እፕረው 10

1ሴረ ሙሴ፥ ወሴኔ ፐኻረ እቱሮፐ ዴአት ፐሀነ ዲሼይ፥ ወ ዱካተኤን። ሴመለ፥ አፐረፐረን ከልሶተ እከ ተከው ቀፐነ ከ ዋቀ ከፖፐ ዴሀነ ከ ሴ ቁደ ተውነ ቁደዬ ቀጨ ደውሬተ ፐከነ ኤተንንንቾ። 2ከድን እኤተንን ኪቴዬ፥ እሾተ ከልሶወ ከልሰ ቀአትን ሄኔን። ማነ መለ፥ ኦረ ዋቀ ሰከተኖ፥ ከድን ተከኔ ቁልቁለዌን ኪቴዬ፥ ከሞፐ ቆተ ጩፖተይሾት ዴሰ ድከንን ሄኔይ። 3መ ኾር እሾተ፥ ከልሶዎስን ቁደኔ ፐረፐሮፐ ጩፖተይሾ መቴ ኦርሰን። 4ማነ መለ፥ ዲከ ኾርመደ እሾ አቴለለ ጩፖተ ፐትሰ ኤተንንንቾይ። 5ሴመለ ክርስቶስ ኤቴ ፒተ ቀሮፐ ዴኤዬ አሴ ክዴ፥ «አት ከልሶተ እሾ ዳሰተ አፋኔ መ፥ ደክንተ አነ ሀርምሴ። 6ከልሶወ ኩፐነ እሾ፥ ከልሶወ አጩፖተ መለ ዴሀናትን አኸሶኔ። 7ስትይ አንከ ክዴ፥ ‹ኦ ዋቆ፥ አከ መታፎፐ ቆትዮ ዴሰ ታፈምቴ ምነኤን፥ ኤርከናት ኮደ ዴኤ።› » 8ፐዮተ እክዴ፥ «ከድ ፑኑ አከ ሴረ ኪኖ ምነ ዴሀናኔዬ፥ ከልሶወ እሾ ዳሰወደ፥ አኩፐነ እሾ ከልሶተ አጩፖተ መለ ዴሃነ አፋኔ ከ እሾተኔ አኸሶኔ።» 9ከ ከመ ክዴዌ፥ «ሀ ኤርከናት ኮደኤን ዴኤ።» ክርስቶስ ከልሶቶሴ አአመ ኮኮነሰ መለ፥ አኸተ አሌ ፐትን። 10ኤርከኖሴን አኮደ ዴ፥ አደክንተ አዬሱስ ክርስቶስ ተከን ከልሶተ ዴሃቴ ከ ኦፐ ኦረን ቀፕንን ምነኔ፥ አንከ ቁልቁለውኔ። 11ቄሴወ ፕሰ ከልሶወሴኔ ጩፖተ ፐትሰ ኤተንንንክንንእ ከልሰ ቁደ ተውን ከ አውተ ፕሰ ኮደይሾ ቀረ ቻን። 12ክርስቶስ ኾር፥ ኤቴ ጩፖተ መለ ከልሶተ ተከይቴተ፥ አክሴተ ፕሰ ከይቶ ዴሀይሼዬ፥ ሀርከ ኣፐ ዋቀትይ፥ አክተ ኬለ ኩቴኤ። 13ከ አሬፐ ዴሰ ሀከ ፓለካራድ እሸ ኬሎፐ ኦረን ከረ ኤዬ ተወ። 14ማነ መለ፥ ከልሶተሴ ተከይቴተኔ አቁልቁለዌ ቁደዬ ሀከ ፐረፐረት ቀጨ ደውሬይ። 15ሀፑረ ቁልቁሎተ ኔፎ ቆቶሴት ዴሰ እኖ ማኩም ከ ፐዮተ ኪን፥ 16«ሀ ፖቀለ እኪን፥ ‹ኩያዎሴን ከመዬ ኮደይቴተ አንእሾተ ኦል ኮደዶ ሴዴ፦ አንት ሴርዮን መተ ከረ እሾተ ኻየ፥ ከ ከርተይሾ ከረ እሾተ ታፈ።› » 17ከ ከመ ኪንው፥ «አሬፐ ዴሰ ኦር፥ ጩፖተይሾ እሾ ኮደይሾ አኔቀ መቴ አንኦርሰዶ።» 18ሴመለ፥ ኤቴ ጩፖተ ፕሰ ሀስቴዬ፥ አሬፐ ዴሰ ኦር፥ ከልሶተ ጩፖተ መለ ዴሃቶ እንቻቶ። 19ሴመለ፥ ኮያለኖ፥ ዲከ ዬሱስ ቁደን ቁልቁልቴተሴ ቁልቁለውቴ ከሮፐ ኩለኤ ፉረ አንቀፕኖ። 20ፖሮሴ አንእሽን ኩልኖ ኔፎ፥ ሃረየሴ አፖረ ቻተፐ ኦረን አኖ አእሸ ካረንተሴ ፖረ ቁልቁሎተ ቱረ ዴክንቶ ቁደን፥ ሴዴ ኔፎ ደክንታድ ቁደኔ እኖ ፐኔ። 21ቄስተ አኩተ፥ አትከ ዋቀ ሙክኖን ቀፕነ። 