ዮሀንስ 16

1ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ዋን መለ ሴዴ ፕሰ እሽነ ሌሌ፥ አክመ እሽነ አመንቴተይሽን አሌ አዲንን መለ። 2ትከሴኔ አቅንሴተ ኬለዬ አሌ እሽን ዳነን። ክሴተ አኦፐዬ ኦረ እሽን ሌኖ ፕሰ፥ አክመ ኮደ ዋቀ ኮኖ ከፐ ድከምቶ ከሱ ዴአ። 3ወ መለ ሴዴ ፕሰ እሽን ቀረ ኮደኔ፥ ቆተ ኣፕኖ እሾ አነን ኡፕንን መለ። 4ዋን መለ ሴዴ እሽነ ሌለ ኾር፥ አውተ አውሴ ከይቶዬ፥ ዋን እሽነ ክዴ አከ መቴ ኦርሰተን መለ።» 5ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ቆተን እሽን ኦል ከሎ መለ፥ ኸተ ቱረን ሴዴ አንእሽነ አንሌሌ። አመ ኾር እሰሴ አነ ኤርኬ ከፖፐን አን፥ ኡመ እሽኖፐዬ ነመ አነ ክዶ ‹አይሾፐ አን?› ከ አነ ካሰዶ እንቾ። 6መ ኾር፥ ቆተን ሴዴ እሽነ ሌሌ መለ፥ ከርተይሽን እሽን ከረ ሀርሞኤ ኘረሀን። 7አንት ኾር፥ ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ አንትዮ እሽነ ወይ። ማነ መለ፥ ኦን አንአንንይ ቃርቃርሰምፐይተሴ እሽን ከፖፐ እንዴኦ። ኦን ኾር አነ ኣነዬ፥ ቃርቃርሰምፐይተሴኤን እሽነ ኤርከ። 8ቃርቃርሰምፐይተሴ ኔፎ አውተ ዴኦዬ፥ አክመ ኦረ ፒተት ቆተ ጩፖተት ዴሰ ከ ቆተ ሀንቄሉመት ዴሰ እሾ ቆተ ደፐ ከ ዱካተ ሙሬተት ዴሰ እሾነ ሌለ። 9ቆተ ጩፖተት ዴሰ፥ ሴዴ አእሾተ አነ ዱከይሰንንክንን እሾተ ሌለ። 10ቆተ ሀንቄሉማት ዴሰው፥ ሴዴ አንአንት ኣፕኖ ከፖፐ አኖ፥ አከ አሬፐ ዴሰ አነ አአክንን እሾተ ሌለው። 11ቆተ ደፐ ከ ዱካተ ሙሬተት ዴሰው፥ አክመ ሴተነሴ ፒሴ ኡኩሞ ቀረ ደፐ ሙረሜ እሾተ ሌለው። 12«ዋን እሽነ ሌለ ሌከየን ቀፐ መ፥ ሃሶሴን ፕሰ አመ ቀፐተ አኤተንሰን። 13ሀፑረሴ አዱካተ ኾር፥ አውተ ዴኦዬ ዱካተ ፕሰ ኦልኬለ እሽነ ለአይሸ። ሴዴ ኔፎ፥ እሸ ቆተ ወ ደከዬኤው እሽነ ሌሎ ከ ኻድ እሽነኤን ሌልን መለ። እሸ ወ እቱሮፐ ኮደ ኔፎ እሽነ ሌለ። 14ሀፑሮሴ ቆተ ሃሰዮ ቄዶ ከ ቱረዬ እሽነ ሌሎ መለ አነ ኡልፌስን። 15ወ ኣፕኖ ቀፐ ፕሰ ኸዮዌይ፥ ሴመለን እሽነ ክዴ፥ ‹ሀፑሮሴ ዋዮ ቄደ ከ ቱረዬ እሽነ ሌለ።› » 16ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ክሴተ ሸከይቴተ ከመዬ አአነ አአክተን፤ ክሴተ ሸከይቴተ ከመዬው እአነ አክተን።» 17ተማሬወሴኔ ኻድፐዬ፥ ኦረ ዴሞከ ኦል ኪን፥ «ሄለ አመ ሴዴ አእኖ ኪኖ፥ ‹ክሴተ ሸከይቴተ ከመዬ አአነ አአክተን ከ ክሴተ ሸከይቴተ ከመዬው እአነ አክተን› ከ ኪኖዌ፥ ‹ኣፕኖ ከፖፐን ኣነ›፥ ማነ ክዴታድ? 18ሴዴ አኪኖ ‹ክሴተ ሸከይቴተ ከመ› ማነ ክዴታድ? ወ ሃሰወነ እኖ ከልንቻን።» 