ዮሀንስ 4

1ፌሬሰዌወ አክመ ዬሱስ አዮሀንስ ቀረን ቀፕቶ ኦረ ሌከይተ ተማሬዋድ ኮኖ ከ ፕሸን እሾነ ጨቅኖ ደከዬን። 2አኮድቶመ አፕሸን ኦረ ጨቅነ ተማሬወ ዬሱስ ዲሼይ፥ ዬሱስን። 3ዬሱስ፥ ኤቴ ፌሬሰዌወ ዌስን ቆታድ ዴሰ ክደሜ ደከዬን እከ ኡፕናዴዬ፥ አሌ ፒተ ይሁደ ኦፐዬ ፒተ ኬልለ ኦፐ ኦሬ። 4ኤ አኖ ኔፎ፥ ፒተ ሰማርየትን ተርፔተ እሸ ፋን። 5እከ ፒተ ሰማርየ ኦፐ ከተመ ተከን ስከር ኪናኔ ኦፐ ኣኔ። ከተሞሴን ኔፎ ኡልቱፓተ አየይቆፕ እናድ ዮሴፍ ዳሼ ከፓ ቻን። 6ኤዬ ኔፎ ኤለ ተከ አየይቆፕ ቸ። ዬሱስ ኤቴ ፖሮፐ አኖዬ ቆተ ከፈዴ መለ ኤለሴ ከፐኤ ቃኤ። ስትይ ሌተ ሳቴተ ሌህ ምነኤ ክተ። 7እስከቴተ ተከ አሰማርየከ ፕሸ ኦራፐተኤ ኤለሴ ከፖፐ ዴቴ። ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ፕሸ እከይተ አነ ዳሼ።» 8ስትይ ተማሬዋድ ከተማፐ ደምተ ፕደኤ ተዌን። 9እስከቴሴ አሰማርየከ ዬሱስ ኪቴ፥ «አት አአይሁደውተይ፥ አተ አነ እስከቴተ አሰማርየ ቀረዬ ፕሸ ካሰን?» ሴ ኔፎ ቆተ ኦረ አይሁድ እሾ ኦረ ሰማርየ ኦል ሙሰናን መለ። 10ዬሱስከ እሼተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ከትን ዳሰተ ዋቀ ከ እን ‹ፕሸ እከይተ አነ ዳሼ› ኬ ኪኖ፥ አይኖ አከ ኮዴ ኡፕተ ኪቴ፥ ኬ ሄላት አሉ እሸ ቅንሰን ሄኔ፤ እሸ ኔፎከ ፕሸ ቻተ ኬ ዳን ሄኔ።» 11እሼተከ ኦርሴ ከ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ አት ቁለ ፕሸን ኦረፕናኔ አቀፕቶይ፥ ኤለ ኔፎ ከረን ኸተ እሴክይ፥ ኸው አይሸዬ ፕሸ ቻተ ቄተ? 12ሄለ አሉ አት ኣፕኖ የይቆፕ አኤሎሴ እኖ ዳሼ ቀረዬ ቀፕታ? እሸ ከ ሄላድ ከ ሆሬታድ ፕሰ ኤሎሴ ከረዬው እኬን።» 13ዬሱስከ እሼተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ነመ ፕሾሴን እክኖ ፕሰ ለመተ እዴፖደ፥ 14መ ኾር ነመ ፕሸ አንአንት እሽ ዳነ እኮ፥ ለመተ እንዴፖዶ። ፕሾሴን አንአንት ዳነ፥ ነመ እኮ ከረኤ ፓደ ቻተ ፐረፐረ ዳኖ ኮደን።» 15እስከቴሴከ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ አከን አሬፐ ዴሰ ፕሸኤ አንዴፖንን ከ አሬፐ ኦራፐተኤ አንዴንንእ፥ አተረ ፕሾሴን አሴ ፐሀ አነ ዳሼ።» 16ዬሱስከ እሼተ ክዴ፥ «ኣኔ ከ ዲርተይት ሀሌ ከ አሬፐን ኾዬ።» 17እከ ኦርሴ ከ ኪቴ፥ «አንት ዲርተ አንቀፖ።» ዬሱስከ እሼተ ክዴ፥ «እን አኪንቶ ‹ዲርተ አንቀፖ› ዱካተ ሌልቴ። 18ሀ፥ ዲርተ ኬን ቀፕተ መ፥ እን አመ ኬ ኦል ቾ ኔፎ ዲርተይትን፥ ሴመለ ዱካተ ሃሰወቴ።» 