ዮሀንስ 18

1ዬሱስ ኤቴ አሴ ሃሰወዴ ከመዬ፥ ተማሬዋድ ኦልይ ክረ ተከ ቄትሮን ክደሞዬ አፈ ድስ ኦፐ ቱሌ ከ ፖረ ተከ አሉከተ ከሮፐ ኣኔ። 2ዬሱስ እሾ ተማሬዋድ ቆተ አውተ ፕሰ ፖሮሴ ኦፖፐ ኣነን መለ፥ ይሁደሴ እሸ ቀፕሲሶ ከሱ ፖረሴ እኡፐ። 3ሴመለ ይሁደ፥ ፎልሶወ እሾ ኦርኸየሴኔ አሳረ ቄሴወ እሾ አፌሬሰዌወ ከፐ ኤርከሜኤ እስከመ ቄዴ ከ ፖረሴ ኦፐን ዴኤ። እሾተ ኔፎ እፕሰ ከ እለ እሾ ኦረነ ቀቀፐዴን። 4ዬሱስከ ወ እሸ ቀረ ዴነ ፕሰ ኡፕናዴ ከ እሾተ ቱሮፐ ዴሰ ሶኬ ከ ክዴ፥ «አተ አይኖ ፋንተን?» 5እከ እሽ ክዴኔ፥ «ዬሱስሴ አናስሬትእን ፋንነ።» እሸከ እሾተ ክዴ፥ «ሀ ዬሱስ አናስሬት አነ።» ይሁደሴ እሸ ቀፕሲስኖ ኔፎ እሾተ ኦልይው ኤዬ ቀአን። 6ኤቴ ዬሱስ እሾተ ክዴ፥ «ሀ ዬሱስ አናስሬት አነ» እስከመን ዴሰ ኩከዴን ከ ፒቶፐ ሴሄን። 7ዬሱስከ ኦፐ ኦሬው ከ ክዴ፥ «አተ አይኖ ፋንተን?» እሾተከ ክዴኔ፥ «ዬሱስሴ አናስሬትእን ፋንነ።» 8ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ « ‹ዬሱስሴ አናስሬት፥ አነ› እንእሽነ ክዴይ፥ ኦን አነ ፋንተኔዬ፥ ሴኔ ቁደን ቀፐደን፥ እከ አሌ ኣኔን።» 9ሴዴ ኔፎ ወ መለ አሴ ኮድቴ፥ እሰሴ አሃሰወዴ ከ ክዴ፥ «ኣፖ ኸኖ፥ ኦረ አነ ዳሴፐዬ ተከ ኔፎ አንፐትኔ» አከ ድከቶ መለ። 10ስሞኔተሴ ፔትሮስ ኪናን፥ ኮረቴተ ቀፐ ከ ዩኬ፥ ከ ኦርኸይተ አቄስተ ኩተት ደይሼ ከ ቁደዬ ነፐሀተ አክተ ከቴ። መኸ ኦርኸይቶስት ኔፎ መልኮስ ክደም። 11ዬሱስ ኾር እፔትሮስ ክዴ፥ «ኮረቴተይት ኮርኮርታድ ከሮፐ ኦርሼ። ኩፐዮሴን አረኮተ አኣፕኖ አነ ዳሼ፥ ሄለ አንእኮ ኬ ፐሀታ?» 12ሴከመዬ ኦር፥ ፎልሶወሴኔ ከ ኦረ እሾተ አጨጭኖ እሾ ኦርኸየሴኔ አሳረ ኦረ አይሁድ ዬሱስ ቀፔን ከ ህዴን፥ 13ከ ፐዮተኤ ሃነ ቱሮፐ እሸን ኣኔን። ሃነ ኔፎ ኣፖፐ ሃንቶተ ቄያፈ፥ እሰሴ ፐሮስትይ ቄስተ ኩተ ኮድኖት። 14ቄያፈ ኔፎ፥ እሸ ሳረ አይሁድ ዴሃሜ ከ ክዴ፥ «ከት ነመ ተከ ሰመይተ መለ ቶነ እወይ።» 15ስሞኔተሴ ፔትሮስ ክደሞ እሾ ተማርተ አፕለ ዬሱስ ከመኤ ኣኔን። ተማርተሴ አፕለ ቆተ ቄስተ ኩተ ፈየ እሸ ኡፖ መለ፥ ዬሱስ ኦልይ ትከሴ አቄስተ ኩተት ከሮፐ ኩሌ። 16ፔትሮስ ኾር ለከቱለኔ ኸት ኻረ ከፐ ቀአዴ። ተማርተሴ አቄስተ ኩተ ፈየ እሸ ኡፖ ከ ዴኤ ከ፥ ኦርኸይቴተሴ ኻረ ቶይትንቶ ሌሌ ከ ፔትሮስ ኩልሼ። 