እፕረው 13

1ኩያተ ፕሰ ጫለለ አሄለ ክርስታነ ቀፕናደ 2ኸይክተ ቴየተ እንቴይመን። ማነ መለ፥ ኦረ ኸይክተ ቴየኖ አዴሄሞ፥ አንኡፕንን መልይ ኤርከምፐቶወ ሞንተ ቴየዴኔይ። 3አከ ኦረ ህደሜ ኦል ህደምቴን ምነ ኮደ ከ አህደሜ ድከደ፥ ከ አረኮቶፐ ቸ ኦል አከ ረኮቶፐ ክተን ምነ ኮደ ከ እሾተ ድከደ። 4ሄምተ አኦረ ፕሰን ኡልፌሰሞ። ዲርተ ከ እስከተ አአመንቴተን እስ ቶይቴን ከ ሄምተን ኜልንን። ማነ መለ፥ ዋቀ ኦረ አልመሉሞ ከ ሸርሙቱሞ ቀረ ደፐ ሙርይ። 5ቆተ ዋቀ ክዴ፥ «አሌ ኬ አንከቶ፥ ከ አሌ ኬ አንዲሾ» መለ፥ ካጨ ጫለተ ከፐ ሴካደ፥ ወ ቀፕተኔ ከ እሽን ከዬን። 6ሴመለ ኜረኔን ኪንነ፥ «ዋቀ ቃርቃርሰምፐይትዮይ፥ አንፉሮ። ነመ ማነ አነ ኮደ ኤተንሸ?» 7ሳረሴኔ ኸይሽን አኸተ ቃሌተ ዋቀ እሽነ ቶሬ መቴ ኦርሰደ። ከ አክመ ከላዴን ከ አክመ ሌኤን ቶየ ከ አመንቴተይሽነን እሾተ ፐሀናደ። 8ዬሱስ ክርስቶስ ኸለ ከ አዌ ከ ሀከ ፐረፐረት እሸው። 9ኮልሰ አንኮለተምን ሌከይቴተ ቁደኤን ኦረን። ማነ መለ፥ እስከረን ኸተ ከት ዳሰተ ዋቀትን ኮኮነንተን ከ ኣተሴኔ አደምተ፥ አኦረ ሴ ከመ አኖ ዌ ኬለን ቴይንን አሌ ዲንተኔዬ፥ እፐኻር። 10እኖ ፖረ ከልሶተ እንቀፕነ መ፥ አቱከነ ኬለ ኮደ ኮነ፥ ደምተ ፖሮሴ አከልሶተ ቀረ ክቶ ቴየተ ከ ደሜተ እሾተኤን ዳሰሜ። 11ቄስተ ኩተ፥ ሀሴንተ ጩፖተ መለ ኤለ ኻን ከ ዲከ ሆሬተ ቄን ከ ፖረ ቁልቁልቴተ ቁልቁለውቴ ከሮፐን ኩልን። ፑከ ሆሬስት ኾር፥ ፖረ ኦፐ ኦረ ኩቴኤፐዬ፥ ለከ ቱለኤ ኩፐን። 12አክሞሴ ምነኤው ዬሱስ፥ ዲካድን ኦረ ቁልቁለሰኤ፥ ኻረ ከተመትይ፥ ለኮፐኤ ረኮተ ቴየዴ። 13ሴመለ እኖ ኔፎ ፐሌተ ከረ ሶክነ ከ እሸ ከፖፐ አነ ከ ጬራድ አዱፐዴ ቁደ ቆተነ። 14ማነ መለ፥ እኖ፥ ከተመ እቱሮፐ ዴአኤን አሰንነ ዲሼይ፥ ከተመ አንአውተ ፕሰ ፒሴ ቀረዬ ኦፐ ከላነ አንቀፕኖይ። 15ሴመለ አሬፐ ዴሰ ኦር፥ ዬሱስ ክርስቶስ ቁደኔ ከልሶተ ከለተ ዋቀ ከልሰ ቁደ ሌተ ፕሰ ተውነ። ከልሶተሴ አከለተ ኔፎ፥ አአፈ ቆተ መኻድት ዴሰ ማኩመን እሽ ከልነ። 16ወ ፐኻረ ኮዴተ ከ ወ ቀፕተኔ ቁደ ኦረ ፕለት ቆቴተ እንቴይመን። ከልሶተ አሴ ፐሀቶ ዋቀ ኸሰንይ። 17ሳራስነ አጨጨመ ከ እሾተ ፕደመ። ማነ መለ፥ እሾተ እሽነ ቶይትን ከ ኩል ሴ ከፐ ካሰተመኔይ። አከ ኘረሀተን ኮደን ኮንን ከ ኸሶተን ኮደኔኤ፥ እሾተ አፈ ደከየ። አታክት ሴዴ ዌ እሽን ቀረን ኔስሶይ። 18እኖ ቅንሰደ፤ አከን ድከተ ፈየ ቀፕኖ እንኡፕነ፥ ከ ቅንደ ፕሰን አፐኻረ ቀረ ከላተ ኸጬልነይ። 19አፕሰ ቀረን ቀፕቶኤ ወን አከ ኦፐ ፈየ ቅንሰተኔ እሽን ኮኮነነ፥ አከን ጨርጨርተን እሽን ከፖፐ ቲተዎኤ ቅንሰደ። 20ዋቀሴ አነከይተ፥ እሰሴ ዲከ አኮደይቴተ ፐረፐረትን ፖቀላኖ ዬሱስ፥ ስክመይተሴ አከህረ አኩተ፥ ቶቶፐ ኻሼ፥ 21አከ ወ እሸ ፋነ ኮተኔኤ፥ አወ ፐኻረ ፕሰ እሽነ ዳሾ፥ ከ ዬሱስ ክርስቶስ ቁደን ወ እሸ ኸሰነ እኖ ከረ ኮዶ። ሀከ ፐረፐረትእ ኡልፌነ አዬሱስ ክርስቶስ ከዮ፥ አሜን! 22ኮያለኖ፥ ዴሀምቶሴ አንእሽነ ታፌ እኩመእይ፥ አከ ዱፐተን ቴየተኔኤን እሽን ቅንሰን። 23እነሴኔ ኸኖ ትሞቶስ አክመ ህደፐ ፉረሜ አከ ኡፕናተኔን ፋን። ኦን እጨርጨርተን አሬፐ ዴኤዬ፥ እሸ ኦልን ዴአ ከ እሽን ቶየ። 24ሳራስን እሾ ቁልቁሎወ ፕሰኤ ነከይትዮ ዴሀይሸ። እሰሴኔ አፒተ ታልየ፥ ነከይተ እሽነ ኤርክን። 25ዳሰተ ዋቀ አእሽን ፕሰ ኦል ቻቶ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\