19እስከቴተሴከ እሽ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ አት አክመ ኹመምፐይተ ኮድቴ አመን ኡፕናዴ። 20ኣፐዳኖ እሮሴ ቀረኤ ሰከተዴን። መ ኡፍ እሽነ ዬሩሰሌም ከረ ዋቀ ሰከተተ እኖ ፋን ኪንተን።» 21ዬሱስከ እሼተ ክዴ፥ «እስከቴተይት፥ ኩያተ አኦፐዬ ኦረ ዋቀ ኣፐኤ እሮሴ ቀረ ከ ዬሩሰሌም ኔፎ ከረኤ፥ ሰከተዶ ዴአይ፥ አነ ዱከይሰዶ። 22እሽነ ኦረ ሰማርየትይ ዋቀ አእሽነ አኡፕንንእ ሰከተንተን፤ እኖ ኦረ አይሁድትይ ኾር፥ ቆተ ድነ ቅንድኖዬ ዴሰ ኮዴ መለ፥ ዋቀ አንኡፕኖኤን ሰከተንነ። 23መ ኾር፥ ኦረ ዱካተን ዋቀ ሰከተኖ፥ ኩያተ አኦፐዬ ሀፑረ እሾ ዱካተን እሽ ሰከተተኔ ዴአ። ኩያሴ ኔፎ አመ እከይቴ፥ ዋቀ ኔፎ ኦረ አሴ እሽ ሰከተኖ ፋን። 24ዋቀ ሀፑረይ፥ ኦረ እሽ ሰከተኖ ኔፎ ሀፑረ እሾ ዱካተን እሽ ሰከተተ እሾተ ፋን።» 25እስከቴተሴከ እሽ ኪቴ፥ «ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴ ክርስቶስ ክደሞ አክመ ዴኦ እንኡፐ። እሸ ኔፎ ኦ ዴኦዬ፥ ዌ ፕሰንተ እኖ ሌለ።» 26ዬሱስከ እሼተ ክዴ፥ «ሴ አመ ኬ ኦል ሃሰወኖ አንት አንእሸ።» 27ስትይ ተማሬዋድከ ፖረ ኦፐ ኣኔኔዬ ዴሰ ኦሬን ከ፥ ሴዴ አዬሱስ እስከቴተሴ ኦል ሃሰወኖከ እሾተ ቀወሴ። አኮድቶመ፥ ነመ እሼተ ክዴ፥ «ማነ ፋን?» ቶክን እሽ ክዴዌ፥ «ማነኤ እሼተ ኦል ሃሰወን?» ተከ ኔፎ እንቾ። 28ሴከመዬ እስከቴተሴከ ኦኮታድ ኤዬ ዲሴ ከ ከተመፖፐ አንቴ ከ ኦረ ኪቴ፥ 29«ኾየ ከ ነመ ወ አንኮዴ ፕሰ አነ ሌሌ ቶየ! ሄለ ከት ክርስቶስ ኮዳ?» 30ኦረከ ከተማፐዬ ሶሶኬ ከ ዬሱስ ከፖፐ ኦሎፐ ዴኤ። 31ስትይ ተማሬወ ዬሱስ፥ ፒፈኤ ዬሱስ ናፐን ከ ኪን፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ፒፈ ደሜ።» 32እሸ ኡፍ እእሾነ ክዴ፥ «አንት ደምተ አእሽነ አኡፕንን፥ አንደሞን ቀፐ።» 33ተማሬዋድከ ኦል ክዴኔ፥ «ሄለ ከድ ነመ አፐር ደምተን እሽ ዴኤ?» 34ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «ሀ ደምትዮ፥ ኤርከነ እሰሴ አነ ኤርኬት ኮዴተ ከ ኮዳድ ድክሰ። 35እሽነ ዌትይ ‹አፌረ ከይቶኤ ሌየ አፉር ቸ› አኪንአክተኔ? መ አንት እንእሽነ ኪን፥ ኡንተ አክመ አታቴ ከ ፌረ ከይቴ፥ ዱለ ፈየ ቶየ። 36ነመ ፌረ ፌሮ ዴልተ ቻተ ፐረፐረት ኦሎፐ ቀፕሰን ከ ካጫድ ቴየንይ፥ ሴመለ አአይልኖ ከ አፌሮ ኦልንው ኸሶን። 37ሴመለ ዴይመቴተሴ ኪነኔ፥ ‹ተከ እአይልን፥ አፕለከ ፌር› ዱካተ። 38አንት ኔፎ ዱለ አእሽነ ኦፐ አያልንፖፐን ፌረ እሽን ኤርኬ። ኦረ ፕለ እያሌ ከ ከፈዴ፥ መ እሽነ ኾር ያለይሾኤ ደምቴን።» 