17ኦርኸይቴተሴ ኻረ ቶይትንቶከ ፔትሮስ ኪቴ፥ «አት ተማሬወሴኔ አነመስት ኦፐዬ አነመ ተከኔ?» እሸከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እነ፥ አንእሾቶፐ አንቀፖ።» 18ስትይ ሌተ ሀልኬተ ከ ደመን፤ ኦረሴ ኻረ ቶይትኖ እሾ ኦርኸየሴኔከ ድለ ኦፐይሰዴን ከ ከፐ ቀቃዴን ከ አውሰን። ፔትሮስከ እሾተ ኦልይው ቃዴ ከ አፕተሴ አውሰን። 19ቄስተሴ ኩተከ ቆተ ተማሬዋድት ዴሰ ከ ቆተ ኮልሳድት ዴሰ ዬሱስ ካሰዴ። 20ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ኦረ ፒሴትት እንቀጬልሼ ከ ቶሬ፥ ከ ትከሴኔ ኸይሾ አቅንሴተ እሾ ትከ ቁልቁሎተ፥ አኦረ አይሁድ ፕሰ ኬሎፐ ዴኖ ኬለ ኩያተ ፕሰን ኮልሼ፥ ኡመ ዋን ዴከንዴከት ሃሰወዴ ተከ ኔፎ እንቻኔይ፥ 21ኩል ማነኤ አነ ካሰን? ኦረ አንአንት ሃሰወኖዬ ደከይሰዴ ካሰዶ። እሾተ ዋን ሃሰወዴ እኡፐኔይ።» 22ኤቴ ዬሱስ አሴ ሃሰወዴ ከመዬ፥ ፎልሶተሴ እሸ ከፐ ቀቀአቴፐዬ ፎልስተ ተከ እሸ ከንድሼ ከ ክዴ፥ «አተ ቄስተ ኩተት አሴ ሃሰወቴ!» 23ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኦን አፈ ኔቀኤን ሃሰወዴዬ፥ አነ ቀረ ደርተ ሙሬ ከ ‹አሴ ክዴ› ከ አነ ሌሌ ዲሼይ፥ ኦን ዱካተን ሃሰወዴዬ ወ ምነን አነ ከንድሴ ማነ?» 24ሴከመዬ ሃነከ አክመ ህደሜን ዬሱስ ቄዴ ከ ቄስተሴ ኩተ ቄያፈ ክደሞ ቀሮፐ እሸ ተርፕሼ ከ ኤርኬ። 25ፔትሮስ ኤዬ ቀአተ ኬለው ቸ ከ አፕተ አውሰን። ኦረ ፕለከ እሽ ኪን፥ «አት አተማሬወሴኔ አዬሱስፐዬ አነመ ተከኔ?» እሸከ መርመዴ ከ ክዴ፥ «እነ፥ አንት አንእሾቶፐ አንቀፖ።» 26ኦርኸየሴኔ አቄስተ ኩተት ኦፐዬ ኦርኸይተ ተከ፥ አደልተይተ ነመሴ አፔትሮስ ቁደዬ ነፐሀተ ምቴ ከ እሽ ክዴ፥ «ፖረሴ አሉከተ ኦፐዬ አዬሱስ ኦልይ ክቶ፥ አንኬ አንአክኔ?» 27ፔትሮስከ መርመዴው። ኤኖው ሉከልተከ እዬ። 28ሴከመ ዴሰ፥ እከ ትከ ቄያፈ ከረዬ ዬሱስ ቄዴን ከ ትከ አኡኩመምፐይተሴ አፒተ ሮም ኦፐ ዬሱስን ኣኔን። ሌተ ኔፎ ስትይ ቴይከንተ ጨምጨመይተ። ኦረ አይሁድ ኾር፥ ቆተ ለሀሴ አፋስከ ደሜተ ቀፐን መለ፥ አክመን ኘልንእ ትከሴ አኡኩመንፐይተ ከሮፐኔን ኩልኔ። 29ሴመለ ፕለቶስ ለኮፐ እሾተ ቱሮፐ ሶኬ ከ እሾተ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ማነ ምነኔ ነሞሴ ኸሰስንተን?» 30እሾተከ እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ነሞሴ ከን ዌትንን ደፕንን ኪቴዬ፥ ሄለን ኬ ቀሮፐ እሸ ተርፕን አንሄኔ።» 