እፕረው 12

1ሴመለ ማክየሴኔ አከ ኡረተ ምነ እኖ ከፐ ቲተይሼ ከ አሴ ሌከኤን ቀፕነይ፥ ሃዴተ አንቀፕኖ ፕሰ ከ ጩፖተ እኖ ቁደ ጨቀልቴ አሌ እስከፐ ፐትነ፥ ከ ኜሮሴን አኬርተ እኖ ቱረዬ ቸ ዱፐተን ኬረ። 2ኬርቶሴ ኔፎ፥ እሰሴ አመንቴትኖ ፐዬ ከ እሸኤው ድክሼ፥ ዬሱስ፥ እስ ቱረ ቶዬተኔን ኬረ። እሸ፥ ኸሰሴ አእቱሮፐ አከዶ መለ ክዴ ከ፥ ጬረ አመስቀለ ቀረ ቶተ ዌ ከፐኤን ድክንን፥ ከ ረኮተ መስቀለ ዱፐዴ፥ ከ አልከ ኣፐ ዋቀት አክተ ኬለ ኩቴኤ። 3ሴመለ፥ አከ አን ኑኩለንን ከ ኸሰ አንሙርንእ፥ ዬሱሴተሴ ቶረ አሴ ፐሀ አጩፖለየ ዱፐዴ ድከደ። 4እሽነ፥ ሶተ ጩፖተ አሶንተኔ ኦፐዬ፥ ጩፖተ ቶሬተን፥ ሀከ ዲከ ቱቀሞኤ ሶተ አሶኔ። 5ሄለ እሰሴ አዋቀ አክመ ሄላድ ምነ እሽን ዴሃሜ ከ ክዴ፥ «እነዮ፥ ዴሀምተ ዋቀኤን ቱፈደን፥ ከ ኦ ኬ ፔቅኖዬ፥ ኸሰን ሙረን። 6ማነ መለ፥ ዋቀ ነመ አጫለኖ ዴሀም፥ ከ አእናድ ምነ ቴየኖ ፕሰ ሾረን ቂን።» እቴይምቴኔ? 7ዋቀ አክመ ሄላድ ምነኤ እሽን ድከንይ፥ ሾረ ዱፐደ፥ ዴሀምተይ። እነ አኻሜኔኤ ኣፐ ሾረን ቂንንክንን? 8ኦ እሽነ፥ ሾረ ሄለ ትከ ፕሰ እሽን ቅደመኔትን አቅደምንይ፥ አትቀለ ዲሼይ፥ አሄለ ትከኤን። 9ሴ መልይው እኖ ኣፐዳኖ አእኖ ኻዬ ከ ሾረን እኖ ቂነኤን ቀፕነ፥ አንከ እሾተ ፉርነ ከ አፈ ደከይንነ። ከ ኩል ዴሰ፥ አተ ኣፕኖ አሞንተት አፈ ደከዬተ ከ ቻተን ከላተ እኖ ፐርፓችስንንክንን? 10ኣፐዳኖ አከ እሾተ ፐኻር ቀረኤ ክሴተ ለመይቴተኤ ሾረን እኖ ቅዴን። ዋቀ ኾር፥ አከን ቁልቁሉማድ ቆተኖኤ፥ አፐኻረት ሾረን እኖ ቂን። 11ቅደምተ ፕሰ ፐዮተ ቀረዬ፥ አነመ ኘረሀሲስኖ ፐሀነን ዲሼይ፥ አነመ ኸሰኖ ፐሀነንንቾ። መ ኾር ሴ ከመዬ፥ አሾረን ቆሀሜ፥ ከላተ ሀንቄሉመ አነከይተን እመካቴ አከን። 12ሴመለ ሀርካስን አከፈዴ ከ ሜላስን አኑኩላዴ ኮኮነይሸ። 13አሄኬሎ አከ ህምንቶፐ ኦልምነን መይንን ከ ድኖኤ፥ ሎቃስነኤ ፖረይሽን ቀጬልሸ። 14ኦረ ፕሰ ኦል ነከይተን ከላደ ከ ቁልቁሉመን ከላተኤ ኮኮናደ፤ ቁልቁሉመ መልይ ነመ ዋቀ አኬተ ኤተንንንቾይ። 15እሽኖፐዬ፥ አከ ነመ ተከ ኔፎኤ ዳሰተ ዋቀኤን ቀጭንንእ ቶይታደ። ከ አከ ህትነ ሀደውኖ ኦተንተይሽን ኦፐኤን ዴሄንን ከ እሽነን ረከቺስንን ከ እሽኖፐዬ ኦረ ሌከይተን ኘልንንእ ቶይታደ። 