39ቆተ እስከቴተሴ ማኩምቴ ከ ኪቴ፥ «ሀ ዋን ኮዴ ፕሰ አነ ሌሌ።» ቀረን ኻቴኤ ኦረ ሰማርየ ሌከይተ ከተሞሴኔ ኦፐዬ ዬሱስ ዱከይሰዴ። 40ሴመለ ኦረ ሰማርየ ኤቴ ዬሱስ ከፖፐ ዴኤዬ፥ እሸ ናፐዴን ከ ክዴኔ፥ «አተረ እኖ ከፐ ጨሬ።» እሸከ ኩያተ ለክ እሾነ ከፐ ፕሬ። 41ኦረ ፕለ ሌከይተከ ቶረ ዬሱስ ቶሬ ቀረን ኻቴኤ እሸ ዱከይሰዴ። 42ከ እስከቴስት ክዴኔኤ፥ «እኖ ቶረ አት እኖ ሌልቴ ፐተ መለ አንአመኔመ፥ አንእኖ መትኖ ደከይኔ ከ አከ እሸ መታድ ዱካተን ድንሸምፐይተ አፒተ ኮዴ ኡፕናኔ መለን አመኔ።» 43ዬሱስ ኤቴ ሰማርየኤ ኩያተ ለክ ጨሬ ከመዬ፥ ፒተ ኬልለ ኦፐ ኣኔ። 44እሸ መታድእ እሃሰወዴ ከ ክዴ፥ «ኹመምፐይተ ፒተይሾ ኦፐ ኡልፌሰምንቾ።» 45መ ኡፍ ኤቴ ፒተ ኬልለ ኦፐ ኣኔዬ፥ ኦረ ኬልለ ኸሰኔ እሸ ቴየዴ። ማነ መለ፥ አውተ ዬሩሰሌምፐ ፓሌተ ፋስከ ኡልፌሰ አናኔዬ፥ ቆተ ወ ዬሱስ ኮዴ ፕሰ አኬን መለ። 46ሴከመዬ ዬሱስ ከተመሴኔ አቃነ፥ ፒተ ኬልለ ኦፐ ቸ፥ አከረዬ ፕሸ ታጬተ ወይኔተ ኦፐ ፑርሼ፥ ኦፐ ኦሬው። ኤዬ ኔፎ ሳረ ተከ አፒተ፥ አእናድ ፒተ ቅፍርነሆምትይ ፓቅናኔ ኤዬ ቸ። 47እሸ ኤቴ አክመ ዬሱስ ፒተ ይሁደት ዴሰ ፒተ ኬልለ ኦፐ ዴኤ ደከዬዬ፥ ዬሱስ ከፖፐ ኣኔ ከ አከ ዬሱስ ከተመ ቅፍርነሆም ኦፐ ኸተ ሌከዶ ከ እነሴኔ ኻድ ድኬ ፓቅነ ከ ቅንደ ቶተ ኦፐ ከመ እሽ ድንሾኤ ዬሱስ ቅንሰዴ። 48ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «እሽነ አወ ኦልሰ ፐሀ ከ ወ እሽን ቀወይሸ አክተን መል አአመንአክተን።» 49ሳረሴከ ዬሱስ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ አእነዮን ቶንን ቱረን እረ ቀረ አነ ኦል ኾዬ።» 50ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ትከይትፐ ከሌ፥ እናት እድኔኔይ።» ኣፐሴከ ሃሰሴኔ አዬሱስ ሃሰወዴ ዱከይሰዴ ከ ትካድፐ ከሌ። 51ኤቴ ከሎዬ፥ ኦርኸያድ ፖሮፐ እሸ ምነ ዴን ከ እሽ ክዴኔ፥ «ሀ እናት እድኔን።» 52እሸከ ሳቴተ አኦፐዬ እነሴኔ ኻድ ድኔን እሾነ ቀረ ካሰዴ። እሾነከ እሽ ክዴኔ፥ «ኸለ ሳቴተ ተፐ ቀረዬ አውደ ዲሼን።» 53ኣፐሴ አኦፐ እነሴኔት፥ ሳቴተሴ አኦፐ እናድ አውደ ዲሼን አክመ ሳቴተሴ አኦፐዬ ዬሱስ ክዴ፥ «እናት እድኔን» ኮድቴ ኡፕናዴ ከ፥ ሴመለ አውሴት ዴሰ ፐየቴ እሸ ከ ቶላድ ፕሰከ ዬሱስ አመኔን። 54አዬሱስ ፒተ ይሁደት ዴሰ ፒተ ኬልለ ኦፐ ዴኤ ከመዬ፥ ኮደደሴኔ ኦልሰ ፐሀ አኮዴፐዬ እን አለመተ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\