31ፕለቶስከ እሾተ ክዴ፥ «እሽነኤው መተይሽነ ቄደ ከ፥ አክመ ሴረይሽን ኪኖ ምነ እሸ ቀረ ኾራተ ሙረ።» ሳረ ኦረ አይሁድከ ፕለቶስ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ሁፕነ ነመ እከሰ እኖኤን ዳሰሜ።» 32ሴዴ ኔፎ ሃሰሴኔ አዬሱስ ሃሰወዴ፥ ቶተ አተ ፐሀቶ አክመ ቶኦ ሌሌ፥ አክመ ድከደን መለ። 33ፕለቶስከ አመ ለመተ ትከሴ ኻድ አከረኸተ ኡኩሞ ከሮፐ ኩሌው ከ ዬሱስ ሀሌ ከ እሸ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሄለ ኬን ኑቁሰ አይሁድኢ?» 34ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አት ካሱሞሴን እስከሬለ ቄደቴም፥ ሞን ኦረ ፕለኤ ቆትዮ ዴሰ ኬ ሌሌ?» 35ፕለቶስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሄለ አነን ነመ አይሁድኢ? ከፈይሽን እሾ ሳረ ቄሴወኤ አነ ቀሮፐ ኬ ተርፕሼ ከ ኬ ዴሀይሼይ፥ ኸው ላድ ማነ ኮቴ?» 36ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ መንክስቴትዮ፥ መንክስቴተ ፒተ ቀረኤን፤ ከን መንክስቴትዮን ፒሴ ቀረ ኪቴዬ፥ አከን ሀርከ ኦረ አይሁድ ኦፖፐ አንተርፕንንእ፥ ኦርኸየዮ አነ ቀረዬ ቶርፕንን ሄኔ። አመ መንክስቴትዮ መንክስቴተ ፒሴ ቀረኤን።» 37ፕለቶስከ እሸ ካሰዴው ከ ክዴ፥ «ከ አሴዬ፥ አኑቁሰ ፔከ?» ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አክመን ኑቁሰ ኮዴ ኬው ሌሌ፥ አንት አሉ ዋን መለ ዴለዴ ከ ፒተ ቀሮፐ ዴኤ፥ ቆተ ዱካተት ዴሰ ማኩመ መለ። ነመ ዱካተ ጫለኖ ፕሰ ኔስዮ ደከይን» 38ፕለቶስከ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አተ ዱካተ ማነ?» ሴከመ ፕለቶስ አለመተት ኦረ አይሁድ ቱሮፐ ሶኬ ከ እሾተ ክዴ፥ «አንት ደፐ ተከ ኔፎ እሸ ቀረኤ አንአክኔ። 39መ አክመ ኮሉማስነ ምነኤ፥ ኸተ ፓሌሴ አፋስከ ፕሶፐኤን ኦረ ህዳሜፐዬ ነመ ተከ እሽነ ፉርይ፥ አከን ኑቁሰሴ አአይሁድ እሽነ ፉሮ እሄንተኔ?» 40እሾተ ኾር እሆሬን ከ ክዴኔ፥ «ፐርፓን እኖ ፉሬ ዲሼይ፥ ሴዴ እኖኤን ፉረን!» ፐርፓን ኾር ኾልመ ቶመ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\