ኮደ 8

1አውሴትይ፥ ረኮተ ኩተኤ ኦረ አመኖ ከ ዬሩሰሌም ከረ ከሎ ቀረ ከዬ። ኮደምፐየ መልይ ኦረ አመኖ ፕሰንተከ አሌ ፒተ ይሁደ እሾ ፒተ አሰማርየ ኦፐ አሌ ኦልኬለ ፐሴ። 2ኦረ አመንቴተን ጨፐኖከ እስትፋኖስ ሀውሌ ከ ሀርሞ እሸ ፖዬ። 3ኡፍ ሰኦል ኦረ አመኖ ፐትሰ ከመኤ ኼ ከ ትከ ኦረ አመኖ ፕሰ ከረ ኩልን ከ ሀምየ እሾ እስከተ ቁል ከ ትከ ህደ ኦፐ ከልን። 4ኦረሴ አመኖ ኦልኬለ ፐሴ፥ ፖረ ኦፖፐ ኣኔን ፕሶፐኤ ቃሌተ ዋቀ ቶሬን። 5ፍልፖስ ኻድ፥ ከተመ ሰማርየ ኦፐ ኣኔ ከ ቆተ ክርስቶስ ዴሰ ኦረ ቶሬ። 6ኦረሴ፥ ኤቴ ቃሌተሴ አፍልፖስ ደከዬ ከ ኮደደሴኔ ኦረ ቀወነ አእሸ ኮነ አኬዬ፥ ተከኤ እሸ ኬለ ነፐሀተ ከቴ ከ ወ እሸ ኪነ ደከይሰዴ። 7ሀፑረ ሴተነከ ኔሰ ኩተን ኡሉፕን ከ ኦረ ሌከይተ ከረ ሶክን፥ ቶነየ ከ ኦረ ሄኬሎ ሌከየከ ድኔን። 8ሴ ምነን ኸሰ ኩተከ ኦረ ከተሞሴን ከረ ከሎ ደካዴ። 9ኣፐ ተከ ስሞን ኪነን ከተሞሴኔፐዬ ከሎ ከ ሱመ ሶኖ ከ ሱሞስትን ኦረ ሰማርየ ቀወን ከ ኪን፥ «አንት አን ነመ ኩተ።» 10ነመ ኩተ እሾ አሸከ ፕሰከ እሸ ደከይን ከ ኪን፥ «ሁፕነሴ አዋቀ ኪናኔ እኩት፥ ነመሴ እሸ።» 11ሴ ኔፎ፥ አእሸ አሴከት ዴሰ ሱመን ወ ኦልሰ ፐሀ እሾነ ቱረ ኮዴ መለ። 12መ ኾር ኤቴ ፍልፖስ ቆተ መንክስቴተ ዋቀ እሾ ቆተ መኸ ዬሱስ ዴሰ ኦቶተ ፈየ እሾተ ቶሬዬ፥ ሀምየ ከ እስከተኔ አመኔን ከ ክርስትነ ኼን። 13ስሞን ኔፎከ መታድ አመኔ ከ ክርስትነ ኼ ከ ፍልፖስ ቁደው ኮዴ። ከ ኤቴ ኮደደሴኔ ኦልሰ ፐሀ ከ ኦረ ቀወነ አኬዬ፥ ኦፐኤ ኦልን ቀወዌ። 14ኮደምፐየሴኔ ዬሩሰሌም ከረ ቸ፥ አክመ ኦረ ሰማርየ ቃሌተ ዋቀ ቴየዴ ደከዬን ከ ፔትሮስ እሾ ዮሀንስ እሾነ ኤርኬን። 15ፔትሮስ እሾ ዮሀንስከ ፒተ ሰማርየ ኦፐ ኣኔን ከ፥ አከ ሀፑረ ቁልቁሎተ ቴየደኔኤ እሾነ ዋቀ ቅንሰዴን። 16ማነ መለ፥ ኦረ ሰማርየ መኸ ፖቀለ ዬሱስ ፐተኔው ክርስትነ ኼን ዲሼይ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተ እሾቶፐዬ ነመ ተከ ኔፎ ቀረኤን ሌከኔ። 17አውሴ ኦር ፔትሮስ እሾ ዮሀንስከ ሀርከይሾ እሾነ ቀረ ቀፐዴን፤ እከ ሀፑረ ቁልቁሎተ ቴየዴን። 18ስሞን፥ ሴዴ አኮደምፐየ ሀርካሶ ኦረ ቀረ ቀፐዴን፥ ሀፑረ ቁልቁሎተከ ኦረ ዳሰሜ እከ አኬ፥ ካጨን እሾነ ዴ ከ ክዴ፥ 19«ነመ አን አንት ቀረ ሀርከዮ ቀፐዶ ፕሰ አከ ሀፑረ ቁልቁሎተ ቴየዶኤ፥ አነ ኩል ሁፕኖሴ ዳሸ።» 20ፔትሮስ ኡፍእ እእሽ ክዴ፥ «አት ዳሰተ ዋቀኤ ካጨን አከተ ፋቴይ፥ ኬ ከ ካጫት ኦልን ፐተ! 21ከርተይት ፉለ ዋቀ ቱረዬ ፈየን ቀፖይ፥ ሴፐዬ ቆቶተ ታክ ፈሮተ አቀፕቶ። 22ሴመለ ተከ ፑኑ ዋቀ ድከቶሴ ኸይት እኬ ዲሸይ፥ ዌሴን ኸይት ኔቀ ኦፐ አሌ ኦሬ ከ ዋቀ ቅንሰዶ። 23ሴዴ ኔፎ አክመ ዮተን አአርከይተ ምነ ሀደውቴን እመካቴ ከ ጩፖተን ህደምቴ እንኬ አኬይ።» 24ስሞንከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ዌስን አኪቴኔ ኦፐዬ አክመ ዌ ተከን ኔፎ አነ ቀሬኤን ከይንንእ እሽነኤው ዋቆፐ አነ ቅንሰደ።» 25ፔትሮስ እሾ ዮሀንስ ኤቴ ቃሌተ ዋቀ ማኩሜን ከ ቶሬን ከመዬ፥ ዬሩሰሌምፐ ቲተዌን። ከ ፖሮፐ ዴሰ ፐሌወ አሰማርየ ሌከየፐ ኦቶተ ፈየ ኦረ ቶሬን። 26ኤርከምፐቶተ ዋቀ ፍልፖስእ ኪቴ፥ «ኼ ከ ፖረሴ ዬሩሰሌም ኸተ ኮመይቶፐን ከተመ ካሰ ኦፐ ቀጬሎ መሬ ከ ቁተኔለ ኣኔ።» 27ፍልፖስከ ኼ ከ ኣኔ። ስትይ ነመ ተከ አእቶጵየ፥ ኩነይተ ከ ኑቁስትቴተ ተከ አእቶጵየ ህንዴኬ ክደምቶኤ ኮደቴታድ ፕሰ ቀረ ሳረ ኮዴ፥ ኤዬ አን። ኩነይሴ ዋቀ ሰከተተኤ ዬሩሰሌምፐ ኣኔ። 28ከ ኤቴ ከሬተ ፈርተ ከመ ህዴን ቀረ ኩቴኤ ከ ፒተይሾ ኦፐ ኦሮዬ፥ መታፈሴ አኹመምፐይተሴ አእሰያስ አነፐፕን። 29ሀፑረ ቁልቁሎተከ ፍልፖስ ክዴ፥ «ከሬቶሴ ከፖፐ ዴሰ ሄቄ።» 30ፍልፖስከ ከፖፐ ዴሰ ኬሬ ከ አኩነይተሴ ኤዬ ኹመሴ አእሰያስ አነፐፕኖ ደከዬ ከ ክዴ፥ «ሄለ ዌሴን አአነፐፕንተ እኬ ከል?» 31ኩነይተሴከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አነመ ኦልኬለ አነ ለአይሾን ክንን መልይ አተ አነ ከሌተ ኤተንሰ?» ከ ፍልፖስእ ክዴ፥ «እነይቴ፥ ፈየዶ ከ አነ ከፐ ኩቴኤ።» 32ኩነይሴ መታፎሴ ከረዬ፥ ፖረ ኦፐ አነፐፕኖ እኪን፥ «አከ ለሀ ምነኤ ቀሎተ ቁለሜ ከ አከ ለሀ ቁደ ኝርፈ ሙጭናን እከ ኦፐ ኦርንንክንን ምነኤ፥ አፋድ ቆጭ ምጨን ኪኔ። 33እሸ እጬሬ፥ ኦፍንከ ፐተኤ ቀረ ቶተ ሙሬን፤ ከ አሌኤ ነፕሴታድ ፒሴ ቀረ ፐሼኔይ፥ አይኖ ኼልታድ ኔፎ ሌለ?» 34ኩነይተሴከ ፍልፖስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሄለ ኹመምፐይቶሴ እስ ሌልም፥ ነመ ፕለኤ ሌል?» 35ፍልፖስከ ቶረ መታፎሴት ቀረን ፐዬ ከ ቆተ ዬሱስ ዴሰ ኦቶተ ፈየ ኩነይቶስት ቶሬ። 36ኤቴ ፖሮፐ ኦልን አናኔዬ፥ ፕሸ ከፐ ከዬን። ኩነይተሴከ ፍልፖስ ክዴ፥ «ትን፥ አሬ ሴኔ ፕሸይ፥ ወ ክርስትነ ኻነ አነ ደውርነ ማነ?» 37[ፍልፖስከ እሽ ክዴኤ፥ «ኦን ከርተይት ፕሰኔ ዬሱስ አመንቴዬ፥ እኤተንሰ።» ኩነይተሴከ ክዴኤ፥ «ዬሱስ ክርስቶስ አክመ እነ ዋቀ ኮዴ እንአመን።»] 38ኩነይተሴከ ኦር አከ ፈርተ ቀአቶ አጨጬ። ፍልፖስ እሾ ኩነይተሴከ ኦልን ፕሸሴኔ ኦፖፐ ሌከዴን፥ ፍልፖስከ ክርስትነ እሸ ኻሼ። 39ኤቴ ፕሻፐ ሶኬኔዬ፥ ሀፑረ ዋቀከ ፍልፖስ ቄዴ፥ ኡመ ኩነይተሴ ሴከመዬ ለመተ እሸን አክኔ፥ መ ኸሰኔ ፖራድ ቀፐዴ ከ ከሌ። 40ፍልፖስ ኾር፥ ፒተ አሶቶስትእ አካዴ ከ ሀከ ፒተ ቄሳርየ ኦፐ ከሎ ከረ ከተመደ ፕሶፖፐ ኣኔ ከ ቆተ ዬሱስ ዴሰ ኦቶተ ፈየ ቶሬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\