የይቆፕ 5

1አመው እሽነ ቴየንቶለየዬ፥ ደከይሰደው፥ ከ ረኮተ አድኬ ኔቀ አእሽን ቀረ ከይቶ መለ ኡሉፐ ከ ፖየ። 2ቴየንተይሽን እምህተ፥ ኦሀዋስን እቴተ ደመ፥ 3ወርቄተይሽን ከ ደከራስን እጬልጬልቶዴን። ጬልጬልቶሴ ኔፎ ማክተ እሽን ቀረ ኮድተ ከ አክመ አፕተ ምነ ደክንተይሽን ኩፕተ፤ ኩያወሴኔ አፕረምፕረ ቱረኤ ቴየንተ ኦሎፐ ፖተቴን። 4ከ ኻየ ኦረሴ ዱለይሽን ፌሬት ኔፎ አዳንአክንን፤ ኡሉፕተይሾከ እል ሞንቴዬ ነፐሀተሴ አዋቀሴ ዌ ፕሰ ኤተንኖ ኦፐ ደካዴ። 5ናለ እሾ ኸሰኔ ፒተ ቀረ ከላቴን ከ ኩያተ ቀሎተ ቱረ እስ ሜርሴን፥ 6ከ ሀንቄለይተ ቀረ ደፐ ሙርቴን ከ እከሴን፥ ኡመ እሽን ምኔለን ቶየኔ። 7ሴመለ ኮያለኖ፥ ሀከ ፖቀለ ዴነን ከረ ዱፐደ። ቆተምፐይተ ዱፐተኔ ሮፐ ፐረ እሾ አሀከይተ አሰን ከ ኡንተሴ ፒቶፐ ፐልንቶ ፐኻረ ዱፐተን አሰን። 8እሽነ ኔፎ ዱፐደ ከ ከርተይሽን ኮኮነይሸ። ዴነ ፖቀለ እዴሃዴኔይ። 9ኮያለኖ፥ አከ እሽን ቀረ ደፐን ሙረምንእ ኦል ቀረን ቆጭቆጨን፥ እሰሴ ደፐ ከ ዱካተ ሙሮ ኸሮፐኤ ቀአዴይ። 10ኮያለኖ፥ ኹመምፐየሴኔ መኸ ፖቀላትን ሃሰወዴ ከ ረኮተ ዱፐተን ፐሀነ ኮዴ ቶየ። 11እሰሴኔ ዱፐተን ኮኮናዴትእ፥ «ኦረ ኦሎዴን» እሾተ ኪንነ። እዮፕ አክመ ዱፐዴ እደከይቴን ከ አክመ ዋቀ ፕረምፕረ ቀረዬ ዌ ፕሰ እሽ እመኬ እአክቴን። ዋቀ ሾሮክተ ከ ሱረይሰተምፐይተይ። 12ኮያለኖ፥ ዌ ፕሰ ቱረን፥ ፒተ እሾ ሞንተ ከ ወ ፕለ ተከ ኔፎኔን ሬርሰደን፥ መ ኾር ወ ዱካተ ኮዴት «ኣ» ክደ፥ ከ ወ ደርተ ኮዴት «ሄኤ» ክደ። አታክት እሽን ቀረኤ ሙረምተይ። 13እሽኖፐዬ ነመ ረከኖ፥ አዋቀ ቅንሰዶ፤ ነመ ኸሶኖ ኦን እቻዬው፥ አዋቀ ከለተን ሰመሮ። 14ነመ እሽኖፐ ፓቅኖ ኦን እቸዬ፥ አቅመየ ትከ ክርስታነ ሀሎ እከ መኸ ፖቀላትን ሰይቴተ ቀረኤ ዳቴን ከ እሽ ቅንሰዴን። 15ቅንሴተ አመንቴተን ኮደምቴ ፓቆለየ ድንን፤ ፖቀለከ ፓቆፐ እሸ ኸእን። ከ ኦን ጩፖተ ኮዴ ኔፎዬ፥ እእሽ ዲሰምይ። 16ጩፖተይሽን ኦል ሌለ ከ ኦፐ ኦረ፥ ከ አክመ ድንተኔኤ ኦል ቅንሰደ፤ ቅንሴተ ሀንቄለይተ ሁፕነ ኩተ ቀፕተይ ከ ኮደ ኩተ ኩተ ኮንይ። 17ኤልያስ ኸኖ ምነኤዌን ነመ፥ ከ አከ ፒተ ቀረ ሮፐን ሮፕንን ሀርሞ ቅንሰዴ። ፒተ ቀረ ሮፐከ ሀከ ፐረ ሴሰከ ፐከትእን ሮፕንን። 18እከ ለመተ ቅንሰዴው፤ ሮፐከ ሮፔ፥ ኡንተ ኔፎከ ፐልቴ። 19ኮያለኖ፥ ኦን ነመ ተከ እሽኖፐ እሽን ደፐ፥ ነመ ፕለከ ደፓድፐዬ ነመሴ ኦርሸዬ፥ 20ከ ጩፖለይተ ፖረሴ አእሽን ደፔፐ ኦርንይ፥ አከ ቶተ ኬለ እሽን ፐሀኖ ከ አከ ጩፖተሴ ኻድ ኮፕቴ እሽ ሀስቶ ኮኖ ኡፕናደ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\