ዮሀንስ 1

1ኸተ አፒተን ኡመምን ቱረን ቃሌተ ቸ። እን ቃሌተ ክደሞ ኔፎከ ዋቀ ከፐ ቸ፥ ከን አሬን እሸ መታድ ዋቀ። 2እሸ ኸተው ፐዮተኤ ዋቀ ከፐ ቸ። 3ዋቀከ እሸኔው ዌ ፕሰ ኡሜ፥ ኡመ ወ እሸ መል ኡመሜ ተከ ኔፎ እንቻን። 4እሸ ኔፎ ፓደ ቻተ። ቻቶሴ ኔፎከን ለአይተ ኦረ። 5ለአይተ ቱከንቶፐ እለአይን፥ ኡመ ቱከንተ ፐከነኤ ለአይተ ፑንንክቶ። 6ዋቀ ነመ ተከ ዮሀንስ ኪናኔ ኤርኬ። 7እሸ ኔፎ አከ ኦረ ፕሰ ማኩማድ ምነን ዋቀ አመኖ መለ ዴ ከ ቆተ ለአይቶሴት ዴሰ ማኩሜ። 8እሸ ቆተ ለአይቶሴት ዴሰ ማኩመኤ ዴኤ ዲሼይ፥ እሸ መታድ ለአይተን። 9ለአይቶሴ ኔፎ ለአይተ ዱካተ ከ ፒተ ቀሮፐ ዴኤ ከ ኦረ ፕሰ ለአይን። 10ለአይቶሴ ፒተ ቀረ ቸ፥ ፒተ ኔፎከ እሽንው ኡመምቴ። መ ኾር ኦረ ፒተ እሸን ኡፕናኔ። 11እሸ ሰኜተይሾ ከፖፐ ዴኤ። መ ኡፍ ሰኜተሴ ኻድ እሸን ቴየኔ። 12አኮድቶመ፥ ኦረ እሸ ቴየዴ ከ አመኔ ፕሰ፥ ሁፕነ እሽን ሄለ ዋቀ ኮደኔ እሾነ ዳሼ። 13ኦሮሴ ኔፎ ዋቀ እሾነ ኻዬ ዲሼይ፥ ነመ ከረዬ ታክ ፌቃተ ነመትንን ዴለኔ። 14ሴዴ ቃሌተ ክደሜ ኔፎ፥ ነመ ኮዴ ከ ዳሰተ ዋቀ እሾ ዱካተን እመካዴ ከ ኦተንትኖፐ ከላዴ። እኖከ ኡልፌናድ አክኔ። ኡልፌኖሴ ኔፎ ኡልፌነሴ አእነ ተከን ኣፐይሾ ከፐ ቀፐን። 15ዮሀንስ ቆታድ ዴሰ ማኩሜ ከ ኔሰ ኩትሼ ከ ክዴ፥ «እሰሴ አንክዴ፥ ‹አአነ ከመ ዴሰ ዴኦ፥ ቆተ አነ ቱረኔው ኤዬ ከሎ መለ፥ እአነ ቀረ ቀፐ› እን እሸ።» 16ዳሰተሴ ኻድ ኩተ እኖ ፕሰንትን አከኔ ከ ዳሰተ ቀረኤው ዳሰተ አከኔ። 17ዋቀ ሙሴ ቁደኔ ሴረ ዳሼ፥ መ ኡፍ ዬሱስ ክርስቶስ ቁደኔ ዳሰተ እሾ ዱካተ ዳሼ። 18ነመ ዋቀ አኬ ተከ ኔፎ እንቾ። አኮድቶመ፥ አኣፐ ከፐ ቸ፥ እነሴኔ ኻድ ተከኔው፥ ኦረኤ እሸ ኡፕነይሼ። 19ሳረ ኦረ አይሁድ ኤቴ ዬሩሰሌምይ ዴሰ ዮሀንስ ከፖፐ ቄሴወ እሾ ኦረ ሌው ኤርኬን ከ ኪነኔ፥ «ኣነ ከ አይኖ አክመ ኮዴ እሽ ካሰደ።» እሾተከ ካሰዴን። 20ዮሀንስ ኡመ እንመርመኔ መ፥ እክዴ፥ «ሀ አንት አንክርስቶስን» ከ ዱካተ ሌሌ። 21እከ ካሰዴኔው ከ ክዴኔ፥ «ኸው፥ አት አአይኖ? ሄለ አኤልያሲ?» እሸከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እነ!» እከ ክዴኔ፥ «ሄለ አኹመምፐይተሴ ኪናኔኤ ‹አመ ዴአ›?» እሸከ ክዴዌ፥ «እነ! አንት አንኹመምፐይቶሴኤን።» 22እከ ካሰዴኔው ከ ክዴኔ፥ «ኸው፥ አት አአይኖ? ቆተይት ዴሰ ማነ ኪን? አይኖ አክመ ኮድቴ እኖ ሌሌ፥ አንከ አኖ ከ ኦሮሴ እኖ ኤርኬኤ ሌሎ።» 23ዮሀንስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እሰሴ አኹመምፐይተሴ እሰያስ ኪናን ክዴ፥ ‹ኔሰ ነመ ተከኤ ኮመይቶፐ ሴልን ከ ኪን፥ ፖረ ፖቀለ ሀርምሸ ከ ቀጬልሸ› ነሞሴ አነ።» 24ኦረሴ ኤርከሜ ኔፎ፥ ኦረ ተከ ፌሬሰዌወ ኪናን። 25ኦረሴከ ዮሀንስ ካሰዴ ከ ክዴኤ፥ «ኦን አክርስቶስን፥ ታክ አኤልያስን፥ ታክ አኹመምፐይተሴ ኪነኔ አመ ዴአን፥ ከ ኩል፥ ማነኤ ፕሸን ኦረ ጨቅን?» 26ዮሀንስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ፕሸኔን ኦረ ጨቅን መ፥ ተከ አእሽነ አኡፕንን አሬ እሽኖፓ ቀአን። 27እሸ ኔፎ አነ ከማ ዴሰ ዴን፥ መ አንት አንቴፐ ኾፓድ እሸ ኬለዬ ፉረ ምከ ምነኤ አንቀኔ።» 28ሴ ፕሰ ፖረ አኦፐ ዮሀንስ ፕሸን ኦረ ጨቅኖፐዬ ከተመ ፕታንየት ኮድቴ። ከተመ ፕታንየ ክረ ዮርተኖስት ቅንደ ፒርቶተትን ቻን። 29ፐረይታድይ፥ ዮሀንስ አከ ዬሱስ እሸ ከፖፐ ዴኖ አኬ ከ ክዴ፥ «ሀ ለሀሴ አዋቀ ጩፖተ ፒተ አሌ ፐሾ፥ እን እሸ። 30እሰሴ አንክዴ፥ ‹አአነ ከማ ዴሰ ዴኖ፥ ቆተ አነ ቱረኔው ኤዬ ቾ መለ፥ አነ ቀረ ቀፐ› እን እሸ። 31አንት ኔፎ መትዮኤ ቱረን እሸ አንኡፖ፥ መ ኡፍ፥ አከ እሸ ኦረ እስረኤልት ኡፕነይሰሞ መለን ፕሸን ኦረ ጨቀኤ ዴ።» 32ሴ ከመ ዴሰው ዮሀንስ እማኩሜ ከ ክዴ፥ «ሀፑረ ቁልቁሎተ አሞንቴ ኸተ አኤሌለ ምነ እሸ ቀረ ሌከኖ ከ እሸ ቀረ ኩትኖን አኬ። 33አንት መትዮኤ ቱረን እሸ አንኡፖ፥ መ እሰሴ አከን ፕሸን ኦረ ጨቆኤ አነ ኤርኬ፥ አነኤ ሌሌ ከ ክዴ፥ ‹ነመ አሀፑረ ቁልቁሎተ ሞንቴ ሌከዶ ከ እሸ ቀረ ኩቶኦ አክተይ፥ ነሞሴ፥ እሸ ሀፑረ ቁልቁሎተትን ክርስትነ ኦረ ኸአሸ።› 34አንትከ አዌሴን ኮድናን አኬ ከ፥ አክመ እሸ እነ ዋቀ ኮዴ ሴዴ ማኩም።» 35ፐረይታድይ፥ ዮሀንስ ተማሬዋድ ለክ ኦልን ኤዬ ቀቃዴኔው። 36ዮሀንስከ ኤቴ ዬሱስ ኤፐ ዴሰ ተርፕኖ እከ አኬዬ እክዴ፥ «ትን አሬዬ፥ ለሀሴ አዋቀ!» 37ተማሬወሴኔ አዮሀንስ ለክከ ሴዴ አዮሀንስ አሴ ክዴ ደከዬን ከ ዬሱስ ከመ ኣኔን። 38ዬሱስከ ዴሰ ቲተዌ ከ እሾነ እሸ ከመ ዴነ ቶየዴ ከ ክዴ፥ «ማነ ፋንተን?» እሾነከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ራፕ፥ አት አይሸዬ ከልተ?» (ራፕ ክዴሴ ኔፎ፥ «ኮልሰምፐይቶ» ክዴተ።) 39እሸከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኾየ ቶየ።» እከ ኦር ኣኔን ከ ፖረ ኦፐ ከሎ ቶዬን ከ ኩያሴት እሸ ከፐ ነከዬን። ስት ኔፎ ሌተ ሳቴተ ኩደን ምነኤ ክተ። 40ተማሬወሴኔ ሃሰ አዮሀንስ ክዴ ደከዬ ከ ዬሱስ ከመ ኣኔ ኦፐዬ ተከ እናፐ ስሞኔተሴ ፔትሮስ ኪናኔት። መኻድ ኔፎ እንትርያስ። 41እንትርያስ ኤኖው እናሶ ስሞን ከፖፐ ኣኔ ከ እሽ ክዴ፥ «ሀ እኖ ሜስህን አከኔ!» (ሜስህ ክዴሴ ኔፎ ክርስቶስ ክዴተ።) 42ሴከመዬ እንትርያስ ስሞንን ዬሱስ ከፖፐ ኣኔ። ዬሱስከ ስሞን ቶየዴ ከ እሽ ክዴ፥ «አት አእነ ዮነ አስሞን፥ መ አዌዬ ዴሰ ‹ኬፈ› ክደምተ።» (ኬፈ ክዴሴ ኔፎ፥ ፔትሮስ ታክ ሽለ ክዴተ።) 43ፐረይታድይ፥ ዬሱስ ፒተ ኬልለ ኦፐ አንተ ሄነ ከ ፍልፖስ አኬ ከ እሽ ክዴ፥ «አነ ከመ ኾዬ።» 44ፍልፖስ አእንትርያስ እሾ አፔትሮስ ምነኤን ነመ ከተመ ፔቴሰይደ። 45ፍልፖስከ ነትነኤል ከፖፐ ኣኔ ከ እሽ ክዴኤ፥ «እኖ እሰሴ አሙሴ መታፈ ሴረ ኦፐ ቆታድ ዴሰ ታፌ፥ ኹመምፐየ ኩልከ ቆታድ ዴሰ ታፌኔን አከኔ። እሸ ኔፎ እነ ዮሴፍ፥ ዬሱሴተሴ አፒተ ናስሬት።» 46ነትነኤል ኡፍ እካሰዴ ከ ክዴ፥ «ፒተ ናስሬት ከረ ወ ፐኻረ ዴነ እኤተንሸኔ?» ፍልፖስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኾዬ ቶዬ!» 47ዬሱስ ኤቴ ነትነኤል እሸ ከፖፐ ዴኖ እከ አኬዬ፥ ቆተ ነትነኤል ዴሰ እክዴ፥ «እን ቶይ አሬ፥ ነመ እስረኤል አዱካተ፥ አደርተን ቀፕንን።» 48ነትነኤልከ ዬሱስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አተ አነ ኡፕናቴ?» ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አፍልፖስ ኬን ሀሌንን ቱረኔ፥ አቆይረ ፔሌስ ኬለ ክቶዬዌን ኬ አኬ።» 49ነትነኤልከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ አት አእነ ዋቀ! አት አኑቁሰ እስረኤል!» 50ዬሱስከ ክዴ፥ «ሄለ ቆተን ኬ ክዴኤ፥ ‹አቆይረሴ ፔሌስ ኬለ ክቶዬዌን ኬ አኬ› መለ አመንቴ? ኾዬ ከ፥ ወ ሴኔ ቀሮፐ ቀፐኤ አክተዌይ። 51አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ አሞንተ ፐነምቶ ከ ኤርከምፐቶወ ዋቀከ እነ ነመ ቀሬለ ፈየነን ከ ሌከናኔ አክተን።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\