16አከ ነመ ተከ ኔፎ ሸርሙተን ኮድንን፥ ከ አክመ ኤሰው ደምተ ኩያተ ተከ መለ ቃርቱማድ ከቴ ምነኤ፥ አመንቴተን ደፕንንእ ቶይታደ። 17ሴ ከመዬ ኤሰው፥ ኤቴ ሰከሴ ሌሃተ ፈዴዬ፥ አክመ ቱፈተሜ እኡፕተን። ከድ ፑኑ ፖይነ ከ ፋነዬ፥ ቆተ ሳንተ አእሽን ወ ኮዴ ሀርምሰን ኤተንንን መለ፥ እንቴይኔ። 18እሽነ እሮተሴ አስነ ሀርከን ቁደ ከየምቶ፥ ከ አፕተን ኩፐንቶ ከፖፐ አዴሃኔ፥ ከ ቱከንተሴ ፖረ ከ ፑፔተሴ ከፖፐ አዴሃኔ። 19ኡመ፥ ኔሰሴ አካሰ ደወሞ ከፖፐ፥ ከ ኔሰ አሃሰወኖ ከፖፐ አዴሃኔ። ኦረ ኔሶሴ ደከዬ፥ ሀከ ቅንሰደን ከ፥ «ኼለ አሬፐ ዴሰ ሃሰ ፕለ እኖኤን ሌለምን» ክደን ኩል ከዬን። 20ማነ መለ፥ አጨጨሴ ኪኖ፥ «ኦን ፕነንተ ኔፎ እሮቶሴ ቁደ ከየዬ፥ ፕነንቶሴ አደከን ደከሞ ከ ቶኦ» ቆተ እሾተ ቀረ ኡልሳቴ መለ እንኤተንኔ። 21ወ አካዴ ቆተ አኩተት ኦረ ፉርነን መለ፥ ሙሴ ኩል ክዴ፥ «ሀ አንት እንፉሬ ከ ኸር።» 22እሽነ ኾር እሮተሴ አስዮን እሾ ዬሩሰሌሜተሴ አሞንተ፥ እሰሴ ከተመ ቻተምፐይተ ዋቀ ኮድቴ ከፖፐ እዴሃቴን፥ ከ ኤርከምፐቶወሴኔ አሞንተ ድኮተን ቀፕንን፥ ኸሰ ኦሎፐ ኣኔ ከፖፐ እዴሃቴን። 23ከ ተኩምተሴ አቃርተደ ትከ ክርስታነ፥ እሰሴ አመኸዳሶ ሞንተ ታፈሜኔ ከፖፐ ዴሃቴን፥ ከ ዋቀሴ ዌ ፕሰ ቀረ ደፐ ከ ዱካተ ሙሮ፥ ከ አሀንቄለየ ቀጨን ቀፕንን ከፖፐ ዴሃቴን። 24ከ ዬሱስ፥ ኦተንትተሴ አኮደይቴተ ሃረየ ኔፎ ከፖፐ ዴሃቴን። ከ ዲከሴ ፍደሜ ከ ዲከ አፔል ከፐዬ አጫሎ ሃሰወኖ ከፖፐ ዴሃቴን። 25አከ እሰሴ ሃሰወኖ አቲንንእ ቶይታደ። አፒተ ቀረዬ እሾተ ዴሃሞዬ፥ አውተ ሴኔ ደከየ ቲቴ፥ ደፐ ሙረሞ ኬለዬን ፐሀንንይ፥ ከ ኩል እን ሞንቴ ኸተ እኖ ዴሃሞ ዴሰ፥ ኦን እሸ ቱፈኖዬ፥ አተን ኬለ ፐሀነ! 26ስትይ ቃሌታድ ፒተ ሌሌህሴ፥ መ አመ ኾር ኸሰ ከሌ ከ ክዴ፥ «አመ ተከኔን ፒተ ፐተኔ መ፥ ሞንተ ኩል ሌሌሄሸ።» 27ሴዴ ኪንቶ «አመ ተከኔን» ወ ሌሌህንንክንን አከ ቻተ ቁደ ተወኔኤ፥ ወ ሌሌሄነ አኡመሜ፥ አከ አሌ ፐተኔ አክን። 28ሴመለ፥ ቆተን መንክስቴተሴ ሌሌሄንንክንን ሌሀኖ መለ፥ ዋቀ ከለተ ከልነ፥ ከ እሸ ኡልፌሰን ከ እሸ ቱረ ፉሬተን ሳንተ እሸ እሽን ኸሶዶን እሽ ሰከተነ። 29ማነ መለ፥ ዋቅኖ ዱካተኔን አፕተ አኩፕኖይ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\