ዮሀንስ 12

1አፓሌተሴ አኦረ አይሁድ አፋስከ ከይቶኤ፥ አኩያተ ሌህ ሀስቴዬ፥ ዬሱስ ፐሌተ ፕታንየ ኦፐ ኣኔ። ፐሌተ ፕታንየ ኔፎ ፐሌተሴ አአለሳሬተሴ አዬሱስ ቶቶፐ ኻሼ ኦፐ ከሎ። 2እከ ኤዬ ኤቶተ ዬሱስ ሀርምሼን። ማርተ ኔፎ እሾተኤ ፓተ ዴዴሀን። አለሳር ኔፎ ኦረ ዬሱስ ኦልይ ኤቶተስት ዴሃዴፐዬ ነመ ተከ። 3ስትይ ማርያም ሽቶተ ተከ ቆይረ ተከ ነርቶስ ክደሞ ኦፐዬ ኮደምቴ ኮኮከ ከ ሄረ ኩተ ቄንቶ፥ ፐከ ሊቴሬተ ምነ ክቶ ቄቴ ከ ሎቀ ዬሱስን ዳትቴ ከ ኝርፋድ አመተትን ቁደ ሀቅቴ፥ አሉመሴኔ አሽቶተስትከ ትከሴ ፕሰ ኬለ ቅቴን። 4መ ኾር ተማሬወ ዬሱስፐዬ ተከ፥ አስቆሮተውተሴ ይሁደ ክደሞ ዬሱስ ቶተ ተርፕሾከ ዳሾ እክዴ፥ 5«ሽቶተሴ ከት ፕሬተ ድፐ ሴሰ ከቴን ከ ህዬሰ ቆቴን ማነን ክንን?» 6እሸ ወ መለ አሴ ክዴ፥ ኬቶ ህዬሰደን ሱረይሰኔ መ፥ ቆተ ኬረ ኮዴ መለ አሴ ሃሰወዴ ከ ቆተ ካጨ ቀረቴተን እሸ ከፐ ኸይናን እከ ካጮስን ቁደ ሀተንተ ኮለዴ መለ። 7ዬሱስከ ክዴ፥ «ኩያተ ሀውልዮ ቱረኤ አሴ ሀርምሰቴይ፥ እሼተ ዲሸ። 8ህዬሰ አውተ ፕሰ እሽን ከፐ ቸ፥ አንት ኾር አውተ ፕሰ እሽን ኦል አንቻዶ።» 9ስትይ አክመ ዬሱስ ፐሌተ ፕታንየ ከረ ቾ፥ ሰመይቶፐዬ ኦረ ኩተይተ ደከዬ ከ ኤዬፐ ዴኤ። ኦረሴ ኔፎ ወ መለ ዴኤ፥ ዬሱስ ፐተ መለን ዴኔ መ፥ አለሳሬተሴ አዬሱስ ቶቶፐ ኻሼ አኬተ ኔፎ መለ ዴን። 10ሳረሴኔ አቄሴወ ኾር አለሳር ኩል እከሰኤ ሱለዴን። 11ሴዴ ኔፎ ቆተ ኦረ አይሁድ ሌከይተ እሸ ምነን ሳራሶ አሌ ዲናን ከ ዬሱስ አመናን መለ። 12ፐረይታድይ፥ ሰመይተ ፓሌተሴ አፋስከ ኡልፌሰኤ ኦሎፐ ኣኔ ከ አክመ ዬሱስ ዬሩሰሌምፐ ዴነ ቀፖ ደከዬን ከ 13ሃሸ አቆይቆይተ ቀቀፐዴን ከ እሸ ቱሮፐ ሶኬን ከ ኔሰ ሞንቶፔለ ቄዴን ከ ክዴኔ፥ «ሆሰእነ፥ ኑቁሰ እስረኤል አመኸ ዋቀትን ዴኖ አኤፕሰሞ!» 14ዬሱስከ እነየ ሀሬተ አከዴ ከ ቀረ ኩቴኤ። 15ሴዴ ኔፎ ኹመሴ ኸተ ታፈሜ ከ ኪኖ፥ «አት ከተመ ስዮን፥ ዬሩሰሌም፥ እንፉረን፤ ኑቁሰይት እነየ ሀሬተ ቀረኤ ኩቴኤ ከ ኬ ከፖፐ ዴአይ።» አከ ድከዶ መለ። 16ተማሬወ ዬሱስ ፐዮተ ቀረዬ ሴዴ እሾተኤን ከሌ፥ መ ኾር አዬሱስ ኡልፌነን ሞንቶፐ ፈየዴ ከመዬ ኩል፥ አክመ ኹመሴ ዬሱስ መለ ታፈሜ፥ እሾነከ አሴ እሽ ኮዴን ኡፕናዴን። 17አዬሱስ አለሳር ሀውሎፐ ሀሌ ከ ቶቶፐ ኻሼዬ፥ ኦረ ዬሱስ ከፐ ቾ ፕሰ ቆቶሴት ዴሰ ሃሰወን። 18ኦረ ሌከይተ፥ ወ መለ ዬሱስ ቱሮፐ ኦሎፐ ሶኬ ኔፎ፥ አክመ ዬሱስ ኮዶሴ ኦረ ቀወኖ ኮዴ ቆተ ደከዬን መለ። 