እፕረው 11

1አመንቴተ ክዴተ፥ ወ አኸሰን አሰናኔ አክመ ኮደን ዱከይሰተ፥ ከ ወ ኦፍን አክንንክንን አክመ ዱካተ ኮዴን ቀልፔፈተ ክዴተ። 2ኦረ ኸተ፥ አመንቴተ ምነኔ ዋቀ ቀረ ከለተ ቴዬን። 3ፒተደ አክመ ቃሌተ ዋቀትን ኡመሜን አመንቴተኔ እኖ ከል። ሴመለ ዌሴን አካነ፥ አክመ አአካንንክንን ቁደ ዴኤን እንኡፕነ። 4አፔል አመንቴተኔ ከልሶተ አቃኤል ቀረ ቀፕቶ ዋቀ ዴሀይሼ። ዋቀ ኤቴ ዳሰተ አፔል ቴየዴዬ፥ አከ አመንቴተን ሀንቄለይተ ኮዴ፥ እሽ ማኩምቴ። ከ፥ ከድ ፑኑ ቶኤዬ፥ አመንቴታድ ቁደን አምክ ሃሰወን። 5ሄኖክ አከን ቶንንእ አመንቴተኔ ሞንቶፐ ቄደሜ። ቆተ ዋቀ እሸ ቄደዴ መለ ኡመ እንአካኔ። ማነ መለ፥ አንቄደምን ቱረኔ አክመ ዋቀ ኸሰይሼ እእሽ ማኩመምቴይ። 6አመንቴተ መልይ ኡመ ኦፍን ዋቀ ኸሰሰ ኤተንንንቻን። ማነ መለ፥ ነመ ዋቀ ከፖፐ ዴሀኖ፥ ዋቀ አክመ ቾ ከ ኦረ እሸ ፋኖኤ አክመ ዳሰታድ ዳኖ አመኔተ እሸ ፋንይ። 7ዋቀ ኤቴ ቆተ ወ አካንንክንንት ዴሰ ኖሄ ዴሃሜዬ፥ ኖሄ ዋቀ ፉሬ ከ፥ ቶላድን ፐሀኤ፥ አመንቴተን መርከፐ ኮዴ፥ ከ ሴዴን ፒተ ቀረ ደፐ ሙሬ ከ ሀንቄተሴ አመንቴተን አከንቶ ሌሃዴ። 8አፕረሃም፥ አከ ፒተሴ አኩል ሌሃዶፐ ኣኖኤ ኤቴ ሀላሜዬ፥ ከድ ፑኑ ፖረ ኦፐ አኖን ኡፕንንይ፥ አመንቴተኔ ኦውሰዴ ከ ኣኔ። 9ከ አክመ ከለይተ ፒተ ሀፕተ ኦፐ ከላኖ ምነኤ፥ አመንቴተን ፒሴ አኸሰ ኦፐ ከላዴ። ከ አክመ እሰሴኔ እሸ ኦልይ ኸሶሴ ቀፐ፥ ይሳቅ እሾ የይቆፕ ቱከነ ኬለ ከላዴን ምነኤ፥ ቱከነ ኬለ ከላዴ። 10ማነ መለ፥ ከተመሴኔ ክርተ ኮኮከ ቀፐ፥ አዋቀ እሽ ሀርምሼ ከ ቁፔኤ፥ እቱረ አሰንይ። 11ሳረ፥ እሰሴ ቱረን ኸሰ ዳሼ አክመ አአመነሜ ኮዴ ቆተ ዱከይሰቴ መለ፥ ከድ ፑኑ ኬርቴ ኔፎዬ፥ አመንቴተኔ እነ ህቴተ ሁፕነ አከቴ። 12ሴመለ፥ እሰሴ ነመ ቶኤ ፐሆ፥ አፕረሃም ተከይተ ከረዬ፥ ሰኜተ ሌኩመ ህከ ሞንተ ፐሃቶ ከ ተሀይተ ክሮፐ ፐሀቶ እሸ ከረ ዴለቴ። 