ዮሀንስ 11

1ኣፐ ተከ አለሳር ኪናን ከ ፐሌተ ፕታንየት ከሎ ፓቅን። ፐሌቶሴ ኦፐዬ ኔፎ ማርያም እሾ እነንተይሾ ማርተ ከለ። 2ማርያም ኔፎ፥ እሼተ ሎቀ ፖቀለ ዬሱስ ሽቶተን ዳቴ ከ ኝርፋድ አመተትን ሎቃድ ቁደ ሀቅቴ። አለሳርሴ ፓቅኖ ኔፎ እናሶ። 3ቱፐሮሴኔ አቶለከ ዬሱስ ከመ ኔሰ ኤርኬን ከ ክዴኔ፥ «ሀ ፖቀለይ፥ ሞተሴ ኸይት እፓቅን።» 4ዬሱስከ ኔሶሴ ደከዬ ከ ክዴ፥ «ፓቆሴ እሸ እከሰኤ እሸን ቀፕኔ መ፥ ሀ አክመ ኡልፌነ ዋቀ አካዶኤ፥ እነ ዋቀ ኔፎከ እሽን ኡልፌሰመኔኤ እሸ ቀፔ።» 5ዬሱስ ቱፐረሴኔ አቶለ ማርተ እሾ ማርያም ከ እናሶ አለሳር ጫለን። 6አኮድቶመ፥ ኤቴ አክመ አለሳር ፓቅኖ ደከዬዬ፥ ፖረ ኦፐ ቾ ኦፐኤው ኩያተ ለክ ፕሬ። 7ከ ሴከመዬ ተማሬዋድ ክዴ፥ «አሌ ፒተ ይሁደ ኦፐ ቲተውነ።» 8ተማሬዋድከ እሽ ክዴኔ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ኦረሴ አይሁድ አመ አዴሀትይ ደከደን ኬ ደኬተ ፖረ ኬ ፋንይ፥ ሄለ አት ላድ ኤዬፐ አንተ ድከኒ?» 9ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኩያተ ተከ፥ ሳቴተ ኩደንከ ለክኒ? ነመ ኩያት ፖረ አኖ፥ ቆተ ለአይተ ፒሴት አክኖ መለ፥ ኬሀንንቾ። 10ነመ ሀልኬት ፖረ አኖ ኾር፥ ቆተ ለአይተ እሸ ከፐን ዴሰን ክንን መለ፥ እኬሀን።» 11ዬሱስ ኤቴ ሴዴ ሃሰወዴ ከመዬ እእሾተ ክዴ፥ «ሞተሴ ኸኖ አለሳር እሙኬይ፥ እንኣነከ ሙክተፐ ኻሸ።» 12ተማሬዋድከ እሽ ክዴኔ፥ «ፖቀለይ፥ ኦን እሙኬዬ፥ እእሽ አክናቴ፥ ክዴተ።» 13ዬሱስ፥ አክመ አለሳር ቶኤ እሾነ ሌል፥ እሾተ ኾር፥ አኬቶ ቆተ ሙክተት ዴሰ እሾነ ሃሰወኖ ፐሀናቴ። 14ዬሱስከ እሾተ ኦልኬለ ጨ ኪሼ ከ ክዴ፥ «አለሳር እቶኤ። 15መ ኾር አክመ እሽነ አነ አመንተኔኤ፥ ሴዴ አንአንት አለሳር ከፐ ደፐዴ ፈየኤ አነ ኸሰሴ። አመ ኦር እሸ ከፖፐን አነ።» 16ስትይ ቶማስሴ ድድሞስ «ድድሞስ» ክደሞ እተማሬወሴኔ አታከኔት ክዴ፥ «እኖ ኔፎ አከን ፖቀላኖ ኦል ሌኖኤ፥ ፖቀላኖ ኦል አነ።» 17ዬሱስ ኤቴ ፖረሴ ከዬዬ፥ አለሳር አሀውለሜ ዴሰ ኩያተ አፉር። 18ፐሌተ ፕታንየ ከተመ ዬሩሰሌም ከፐ ዴሰ ክሎሜትሬተ ሴሰ ምነኤ ክተ። 19ኦረ አይሁድ ሌከይተ ቶተ እናሶት መለ ማርያም እሾ ማርተን ፓንተ ዴ። 20ማርተ ኤቴ ዴነ ዬሱስ ደከይቴዬ፥ እሸ ኦካድሰኤ ለከ ቱሎፐ ሶክቴ። ማርያም ኾር ትከ ከረኤ ሀሴ። 