ዮሀንስ 7

1ሴከመዬ ዬሱስ ፒተ ኬልለ ኦፐ ፖረ አን። ከ ቆተ ሳረ ፒተ አይሁድ እሸ እከሰ ፋነን መለ ፒተ ይሁደ ኦፐ አንተ እንሄነኔ። 2ስትይ ፓሌተ ተከ አአይሁድ፥ ፓሌተ ሻከ ክደምቶ ኬለኤ ፎልሰቴ። 3ሴመለ ሄላፐ ዬሱስ፥ ዬሱስ ከፖፐ ዴሰ ዴን ከ እሽ ክዴኔ፥ «አከ ተማሬዋት ኮዶሴ ኸይት አኮንቶ አከኔኤ፥ አሬዬ ኼ ከ ፒተ ይሁደ ኦፐ ኣኔ። 4ነመ ኦረ ቱረ አካተ ሄኖ፥ ኮዳድ ዴኮተን ኮንንቾይ፥ አት ኦ ዌስን ፕሰ ኮንቶዬ፥ ኦረ ፒተት እስ አክሰ ኬ ፋን።» 5ሄሎሴን ኸይሾ፥ ቆተ መተይሾት እሸን አመንን መለ አሴ ክዴን። 6ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «ኸይሽን እሽነ አውተ ፕሰ ክሴተ ፈየኤ ቀፕተን፥ መ ኸዮ ክሴትዮ እንዴሀን። 7ኦረ ፒተ እሽን ኔደተ እንኤተንሾ፥ መ አንት ቆተን ኮደይሾ አኔቀኤ ‹እኔቅ› ኪኖ ከ እሾነ ሌሎ መለ፥ ኸዮ እአነ ኔደን። 8እሽነ ፓሌስት ኣነ፥ አንት ቆተ ክሴትዮ እንከይንን መለ፥ ፓሌስት አንኣኖ።» 9ክዴ ከ ፒተ ኬልለ ከረ ሀሴ። 10ኤቴ ሄለሴኔ ኸይሾ ፓሌተሴት ተዌን ከመዬ ኾር፥ ዬሱስ እልዳፐ ዴሰ ፓሌተስት እንአኔ መ፥ ዴኮተኔ ኣኔ። 11ፓሌሴ ኔፎፐዬ ሳረ ኦረ አይሁድ እኪን፥ «ዬሱስ አይሸዬ ቸ?» ከ ፖረ እሸ ፋን። 12ኦረከ ቆተ ዬሱስ ዴሰ ነፓፐ ዴሰ ኦል ሆሾሾሽን። ኦሮሴ ኦፐዬ ኦረ ዴሞከ ኪን፥ «እሸ ነመ ፈየ»፥ ኦረ ዴሞከ ኪንው፥ «እነ፥ እሸ ኦረ ፖረ ሰሰፐን።» 13አኮድቶመ ቆተ ሳረ አኦረ አይሁድ ፉሬን መለ፥ ነመ ተከ ኔፎ ቆታድ ዴሰ እልዳፐ ዴሰ እንሃሰወኔ። 14ኤቴ ፓሌሴ ኦተንቶፐ ከይቴዬ፥ ዬሱስ ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐ ኩሌ ከ ኦረ ኮልሰ ፐዬ። 15ሳረሴኔ አኦረ አይሁድከ ኪን፥ «ነሞሴ አንኮለንን መል አተ ዎሴን ፕሰ ኡፕናተ ኤተንሼ?» ከ ኦፐ ቀወዌን። 16ዬሱስከ ክዴ፥ «ሀ አንት ተማሬቶሴ፥ እሰሴ አነ ኤርኬ ኬለዬን ኮለዴ ዲሼይ፥ አንመትዮ እስከሬለ አንቄኔ። 17ነመ ወ ኣፕኖ ኪነ ቀረ ኮደ ሄኖ ኦን እቸዬ፥ ዌሴን አንኮልነ አክመ ዋቀ ከፐ ዴኤን ታክ ሃሰዮ ኮዴን እኡፕናደ። 18ነመ እስከረ ቄኖ ከ ሃሰወኖ ኡልፌነ መታድእ ፋን፥ መ አኡልፌነ እሰሴ እሸ ኤርኬት ፋኖ፥ ዱኮለይተይ፥ ደርተን ቀፖ። 