19ስትይ ፌሬሰዌወከ ኦል ኪን፥ «ኦረ ፕሰ እሸ ከመኤ ቲተዌ ከ እሸ ከመ አንይ፥ ሄለ አክመን እኖ ዌ ተከ ኔፎ ኮዴተ አንኤተንንን እአክንተኔ?» 20አውሴ አፓሌሴ ኡልፌሰምቶዬ፥ ኦረ ዋቀ ሰከተተኤ ዬሩሰሌምፐ ኣኔፐዬ ኦረ ክርክ ተከ ተከ ቸ። 21ኦረሴ አክርክከ ኣፐ ተከ፥ ፍልፖስ ክደሞ ከ ፒተ ኬልለትይ ከተመ ፔቴሰይደት ዴኤ ከፖፐ ኣኔን ከ እሽ ክዴኔ፥ «እነይቴ፥ ዬሱስ አኬተን ፋንነ።» 22ፍልፖስከ ኣኔ ከ ቱረዬ እንትርያስ ሌሌ ከ ኦር ለመት ኦልን ኣኔን ከ ዬሱስ ሌሌን። 23ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ «ክሴተ አኦፐዬ እነ ነመ ኡልፌሰመን እከይቴ። 24አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኩልመ ተከን አከፐ ሀከ ፒተ ቀረ ፕአን ከ ቶአን መልይ ሌከንንቻን። ኦቶ ቶአን ኾር ዴልተ ሌከይቴተ ዴል። 25ነመ እስ ጫለኖ እስ ፐትን፤ ነመ ፒሴ ቀረ እስ ኔድኖ ኾር ቻተ ፐረፐረኤ እሸ አሰን። 26ነመ ኮድዮ ኮደ ሄኖ አአነ ከመ ዴኦ፤ ኦርኸይትዮ ፖረ አንአንት እሽ ከላኖኤ አነ ኦልይ ከላደ፤ ነመ ኮድዮ ኮኖ ኔፎ፥ ኣፕኖ እእሸ ኡልፌሰይ።» 27ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ሀ ከርተ አነ ከረ ኩፐንይ፥ ሄለ ኩል እንክደኤ፥ ኣፖ ኸኖ፥ ሳቴቶሴ ኬለ አነን ፐሄ? መ ኾር አንት ረኮተ ሳቴሴት መለን ፒሴ ቀሮፐ ዴኤይ፤ 28ኣፖ ኸኖ፥ መኸይት ኡልፌሴ!» ሴከመዬ ኔሰ አኪኖ፥ «መኽዮ እንኡልፌሴ ከ ለመተ ኔፎ እንኡልፌሰው» ከ ሞንቴ ኸተ ደካዴ። 29ኦረ ኤፐዬ ቀቀአኖ ኤቴ ኔሶሴ ደከዬኔዬ እክዴኔ፥ «ሀ ኽረረ ኽረር!» ኦረ ዴሞከ ኪን፥ «ሀ ኤርከምፐቶተ እሽ ሃሰወዴ።» 30ዬሱስከ ክዴ፥ «ሀ ኔሶሴ እሽን መለ ዴ ዲሼይ፥ አነ መለን ዴኔ። 31ክሴተ አኦፐዬ ፒሴ ቀረ ደፐ ሙረሞ፥ አመ። ክሴተ አኦፐዬ ፖቀለሴኔ አፒሴት፥ ሴተነ ለኮፐ ከተሞ ኔፎ፥ አመው። 32አንት ኦን ፒተ ቀረ ቄደሞ ከ ሞንቴ ኸተ ፈንሰሞዬ፥ አውሴኤን ኦረ ፕሰ እስፐ ትተ።» 33ዬሱስ ቶተ አተ ፐሀቶ አክመ ቶኦ ኡፕናሰኤ አሴ ሃሰወዴ። 34ኦረሴከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እኖ አሴርኖ ኦፐ ታፈምቴ፥ አንከ ኡፕኖ፥ እኪን፥ ክርስቶስ ሀከ ፐረፐረት ከላደይ፥ አት አተ ኪን ‹እነ ነመ ሞንተ ኸተ ፈንሰመ እሾነ ፋን?› አተ አመ አሉ፥ አይኖን እነ ነመ?» 35ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ለአይተ አመ ክሴተ ሸከይቴተ ከሬኤ እሽን ኦል ቻደይ፥ አቱከንተ እሽን ቀሬኤን ዴንን ቱረን፥ አእስከፐ ለአይሴ ቀፕተኔፐኔው ፖረ ኣነ፥ ነመ ቱከንቶፐ ፖረ አኖ ፖረ ኦፐ አኖ እንኡፖይ። 