ዮሀንስ 20

1ሜክቴለውቴተሴ ማርያም ኪነን፥ አውተ ሰምፐተ ቴይከንትይ፥ አፐረን ቅንን ቱረኔ፥ ሀውለ ከፖፐ አንቴ ከ አክመ ደከሴ ሀውለ ቱረ ዱፈሜ አሌ ቅንዶፐ ሱክሜ አክቴ። 2ከ ኦር ስሞኔተሴ ፔትሮስ ክደሞ እሾ ተማርተሴ አፕለ አዬሱስ እሸ ጫለኖ ከፖፐ ኬርተን አንቴ ከ እሾተ ኪቴ፥ «ሀ ሀውለ ከረዬ፥ እፖቀለ ቄዴን፥ ኡመ ፖረ አኦፐ ኻዬን አንኡፕኖ።» 3ስትይ ኦር ፔትሮስ እሾ ተማርተሴ አፕለከ ሀውለሴ ከፖፐ ህርተን ኣኔን። 4እሾተ ለመትይ ኦልን ህር መ፥ ተማርተሴ አፕለ እጨርጨሬ ከ ፔትሮስ ቀረን ቀቴ፥ ከ ፐዮተ ሀውለሴ ከፐ ከዬ። 5ኤቴ ኸተ ክዴ ከ ቶይኖዬ፥ ኦሀተሴ ቃሀ ፑከ ቁደን መሬኔው ኤዬ ቸ። እከ አኬ ዲሼይ፥ ሀውለ ከሮፔለን ኩልኔ። 6ስሞኔተሴ ፔትሮስ ኪነንከ እሸ ከመ ዴኤ፥ ከ ሀውለሴ ከሮፐ ኩሌ ከ ኦሀተሴ ቃሀ ፑከን መሬን አኬ። 7ከ ኦሀተሴ ፉለ ዬሱስ ቀረን መሬን አኸው ዴሰ መረምቴ ከ ኸዌ ክቶ አኬ። 8ተማርተሴ አፕለ፥ ፐዮተ ቀረዬ ዴሰ ከየ ፐዬ ከ ከመ ኩሌው ከ አኬ ከ ዱከይሰዴ። 9ማነ መለ፥ ቃሌተሴ መታፈ ቁልቁሎተ ከረ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ቶቶፐ ኻነ እሸ ፋን» ስት እክት እሾተኤን ከሌ። 10ሴከመዬ ተማሬወሴኔ ለክ ኦር ትካሶ ኦፐ ከሌን። 11ሜክቴለውቴተሴ ማርያም ኪናን እፖይን ከ ሀውለ ቱረ ለኮፐ ቀአቴ፥ ከ ፖይተን ኸተ ኪቴ ከ፥ ሀውለሴ ኬለን ዴሰ ቶየቴ። 12ከ ፖረሴ አፑከ ዬሱስ ቱረን ኦፐ ቾ ኦፐዬ፥ ኤርከምፐቶወ አዋቀ ለክ አኦሀወ አአተ ኡኡውሰዴ ከ፥ ቅንደ መተ እሾ አሎቀት ኩኩቴኤ አክቴ። 13ኤርከምፐቶወሴኔከ እሽ ክዴኔ፥ «አተ እስከቴተይት፥ ማነ መለ ፖይን?» እሼተከ ኪቴ፥ «ሀ ፖቀለዮ ቄዴን፥ ኡመ ፖረ ኦፐ ኻዬን አንት አንኡፖ።» 14ከ አሴ ኪቴ ከ ኦር እስከመን ዴሰ ቲተውቴ ከ ዬሱስ አኤዬ ቃዴ አክቴ። ኡመ እሸን ኡፕናኔ። 15ዬሱስከ እሼተ ክዴ፥ «አተ እስከቴተይት፥ ማነ መለ ፖይን? አተ አይኖ ፋን?» እሼተ ቀረዬ ኣፐሴ አዱለሴት፥ ከ እሽ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ ኦን ኬ ፑከ ፖቀለዮ ቄዴዬ፥ ፖረ ኦፐ ኻይቴ አነ ሌሌ፥ አንከ ቴየዶ።» 16ዬሱስከ እሼተ ክዴ፥ «ማርያም!» እሼተከ እሾፐ ዴሰ ቲተውቴ ከ፥ አፈ እፕረውትን እሽ ኪቴ፥ «ረፑን!» ሴ ኔፎ፥ ኮልሰምፐይቶ ክዴተ። 17ዬሱስከ እሼተ ክዴ፥ «አንት አተ ኣፕኖ ከፖፔለ አንአኔይ፥ አነ ቁደን ከየን፥ መ ሄላኖ ከፖፐ ኣኔ ከ እሾተ ክዴ፥ ‹ዬሱስ እኪን፥ አንት እሰሴ ኣፕኖ ከ ኣፐይሽን ኮዴ፥ ከ ዋቅዮ ከ ዋቀይሽን ኮዴ ከፖፐን ሞንቶፐ ኣነ።