ዮሀንስ 10

1ሴ ከመ ዬሱስ እክዴ፥ «አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ነመ ሞነ ከህረ ከሮፐ ኻረ መልይ ፖረ ፕለትን ኩልኖ፥ ኬረ ከ ኾልመ ቶመ። 2መ ኾር አኻረን ኩልኖ፥ እን ስክመይተ። 3ኣፐ ኻረ ቶይትኖ ኔፎ እእሸ ቱረ ፐነ። ኦቶ እሸ ከህራድ መኸ መኸን ሀሌኖዬ፥ እሾተ ኔሳድ ደከየን፥ እከ እሾነ ቱረ ቀተ ከ ለኮፐ እሾነ ሶክሸ። 4ከ ኦቶ ከህራድ ፕሰ ለኮፐ ሶክሾ ከመዬ፥ እሾነ ቱረ ቀተ ከ ኣነ፤ ከህራድ ኔፎ ቆተ ኔሳድ ኡፐን መለ፥ ከመኤ ኣነን። 5ኔሰ ነመ ፕለ ኾር ቆተን ኡፕንን መለ፥ አሌ ቱረ ቀሀን ዲሼይ፥ ከመዬ እንኣነን።» 6ዬሱስ ፐሀኖሴን እሾተ ሌሌ መ፥ እሾተ ወ እሸ ሃሰወዴ እሾነኤን ከሌ። 7ሴመለ ዬሱስከ ኦፐ ኦሬ ከ ክዴዌ፥ «አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ አንት አንኻረ ከህረ። 8አአነ ቱረን ዴሰ ዴኤ ፕሰ ኬሬወ ከ ኾልመ ቶመደይ፥ ከህረ ኡመ እሾነኤን ደከይኔ። 9ኻረ አነይ፥ ነመ አኖፐን ከሎ ፕሰ እድነ፥ ከ ኩለ ከ ሶከ ከ ፖረ ዴተ ኔፎ አከደ። 10ኬረ፥ ሀተንተ ከ ቀለተ ከ ፐትሰኤ ዴን ዲሼይ፥ ወ ፕለ መለ ዴንንቾ። አንት ኾር፥ አከ እሾተ ቻተ አከደን፥ ቻቶሴ ኔፎከ እሾተ ኮፖ መለን ዴኤ። 11«አንት አንስክመይተ ፈየ፤ ስክመይተ ፈየ ከህራድ መለ ኪን ከ ቶተኤ እስ ዳን። 12አስክመይተን ኮድንን ከ ክረ ፕደሜ፥ ከህረከ ኻድን ኮድንን፥ ኦቶ ዮይተ ዴኖ እከ አኮዬ፥ አሌ ከህረ ዲን ከ ከፐ ቀሀን፥ ዮይተከ ከህረፐ ቀፕን ከ ኦልኬለን ፐስን። 13ነሞሴ ቆተ ክረ ፕደሜ እከ እሽ ደካንንክንን መለ አሌ ቀሀን። 14ስክመይተ ፈየ አነ፥ አነ እሾ ከህረዮ እንኦል ኡፕነ። 15አንት አክመን ኣፕኖ ኡፖ፥ እሸከ አነ ኡፖ ምነኤዌን እሾነ ኡፐይ፤ ከህረዮ መለን ክደ ከ ቶአ። 16ከህረ አፕለ አኼሎሴ ኦፐን ክንንእን ለኬዬ ቀፐይ፥ ከህሮሴን ቁዶፐ እሾነ ቄዴተ አነ ፋን፤ እሾነ ኔስዮ ደከየን ከ ኼሎተ ተከ ኮደን፤ ስክመይተይሾ ኔፎ ተከው። 17«ነፕሴትዮ አንቶተ ተርፕሾ ከ ዳሾ ከ ኩል ኦርሰዶ ቆተን ጫለዴ መለ፥ ኣፕኖ አነ ጫለን። 18አንት ጫለለዮኔን ነፕሴትዮ ቶተ ዳሸ ዲሼይ፥ ነመ ተከ ኔፎ እሬተን አኖፐ ነፕሴትዮ ቄዴተን ኤተንሾ። አንት ነፕሴትዮ ቶተ ዳሰተ ከ ዴሰ ኦረ ከ ቄደተኤ ሁፕነን ቀፐ። ኣፕኖ ኮዶሴት አነ አጨጬይ።» 19ቶሮስን አቶሬ ቀረን ኻቴ፥ ኦረ አይሁድከ ለመተ ለክ ኦል ቅቴው። 20እሾኖፐ ኦረ ሌከይተከ ኪን፥ «ሀ ኦርተ ቀፐ ከ ታሮንይ፥ ማነኤ እሸ ደከይሰንተን?» 21ኦረ ዴሞከ ኪን፥ «ነመ ኦርተ ቀፖ አሴ ሃሰወተ ኤተንንንቾ፥ ኦርተ አተ ኦረ እልደን ቀፕንን ድንሰ ኤተንን?» 22ዬሩሰሌም ከረዬ ፓሌተ ትከ ቁልቁሎተ ለመተ ቁልቁለይሼን ኡልፌስናኔ ቸ። ስትይ ኔፎ ክሴተ ደመይተ። «ፖርንከ» 23ዬሱስከ ትከ ቁልቁሎተት ሻከ ሴሎሞን ኬለን ዴሰ ፖረ አን። 