እፕረው 9

1ኮደይቴተ አፐዮተ፥ ፒተ ቀረዬ ኣተ ሰከተተ እሾ ትከ ቁልቁሎተኤ ቀፕተ። 2ቱከነ ካተ ለክ ቀፖ ዳፐሜ። ካታድ አፐዮተ ከረዬ፥ ወ ቀረ እፕሰ ኸይናኔ እሾ ተረጴሰ አቀረ ላቆተ ከልሶተ ዋቀት ዴሃቴ ኻይናኔኤ ቸ። ፖሮሴ ኔፎ፥ «ቁልቁሎተ» ክደም። 3ካተ አቱረ ካረኔ አከሮፔለ ቸ፥ «ቁልቁልቴተ ቁልቁለውቴ» ክደም። 4ካቶሴን ከረዬ፥ ሜሀደ ወርቄቶፐ ኮደሜ፥ አቀረ ተንከሬተ አርስናኔ እሾ ታፖቴተሴ አኮደይቴተ አወርቄተን ቁደ ዴከምቴ ቸ። ታፖቴቶሴ ከረዬ ቆሬተ ወርቄተ አከረ ሜነ ኻዬን እሾ ኡሌተሴ አአሮን ጨፐርቴ፥ ከ ደከደሴኔ ቀቀሀ ለክ አቀረ ሴረሴ ኩደን ታፈሜኤ ቸ። 5ታፖቴተሴ ቀረዬ፥ ፐሀነ አኤርከምፐቶወ ክሩፔል ኪነኔ አኾላሶትን ፖረ ሀሴንተ ጩፖተ ቀረ ዴኬኤ ቸ። መ ኾር አመ ቆተ ዌሴኔት ዴሰ ተከ ተከ ሃሰወተ አንኤተንኖ። 6ኤቴ ዌ ፕሰ አሴ ሀርምሰመኔዬ፥ ቄሴወ ኮደይሾ ኮደኤ ኩያተ ፕሰ ቱከነ ኬለዬ ካተ አፐዮተ ከሮፐ ኩልን። 7ካተ አለመተ ከሮፐ ኾር፥ መተ ሳረ ቄሴወ ፐተ ኩልን። ሴዴ ኔፎ ፐሮፐ ኩያተ ተከው ኩልን። ኡመ ዲከ አጩፖተ መታድ እሾ ጩፖተ አኦረ አንኡፕንን መል ኮዴ መለ ከልሶተ ከልኖ ቀፐዶ መልይ ኩልንንቾ። 8ሀከ ቱከነሴ አፐዮተ ቾ ከረኤ፥ ፖረሴ ቁልቁልቴተ ቁልቁለውቴ ከሮፐ ኦረን አኖ አከ ዱፈመን ቾ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተ ሴዴኔ አክን። 9ሴዴ ኔፎ ፐሀነ አክሴተሴ አአመኤ ቀፐቴ ከ፥ ዳሰወደ እሾ ከልሶወ ዋቀ ቀለመ አክመ ድከተ ነሞሴ ከልሶተ ዴሀኖ ቁልቁለሰ ኤተንንን ክንን አክን። 10እሾተ፥ ወ ደምተ እሾ እከይተ ከ ኣተ ጨቀይሱመ ሌከየን ኮድነ፥ ከን ኣተ ፒሴ አሬ ክቶት፥ ከ ሀከ ኼልተሴ አኦፐዬ ዋቀ ዌ ፕሰ ሃረየ ኮዶ ዴንቶ ከረኤ ኮደሜን። 11ክርስቶስ ኾር ዌሴን ፐኻረ አሬ ቸ «ዌሴን ፐኻረ አሬ ቸ» ቀረዬ፥ ኤቴ ቄስተ ኩተ ኮዴ ከ ዴኤዬ፥ ቱከነ አኩተ ከ ቀጨን ቀፕንን ኬሎፐ ኩሌ። ቱከኖሴ፥ ነመን ዳፕኔ፥ ኡመ ኡመቶሴ አሬ ቾፐዬ ድከምንቾ። 12እሸ ዲከ መታድእ ቀፐዴ ከ ተከኔው ቁልቁልቴተ ቁልቁለውቴ ከሮፐ ኩሌ ዲሼይ፥ ዲከ ቴለለ እሾ አኾርመደ እንቀፐኔ፥ ኡመ ኦፐ ኦረን ቀፕቶ። ፖረ አሴ ፐሆኔ ድነ አፐረፐረ እኖ ሀርምሼ። 13አውተ ዲከ ቴለለ እሾ አኾርመደ ከ ተረ አኮሮምተ ኩፐቴ፥ ኦ ኦረ ኜሌ ቀረ ፍደኔዬ፥ ደክንተይሾ ፐተ ቁልቁለኖ፥ 14ዴሰ ዲከሴ አክርስቶስ፥ አሀፑረ አፐረፐረ ቁደን፥ ከልሶተ ቀጨን ቀፕንን እስ ኮዴ ከ ዋቀ እስ ዴሀይሼት፥ አከን ቻተምፐይተ ዋቀ ኬለ ኮደ ኮኖኤ፥ አተ ኩል አቀረን ቀፕቶ ኮደ ቶኤፐዬ ድከትኖ አተ ቁልቁለይሸ! 