21ማርተከ ዬሱስ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ ከትን ኬ አሬ ቸ ኪቴዬ፥ እናኖ ቶንን ሄኔ። 22መ ኾር አመ ኔፎ ወ ቅንሰንተ ዋቀ አክመ ደከዮ ከ ኬ ዳሾ እንኡፐ።» 23ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ሀ እናስን ቶቶፐ እኸአን።» 24ማርተከ ኪቴ፥ «ኩያተ ፕረምፕረትይ አክመ ቶቶፐ ኸኦ እንኡፐ።» 25ዬሱስከ ክዴ፥ «ቶቶፐ ኻነ ከ ቻተ አነ፤ ነመ አነ አመኖ፥ ከፑኑ ቶአዬ እቻደ። 26ነመ አነን ከላኖ ከ አነ አመኖ ፕሰ ፐከነ እንቶ። ሴዴ እአመኒ?» 27እሼተከ ኪቴ፥ «ኣ ፖቀለይ፥ አት አክመ እነ ዋቀ ከ ክርስቶሴተሴ ፒተ ቀሮፐ ዴኦ ኮድቴ እንአመን።» 28ማርተ፥ ኤቴ አሴ ኪቴ ከመ፥ እአንቴ ከ ኤነንተይሾ ማርያም ዴኮተን ሀሌቴ ከ እሽ ኪቴ፥ «ሀ፥ ኮልሰምፐይተ እዴ ከ ኬ ሀሌን።» 29ማርያም ኤቴ ሴዴ ደከይቴ ከመዬ፥ ጨርጨርተኔ ኻቴ ከ ዬሱስ ከፖፐ አንቴ። 30ዬሱስ ፖረሴ አኦፐዬ ማርተ እሸ ኦካድሴፐው ቸ ዲሼይ፥ አተ ፐሌተ ከሮፐ እንኩልኔ። 31ኦረሴ አይሁድ ፓንተ ዴኤ ከ ማርያም ኦል ትኮፐ ቾ፥ ኤቴ ማርያሜሴ ጨርጨርተን ኻቴ ከ ሶክንቶ እከ አኬኔዬ፥ እሼተ አሀውለሴ አለሳር ቀሮፐ ፖይተ አንቶ እሾነ ፐሀናቴ ከ እሼተ ከመ ኣኔን። 32ማርያም ኤቴ ፖረሴ አኦፐ ዬሱስ ቾ ኦፖፐ ዴቴ ከ ዬሱስ አክቴዬ፥ ሎቃድ ኬለኤ ፒቴ ከ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ ከትን አሬ ክተ ኪቴ፥ እናኖ ቶንን ሄኔ።» 33ዬሱስ ኤቴ ማርያም ፖይንቶ፥ ኦረሴ እሼተ ኦል ዴኤ ኩልከ ፖይኖ እከ አኬዬ፥ ከርተከ እሸ ከረ ኩፐዴ እከ ኦፐ ረከዴ ከ ክዴ፥ 34«ከ ኩል አይሸኤ እሸ ሀውልቴን?» እሾተከ ክዴኔ፥ «ፖቀለይ፥ ኾዬ ከ ቶዬ።» 35እልመመከ ዬሱስ ቀረ ዴኤን። 36ኦረከ ክዴ፥ «አክመ እሸ ጫለኖ ከ ሱረይሰኖ ኼለ ቶየ።» 37እሾቶፐዬ ኦረ ዴሞከ ኪን፥ «ነመሴ ነመ እልደን ቀፕንን ድንሼ፥ አለሳር ኔፎን ቶተ ኬለ ፐሄተ ኤተንንን ሄኔ?» 38ዬሱስከ ከርተ እሸ ከረ ኩፐኖን ሀውለሴ ቱሮፐ ኣኔ። ሀውለሴ ኔፎ ረሀነ፥ ኦፍንከ ቱረ ደከ ዱፌን። 39ዬሱስከ ክዴ፥ «አሌ ደኮሴ ቱረ መይሸ።» አለውተሴ አአለሳር ማርተከ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ አቶኤ ዴሰ አዌ ኩያተ አፉርይ፥ ሀ እኸቸደ።» 40ዬሱስከ እሼተ ክዴ፥ «አንኬ አንኪኔኤ፥ ‹ኦን እአመንይ፥ ኡልፌነ ዋቀኤ አክተ?