ዮሀንስ 19

1ሴከመዬ ፕለቶስ ዬሱስ ቄዴ ከ ቅደቺሴ። 2ፎልሶወሴኔከ ቄኤየ አኩሌተ ኑቁሰ ምነ መሬን ከ መተ ቀረ ዬሱስ ከልሼን። ከ ፖሮተ ቲመ ቁደ ኡውሼን። 3ከ እሸ ከፖፐ ዴን ከ ቀረ ሴስን ከ እሽ ኪን፥ «አት ኑቁሰ አይሁድ፥ ነከይሰዶ!» ከ እሸ ከከንድን። 4ፕለቶስከ አመ ለኮፐ ሶኬው ከ ክዴ፥ «አክመን ነሞሴ ቀረ ደፐ ተከ ኔፎ አንአክንን አከ ኡፕናተኔኤ፥ አሌኤን ለኮፐ እሽን ቱሮፐ ሶክሸ።» 5ዬሱስከ ቄኤየሴኔ አኩሌተ ኑቁሰ ምነ መሬኔ መተ ቀረ ከልሰዴ ከ ፖሮተሴ ቲመ ኡውሰዴ ከ ኦረ ቱሮፐ ሶኬ። ፕለቶስከ እሾተ ክዴ፥ «እህን አሬ ነመሴ።» 6ሳረሴኔ አቄሴወ እሾ ኦረሴ ትከ ቁልቁሎተ ቶይትኖ ኤቴ ዬሱስ አኬኔዬ፥ ኦሎፐኤ ቅቴን ከ ክዴኔ፥ «አፈንሰሞ! አፈንሰሞ!» ፕለቶስከ እሾተ ክዴ፥ «አንት ኸዮ ዴሰ አንደፐ ተከ ኔፎ ቀረኤ አንአክኔይ፥ እሽነ ቄደደ ከ ፈንሰደ።» 7ኦረ አይሁድከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እኖ ሴረን ቀፕነይ፥ እከ እነ ዋቀት እስኮዴይ፥ አክመ ሴርኖ ኪኖ ምነኤ፥ ቶተ እሸ ፋን።» 8ፕለቶስ ኤቴ ሃሶሴን ኸይሾ ደከዬዬ፥ ድኬ ፉሬ። 9ከ ትከሴ ከሮፐው ኦሬ ከ ዬሱስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አት አይሸዬ ዴቴ?» ዬሱስ ኾር ኦፐ እሽእን ኦርኔ። 10ፕለቶስከ እሽ ክዴ፥ «ፖረ እሽ ዴቴ አነኤ አሌልቶ? ኬ ፉረኤ ታክ ኬ ፈንሰኤ አክመን ሁፕነ ኡኩመ ቀፖ፥ አኡፕቶ?» 11ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ከትን ዋቀ ሁፕኖሴ አፓተን ኡኩመ ኬኤን ዳንን ኪቴዬ፥ ሄለን ወ አነ ኡኩምተ አቀፕቶ። መ ኾር ነመ ኬ ቀሮፐ አነ ተርፕሼ ከ አነ ዳሼ፥ ጩፖታድ ድኬ ኔቅ።» 12ፕለቶስ ኤቴ ሃሶሴን አዬሱስ ደከዬ ከመዬ አሌ እሸ ፉሬተ ፈዴ። ኦረ አይሁድ ኾር፥ እሆሬ ከ ኪን፥ «ኦን ነመሴኤ ፉርተዬ፥ አት አሞተ ኑቁሰ ፒተ ሮምትእን። ማነ መለ፥ ነመ ኑቁሰ እስ ኮኖ ፕሰ ኛፐ ኑቁሰ አፒተ ሮምት።» 13ፕለቶስ ኤቴ ሴዴ ደከዬዬ፥ ለኮፐ ዬሱስ ሶክሼ ከ ፖረሴ ሸለለ ኪናን አኦፐዬ አልከሴኔ አቀረ ኸተ ደፐ ከ ዱካተ ሙረ፥ አፈ እፕረውትን «ኬፔተ» እሽ ኪናን ቀረ ኩቴኤ። 14ኩያቶሴ ኔፎ፥ ኩያተ አኦፐዬ ኦረ ፓሌተሴ አፋስከ ቱረ ድክሰኖ። ስትይ ሌተ ኔፎ ሳቴተ ሌህ ምነኤ ክተ። ፕለቶስከ ኦር ኦረ አይሁድት ክዴ፥ «እህን አሬ ኑቁሰይሽን።» 