› » 18ሜክቴለውቴተሴ ማርያም ኪነንከ ተማሬወሴኔ አዬሱስ ከፖፐ አንቴ፥ ከ አክመ ፖቀለ አክቴ፥ እከ አሴ እሽ ሃሰወዴ እሾተ ቶርቴ። 19አውሴ አሰምፐተትይው፥ ከለከለዬ፥ ተማሬወ ዬሱስ ቆተ ሳረ አይሁድ ፉረን መለ፥ ትከ ተከ ከሮፐ ኦሎፐ ኦሬን ከ ኻረደ እቱረ ዱፌን። ኤቴ ኻረደ ዱፈመን ቻኔዬ፥ ዬሱስ ትከሴ አእሾተ ኬለ ቻን ከሮፐ ኩሌ ከ ኦተንተይሾ ኦፐ ቃዴ ከ እሾተ ክዴ፥ «ነከይተ አእሽነ ኮዶ!» 20ከ ኤቴ አሴ ክዴ ከመዬ፥ ሀርካድ እሾ ቅንታድ እሾተ አክሼ። ተማሬወሴኔ ኦር፥ ኤቴ ፖቀለ አኬኔዬ፥ እኸሶዴን። 21ዬሱስከ አለመተት እሾነ ክዴዌ፥ «ነከይተ አእሽነ ኮዶ! አንት ኔፎ፥ አክመ ኣፕኖ አነ ኤርኬ ምነኤን እሽን ኤርከው።» 22ከ ኦር ሀፑራድ እሾተ ከረ «ኡፍ» ክዴ፥ ከ ክዴ፥ «ሀፑረ ቁልቁሎተ ቴየደ። 23ኦን ጩፖተ ኦረኤ ኦረ ዲንተኔዬ፥ ጩፖተይሾ እእሾተ ሀሰ፤ ኦን ኾር ጩፖተ ኦረኤ አኦረ አዲንንይ፥ ጩፖተይሾ እሾተኤን ሀሶ።» 24ዬሱስ ኤቴ ተማሬዋድ ከፖፐ ዴኤዬ፥ ተማርተሴ ድድሞስ ክደሞ ቶማስ፥ ተማሬወ ዬሱስ ኩደንከ ለክፐዬ ተከ ኮዴ፥ ስትይ እሾቶፐዬን ቾ። 25ተማሬወ አታከኔከ እሽ ክዴኔ፥ «ሀ እኖ ፖቀለን አክኔ።» እሸ ኾር እእሾተ ክዴ፥ «ሀከን ሀርኮሴን ኻድ ዶዶተሜ አኮ ከ፥ ቁፕትዮን ፖሮሴን ከረ ቀፐዶ መልይ፥ ከ ሀርክዮ ቅንቶሴ አኦፐ ዶተሜ ከሮፐ ኩልሾ መልይ፥ አንዱከይሰዶ።» 26ኩያተ ሴቴ ከመዬ ተማሬወሴኔ ኸይሾትይ ትከ ኬለ ቻን። ቶማስ ኔፎ አውሴ እሾተ ኦልይ ቸ። አኻረደ ዱፈመን ቻኔዬ፥ ዬሱስከ ኦተንተይሾ ኦፐኤ ቃዴ ከ ክዴ፥ «ነከይተ አእሽነ ኮዶ!» 27ከ ሴከመዬ ቶማስ ክዴ፥ «ኾዬ ከ ቁፕተይትን ሀርከዮ ቶዬ፥ ከ ሀርከይት ዳሼ ከ ቅንትዮ ከሮፐ ኩልሼ ከ አመኔ ዲሼይ፥ ነመ አመንቴተን ቀፕንን እንኮደን።» 28ቶማስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኦ ፖቀለዮ ከ ዋቅዮ!» 29ዬሱስከ ቶማስ ክዴ፥ «አት ቆተ አነ አክቴ መለ አነ አመንቴ፥ መ ኦረ አአነን አክንን መልይ አነ አመኖ፥ ኦረሴ ኸይሾ ሰነየ።» 30ዬሱስ ወ ኦረ ቀወነ ከ መታፎሴ ከረኤን ታፈምን ሌከየ ተማሬዋድ ቱረ ኮዴ። 31መ ኾር ሴዴ አሬ ክቶ ወ መለ ታፈምቴ፥ ዬሱስ አክመን ክርስቶስ ከ እነ ዋቀ ኮዴ አክመ ዱከይሰተን፥ ከ አመንተን ከ መኻድን ቻተ ፐረፐረ አከተን መለ ሴዴ ታፈምቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\