ዮሀንስ 3

1ስትይ ፌሬሰዌወ ኦፐዬ ኣፐ ተከ ንቆድሞስ ኪናኔ ቸ። እሸ ኔፎ ሳረ ኦረ አይሁድ ኦፐዬ ተከ። 2ከ ሀልኬተ ተከዬ ዬሱስ ከፖፐ ዴ ከ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ኮደዶሴን ኦልሰ ፐሀ አአት ኮንቶ፥ ነመ ዋቀ እሸ ኦል ቾ መል፥ ነመ ኮዶሴ ኮዴተ ኤተንኖ ተከ ኔፎ እንቾ። ሴመለ አት አክመ ኮልሰምፐይተ ዋቀ ከፐ ዴ ኮድቴ እንኡፕነ።» 3ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «አንት ዱካተኔን ኬ ኪን፥ ነመ ኦን ለመተኤን ዴለንን፥ መንክስቴተ ዋቀ አኬተ እንኤተንሾ።» 4ንቆድሞስከ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ኸው ነመ፥ ኦ ኬሮ ከመዬ፥ አተ ዴለተ ኤተንሸ? ሄለ ለመተ ኣያሶ ከሮፐ ኦሬተ ከ ዴለተ እኤተንሻ?» 5ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ዱካተኔን ኬ ኪን፥ ነመ አፕሸ እሾ ሀፑረ ቁልቁሎተትንን ዴለንን መል፥ መንክስቴተ ዋቀ ኦፐ ከልተ እንኤተንሾ። 6ነመ ነመ ኮዴ፥ ነመ ከረ ዴለን፤ ነመ ነመ ዋቀ ኮዴው፥ ሀፑረኔ ዋቀ ከፐ ዴለን። 7ሴመለ ሴዴ አንኬ ክዴ፥ ‹ለመተ ዴለተ እሽን ፋን› ኬን ቀወንን። 8ኡሩርተ ቅንደ እሽ ኣኮፐ ኡሩርን፥ አከ ኔሳድ ደከይን፥ መ ኾር ፖረ ኦፐ ዴኤኖ ታክ ፖረ ኦፐ አኖ አኡፕቶ። ነመ ሀፑረ ቁልቁሎተትን ዴለዴ ኔፎ አክሞሴ ምነው።» 9ንቆድሞስከ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሴዴ አተ ኮዴተ ኤተንሰ?» 10ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አት አኦረ እስረኤል ቀረዬ አኮልሰምፐይተ አኩተይ፥ አተ ሴዴ ደፕቴ? 11አንት ዱካተኔን ኬ ኪን፥ እኖ ዋን ኡፕነኤን ሃሰወንነ፥ ከ ዋን አክኔ ቶርንነ፥ መ ኡፍ እሽነ ማኩምኖ አቴየንአክተን። 12ኦን ቆተ ወ ፒተ ቀረ ቻት ዴሰ እሽነ ሌሎዬ፥ አነ አዱከይሰንአክተን፥ ኦን ዴሰ ወ ሞንተ እሽነ ሌሎዬ፥ አተ ዱከይሰተን? 13እነሴኔ አነመ ሞንቴ ኸተ ሌከዴ መልይ አሞንቶፐ ፈየዴ ተከ ኔፎ እንቾ። 14አከ ሙሴ ኮመይቶፐ ማከ ሞንቴ ኸተ ፈንሴ ምነኤ፥ እነ ነመ ከሱ ሞንቴ ኸተ ፈንሰመ እሾነ ፋን። 15ሴ ኔፎ ነመ እሸ አመኖ ፕሰ አከ ቻተ ፐረፐረ አከዶ መለ። 16ዋቀ ቆተ ድኬት ኦረ ፒተ ጫለዴ መለ፥ እናድ ተከኔ ዳሼ። ሴዴ ኔፎ፥ ነመ እኖሴን ኻድ አመኖ ፕሰ፥ አከ ቻተ ፐረፐረ አከዶ ዲሼይ፥ አከ ፐቶ መለን። 17ዋቀ፥ አከ ኦረ ፒተ ድንሸን መለ ፒተ ቀሮፐ እናድ ኤርኬ ዲሼይ፥ አከ ኦረ ፒተ ቀረ ደፐ ሙረን መለን ኤርክኔ። 