36ከ አክመ ሄለ ለአይተ ኮድተኔኤ፥ አለአይቶሴ እስከፐ ቀፕተኔፐኔው ለአይቶስት አመነ።» ዬሱስ ኤቴ አሴ ክዴ ከመዬ፥ እኣኔ ከ እሾተ ቱረ ዴሰ ፐቴ። 37ዬሱስ ከፑኑ ኮደዶስን ኦረ ሌከ ቀወነ ፉለይሾ ቱረ ኮዴ ኔፎዬ፥ ኦረ አይሁድ እሸን አመኔ። 38ሴዴ ኔፎ ወ መለ አሴ ኮድቴ፥ ቃሌተሴ አኹመምፐይተሴ እሰያስ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ «አተ ፖቀለይ፥ አይኖ ማኩምኖ ዱከይሰዴ፥ ሁፕነ ዋቀ ኔፎ አይኖኤ አካዴ?» አክመ ድከቶ መለ። 39ሴመለ እሾተ እሸ አመነ እንኤተንኔ። ሴዴ ኔፎ ቆተ ኹመምፐይተሴ እሰያስ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ 40«አክመ እልዳሶትንን አክንንእ፥ ከ መቴዬን ኦርሰንንእ፥ ከ ዴሰን ኦርን ከን ድንንእ፥ ዋቀ እልደ እሾተ ቀረ ፐሼ፥ ከ ድከተ እሾተ ቱረ ሉልሼ» መለ። 41እሰያስ ኡልፌነ ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴ አኬ ከ ቆታድ ዴሰ ሴዴ ሃሰወዴ። 42አኮድቶመ፥ ሳረ ኦረ አይሁድ ኔፎፐዬ ኦረ ሌከይተ ዬሱስ አመኔ፥ መ አክመ ፌሬሰዌወ ትከ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለዬ አሌ እሾተን ዳንን ፉሬን ከ ቆተ ዬሱስ ዴሰ እልዳፐ ዴሰ ሃሰወተ ዲሼን። 43እሾነ ኔፎ ወ መለ አሴ ፉሬኔ፥ ቆተ ኡልፌነ አዋቀ ከፐዬ አነመ ጫለዴን መለ። 44ዬሱስከ ኔሰ ሞንቶፐ ቄዴ ከ ክዴ፥ «ነመ አነ አመኖ፥ አነ ፐተ አመንንቾ መ፥ እሰሴ አነ ኤርኬ ኩል አመን። 45ነመ አነ አክኖ፥ እሰሴ አነ ኤርኬ ኩል አክን። 46ነመ አነ አመኖ ፕሰ አከ ቱከንቶፐኤን ከላንንእ፥ አንት ለአይተን ኮዴ ከ ፒተ ቀሮፐ ዴኤ። 47ነመ ቃሌትዮ ደከዮ ከ እሽን ከላንንክንን አእሸ ቀረ ደፐ ሙሮ አነን። አንት ፒተ ድንሰኤን ዴ ዲሼይ፥ ኦረ ፐትሰ አንዴኔይ። 48ነመ አነ ኔደኖ ከ ቃሌትዮ ቴየንንክንን ቀረኤ ወ ደፐ ሙረኤ ቸ። ዌሴን ኔፎ፥ ቃሌሴ ኸዮ አንአንት ሃሰወዴው። ኩያተ ፕረምፕረትይ እሼተ እሸ ቀረ ደፐ ሙረ። 49ዋን መለ አሴ ክዴ፥ ኣፐሴ ኸኖ አነ ኤርኬ፥ ወ ሃሰወተ አነ ፋነ አከን ሃሰወዶኤ እሸ አነ አጨጬ ዲሼይ፥ አንት እስን ዌ ተከ ኔፎ አንሃሰወኔይ። 50አጨጨ ኣፕኖ አክመ ቻተ ፐረፐረ ኮዴ እንኡፐ። ሴመለ አንት ወ ኣፕኖ አነ ሌሌኤን ሃሰወን።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\