ኮደ 9

1ሰኦል ኾር ተማሬወ ፖቀለ ሌሳተ ከመኤ ኼ ከ ድኬት ኜር ከ ቄስተ ኩተ ከፖፐ ኣኔ 2ከ አከ ኦረ ፖረ ፖቀለ ከመ አኖ፥ ሀምየ ከ እስከተ፥ ኦ አኮዬ፥ ቀቀፖ ከ ዬሩሰሌምፐን ዴኦኤ፥ ሳረሴ አቄሴወ፥ ትከሴኔ አቅንሴተ አኦረ አይሁድ ከተመ ተማስቆ ከረ ቸ ኦፐ እሽ ወርቀተ ታፎ ቅንሰዴ። 3ኤቴ አኖ ከ ከተመ ተማስቆ ከፐ ፎልሰዴዬ፥ ለአይተ ሞንቴ ኸተ አእሸ እስቀረን ኡፕንን መል እሸ ቀረ ኦፐዬ። 4እከ ፒቶፐ ፕኤ ከ ኔሰ አኪኖኤ፥ «ሰኦል፥ ሰኦል፥ ማነኤ አነ ቶር ከ አነ ከመ አን?» ደከዬ። 5ሰኦልከ ክዴ፥ «አተ ፖቀለይ፥ አት አአይኖ?» እሸከ ክዴ፥ «አንት አንዬሱሴተሴ አአት ቶርቶ ከ ከመ አንቶ። 6መ አመ ኡፍ ኼ ከ ከተማፐ ኣኔ፥ ወ አኮተ ፕሰ ኤዬዬ ኬ ሌለመኔይ።» 7ኦረ ኦልን አናን አዌኤን አክንን መልይ ኔሶሴኤው ደከዬን ከ ኦልን ድ ክዴን ከ ኤዬ ቀአዴን። 8ሰኦል ኤቴ ፒቴ ኼ ከ እልደ ኦልኬለ ፐቅሼ ከ ቶየዴዬ፥ ፓተ አኬተ እመላሌ። እከ ሀርከ ቱፐ ቀፔን ከ ከተመ አተማስቆ ኦፐ እሽን ከሌን። 9ሌተ ሴሰ ከረ ኡመ ፓተን አክኔ፥ ኡመ ዌ ተከን ኔፎ አፋፐኔን አኔ። 10ከተመ ተማስቆ ከረዬ ተማርተ ተከ አፖቀለ ሀናንየ ክደሞ ከለ። ፖቀለከ አኬቶፐን (ኬለሸሀቶፐን) ሀናንየ ሀሌ እከ ኤሀዴ። 11ፖቀለከ እሽ ክዴኤ፥ «ኼ ከ ፖረሴ ፖረ ቀጬሌ እሽ ኪናኔን ዴሰ ኣኔ ከ ትከ ይሁደትይ፥ ነመ ተከ አቴርሴስ ሰኦል እሽ ኪነን ካሰዶ፥ እሸ ኤዬ ቅንሴተ ቀረ ቸይ። 12ሰኦልከ አኬተን አነመ ተከ ሀናንየ ክደሞ እሸ ከፖፐ ኩሌ ከ አክመ እልዳድ ለመተ ፓተ አከኔ፥ አእሸ ቀረ ሀርካድ ቀፐኖዬ፥ አኬ።» 13ሀናንየ ኾር እኦርሼ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ኣፖሴ አክመ ቁልቁሎወሴኔ ኸይት ዬሩሰሌም ከረ ከለ ቀረ ረኮተ ኩተ ቄዴ፥ ኦረ ሌከይተ ቀረዬን ደከዬ። 14አመ አሬ ተማስቆፐ ኔፎ፥ ኦረ ኬ ሰከተኖ ፕሰ አክመ ህዶኤ ሳረ ቄሴወ ቀረ ሁፕነ ኡኩሜተ አካዴ።» 15ፖቀለ ኡፍ እሀናንየ ክዴ፥ «እሸ አክመ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን እሾ ኑቁሰደኤ ከ ሄለ እስረኤልትእ መኽዮ ኡፕነይሾኤ ነምዮ አሬኸሜይ፥ ኣኔ። 