22ሴመለ፥ ከርተ ድከተ ኔቆፐ ቁልቁለዌ ከ ደክንተ አፕሸ ፐኻረትን ጨቀምቴ ቀፕናነ፥ ከ ከርተ ፈየትን ከ አመንቴተ ዱካተትን ዋቀ ከፖፐ ዴሀነ። 23አኸሰ እኖ ዳሼ ቆተ አአመነሜ ኮዴ መለ፥ ኸሶሴ ኸኖ አንማኩምኖ ፈየ ቀፕናነ ከ አንአሬፐ ከ አሬፐ አንኪንን መልይ ኮኮነነ ከ ቀፐነ። 24ከ አከን ጫለለ እሾ ኮደ ፐኻረን ኦል ኮኮናኖ፥ ኦል ዴሃመ። 25እኖ አክመ ኦረ ዴሞ ኦሎፐ ዴነ አሌ ዲሼ ምነኤ፥ አውተ ፕሰ ኦሎፐ ዴናኖ አሌ አንዲኖ መ ኦል ኮኮነነ፥ ከ ኩያተ ፕረምፕረ አክመ ፎልሰንቶ መቴ ኦርሰደ ከ አኩተት ሴዴ ኮደ። 26ኦን አንዱካተ ኡፕናኔ ከመዬን፥ አንኡፕኖ ከፐ ጩፖተ ኮነዬ፥ አሬ ኩልፓተ ቆተ ጩፖተት ዴሰ ከልሶተ አዴሃቶ ተከ ኔፎን ክቶ። 27ወ አሬፐ ዴሰ ሀሴ ኾር፥ ደፐሴ እቱሮፐ ሙረሞ ዴኖ እሾ አፕተሴ ኩተ፥ ቶረምፐየ ዋቀ ኩፖ፥ ፉረን አሰተ። 28ነመ ሴረ ሙሴ ቄፕሾ፥ ኦን ነመ ለክ እሾ ሴሰ እሸ ቀረ ማኩመዬ፥ ሱረይሰተ መል አሌኤ እሸ እከን። 29ከ ኩል አእነ ዋቀ ኮጬሴ፥ ከ ዲከሴ አኮደይቴተ፥ እሰሴ አእሽን ቁልቁለዌ ኜልሼ፥ ከ ሀፑረሴ አዳሰተ ዋቀ ኦቴ፥ ኦ ዴሰ ኾረ አተ ኔቀ እሸ ቀረ ከየ፥ እሽነ ፐሀተ! 30ማነ መለ፥ አሃሰወዴ ከ ክዴ፥ «ሃሎተ ኸዮ፥ አነ ሃሎተ ፖየ» አይኖ አክመ ኮዴ እንኡፕነ። ከ ኪንው፥ «ሀ ፖቀለ ኦራድ ቀረኤ ደፐ ከ ዱካተ ሙረ።» 31ሴመለ ሀርከ ቻተምፐይተ ዋቀ ኦፐ ፕኤተ አኩተት ኦረ ፉርን። 32አለአይተ እሽነ ለአዬ ከመዬ፥ ኩያወሴኔ አከረዬ ኸተ ረኮተ ኩተ ዱፐቴኔ መቴ ኦርሰደ። 33ኦፐ ዴሰ፥ ሰመይተ ቱሮፐ እሽን ሶክን ከ እሽኖፐ ኦን ከ እሽን ረከቺስን። ኦፐ ዴሰው፥ ኦረ ረኮሴ አሴ ፐሀቶ እሾተ ቀረ ከይንቶ ኦልይ ረከንተን ከ ረኮተይሾ ቆተንተኔው። 34እሽነ ሞንቴዬ አክመ ቴየንተ አጫልቶ ከ አፐረፐረ ቀፕተን ቆተ ኡፕተን መለ፥ አህደሜ እሱረይሰቴን ከ ኦል ረከቴን፥ ከ ኤቴ እሽን ቱረዬ ወ ቀፕተኔ ሴረኔዬ፥ ኸሰን ዱፐቴን። 35ሴመለ፥ ኮኮኑመሴኔ ኸይሽን አእሽን ዳሰተ ኩተ አከተን አሌኤን ከተን። 36አከ ኤርከነ ዋቀ ኮተን ከ ወሴኔ አዋቀ አከ እሽነ ዳሾ እሽነ ኸሰ ከሌ አከተኔኤ፥ ጨፓተ እሽን ፋን። 37ማነ መለ፥ እታፈምቴ ከ ኪን፥ «አዴነ ቀፖ ክሴተ ሸከይቴተ ከመዬ እዴአ፥ ኡመ እንጨሮ። 38ሀንቄለይትዮ ኾር አመንቴተኔ ከላን። ኦን ኾር፥ እስከመን ዴሰ ኦረዬ፥ ነፕሴትዮ እሽን ኸሶንንክቶ።» 39እኖ ኾር፥ አንኦረ አመኖ ከ ድኖ ቁደ ዲሼይ፥ አእስከመን ዴሰ ኦረ ከ ፐነ ቁደን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\