፥ ሄለ ኩል ትከ አተ ፐሀቶ አነ ቁፕተን፥ አንከ ትከ አተ ፐሀቶ ኬለ ከላደ? ሴኔ ፕሰ አነ ሀርክዮን ኮዴይ።› ምነኤ ዋቀሴ ዌ ፕሰ ቀረ ቀፖ ትከ ነመ ሀርከን ቁፔ ኬለ ከላንንቾ። 51«እሽነ ከምቶለየ ኦረትይ፥ እሽነ አከርተይሽን ኮኮክ፥ ነፓስንከ ደከዌኔ፥ እሽነ አውተ ፕሰ አክመ ኣፐዳስነ ምነኤ ሀፑረ ቁልቁሎተ ኔድንተን! 52ኣፐዳስን ኹመምፐየ አኻሜኔኤ ፖረ ቶሬተ ከ ዳኔተ ዲሼን? ኹመምፐየሴኔ ቱረን ቀትሼ ከ፥ አክመ ሀንቄለይተሴ ዴኦ ሌሌ፥ እሌይሼኔይ። እሽነከ አመ ሀንቄልተሴ ቶተ ዳሴን ከ እከሴን። 53እሽነ ኤርከምፐቶወ ዋቀ ቁደኔ ሴረ ዋቀ ቴየቴን፥ መ ኾር እሽነ አቶይትኔ!» 54ኦረሴ አፍርትሾንኮተ ኤቴ ሴዴ ደከዬኔዬ፥ ሀርሞኤ ሚሮዴን ከ እልከ እሽ ቆሜን። 55እስትፋኖስከ ሀፑረ ቁልቁሎተትን እመካዴ ከ ኤቴ ሞንተኔለ ቶየዴዬ፥ ኡልፌነ ዋቀ እሾ ዬሱስ አሀርከ ዋቀት አክተ ቀአዴ አኬ። 56ከ ኦር ክዴ፥ «ሀ ሞንተ ፐነምቴ እሾ እነ ነመ አሀርከ ዋቀ አክተ ኬለ ቀአነኤን አክን።» 57እሾተከ ሀርሞ ኡሉፔን ከ ነፓሶ ቀረ ቀቀፐዴን ከ ተከ እሸ ቀሮፐ ህሬን። 58ከ ከተማፐ አሌ ለኮፐ እሸ ሶክሼን ከ እሸ ደኬን። ማክየሴኔ እስትፋኖስ ቀረ ማኩሜ ኦሀዋሶኤ ቄዴን ከ ሎቀ ኸዮለይተ ተከ ሰኦል ክደሞ ከፐ ኻየዴን። 59ኤቴ ደከደን እሸ ደክናኔዬ፥ እስትፋኖስ እቅንሰዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለ ዬሱስ፥ ነፕሴትዮ ቴየዶ።» 60ከ ክልፒፐዴ ከ ኔሰ ኩተን ኡሉፔ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ጩፖሴ እሾነ ቀረኤን ድከን!» ከ ኦር ቶኤ። ሰኦል ኔፎከ ኦረሴ እስትፋኖስ እሼ ኦፐው ቸ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\