19ሙሴ ሴረ እሽኔኤን ዳኔ? መ ኾር እሽኖፐዬ ነመ ሴረ ቶይታኖ ተከ ኔፎ እንቾይ፥ ማነኤ አነ እከሰ ፋንተን?» 20ሰመይተሴከ እሽ ክዴ፥ «አት ኦርተ ቀፕተይ፥ አይኖ ኬ እከሰ ፋን?» 21ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ኮደ ተከን ኮዴ፥ ኮዶሴከ እሽን ፕሰ ቀወን፥ 22ሙሴ ኣተ ደውረ ቀረ ሙረተኤ እሽነ ዳሼ። ኣቶሴ ኔፎ ኣፐደ ቁደ ዴን ዲሼይ፥ አሙሴን። እሽነ ኔፎከ ሰምፐቴዬ ደውረ ቀረ ሙርተን። 23ሴመለ፥ አከ ሴረ ሙሴ ከመን ደፕንንእ፥ ሰምፐተዬ ደውረ ቀረ ሙርተን። ከ ኩል ኤቴን አንት ሰምፐቴዬ ፓቀ ፕሰ ኬለ ነመ ድንሼዬ፥ ማነ መለ አነ ሚሮንተን? 24ዱካተን ሃሰ ሙረ ዲሼይ፥ ቀተይመን ሃሰን ሙረን።» 25ኦረ ዬሩሰሌም ኦፐ ኦረ ዴሞ እኪን፥ «እን ነመሴ እከሰ ፋነን እሸኔ? 26እሸ እልዳሶ ኦፐ ዴሰ ሃሰወን፥ ኡመ እሾነ ኦፐ እሽእን ኦርኔይ፥ ሄለ ሳረሴኔ አፒተ አከ እሸ ሜስህ ኮዴ፥ ከት እኡፕናዴኔ? 27ነሞሴ አሬ ቾ አይሸዬ ዴሰ አክመ ዴ እኖ እንኡፕነ መ፥ ክርስቶስ አይሸዬ ዴሰ አክመ ዴኦ ነመ ተከ ኔፎ እንኡፖ።» 28ሴመለ ዬሱስ ኤቴ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ኦረ ኮልኖዬ፥ ኔሰ ሞንቶፔለ ቄዴ ከ ክዴ፥ «እሽነ እአነ ኡፕተን፥ ፖረን እሽ ዴሰ ዴ ኔፎ እኡፕተን። መ ኾር አንት አንእስን አንዴኔ መ፥ አአነ ኤርኬ ዱኮለይተ፥ ኡመ እሽነ አእሸ አኡፕተን። 29አንት ኾር ቆተን እሸ ከፐ ዴ፥ እሸከ አነ ኤርኬ መለ እንእሸ ኡፐ።» 30ስትይ እሸ ቀፔተ እሄነዴን መ፥ ቆተ ክሴታድ አኦፐ ቀፐመ እንከይንን መለ፥ ነመ ተከ ኔፎ እሸን ቀፕኔ። 31አኮድቶመ፥ ሰመይቶፐዬ ኦረ ሌከይተ እሸ አመኔ ከ ክዴ፥ «ሄለ ክርስቶስ አውተ ዴኖዬ፥ ኮደደ ኦልሰ ፐሀ አኣፖሴ ኮዴ ቀረን ቀፐኤ ኮዳ?» 32ፌሬሰዌወ፥ አኦረ ቆተ ዬሱስ ዴሰ ፒተን ዴሰ ሃሰወኖ ደከዬን፥ ከ ሴመለ ሳረ ቄሴወ ኦልን ዬሱስ ቀፕሲሰኤ፥ እሸ ከመ ፎልሶወ ኤርኬን። 33ስትይ ዬሱስከ ክዴ፥ «አንት ሸከይቴተኤን እሽን ከፐ ጨረ መ፥ ሴከመዬ እሰሴ አነ ኤርኬ ከፖፐን ኣነ። 34እሽነከ ፖረ አነ ፋተን፥ መ አአነ አክተን፤ ኡመ ፖረ አንኦፐ ቾፖፐ ዴነ አኤተንሰን።» 