24ስትይ ኦረከ ዬሱስ ከፐ ቲተይሼ ከ እሽ ኪን፥ «ሀከ አይተምት ኦፐ ድከተ ቁደ እኖ ጨርሰ? ኦን ኬን ክርስቶስይ፥ ኦልኬለ ለአይሼ ከ እኖ ሌሌ።» 25ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ አንት እንእሽነ ሌል መ፥ እሽነ አነ አዱከይሰንአክተን። ኮደ አንመኸ ኣፕኖትን ኮኖ እሸ ቆትዮ ዴሰ ማኩም። 26እሽነ ኾር፥ ቆተ ኼሎተ አከህረዮ ኦፐ አቀፕንን መለ፥ አዱከይሰንአክተን። 27ከህረዮ ኔስዮ ደከይን፥ አንት ኔፎከ እሾነ ኡፐ፥ እሾተ ኔፎከ አነ ከማ ዴን። 28አንት ቻተ ፐረፐረኤን እሾተ ዳሸ፥ ኡመ ፐከነ እንፐተን ኡመ ዌ ተከ ኔፎ ሀርክዮፐዬ እሾተን ፖቅሸን ከን ቴየደን። 29ኣፕኖ አእሾነ አነ ዳሼ ፕሰ ቀረ ቀፐ፥ ኡመ አሀርከ ዋቀ ኣፐ ኦፐ እሾተ ፖቅሾ ከ ቴየተ ኤተንሾ ተከ ኔፎ እንቾ። 30አነ እሾ ኣፕኖ፥ አንተከን።» 31ስትይ ኦር ኦረሴከ ዬሱስ ደኬተኤ ለመተ ደከደ ፖሀዴኔው። 32ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኮደደሴኔ ፐኻረ አኣፕኖ አነ ዳሼ ኦፐ ሌከየን እሽነ አክሼይ፥ ኮደ አኻሜ መለ አነ ደክንተን?» 33እሾተከ እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «እኖ ኮደይት አፐኻረ መለ አንኬ አንደክንአንክኖ መ፥ ሴዴ አዋቀ ኦንቶ፥ ከ አሬን ነመ ኮድቴ ከ፥ ‹አንዋቀ› እስ ኪንቶ መለ።» 34ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሴረይሽን ኦፐኤ እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹ዋቀ እክዴ፥ እሽነ አዋቀደ።› 35ቃሌተ ዋቀ አክመ ፑርሰምንክንን ፕሰንትይን ኡፕነ። ዋቀ ኦረሴ አቃሌታድ እሾተ ዳሼ ኤቴ ክዴ ‹አዋቀደ› ከ ሀሌዬ፥ 36ኸው እሰሴ አዋቀ ኣፐ ቁልቁለይሼ ከ ፒተ ቀሮፐ ኤርኬ፥ ኤቴ ክዴ ‹አንእነ ዋቀ›፥ አተ እሸ ኪንተኔ ‹ዋቀ ኦቴ?› 37አንት ኦቶን ኮደ ኣፕኖኤ አንኮንአንክንንይ፥ አነን አመነን። 38ከፐን ኦቶን ኮደ ኣፕኖኤን ኮንይ፥ ከድ ፑኑ አነ አአመንአክንንይ፥ ኮድዮ አመነ። ሴዴኔ አክመ ዋቀ ኣፐ አነን ቾ፥ አንትከ ዋቀ ኣፐን ቾ ፈየኤ ኡፕናተኔይ።» 39እሾነከ አመ እሸ ቀፔተ ሄነዴኔው፥ መ ኾር እሸ ሀርከይሾ ኦፐ ፐሰዴ ከ ተዌ። 40ከ አመ ለመተ ክረ ዮርተኖስ ቱሌ ከ ፖረሴ አኸተ ዮሀንስ ኦፐ ፕሸን ኦረ ጨቅኖፐ ኣኔ ከ ኤዬ ጨሬ። 41ኦረ ሌከይተከ እሸ ከፖፐ ዴ ከ ኪን፥ «ሀ ዮሀንስ ወ ኦልሰ ፐሀ ተከ ኔፎ እንኮኔ፥ መ ወ ቆተ ነሞሴት ዴሰ ሃሰወዴ ፕሰ ዱካተው።» 42ኤዬ ኔፎ ኦረ ሌከይተከ እሸ አመኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\