ዮሀንስ 8

1ሴከመዬ ዬሱስ እሮተ ቴፕሬሴይት ቀሮፐ ኣኔ፥ 2ከ ፐረይታድ ቴይከንተ ከረን ኦሬ ከ ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐ ኬዴ። ኦረ ፕሰከ እሸ ከፖፐ ኦሎፐ ዴኤ፥ እከ ኩቴኤ ከ ኮልሰ ፐዬ። 3ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ እሾ ፌሬሰዌወከ እስከቴተ ተከ አአልመሉምቶዬ ቀፐምቴን ዴኤን ከ ኦተንተ ኦረ ኦፐ ቃትሼን 4ከ ዬሱስ ክዴኔ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ እስከቴቶሴ አሬ ክቶ አአልመሉምቶ ቀፐምቴ። 5ሙሴ ኸተ እስከተ አሴ ኮድኖ አከ ደከደን ደከሞኤ ሴሮፐዬ እኖ አጨጬይ፥ አት ኸይት ቆተ እስከቴቶሴት ዴሰ ማነ ኪን?» 6ሴዴ ኔፎ፥ ሃሰ እሸ ቀረ ፈደተ መለ እሸ ኤከይሰተ አሴ ክዴን። ዬሱስ ኾር ኸተ ክዴ ከ ቁፕተን ፒተ ቀረ ፑሴተ ፐዬ። 7ከ ኤቴ ኦፐኤው ኦሬን ከ እሸ ካሰናኔዬ፥ ዬሱስ ኤለ ቀአዴ ከ ክዴ፥ «እሽኖፐ ነመ ጩፖተን ኮንን፥ አፐዮተ ደከን እሼተ ኸፕቴተ ፐዮ።» 8ከ ሴከመዬ አመ ኸተ ክዴው ከ ፒተ ቀረ ፑሴው። 9እሾተ ኦር ኤቴ ሴዴ ደከዬኔዬ፥ ቅሞቴ ዴሰ ፐየዴን ከ ፕሰንት ተከ ተከ ፐሴን። ዬሱስ ፐተ ከ እስከቴተሴ ኤዬ ቀአንቶ ከፐኤ ሀሴ። 10ዬሱስከ ኤለ ክዴ ከ እስከቴተሴት ክዴ፥ «አተ እስከቴተይት፥ ኦረሴ ኬ ኸሰስኖ አይሸዬ ቻን? ሄለ አኬ ቀረ ደፐ ሙሬ እንቾ?» 11እሼተከ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ ተከ ኔፎ እንቾ።» ዬሱስከ እሼተ ክዴ፥ «አንት ኔፎ አንኬ ቀረ ደፐ አንሙሮይ፥ ከሌ ከ አሬፐ ዴሰ ለመተ ጩፖተን ኮደን።»] 12ዬሱስ ኦፔ ኦሬ ከ ኦረ ክዴ፥ «አንት አንለአይተ ኦረ ፒቴኤይ፥ ነመ አነ ከመ ዴኖ ፕሰ ለአይተ ቻተኤ አከደ፥ ኡመ ቱከንቶፐኤን ከላዶ።» 13ፌሬሰዌወሴኔከ እሽ ክዴኔ፥ «አት ኬው ቆተይት ዴሰ ሃሰወንይ፥ ወ ኪንተ ዱካተን።» 14ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ከድን ፑኑ ቆትዮ ዴሰ ሃሰወነ፥ አይሸዬ አክመን ዴኤ፥ ከ አይሾፐ አክመን ኣኖ ቆተን ኡፖ መለ፥ ዋን ኪነ ዱካተ። እሽነ ኡፍ አንት አይሸዬ አክመን ዴኤ ከ አይሾፐ አክመን ኣኖ አኡፕተን። 15እሽነ አክመ ኦረ ምነኤ ሃሰ ሙርተን፥ አንት ኾር ነመ ተከ ኔፎ ቀረ ሃሰ አሙርአንቾ። 