13ሴኔ ፕሰ ቶይ፥ አመንቴተኔው ሌኤን። ኡመ ወሴኔ አዋቀ አከ እሾተ ዳሾ እሾተ ኸሰ ከሌ እንአከኔ መ፥ ለኬ ዴሰ አኬን ከ ኸሶዴን ከ አክመ ፒተ ቀረዬ ኸይክተ ከ ከለይተ ኮዴን ኡፕናዴን። 14ኦረ እስ ከለይተ ከ ሀፕተ ኪኖ፥ አክመ ፒተይሾ ፋኖ አክን። 15ከድን ፒተሴ ኸይሾ አኸተ ከረ ሶኬኔ ድከዴን ኪቴዬ፥ ኤዬፐ ኦር ሄኔን። 16አመ ኾር፥ ፒተ ፒተይሾ ቀረን ቀፕቶ ከ ሞንቴዬ ክቶ ኸጬል። ቆተ ዋቀ ከተመ እሾተ ሀርምሼ መለ፥ ከት «ዋቀይሾ» ክደመ ከ ሀላመዬ እሽ ጬረን ኮድቶ። 17አፕረሃም፥ ኤቴ ኤከይሰተሜዬ፥ አመንቴተኔ ይሳቅ ከልሶተ ዴሀይሼ። እሰሴ አዋቀ እሽ ኸሰ ዳሼ ከ አሉ ሄለንይ እናድ ተከን ከልሶተ ኮን ሄኔ። 18እነሴኔ ኻድ፥ አዋቀ ክዴ «ሰኜተይት ይሳቅን ሀለምተ» ሴዴ ከልን ሄኔ። 19ከ አክመ ዋቀ ቶተ ኔፎፐዬ ኦረ ኽእሰ ኤተንኖ ድከዴ ከ፥ አክመ ነመ ቶቶፐ ከሌ ምነ ለመተ ይሳቅ አከዴው። 20ይሳቅ፥ አመንቴተኔ ቆተ ወ እቱሮፐ ኮዳት ዴሰ የይቆፕ እሾ ኤሰው ሰኬ። 21የይቆፕ ኤቴ ቶታድ ኬለ ፎልሰቴዬ፥ ኸልታድ ቁደኤ ሼኔ ከ ዋቀ ሰከተዴ ከ አመንቴተን ሄለ ዮሴፍ ተከ ተከ ሰኬ። 22ዮሴፍ፥ ኤቴ ቶታድ ኬለ ፎልሰቴዬ፥ አመንቴተኔ አክመ ሄለ እስረኤል ፒተ ክፕስ ከረ ሶከን ሃሰወዴ፥ ከ ቆተ ለፋድት ዴሰ እሾተ ዴሃሜ። 23ሙሴ ኤቴ ዴለዴዬ፥ ቶለይሾ አክመ ኸርጫልየ እነ ኮዴን ቆተ አኬን መለ፥ ሌየ ሴሰ አመንቴተን እሸ ዴኬን፥ ኡመ አጨጨሴ አኑቁሰስት እንፉሬ። 24ሙሴ፥ ኤቴ ኩተዴዬ፥ «እነ ኤኔንተ ፌርኦን» ክደመ ከ ሀላመ አመንቴተኔ ቲቴ። 25ከ ኸሰ አክሴተ ዴሰ ጩፖተ ኬለ ዴኖ ከፐዬ፥ ሰመይተ ዋቀ ኦል ረኮተ ቴየተ ሬኸዴ። 26ቆተ ሸለማተ እቱሮፐ አከዶ አኬ መለ፥ ቴየንተ ፒተ ክፕስ ከፐዬ፥ ክርስቶስ መለ ጬረ ቴየተ አክመ ቴየንተ ኩተ ኮድቴ ድከዴ። 27ከ፥ አሚረ ኑቁሰሴትእን ፉርን መልይ፥ አመንቴተን ፒተ ክፕስ ዲሼ። ከ አክመ ነመ፥ ዋቀሴ አካንንክንን አኬ ምነኤ እሽን ኮኮናዴ። 28አከ ኤርከምፐቶተሴ ሄለ ቃረ ሌንቶ ሄለ እስረኤልእን ሌንንእ፥ ሙሴ አመንቴተኔ ኣተ ፋስከ ከ ዲከ ፍዴተ ኮዴ። 