ኬላትየ 3

1ዬሱስ ክርስቶስ፥ አክመ መስቀለ ቀረ ፈንሰሜ ፈየኤ እልዳስን ቱረ ቶረምቴ አከ ኡፕናተኔይ፤ እሽነ ኤፐይ፥ ኦረ ኬላትያትይ፥ አተ አይኖ እሽን ትፔ? 2እንቶኖ ሴዴ ተከው አነ ኦርሸ፥ ሄለ፥ ቆተ ሴረ ቶይትቴን መለ ሀፑረ ቁልቁሎተ ቴየቴኔም ሞን፥ ቆተ ኦቶተሴ አፈየ ደከይቴን ከ አመንቴን መለ ሀፑረ ቁልቁሎተ ቴየቴን? 3ኸው ሀፑረ ቁልቁሎተትን ፐይቴን ከ ኦር፥ ኸይሽን ቀረ ድክንተኔ? እንቶ አሴን አኤፓ? 4ከ አሴዬ፥ ፐተኤ አሴ ረከቴን ክዴተኔ? ኦን ሴ ቀረዬ፥ ኬቶ ፐተ ረከቴን። 5ሄለ ሴዴ አዋቀ ሀፑራድ እሽነ ዳኖ፥ ከ ወ ኦልሰ ፐሀ ኦተንተይሽን ኦፐ ኮኖ፥ ቆተ ሴረ ቶይትቴን መለም ሞን ቆተ ኦቶተሴ አፈየ ደከይቴን ከ አመንቴን መለ? 6ሴዴ ኔፎ፥ አክመሴ አታፈምቴ ከ ኪንቶኤ «አፕረሃም ዋቀ አመኔ እከ ሀንቄሉመ እሽ ድከምቴ» ምነ። 7ሴመለ ኦረ አመኖ ፕሰ አከመ ሄለ አፕረሃም ኮዴን ኡፕናደ። 8ሴመለ ዋቀ አክመ አመንቴተ ቁደን ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ሀንቄለይሾ፥ መታፈ ቁልቁሎተ ኸተው አኬ ከ፥ ኦቶተሴ አፈየ ቱረኔው አፕረሃም ቶሬ ከ እሽ ክዴ፥ «ሌክነ ፕሰ ኬ ቁደኔው ሰከ አከደ።» 9ሴመለ፥ አአመኖ ፕሰ አፕረሃምሴተሴ ኸተ አመኔ ኦልይው ሰከ አከደ። 10አኪነ «ሴረ ቶይተተኔን ሀንቄለየ ኮድነ» ፕሰ ጪጨሜ። ማነ መለ፥ እታፈምቴ ከ ኪን፥ «ነመ ወ መታፈ ሴረ ሙሴ ኦፐ ታፈሜ ፕሰ ኮንንክንን ከ እሽን ከላንንክንን ፕሰ እጪጨሜይ።» 11ሴመለ እታፈምቴ ከ ኪን፥ «ሀንቄለይተ አመንቴተኔ ከላንይ»፥ ሴረ ቶይተተን አክመ ነመ ፉለ ዋቀ ቱረ ሀንቄለይተን ኮድንን እኡፕነይሰምቴ። 12ሴረ፥ አመንቴተ ቁደ እንቾ። መ ላድ እታፈምቴ ከ ኪን፥ «ነመ ወ አሴረ ኪነ ፕሰ ቶይትኖ፥ እሸ ሴረን ከላን።» 13ቆተ ታፈምቴ ከ ኪንቶ «አቆይረ ቀረ ቶኖ ፕሰ እጪጨሜ» መለ፥ ክርስቶስ እኖ መለ አጪጨሜ ኮዴ ከ ጪጨ ሴረ ኬለዬ እኖ ፕዴ። 14ወ መለ ሴ ኬለዬ እኖ ፕዴ ኔፎ፥ አከ ሰከሴ አዋቀ አፕረሃም ሰኬ፥ ክርስቶስ ቁደን ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ዴኦ፥ አንከ ሀፑረሴ አቁልቁሎተ፥ አዋቀ ክዴ «እንእሽነ ዳሸ» አመንቴተን አከኖ መለ። 