› » 41ኦረሴከ ሀውለሴ ቱረዬ ደከሴ መይሼ። ሴከመዬ ዬሱስከ ኦር ሞንተኔለ ቶየዴ ከ ክዴ፥ «ኣፖ ኸኖ፥ ቆተ አነ ደከይቴ መለ እንኬ ከለተይሰን። 42አክመ አውተ ፕሰ አነ ደከይንቶ ኔፎ እንኡፐ፥ መ ኾር ኦሮሴ አሬፐ ቀቃዴ አክመ አት አነ ኤርክቴ አከ ኡፕናዶ መለን አሴ ክዴ።» 43ዬሱስ ኤቴ አሴ ክዴ ከመ ዴሰ ኦር፥ ኔሰ ሞንቶፐ ቄዴ ከ ሀሌ ከ ክዴ፥ «አለሳር! ኾዬ ከ ሶኬ!» 44አለሳሬተሴ ቶኤከ አክመ ሀርካድ እሾ ሎቃድ ህደሜኔን ሀውለሴ ከረ ሶኬ። ፉላድ ኔፎ አክመ ዴዮ ጨፐረን መረሜኔው ቸ። ዬሱስከ ክዴ፥ «ቁደ ፉረ ከ ቱፓ ዴሰ ዲሸ እከ ኣኖ።» 45ኦረሴ ማርያምን ፓኔተ ዴ ኦፐዬ ኦረ ሌከይተ ኮዶሴ አዬሱስ አኬ ከ ምነን እሸ አመኔ። 46ኦረ ዴሞ ኾር፥ ፌሬሰዌወ ከፖፐ ኣኔን ከ ኮደሴ አዬሱስ ኮዴ ፌሬሰዌወ ሌሌን። 47ሴመለ ሳረ ቄሴወ እሾ ፌሬሰዌወከ ፍርትሾንኮተ ኦሎፐ ሀሌን ከ ክዴኔ፥ «ነሞሴ ወ ኦረ ቀወነ ሌከየ ኮንይ፥ አተን እሸ ኮነ? 48ኦን አሴን እሸ ዲነዬ፥ ኦረ ፕሰ እሸ አመነ፥ ኦረ ፒተ ሮምከ ዴአው ከ ኦርኖ ሌይሸ ከ ትከሴ ኸኖ አቁልቁሎተ ኔፎ አሌ ቅትቅሸ።» 49እሾቶፐዬ ኾር፥ ኣፐ ተከ ፐሮስትይ ቄስተ ኩተ ኮዴ ቄያፈ ክደሞ እክዴ፥ «ሀ እሽነ፥ አዌ አኡፕተን! 50አኦረ ፕሰ ፕረሞ ከፐዬ፥ አነመ ተከ ሰመይተ መለ ቶኦ አክመ ወይ አኡፕተኔ?» 51ቄያፈ ሴዴ አአሴ ሃሰወዴ፥ እስከረዬን ቄኔ ከን ሃሰወኔ፥ መ ፐሮስትይ ቆተ እሸ ቄስተ ኩተ ኮዴ መለ፥ ዬሱስ አከ ኦረ አይሁድ ፕሰ መለ ቶተ እሸ ፋንቶ ኹሞሴ ሃሰወዴ። 52ዬሱስ ኡመ እሾተ ፐተ መለን ቶኦ መ፥ ሄለሴኔ አዋቀ ኦልኬለ ፐሴ አከ ተከ ኮደን መለ። 53ሴመለ ሳረሴኔ አኦረ አይሁድ ኦር አውሴት ዴሰ ፐዬን ከ ዬሱስ እከሰ ኩርፓዴን። 54ዬሱስ ኔፎ አውሴት ዴሰ ፐየቴ ኦረ አይሁድ ቱረኔን አካኔ መ፥ ከተመ ተከን ኤፍሬም ክደመ ከ ኮመይተ ከፐ ቸ ኦፐ ኣኔ ከ ተማሬዋድ ኦልይ ኤዬ ከላዴ። 55ሴከመዬ ፓሌተሴ አኦረ አይሁድ አፋስከ ኬለኤ ፎልሰቴ ከ፥ ኦረ ሌከይተከ ፒተ ፕሶፐዬ ዴሰ ዬሩሰሌምፐ ፓሌተ ቱረን ጨቀይሱመ አን። 56ኦረሴ ኦር ዬሱስ ፖረ ፋን ከ ትከሴ አቁልቁሎተት ኦኽንተ ከረን ለኮፐ ቀቃዴን ከ ኦል ካሰን ከ ኦል ኪን፥ «አተ እሽነ ፐሀተ፥ ሄለ ዬሱስ ፓሌቶሴ ኦፖፐ እዴአም እንዴኦ?» 57ሴዴ መልይው ሳረ ቄሴወ እሾ ፌሬሰዌወ አከ ዬሱስ ቀፐኔኤ አጨጬን ከ ክዴኔ፥ «ነመ ፖረ ኦፐ ዬሱስ ቾ ኡፖ፥ አሌሎ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\