15እሾተ ኾር እሆሬን ከ ክዴኔ፥ «እኖ ከፐ ሴከይሼ፥ እኖ ከፐ ሴከይሼ፥ ከ አሌ ፈንሴ!» ፕለቶስከ እሾተ ክዴ፥ «ሄለ ኑቁሰይሽነን አሌ ፈንሳ?» ሳረ ቄሴወከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «እኖ ኑቁሰ አፒተ ሮም መልይ ኑቁሰ አፕለ አንቀፕኖ!» 16ስትይ ፕለቶስ ኦር አከ ፈንሰኔኤ ዬሱስ ቄዴ ከ ሀርከይሾ ኦፐ ዳሼ። እሾተከ ዬሱስ ቄዴን ከ እሽን ተዌን። 17ሴከመዬ ዬሱስ ኦር መስቀለ ቀፐዴ ከ ፖረሴ መተ ነመ ኪናን፥ አፈ እፕረውትን ኮልኮተ እሽ ኪናኔፐ ኣኔ፥ 18እከ ኤዬ እሸ ፈንሴን ከ ኦተንተ ከረ እሸ ቀትሼን ከ፥ ነመ ፕለ ለክ፥ ተከ ቅንደ አክተትን ከ ተከ ቅንደ ፕትተትን እሸ ከፐ ፈንሴን። 19ፕለቶስከ ታፌ ከ ክዴ፥ «እን ኑቁሰሴ አይሁድ፥ ዬሱስሴ አናስሬት» ከ አከ ታፌቶሴ መስቀለ ቀረ ረከኔ ኮዴ። 20ፖረ ዬሱስ ኦፐ ፈንሰሜ፥ ቆተ ከተመ ከፐ ዴህ መለ፥ ኦረ አይሁድ ሌከይተ ታፌቶሴ አነፐፔ። ታፌቶሴ ኔፎ አፈ እፕረውትን ከ አፈ ላትንትን እሾ አፈ ክርክትን ታፈምቴ። 21ሳረ ቄሴወ አይሁድከ ፕለቶስ ክዴኔ፥ «አት ‹ኑቁሰ አይሁድ› እንክደን ከን ታፈን፥ መ ታፌ ከ ክዴ ‹ነሞሴ እእስ ክዴ፥ አንት አን ኑቁሰ አይሁድ።› » 22ፕለቶስ ኾር እኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ዋን ታፌ እንታፌ።» 23ፎልሶወሴኔ ኤቴ ዬሱስ ፈንሴን ከመዬ፥ ሜሀዳድ አከልሰነኤ ቄዴን ከ እስምነ ፖረ አፉርፐ ቆተዴን ከ ቀምሴተሴ ሀርከን ዴዴረ ኩል ቄዴን። እሼተ ኔፎ ሄዶተን ቀፕቶ፥ መ እል ኸተ ፐየቴ ከ ሀርከ ተከን ደወምቴ ከ ኸተ ከይቴ። 24እከ ኦል ክዴኔ፥ «ቆይርተን ቀረ ከተነ ዲሼይ፥ አንካእኖ።» ሴዴ ኔፎ ወ መለ አሴ ኮድቴ፥ እሰሴ መታፈ ቁልቁሎተ ኦፐ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ሜሀደዮ አንከልሰነኤ ቆተዴን፥ ከ ቀምሴትዮ አሀርከን ዴዴረ ቀረ ቆይርተ ከተዴን» አከ ድከቶ መለ። ፎልሶተሴከ አክሞሴ ምነ ኮቴ። 25ኣያፐ ዬሱስ እሾ ኤኔንቶፐ ኣያሶት ከ ሀንቶተ ቄልዮጰ ማርያም እሾ ሜክቴለውቴተሴ ማርያም ኪነን መስቀለሴ አዬሱስ ቀረ ፈንሰሜ ከፔኤ ቀቃዴን። 26ዬሱስ፥ ኤቴ ኣያሶ እሾ ተማርተሴ አምክተ ጫለኖ እሸ ከፐ ቀቀአዴን እከ አኬዬ፥ እኣያሶት ክዴ፥ «ኣዬ፥ እህን አሬ እናት።» 27ከ ተማርተሴት ክዴኤዌ፥ «እህን አሬ ኣያስን።» አውሴት ዴሰ ፐየቴ ኦር፥ ተማርተሴ አከ እሸ ከፐ ከላቶኤ ትካድፐ ኣያፐ ዬሱስን ከሌ። 28ሴከመዬ ዬሱስ ኦር አክመ ዌ ፕሰ ድከዴን እኡፕናዴ ከ፥ አክመ ቃሌተ መታፈ ቁልቁሎተ ከረ ታፈምቴ ድከቶኤ ክዴኤ፥ «እንዴፖዴ።» 