15ሴመለ ኦረ ሀላሜ፥ አከ ሌሀንደሴኔ አፐረፐረ አዋቀ ኸሰ ዳሼ አከዶኤ፥ ክርስቶስ ኮደይቴተ ሃረየ ኦፐ ኦተንትተ ኮዴ። ሴዴ ኔፎ፥ ጩፖተሴ አኦረ ኸተ አኮደይቴተሴ አፐዮተ ኦፐ ቾዬ ኮዴ ኬለዬ፥ ኦረን ፐሄተኤ ቶታድን ኮድቴ። 16ኦን ኮደይቴተ ቸዬ፥ አከ ነሞሴ ኮደይቴተ ኮዴ ቶኤ ከን ቶንን፥ ኡፕናተ ፐርፓችስን። 17ማነ መለ፥ ኦ ነሞሴ ኮደይቴተ ኮዴ ቶኦዬ፥ ኮደይቴተሴ ኮደይቴተ ኮድን ዲሼይ፥ ኦን ነሞሴ ኮደይቴተ ኮዴ ቸዬ፥ ኮደይቴሴ ዌ ነከንንክቶይ። 18ሴመለ ኮደይቴቶሴ አፐዮተ ኔፎ፥ ዲከ መልይ እንኮድኔ። 19ማነ መለ፥ ሙሴ ኤቴ ሴሮፐዬ አጨጨ ፕሰ ኦረ ፕሰ ቶሬ ከመዬ፥ ዲከ ኾርመደ እሾ አቴለለኤ ፕሸ ኦልን ለሄ ከ ሀንሳጵተ እሾ ኝርፈ አለሀ ቲመትን መታፎሴ አሴረ እሾ ኦረ ፕሰ ቀረ ፍዴ። 20ከ ክዴ፥ «ዲከሴ አኮደይቴተሴ አዋቀ አከ ቶይትተኔኤ እሽን አጨጬት፥ ሴዴ።» 21ከ አክሞሴ ምነኤው፥ ቱከነሴ እሾ ሜሀደሴኔ ኮደን ኮነኔ ፕሰ ቀረ ዲከሴ ፍዴ። 22ዱካተን፥ አከ ሴረ ሙሴ ምነኤ፥ ዌ ለመየ መልይ ዌ ፕሰ ዲከኔ ቁልቁለውን፥ ኡመ ሀከ ዲከ ቱቀሞ መልይ፥ ሀሴንተ ጩፖተ እንክቶ። 23ሴመለ ዌሴን ወ ሞንተት ፐሀነ ኮዴ፥ ኣተ አሴ ፐሀትን ቁልቁለወ እሾተ ቀረ ፈደም። ወ ሞንተ ኾር፥ ከልሶወ አሴ ቀረን ቀፐትን ቁልቁለወ እሾተ ፋን። 24ማነ መለ፥ ክርስቶስ፥ ቁልቁልቴተሴ ቁልቁለውቴ አነመ ኮዴ፥ እሰሴ ፐሀነ አቁልቁልቴተ ዱካተ ኮድቴ ኬሎፐን ኩልኔ መ፥ ሞንቶፐ ፈየዴ ከ አመ ፐክኖፐ ፉለ ዋቀ ቱረዬ ቸ። 25ቄስተ ኩተ ዲከ አኻድን ኮድንን ቀፐን ከ ፐረ ፐሮፐኤ ቁልቁልቴተ ቁልቁለውቴ ከሮፐን ኩልን። ክርስቶስ ኾር፥ ሌከይቴተን ከልሶተ እስን ኮዶ ከ እስን ዴሀይሾ። 26ሄለድ፥ ከድን አሴ ኮድቴዬ፥ ሄለን ክርስቶስ ሀከ ፒተ ኡመምቴ ፐየቴ ሌከይቴተን ረኮተ አከተ እሸ ቀረ ፈደም ሄኔ። አመ ኾር፥ ፕረምፕረ ኼልተ ቀረዬ፥ ጩፖተ ፐትሰ መለ ተከን ከልሶተ እስ ኮዴ ከ እስ ዴሀይሼ፥ ኡመ ኦፐ ኦረን ቀፕቶ። 27ነመ አክመ ተከን ቶተ እሸ ፐርፓችስኖ፥ ቶተ ከመዬ፥ ደፐ ከ ዱካተከ ሙረመ ፐርፓችስኖ ምነኤ፥ 28ክርስቶስ፥ ኤቴ ጩፖተ ኦረ ሌከይተ ፐትሰ መለ ተከን ቶኤዬ፥ አእሸ አሰነ ድንሰ መለ ለመተ ኦረ ዲሼይ፥ ጩፖተ ሃዴተ መለ ለመተ እንኦሮ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\