35ሴመለ ሳረ ኦረ አይሁድከ ኦል ክዴኔ፥ «አተ ኸው ነመሴ አይሾፐ ኣነ፥ አንከ እሸ አኬተ ዲነ? ሄለ ከት ኦረሴ አይሁድ ኦረ ክርክ ከረ ፐሴ ኮልሰኤ እሾነ ከፖፐ ፐታ? 36እን አኪኖ ‹እአነ ፋተን ከ አነ ደፕተን፥ ኡመ ፖረ አንአንት ኦፐ ቾፐ ዴነ አኤተንሰን› ማነ ክዴታድ?» 37ኩያተሴ ኩተ አፓሌተሴ ኦፐ ድከንቶዬ፥ ዬሱስ ኤለ ቀአዴ ከ ኔሰ ሞንቶፐ ቄዴ ከ ክዴ፥ «ነመ ዴፖዴ ኦን እቸዬ፥ አአነ ከፖፐ ዴኦ ከ እኮ። 38ነመ አነ አመኖ፥ አከ መታፈ ቁልቁሎተ ኪኖ ምነኤ፥ ‹ፓደ ፕሸ ቻተኤ እሸ ከረዬ ፓደይ።› » 39ዬሱስ ቆተ ሀፑረሴ አቁልቁሎተ፥ አኦረ እሸ አመኖ አከዶት ዴሰ፥ ሴዴ ሃሰወዴ። ማነ መለ፥ ክሴተ አዬሱስ ኦፐ ኡልፌሰሞ ቆተን ከይንን መለ፥ ዋቀ ስትይ ሀፑራድ ኦረ እሸ አመኖኤን ዳኔ። 40ሴመለ ኦረ ቃሌቶሴ ደከዬፐዬ ኦረ ተከ ተከ እክዴ፥ «ኹመምፐይተሴ ኪናኔ ‹እዴአ› ሴዴ ዱካተኔን እሸ።» 41ኦረ ዴሞ እኪን፥ «እን ክርስቶስ።» ኦረ ዴሞ ኡፍ እኪን፥ «ክርስቶስ ኸው እንቶ ኬልለዬ ዴሰ ዴኣ? 42መታፈ ቁልቁሎተ እኪን፥ ‹ክርስቶስ ሰኜተ ታውትፐ ዴለደ ከ ከተመሴኔ አታውት ኦፐ ከላዴ ፔቴሌሄም ክደማት ዴሰ ዴአ።› » 43ሴመለ ሴዴ ምነን ኦረከ እሸ ቀረዬ ለክእ ኦል ቅቴ። 44ኦረ ዴሞ እሸ ቀፐ ፋን፥ መ ነመ እሸ ቀፔ ተከ ኔፎ እንቾ። 45ሴከመዬ ፎልሶወሴኔ፥ ሳረ ቄሴወ እሾ ፌሬሰዌወ ከፖፐ ኦሬን። እከ ፎልሶወሴኔ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ማነ መለ እሸ አቀፕንን ከ እሽን አዴንን?» 46ፎልሶወሴኔከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ቶረ ኣፖሴ ቶርነ ፐሀ፥ ነመ ተከ ኔፎ እንቶርኔ ከን ኡፖ።» 47ፌሬሰዌወከ ፎልሶወሴኔት ኪን፥ «ሄለ እሽን ኩል ሰሰፐዴዌ? 48ሄለ ኸው ሳረፐ እሾ ፌሬሰዌወፐዬ ኦረ እሸ ዱከይሰዴ እቻዌ? 49መ ኦሮሴ ሴረ ሙሴን ኡፕንን አሱ ኬቶን ኦረ አጪጨሜ።» 50ኣፐ ተከ ንቆድሞስ ክደሞ፥ ከ ፌሬሰዌወሴኔ ኦፐዬ ነመ ተከ ኮዴ፥ ከ ኸተ ቱረን ዬሱስ ከፖፐ ኣኔ እእሾነ ክዴ፥ 51«ሄለ ሴረኖፐዬ፥ ነመ ተከ ኦ ዌ ተከን መለ ኸሰሰሞዬ፥ አፐዮተ ነመሴ ቀረዬ ኦፍን ሃሰን ካሰንን መልይ እሸ ቀረ ደፐ ሙሪ?» 52እሾነከ ክዴኔ፥ «ሄለ አት ከሱ አነመ ኬልለኤዌ? አክመ ኹመምፐይተ ፒተ ኬልለ ከረዬን ኻንን መታፈ ቁልቁሎተ አነፐፔ ከ ኡፕናዶ።» 53[እከ ኦር ተከ ተከ ትካሶ ኦፐ ፐሴን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\