15ኮያለኖ፥ አነ ወ ከላቶፐ ቸ ፐሀነ እሽነ ከፐ ቄዶ። ኦን ነመ ለክ ዌ ቀረዬ ኦል ከለ ከ ቀረ ኮደይቴተ ኮደደዬ፥ ነመ ተከ ኔፎ ኮዴቶሴ ፐትሰ ታክ ቀረ ዌ ፐደዌተ ኤተንንንቾ። 16ዋቀ ኔፎ አሴው አፕረሃም እሾ ሰኜታድ ኸሰ ዳሼ። መታፈ ቁልቁሎተ «ሰኜዋት» ኪንንቾ ከ ኦረ ሌከ ሌልንቾ መ፥ «ሰኜተይት» ኪን ከ ነመ ተከው ሌል። ሴዴ «ሰኜተይት» ክደምቴ ኔፎ፥ ክርስቶስ። 17ሴመለ አንት እንኪን፥ ሴረሴ ፐረ ድፐ አፉር ኩንደ ሴሰ ከመዬ ዳሰሜ፥ ኮዴተሴ ዋቀን ኮድቴ ሀትሰ እንኤተንሾ ከ ኸሰ ፐትሰ እንኤተንሾ። 18ከድን ሴረኔ ሌሀንደ ኮድን ኪቴዬ፥ ሄለን ኸሰ ዋቀትን ኮድንን ሄኔ። መ ኾር ዋቀ፥ ኸሰኔ አፕረሃም ሌሀንደ ዳሼ። 19ከ ኩል ሴረ ማነ መለ ዳሰሜ? ሀከ ሰኜተሴ አእሽ ኸሰ ዳሰሜ ዴቶ ከረኤ፥ ሴረ አከ እሽን ደፐ ኦረ አክሾ መለ ፐደወሜ። ኤርከምፐቶወ ሞንተከ፥ ነመሴ ዋቀ እሾ ኦሬዬ ኦተንቶፐ ኮደ ኮኖ ቁደን ኦረ ዳሼን። 20አኮድቶመ፥ ነመ ተከ ፐተኤ፥ ኦተንትተ ፐርፐችስንንቾ። ዋቀ ኔፎ ተከይተው። 21ሄለ ኩል ሴረ፥ ኸሰ አዋቀ ዳሼ አሌ ቶር ክዴተ? እነ! ከድን ሴረ ኦረ ቻኖ ኸተ ዳሰሜ ኪቴዬ፥ ሄለን ሀንቄሉመ ሴረ ቁደኔ ቴያን ሄኔን። 22መ ኾር ኦረ አመኖ፥ አከ ኸሰሴ ዬሱስ ክርስቶስ አመነ ቁደን ቾ አከደኔኤ፥ አከ መታፈ ቁልቁሎተ ሌሎ ምነኤ፥ ፒተ ፕሰ ጩፖተ ፕደሜ ከ ኬለ ህደሜ። 23አአመንቴተን ዴንን ቱረኔ ሀከ አመንቴተሴ ዴንቶ ከረኤ፥ ሁፕነ ሴረ ኬለኤን ህደሜ፥ እከ እኖ ቱረ ዱፈምቴ። 24ሴመለ አከን አመንቴተ ቁደን ሀንቄሉመ አከኖኤ፥ ሀከ ክርስቶስ ዴኖ ከረኤ፥ ሴረ አምፐቶትኖ ኮዴ። 25አመ ኦር፥ ቆተ አመንቴተ ዴቴ መለ፥ ሴረ አሬፐ ዴሰ እኖን አንፐዶ። 26ተኩምተ አዬሱስ ክርስቶስ ኦልን ቀፕተኔን፥ አመንቴተ ቁደን እሽነ ፕሰን ኦር፥ አሄለ ዋቀ። 27ማነ መለ፥ እሽነ ክርስትነ ኻነን ክርስቶስ ኦልይ ተከ ኮዴ ፕሰንትይ፥ አከ ኾቴተ ምነኤ ክርስቶስ ከልሰተኔይ። 28እሽነ ኦር ክርስቶስን አተከኔይ፥ ነመ አይሁድ ከ ነመ ክርክ ክዴተ እንክቶ። ኦርኸይተ እሾ ነመ ነተን ሶኬ ክዴተ እንክቶ። ሀምየ እሾ እስከተ ክዴተ እንክቶ። 29ኦ ኦረ ክርስቶስ ኮድቴኔዬው፥ እሽነ አሰኜተ አፕረሃም፤ ኸሶሴ ምነኔው፥ እሽነ አሌሀምፐየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\