ዮሀንስ 13

1አውሴ ኩያሴ፥ ኩያተ ፓሌተሴ አፋስከ ቱረ ቀቶዬ፥ ዬሱስ፥ ሳቴተ አኦፐዬ ፒሴ ቀረ ዋቀ ኣፐ ከፖፐ ኣኖ አክመ ከይቴ እኡፕናዴ። ዬሱስ ኦረሴ ኻድ አፒተ ቀረ ቾ አውተ ፕሰ ጫለኖ ሀከ ፕረምፕረት እሾነ ጫለዴ። 2ዬሱስ እሾ ተማሬዋድ ኦልን ኤቶቶፐ ቻን። ሴተነከ አክመ እነሴኔ አስሞን አስቆሮተውተሴ ይሁደ ክደሞ፥ አክመ ዬሱስ ተርፕሸን ከ ቶተ ዳሸኔ፥ ከርተ ይሁደ ከረ ድከተ ኻሼ። 3ዬሱስ፥ አክመ ዋቀ ኣፐ ሁፕነ ዌ ፕሰ ኡኩሜተ እሽ ዳሼ፥ እከ ዋቀ ኣፐ ከፐ ዴኤ ከ እሸ ከፖፐው ቲተዎ እኡፐ። 4ከ ሴመለ ኤቶተሴ ኦፐ ኼ ከ ኦሀታድ አሌ ኻዬ፥ ከ ኦሀተ ሸከይቴተ ቄዴ ከ ሱረፐን ዴሰ ህደዴ። 5ሴከመዬ ቶመ ከረ ፕሸ ጨቀናን ኬለኤ ፕሸ ፒሼ፥ ከ ተማሬዋድእ ሎቀ ጨቀ ፐዬ፥ ከ ኦሀተሴ ሸከ አሱረፐን ዴሰ ህደዴን ሎቃሶ ቁደ ሀቅን። 6ኤቴ ስሞኔተሴ ፔትሮስ ኪናን ቀረ ከዬዬ፥ ስሞኔተሴ እእሽ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ሄለ ኬ አነ ኬለዬ ሎቀ ጨቃ?» 7ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ዋን አንት ኮነ፥ አት አመ አኡፕቶ መ፥ ኩልእ ኡፕናተ።» 8ፔትሮስከ እሽ ክዴ፥ «አት ፐከነኤ አሎቀዮ አጨቅቶ!» ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ኦን አንት አንሎቀ አንኬኤ አንጨቅንንይ፥ አነ ኦል ከላተ አቀፕቶ።» 9ስሞኔተሴከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ኦን አሴዬ፥ ሎቀዮ ፐተን ጨቀን መ፥ ሀርከዮ ከ መትዮ ኩል ጨቄ።» 10ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ነመ እስ ፕሰ ጨቀዴ፥ ጩሬተ እሸ ቁደን ክቶይ፥ ሎቀ ጨቀተ መል ደክንታድ ጨቀተ እሸ ፋንንክቶ። እሽነ ኔፎ ጩሬተ አቀፕተን፥ መ እሽን ፕሰንተን።» 11ዬሱስ ወ መለ ክዴ፥ «አጩሬተን ቀፕንን እሽን ፕሰነን» ቆተ ቱረኔው፥ ተማሬዋድፐዬ ነመ እሸ ተርፕሾ ከ ቶተ እሸ ዳሾ ኡፖ መለ። 12ዬሱስ ኦር ኤቴ ተማሬዋድ ኬለዬ ሎቀ ጨቄ ከመዬ፥ ኦሀታድ ኡውሰዴ ከ ፖራድፐ ኣኔ ከ ኩቴኤ፥ ከ ተማሬዋድ ክዴ፥ «ዋን አመ እሽነ ኮዴ እእሽነ ከሌኔ? 13እሽነ እአነ ኪንተኔ፥ ‹ኮልሰምፐይተ› ከ ‹ፖቀለ› እከን ዱካተ። አንት ኬቶን አንኮልሰምፐይተይሽን ከ አንፖቀላስነይ። 14ሴመለ፥ ኦን አንት ፖቀላስን ከ ኮልሰምፐይተይሽን ኮዴዬ ከ ሎቃስን እሽን ኬለ ጨቄዬ፥ እሽነ ኔፎ ኦልኬለዬ ሎቀ ጨቄተ እሽን ፋን። 15ዎሴን አንአንት እሽነ ኮዴ፥ አክመ ኦል ኮተኔኤን እሽነኤ ፐሀነ ኮዴ። 16አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ሀ ኦርኸይተ ፖቀላድ ቀረን ቀፖ፥ ኡመ ነመ ኤርከነ ኤርከሜ፥ ነመ እሸ ኤርኬ ቀረን ቀፖ። 17ከትን ሴዴ ኡፕናንተን ከ ኮንተን ኪቴዬ፥ እሽነ አኦረ ኦሎዴ። 18ሴዴ አንአሴ ሃሰወኖ ኡመ እሽን ፕሰ አንሌልአንቾ። ዋን መለ አሴ ክዴ፥ ኦረ አንሬኸዴ አንት እንኡፐ፥ መ ኾር እሰሴ ኸተ መታፈ ቁልቁሎተ ኦፐ ታፈምቴ ከ ኪንቶ ‹ነመ ሀርክዮ ደሜ አነ ቀረ ፓረካሉማተ ኼ› እሬተን ድከተ እሼተ ፋን። 19አዌሴኔን ኮድንን ቱረን ዋን መለ እሽነ ሌለ፥ አውተ ዌሴን ኮደኔዬ፥ አውሴ አክመን አንት ‹አኸተው ቾ ከ አመ ኔፎ ከላኖ› ኮዴ እአመንተን። 20አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ነመ ነመሴ አንአንት ኤርኮ ቴየኖ አነ ቴየን፤ ነመ አነ ቴየኖ ኔፎ፥ እሰሴ አነ ኤርኬ ቴየንው።» 21ዬሱስ ኤቴ አሴ ክዴ ከመዬ ሀርሞኤ እስከረን ኸተ ኘረሄ ከ ክዴ፥ «አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ እሽኖፐዬ ነመ ተከ አነ ቶተ ተርፕሸ ከ ዳሸ» ከ ኦልኬለ ጨ ኪሼ ከ ሌሌ። 22ተማሬወሴኔ አዬሱስ፥ እሾቶፐዬ አይኖ አክመ ሌሎ ቆተን ኡፕንን መለ ኦል ቶቶየዴን። 23ተማሬወ ዬሱስፐዬ ተማርተሴ፥ አዬሱስ ሀርሞ እሸ ጫለኖ፥ ዬሱስ ቁደ ዴሰ ቀቴ። 24ስሞኔተሴ ፔትሮስ ኪናንከ ተማርተሴት እልተ ኜቄ ከ ክዴ፥ «አይኖ አክመ ሌሎ፥ እንቶኖ እሸ ካሰዶ።» 25ተማርተሴከ ዬሱስ ቁዶፐ ዴሰ ክዴ ከ ነፐሀቶፐ ዴሰ እሸ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ አተ አይኖ ሌል?» 26ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ነመ አንላቆተ ሞሶ ከ ወቴቶፐን ቀፐዶ ከ እሽ ፑክሾ፥ እሸ።» ከ ኤኖው ላቆተሴ ሞሴ ከ ወቴቶፐን ቀፐዴ ከ እነሴኔ አስሞን አስቆሮተውተሴ ይሁደ ክደሞ ፑክሼ። 27ይሁደ፥ ፑከተ ላቆሴ ፑከዴን፥ ሴተነ ኤኖው እሸ ከሮፐ ከሌ። ዬሱስከ ይሁደ ክዴ፥ «ወ ኮዴተ ድከቴ እረ ቀረ ድክሼንከ።» 28ኦረሴ አደምተ ቀረ ኦልን ቻኔፐዬ፥ ዬሱስ ወ መለ አሴ ክዴ፥ ነመ ኡፕናዴ ተከ ኔፎ እንቾ። 29ይሁደ ቆተ ካጨ እሾነ ኸይኖ መለ፥ ተማሬወሴኔ አዬሱስፐዬ ኦረ ዴሞ ቀረዬ፥ አዬሱስ ይሁደ ክዴ፥ «ዋን ፓሌተን ኡልፌስነ እኖ ፕዴ» ታክ «ህዬሰደኤ ካጨ ዳሼ» ኪኖ እሾነ ፐሀናቴ። 30ይሁደከ ኤቴ አሱ ላቆተሴ ፑከዴ፥ ኤኖው ሶኬ ከ ተዌ። ሌተ ኔፎ ስትይ ሀልኬተ። 31ኤቴ ይሁደ ሶኬ ከ ተዌ ከመዬ ዬሱስ እክዴ፥ «አመ ኦር፥ እነ ነመ እኡልፌሰሜን፥ ዋቀ ኔፎከ እሸ ምነን ኡልፌሰሜ። 32ሀ ኦቶን ዋቀ እናድ ምነኔ ኡሌፌሰሜዬ፥ እሸ ከሱ ኦር እናድ ኡልፌሰው፥ ከ እረቀረ ኔፎ እሸ ኡልፌሰ። 33ሀ ሄለዮ፥ አንት አንእሽን ከፐ አኩተት አንጨሮ፥ እሽነከ ፖረ አነ ፋተን። አክመን ሳረ አይሁድት ክዴኤ፥ ‹ፖረ አንአንት ኦፐ አኖፐ አነ ከመ ዴነ አኤተንሰን› ምነኤን አሴው አመ እሽን ኔፎ ኪንው። 34አጨጨ አንአመ እሽነ ዳኖ፥ ኦል ጫለደ። አክመን አንት እሽን ጫለዴ ምነኤ፥ እሽነ አሴው ኦል ጫለደ። 35ኦን ኦል ጫለንተኔዬ፥ አክመ ተማሬወዮ ኮድቴን፥ ኦረ ፕሰ ሴዴኔ እሽን ኡፕናደ።» 36ሴከመዬ ስሞን ፔትሮስ ዬሱስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ አተ ኸው አይሾፐ አንተ?» ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ፖረ አንአንት ኦፐ አኖፐ አመ አነ ከመ ዴነ አኤተንሶ መ፥ ኩልእ አነ ከመ ዴተ።» 37ፔትሮስከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ማነ መለ አንአመ ኬ ከመ ዴነ አንኤተንን? አንት ኬ መለን ቶአ።» 38ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ፔትሮስ፥ ሄለ ኬ አነ መለ ቶኣ? አንት ዱካተኔን ኬ ኪን፥ አዌ አሉከልተን እይንን ቱረኔ ሴሰኔ አነ መርመተ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\