16መኽዮ መለ አአተ ክቶ አክመ ረከተ እሸ ፋንቶ አነ እሸ አክሸይ።» 17ሀናንየከ ኦር ኣኔ ከ ትከሴ ኦፐ ኩሌ፥ ከ ሰኦል ቀረ ሀርካድ ቀፐዴ ከ እሸ ክዴ፥ «እናኖ ሰኦል፥ ፖቀለሴኔ፥ ፖረሴ አእሽ ዴሰ ዴንቶፐዬ ኬ ቱረ አካዴ፥ ሀ ዬሱስ፥ አክመ ለመተ ፓተ አክቶ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተከ ኬ ከረ እመካዶኤ፥ ኬ ከፖፐ አነ ኤርኬ።» 18ኤኖው ወ ቆፎለ ፐሀከ እልደፐ አሌ እሽ ፕኤን። እከ ፓተ አኬተ ኤተንሼ። እከ ኦር ፒቴ ኼ ከ ክርስትነ ኼ። 19ከ ደምተ ኔፎ ደሜ ከ ኮኮናዴ። ሰኦል ተማሬወሴኔ አዬሱስ ከተመ ተማስቆ ከረ ከለ ከፐኤ ኩየወ ለመየ ፕሬ። 20ሰኦልከ ኤኖው ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ፥ ዬሱስ አክመ እነ ዋቀ ኮዴ ቶሬ። 21ኦረ ደከዬ ፕሰከ ኦፐ ቀወውን ከ ኪን፥ «እሰሴ ዬሩሰሌም ከረዬ ኦረ ዬሱስ ሰከተኖ አሌ ፐሼ፥ እን እሸኔ? ከ አክመ ኦሮሴ ህዶ ከ ሳረ ቄሴወ ቀሮፐ እሾተ ዴሀይሾ መለ አሬፐን ዴኔ?» 22ሰኦል ኾር አቀረ ቀፕቶኤ ኮኮናዴ ከ ዬሱስ አክመ ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴ ኮዴ ኦልኬለ ለአይሼ ከ ኦረ አአይሁድ አከተመ ተማስቆ ከረ ከሎ ቶሬ። እሾተከ ወ እሸ ምነ ክደኔ ደፔን። 23ኩየወ ሌከየ ከመዬ ኦረ አይሁድ «ሰኦልን እከነ» ክዴን ከ ሱለዴን። 24ከ እሸ እከሰ መለ ሀልኬተ ከ ኩያተ ኻረ ከተመ ቶይትን። ሰኦል ኾር ድከቶሴ ኸይሾኤ ኡፕናዴ። 25ተማሬዋድከ ሀልኬት እሸ ቄዴን ከ ኡንኩለን ኦኽንተ ቀረን እሸ ሌክሼን። 26ሰኦል ኤቴ ዬሩሰሌም ከዬዬ፥ ተማሬወ ኤዬ ከረ ከለ ኦል ከላተ ኤከይሼ። መ ኾር እሾተ፥ አክመ እሸ ዱካተን አመኔ ቆተን ዱከይሰንን መለ፥ ፕሰን እሸ ፉሬን። 27መ ኾር ፐርነፓስ እሸ ቄዴ ከ ኮደምፐየ ከፖፐ እሽን ኩሌ፥ ከ አክመ ፖቀለ ፖረፐ እሸ ቱረ አካዴን ከ እሽ ሃሰወዴን፥ እከ ከተመ ተማስቆ ከረዬ ቆተ ዬሱስ ዴሰ ፉረ መል እሾተ ቶሬ እሾነ ሌሌ። 28ሴመለ ሰኦል ኦር ዬሩሰሌም ከረ ዴሰ እሾተ ኦል ፖረ ትቲተውን ከ ፉረ መልይ መኸ ፖቀለ ዬሱስን ኦረ ኮልን። 29ከ ኦረ አይሁድ አአፈ ክርክ ኡፖ ኦል ሃሰወን ከ እሾተ ሺሽን። እሾተ ኡፍ እሸ እከሰ ፈዴን። 