16ከትን ፑኑ ሃሰ ሙረዬ፥ ቆተ ኣፐሴ ኸኖ አነ ኤርኬ አነ ኦል ቾ መለ፥ አንኸዋት አንቾ፥ ሴመለ ሃሰ አንአንት ሙረ ዱካተ። 17ኦ ነመ ለክ ማኩመ ቃዶ፥ አፋሶከ ኦልቀረ ከለን፥ ዌስን አክመ ዱካተ ኮዴን ሴረይሽን ኦፐ እታፈሜን። 18አንት ሴመለን ቆትዮ ዴሰ ሃሰወን፥ ኣፐሴ ኸኖ አነ ኤርኬ ኔፎከ ቆትዮ ዴሰ ሃሰወንው።» 19እሾነከ እሸ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «አተ ኣፐይሽን አይሸ ቸ?» ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እሽነ አነ ከ ኣፕኖ አኡፕተን። ከትን አነ ኡፕተን ኪቴዬ፥ ኣፕኖ ኔፎ ኡፕናን ሄንቴን።» 20ዬሱስ አሴዴ ሃሰወዴዬ፥ ትከ ቁልቁሎተትይ ሳትኔተሴ ከሮፐ ካጨ ፖሆነን ከፐዬ ኮልን። ስትይ ቆተ ክሴታድን ከይንን መለ ነመ ተከ ኔፎ እሸን ቀፕኔ። 21ዬሱስ ለመተኤ እሾነ ክዴዌ፥ «አንት እንኣነ፥ እሽነከ ፖረ አነ ፋተን፥ መ ኾር እሽነ ጩፖተይሽነኔ ሌተን። ኡመ ፖረ አንአንት ኦፐ ኣኖፐ ዴነ አኤተንሰን።» 22ሳረ አኦረ አይሁድከ ኦል ክዴኔ፥ «ሴዴ አኪኖ ‹ቅንደ አንኦፐ አኖፐ እሽነ ዴነ አኤተንሰን› ሄለ እስ እሸ ኮድታ?» 23ሴከመ ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «እሽነ አኦረ ፒተ፥ መ አንት አነመ ሞንተ፤ ሴመለ እሽነ አኦረ ፒሴት፥ መ አንት አነመ ፒሴትእን። 24ሴመለ እንእሽነ ኪን፥ ጩፖተይሽነኔ ሌተን። ማነ መለ፥ እሽነ ‹አኸተው ቾ ከ አመ ኔፎ ከላኖ› አነ አክመን ኮዴ ኦን አአመንአክንንይ፥ ጩፖተይሽነኔ ሌተን።» 25እሾነከ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «አት አአይኖ?» ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት አይኖ አክመን ኮዴ ዴዮኤዌን እሽነ ሌሌ። 26ዋን ቆተይሽነ ዴሰ ሃሰወደ ከ ሙረ አሌ ፑሬን። አኮድቶመ፥ ኣፕኖ አአነ ኤርኬ ዱኮለይተይ፥ አንት ዋን እሸ ከፐ ደከዬ ፐተን ኦረ ፒተት ሌል።» 27እሾነ ኡፍ አክመ እሸ ቆተ ዋቀ ኣፐት ዴሰ ሃሰወኖ እሾነኤን ከሌ። 28ሴመለ ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «አውተ እነ ነመ ፈንስተን፥ አውሴ አክመን አንት ‹አኸተው ቾ ከ አመ ኔፎ ከላኖ› ኮዴ ኡፕናተን። ወ ዋቀ ኣፐ አነ ኮልሼ መል አክመን ኸዮ ቀረ አንኮንአንክንን ከ እሽነ ሃሰወኖ ኔፎ አውሴኤዌ ኡፕናተን። 