29ኦረ እስረኤል አመንቴተኔ፥ አክመ ፒተ ኮክቴፐን ዴሰ አናን ምነኤ፥ ፐከቴተ ቲመ ኦፐን ተርፔን። ኦረ ክፕስ ኾር፥ ኤቴ አሴው ተርፐ ኤከናኔዬ፥ ፕሸከ እሾተ ቀረ ፕሬን፥ እከ ፕረሜን። 30ኦረ እስረኤል፥ ኤቴ ተፐን እያርኮ ከፐ ቲተይሼኔዬ፥ ከወተሴ እያርኮ ቁደ ክቶ አመንቴተኔ ቅትቅቴ። 31አልመልቴተሴ ረአፕ ኪነን፥ ቆተ ኦረሴ ፒተይሾ ሌትሰ ኣኔ ነከይተን ቴየቴ መለ፥ አመንቴተኔ ኦረ አጨጨምንክንን ኦልይ ቶተ ዲሴ። 32ሴመለ ሴ ቀሮፐ ማነን ክደ? ቆተ ኬድዎን ከ፥ አፐራቅ ከ፥ አሳምሶን ከ፥ አዮፍተሄ ከ፥ አታውት ከ፥ አሳሙኤል ከ፥ ቆተ ኹመምፐየት ዴሰ፥ አከ አንቶርንንእ ክሴተ አነ ቀጭን። 33እሾተ አመንቴተኔ መንክስቴወ ፑቴን ከ ሀንቄተን ኦረ ሙክሼን፥ ከ ኸሰ እሾተ ዳሰሜ አከዴን፥ ከ ከርመደ ቱፐ አፈ ዱፌን። 34ከ ሁፕነ አፕተ ልጵሼን፥ ከ ኮረቴተ ኬለ ፐሄን፥ ከ ኑኩሉመፐዬ ኮኮናዴን፥ ከ ኦረነፐዬ ሁፕነምፐየ ኮዴን፥ ከ ፎልሶተ ሀፕተ አኦረነ ዴቴ ከመ ዳኔን። 35እስከተከ፥ ደልተይተይሾ አሌኤ ከ ቶቶፐ ኼ አከዴ። አዴሞው፥ ኦ ቶቶፐዬ ኻኔዬ፥ አከ ቻተ አቀረ ቀፖ አከደኔኤ፥ ህደፐዬ ፉረመ ኩል ቲቴን ከ ሀከ ቶተት ቅደሜን ከ ሌኤን። 36አዴሞከ ቱፈተሜን ከ፥ ከረፈሜን ከ፥ ሰንሰላተን ህደሜን፥ ከ ትከ ህደ ኬሎፐ ደከሜን። 37ከ ደከን ደከሜን፥ ከ ሺፈን ለክ ከካመዴን፥ ከ ኮረቴወን ሌኤን፥ ከ ኮለተ ከሀረ እሾ አቴለለ ኡውሰዴን፥ ከ ፖረ ትረረዌን ከ ህዬሰደ ኮዴን፥ ከ ቶረሜን ከ ረከዴን። 38ፒተ ፖረ እሾተ ፐርፓችስንቶን ኮድኔ፥ እከ ኮመይቶፐ እሾ እሮወ ቀረ ከ ረሀነ እሾ ቀወደ ከረ ፖረ ትቲተዌን። 39ሴኔ ፕሰ ቶይ፥ ከድ ፑኑ አመንቴተይሾ መለ ከለተይሰሜኔዬ፥ ኸሰሴ እሾተ ዳሰሜ እንአከኔ። 40ቆተ ዋቀ ኸተው ወ ጫለ እኖ ኮዴተ ሀርምሼ መለ፥ እሾተ እኖ መልይ አቀጨ ደፔ እንኮደን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\