19ዬሱስ አክመ እሾተ እሸ ካሰተ ፈዴኔ ኡፕናዴ ከ እሾተ ክዴ፥ «ሄለ ሴዴ አንእሽነ ክዴ፥ ‹ክሴተ ሸከይቴተ ከመዬ አአነ አአክተን፥ ከ ክሴተ ሸከይቴተ ከመዬው እአነ አክተን› መለ ኦል ከካሰንተኔ? 20አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ እሽነ እፖይተን ከ ኘረሀተን፥ ኦረ ፒተ ኾር እኸሶደ፤ እሽነ እኘረሀተን፥ መ ኾር ኘረሀተይሽን ኸሶፐ ፑርሰመ። 21እስከቴተ ተከ አውተ ኸይንቶዬ፥ ቆተ ሌአዳድ አኻየ ከዬን መለ እሱረይሰን ከ ኘረሀን። አውተ ኸይቶ ከመዬ ኾር፥ ቆተ እነ ፒተ ቀረ ዴለዴን መለ፥ ኸሶታድ ቀረን ኻቴኤ ሱሩምተሴ ኻድ ኔፎ መቴ ኦርሰንንክቶ። 22ሴመለ እሽነ ኔፎ አመ እኘረሀንተን፥ መ አንት ለመተኤን እሽን አከ፥ ከርተይሽንከ ኸሰን እመካደ፤ ኡመ ነመ ኸሰሴ እሽን ቀረ ቄዶ እንቾ። 23አውሴትይ ኦር፥ ዌ ተከ ኔፎ አነ ቀረዬ አቅንሰተን። አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኣፐ፥ ወ መኽዮን እሸ ቀረ ቅንሰንተኔ ፕሰ እሽነ ዳሸ። 24ሀከ አመት ዌ ተከ ኔፎ መኽዮን አቅንሰኔ፥ መ አከ ኸሰይሽን ኩተዶኤ ቅንሰደ፥ ከ እአከተኔይ። 25«ሀከ አመትእ ፐሀነኔን እሽነ ሃሰወዴ፥ መ ክሴተ አንኦፐዬ ፐሀነን አንእሽነ አንሃሰወንን ከ ቆተ ኣፕኖት ዴሰ እሽነ ለአይሾከ እሽነ ቶሮ ዴአ። 26ኩያስትይ ኦር እሽነ መኽዮኔ ኣፕኖ ቅንሰተን ዲሼይ፥ አንት ኣፕኖን እሽነ ቅንሰደ አንእሽነ አንክዶ። 27እሽነ ቆተ አነ ጫለቴን መለ፥ ከ አክመን አንት ኣፕኖ ከፐ ዴኤ ዱከይሰቴን መለ፥ ኣፕኖ ኔፎ እእሽን ጫለንው። 28አንት ኣፕኖ ከፐዬን ፒሴ ቀሮፐ ዴ፥ አመ ፒሴ ኦፐዬ አሌኤን ኣፕኖ ከፖፐ ኣነ።» 29ተማሬወሴኔ ኻድከ እሽ ክዴኔ፥ «አመ ኦር ፐሀነኔ አሃሰወኔ መ፥ እለአሴ ከ ሃሰወቴ። 30አት አክመ ዌ ፕሰ ኡፕቶ ከ ነመ ተከ ኔፎከ አከ ካሱመ ኬ ካሰዶ ኬ ፐርፓችስንንክንን፥ አመን ኡፕናኔ። ሴመለ አከ ኣፐ ከፐ ዴቴ እንዱከይሰኔ።» 31ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ «አመ እዱከይሰቴኔ መ፥ 32ሳቴተ አኦፐዬ አነ ፐተ አሌ ዲሰን ከ አሌ አነ ከፐ ኸይሽነን ፐስተኔ ዴአ። ሳቴሴ ኔፎ አመ እከይቴ። መ ኾር፥ ቆተ ኣፐ አነ ኦል ቾ መለ አንት ኸዋት አንቾ። 33ዋን መለ ሴዴ እሽነ ሌሌ፥ ኦ አነን ከላንተኔዬ፥ አከ አነን ነከይተ ቀፕናተን መለ። ሀከ ፒተ ቀረ ክተን ከረኤ ረኮተ እሽን ቀረዬ ቸ፥ መ ኾር እንፉረን፥ አንት ሁፕነ ፒተ ቀረ ቾ ፕሰ አሌ እንፑቴይ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\