30ሄለሴኔ አመኔ ኡፍ ኤቴ ሴዴ ኡፕናዴኔዬ፥ ከተመ ቄሳርየ ኦፐ እሽን ኣኔን ከ፥ ኤዬ ዴሰ ከተመ ቴርሴስ ኦፐ አሌ እሸ ኤርኬን። 31ማፐረሴኔ አአመንቴተ ፒተ ይሁደ ከ አፒተ ኬልለ እሾ አሰማርየ ፕሰከ ነከይተ አከዴን ከ ጨፓዴን ከ ዋቀ ፉሬተን ሀፑረ ቁልቁሎተትን ኮኮናዴን። ሌኩማሶከ ቀረኤው ፐደወመን ኣኔን። 32ፔትሮስ ኤቴ ፒተደ ፒሶፐ አኖዬ፥ ቁልቁሎወ ፐሌተ ሊደ ከረ ከለ ኩል ከፖፐ ኣኔ። 33ከ ቶነይተ ተከ ኤንየ እሽ ኪናን ፐረ ሴቴ ሎሸ ቀረ ከሎ ኤዬ አኬ። 34ፔትሮስከ እሽ ክዴ፥ «ኤንየ፥ ዬሱስ ክርስቶስ እኬ ድንሸይ፥ ኼ ከ ቆላት ቄፕሰዶ!» እሸከ ኤኖው ኼ። 35ኦረ ፐሌተ ሊደ ከ አሰሮን ከረ ከሎ ፕሰከ እሸ አኬ ከ ፖቀላፐ ቲተዌ። 36ፐሌተ እዮፔ ከረዬ ተማርቴተ አዬሱስ ተከ ታፕተ እሽ ኪናኔ ከለ። መኻድ ኔፎ አፈ ክርክትን ቶርቀ ክደም። ሴ ክዴሴ ኔፎ ኩማንተ ክዴተ። እሼተ ኮደ ፈየኤው ፖረ ኮን ከ ህዬሰደ ኔፎ ቃርቃር። 37ስትይ እፓቅቴ ከ ቶቴ። እከ ፑካድ ጨቄን ከ አሌተ ቱለ ቀረ ቀቴ ኬለ ሙክሼን። 38ፐሌቶሴ አሊደ ፐሌተ እዮፔ ከፐ እዴህይ፥ ተማሬወ አክመ ፔትሮስ ፐሌሴ አሊደ ከረ ቾ ደከዬን ከ እሸ ከመ ነመ ለክ ኤርኬን ከ ክዴኔኤ፥ «አጨርጨርተን ዴኦ ከን ጨርን!» 39ፔትሮስከ ኼ ከ ኦረሴ ኤርከሜ ኦል ዴኤ። ኤቴ ዴሰ ከዬዬ፥ እከ ፎቄተ ቀሮፐን እሸን ፈየዴን። እስከተ አኣፐዳሶ ቀረ ሌኤን ፕሰከ እሸ ቱረ ቀቃዴ ከ ፖይን ከ ቀምሴወ እሾ ኦሀወሴኔ አቶርቀ እሾተ ከፐ ክቶዬ ኮቴ ፕሰ እሽ አክን። 40ፔትሮስከ እሾነ ፕሰ አሌ ለኮፐ ሶክሼ ከ ክልፒፐዴ ከ ቅንሰዴ ከ ፑካፐ ዴሰ ቲተዌ ከ ክዴ፥ «ታፕተ፥ ኼ!» እሼተከ እልደ ፐቅሴ ከ ኤቴ ፔትሮስ አክቴዬ፥ ኤለ ኩቲቴ። 41እከ ሀርከ ቱፐ ቀፔ ከ እሼነ ኻሼ ከ እስከተሴ አኣፐደሶ ቀረ ሌኤን እሾ ኦረ አአመኖ አፕለ ሀሌ ከ እሼተ አቻቴ እሾነ ቱረ ቃትሼ። 42ኦረ ፐሌተ እዮፔ ከረ ከሎ ፕሰከ ዌስን ደከዬ። ኦረ ሌከይተከ ፖቀለ አመኔ። 43ፔትሮስ ኔፎከ ፐሌሴ አእዮፔ ከረዬ ኣፐ ተከ ኮለየ ቱቅኖ ስሞን ኪናን ከፐኤ ኩየወ ሌከየ ጨሬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\