29ፖሮሴ ኦፐዬ ኩፐየ ተከን አከረ ሀደየ ወይኔተ እመኬኔኤ ቸ። ኦረ ኤዬ እሸ ከፐ ቾ ከ ወ ተከን አፉቶተ ምነ ኑኩለ ቄዴን ከ ሀደየሴኔ ኦፐ እመኬን ከ ቆይረ ሀንሳጵተ ቀረ ጭኬን ከ አፋፖፐ እሽ ዴሀይሼን። 30ዬሱስከ ሀደየሴኔ አፈን ቶዬ፥ ከ ኦር ክዴ፥ «እድከቴ።» ከ መታድ ራእሼ ከ ኔሰ ዲሼ። 31ሴከመዬ ኩያቶሴ አውሴ ቆተ ኩያተ ድክሰመ ኮድቴ መለ፥ ሰምፐቶሴ አይሁድ አኦፐዬ ፓሌተ ኩተ ኡልፌሰምቶ መለ፥ ሳረ ኦረ አይሁድ፥ አክመ ፑከ ኦረሴ ፈንሰሜ ሰምፐቴዬ መስቀለ ቀረዬን ነከይንን ፈዴን ከ፥ አክመ ኦረሴ ፈንሰሜ ቱፐዬ ኩፔየ ቄቄፕሸን ከ አሌ መስቀለ ቀረዬ ሌክሸኔኤ ፕለቶስ ቅንሰዴን። 32ፎልሶተከ አንቴ ከ ኦረሴ ዬሱስ ኦል ፈንሰሜ ቱፐኤ ኩፔየ ቄቄፕሴ። 33ከ ኤቴ ቅንደ ዬሱስፐ ዴሰ ዴቴዬ፥ ቆተ እሸ ዴዮኤው ቶኤ እከ አኬን መለ፥ እሸ ቱፐኤ ኩፔየ እንቄፕኔ፥ 34መ እሾቶፐዬ ነመ ተከ ቅንቶፐ ኦረነን ዬሱስ ዶቴ፥ ኤኖው ዲከ እሾ ፕሸከ ከረዬ ኡርቄን። 35ነመ አዎስን ኮድናኔዬ አኬ፥ አክመ ዱከይሰተኔኤ ቆተ ዎሴኔት ዴሰ ቶሬ። ቶራድ ኔፎ ዱካተ። ነሞሴ ቶርኖ ኔፎ ቶራድ አክመን ዱካተ እኡፐ። 36ሴዴ ኔፎ ወ መለ አሴ ኮድቴ፥ ቃሌቶሴ መታፈ ቁልቁሎተ ከረ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «እሸ ከረዬ ለፍተ ተከ ኔፎ እንቄፕቶ» አክመ ድከቶ መለ። 37መታፈ ተከ አኹመ ኦፐዬ እኪንው፥ «እሰሴ አዶቴን ኩልእ አከን።» 38ሴከመዬ፥ አርመተውተሴ ዮሴፍ ኪናኔ፥ ቆተ ሳረ አይሁድ ፉሮ መለ ዴኮተኔ ተማርተ ዬሱስ ኮዴ፥ ፕለቶስ ቀረዬ ፑከ ዬሱስ ቅንሰዴ፥ ፕለቶስከ እሽ አውሰዴ። እከ ኣኔ ከ ፑከሴ አዬሱስ ቄዴ። 39ኣፐሴ ንቆድሞስ ክደሞ ከ ኸተ ቱረን ኩያተ ተከዬ ሀልኬት ዬሱስ ከፖፐ ኣኔ፥ ሽቶተ ተከ ኬርፔ ክደምቶ ከ ዲከ አርከይተ ኦሎፐን ለሀምቴ ከ ኪሎተ ኩንደ ለክ ኬን ምነ ክቶ ቄዴ ከ እሽን ኣኔ። 40ከ ኦር ፑከ ዬሱስ ቄዴን ከ አክመ ኦረ አይሁድ ፑከ ህድኖ ምነ፥ ኦሀተሴ ቃሀ አኦፐ ሽቶተሴ ፍዴኔን ፑከሴ ህዴን። 41ፖረ አዬሱስ ኦፐ ፈንሰሜ ከፐዬ ፖረ ተከ አሉከተኤ ቸ። ፖሮሴ ኦፐዬ ሀውለ ተከ አነመ ቱረን ከረኤን ሀውለምን ቸው። 42ቆተ ኩያተ ድክሰመ አሰምፐተ አይሁድ ኮድቴ መለ፥ ሀውለሴከ ፖሮሴ አዬሱስ ኦፐ ፈንሰሜ ከፐ ዴህ መለ፥ ፑከሴ አዬሱስ ቄዴን ከ ኤዬ ሀውለሴ ከረ ሀውሌን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\