18ነመ እሸ አመኖ ቀረኤ ደፐ እንሙረሞ፥ መ ኾር ነመ እሸ አመንንክንን፥ ቆተ እነ ዋቀ ተከኔኤን አመንን መለ፥ ኸተው እሸ ቀረ ደፐ ሙረሜ። 19ደፖሴ ቀረ ሙረሜ ኔፎ ሴዴ፦ ለአይተ ፒተ ቀሮፐ ዴኤ፥ ኦረከ ቆተ ኮደይሾ ኔቅ መለ፥ ለአይተ ከፐዬ ቱከንተ ጫለዴ። 20ነመ ወ ኔቀ ኮኖ ፕሰ ለአይተ ኔድን ከ፥ አከ ኮዶሴ ኻድ ኔቀን አካንንእ፥ ለአይቶፖፐ ዴነ ቲን። 21መ ኾር ነመ ኮደ ዱካተ ኮኖ፥ ለአይቶፖፐ ሶክን። ወ መለ ለአይቶፖፐ ሶክነ ኔፎ፥ ኮደሴ ኻድ አአከ አጨጨ ዋቀ ምነ ኮኖ፥ አከ ኡፕነይሰሞ መለ።» 22ሴከመዬ ዬሱስ ፒተ ይሁደ ኦፐ ተማሬዋድ ኦል ኣኔ ከ ኤዬ ለመይቴተ ጨሬ ከ ፕሸን ኦረ ጨቄ። 23ስትይ ዮሀንስ ኔፎው ፖረ ተከ ሄኖን ኪናን ፒተ ሰሌም ከፐ ዴሀ፥ ፕሸከ ከረ ኤዬ ፑሬን መለ፥ ፕሸን ኦረ ጨቅን። ኦረ ኔፎከ ኤፐ አን ከ ጨቀም። 24ስትይ ዮሀንስ አተን ህደሜ። 25ስትይ፥ ሺሸ ቆተ ጨቀይሱማት ዴሰ ኦተንተ ተማሬወ ዮሀንስ እሾ ኣፐ ተከ አይሁድ ከረ ኼ። 26ተማሬወ ዮሀንስከ፥ ዮሀንስ ከፖፐ ኣኔን ከ እሽ ክዴኔ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ኣፐሴ አክረ ዮርተኖስት አፈ ድስት ኦልን ክተን፥ አትከ ቆታድ ዴሰ ማኩምቴ፥ ሀ ፕሸኔ ኦረ ጨቅን። ኦረ ፕሰከ እሸ ከፖፐ አን!» 27ዮሀንስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አዋቀ ነመ ዳሾ መል ነመ ዌ ተከ ኔፎ ቀፕናተ ኤተንንንቾ። 28አክመን እሽነ ሌሌ ከ ክዴኤ፥ ‹አንት እሸ ቱረ ዴሰን ኤርከሜ ዲሼይ፥ አንክርስቶስን› ሀ እሽነዌን ማክየዮ። 29ነመ ኤኔንተ ሄሜ፥ እሸን ሄመምፐይተ፤ ነመ ሄመቶተ ኮዴ፥ ኦቶ ሄመምፐይተ ከፐ ቀአዶ ከ ኔሳድ ደከይሰኖዬ፥ ኸሰ እሽ ደካንይ፤ አንት ኔፎ ኸሶሴኤ አነ ደካዴ አንከ ሀርሞኤ ኸሶን። 30አእሸ ኦፔለ ኩተዶ፥ አንትከ አሌ ኦፐ ኸተ ሸከዶ አነ ፋን። 31«አሞንቴ ኸተ ዴኖ ፕሰ ቀሮፔለ ቀፐ፤ አፒተ ቀረ ዴሰ ዴኤ አፒተ፥ ከ ወ ፒተኤው ሃሰወን፥ መ አሞንቴ ኸተ ዴኖ ፕሰ ቀሮፔለ ቸ። 32እሸ ወ አኬ ከ ደከዬኤ ማኩም፥ መ ኾር ነመ ተከ ኔፎ ማኩማድ ቴየንንቾ። 33ነመ ማኩማድ ዱከይሰኖ ኡፍ፥ ዋቀ አክመ ዱኮለይተ ኮዴ ኦረ ኡፕነይሼ። 34እሰሴ አዋቀ እሸ ኤርኬ፥ ቃሌተ ዋቀኤ ሃሰወን፥ ዋቀከ ሀፑራድ ኩቱምተን እሽእ ዳን። 35ኣፐ ቆተ እናድ ጫለኖ መለ፥ ሁፕነ ዌ ፕሰን ኡኩሜተኤ እሽ ዳሼ። 36ነመ እነ ዋቀ አመኖ፥ ቻተ ፐረፐረኤ ቀፐ፤ መ ኾር አእኖሴን አመንንክንን፥ ሚረ ዋቀኤ እሸ ቀረ ቸ ዲሼይ፥ ቻተን አከዶ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\