29እሰሴ አነ ኤርኬ አነ ኦል ቸ። ዋን አንት ኮነ ቆተ አውተ ፕሰ እሸ ኸሰነን መለ፥ ኸዋት አሌ አነ ዲንንቾ።» 30ዬሱስ ኤቴ ሴዴ ሃሰወኖዬ፥ ኦረ ሌከይተ እሸ አመኔ። 31ዬሱስ ኦረሴ አአይሁድ እሸ አመኔት ክዴ፥ «እሽነ ኦን ቃሌትዮኤ አጨጨምተኔዬ፥ ዱካተኔ ተማሬወዮ ኮድተን 32ከ ዱካተ ኡፕናተን፤ ዱካተሴ ኔፎከ ከርፕሹመ ኬለዬ ነተን እሽን ሶክሰ።» 33እሾነከ እሽ ክዴኔ፥ «እኖ አንሰኜተ አፕረሃምይ፥ ኡመ አፐር አን ነመ ተከ ኔፎ ኬለዬ አንከርፕሸደ አንኮዴኔይ፥ አት አተ ኪን፥ ‹ከርፕሹመ ኬለ ነተን ሶክተን?› » 34ዬሱስከ ኦርሼ ከ እሾነ ክዴ፥ «አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ነመ ጩፖተ ኮኖ ፕሰ ከርፕሸ ጩፖተ። 35ከርፕሸ ኡመ አውተ ፕሰ ትኮፐ ከላንንቾ፥ መ እነ ትከ ኾር ትኮፐ ከላተ ቁደኤ ተውን። 36ሴመለ ኦቶ እነ ዋቀ ነተን እሽን ሶክነን፥ ዱካተኔ ነተን ሶክተን። 37ሀ አክመ ሰኜተ አፕረሃም ኮድቴን አንደፕኔ፥ መ ኾር እሽነ ቆተ ቃሌትዮ አዱከይሰንአክንን መለ አነ እከሰ ሄንተን። 38አንት ዋን ኣፕኖ ከፐ አኬኤን ሌል፥ እሽነከ ወ ኣፐዳስን ከፐ ደከይቴኔ ኮንተን።» 39እሾነከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ሀ ኣፕኖ አፕረሃም።» ዬሱስከ ክዴ፥ «እሽነ ከድን አሄለ አፕረሃም ኪቴዬ፥ ኮደ አፕረሃም ኮን ሄንቴን። 40መ እሽነ ኾር አነሴ ዱካተ ዋቀ ከፐ ደከዬ ከ እሽነ ሌሎ እከሰ ፋንተን፥ መ አፕረሃም አሴን ኮኔ። 41ሴመለ አሴዬ ኦር፥ እሽነ ኮደ ኣፐሴ ኸይሽነ (አሴተነኤ) ኮንተን።» እሾነከ እሽ ክዴኔ፥ «እኖ አንትቀለን ከ ኣፐ መል አንዴለኔ። መ ኣፕኖ ተከ፥ እሸ ኔፎ ዋቀ።» 42ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «ከትን ዋቀን ኣፐይሽን ኪቴዬ፥ አነ ኔፎ ጫለን ሄንቴን። ማነ መለ፥ አንት ሴ አሬ ቾ ዋቀ ከፐን ዴኤ። አአነ ኤርኬ ኔፎ ዋቀ ዲሼይ፥ አንት እስን አንዴኔ። 43ዋን አንት እሽነ ሌለ ማነ መለ እሽነ ከልንክንን? ቆተ ቃሌትዮ ቴየተ እሽነኤን ኣክንን መለ። 44እሽነ አሄለ ኣፐሴ ኸይሽን አሴተነ፥ ከ ወ ኣፐይሽን ኸጬለ ኮዴተው ከ እሽነ ኣከ። እሸ ኦረ ሌሳተ ቁደ ኤዬ ከለ፥ ኡመ ዱካተ እሸ ከፔኤን ፐኔ። ሴመለ ዱካተ እሾ እሸ ኦል አክንንቻን። እሸ ኔፎ ቆተን ዴርተምፐይተ፥ ከ አሬን ኣፐ ዴርተ ኮዴ መለ፥ ኦ ደርተ ኮኖዬ፥ እስከረ ቄን ከ ሃሰወን። 45አንት ኾር ቆተ አንዱካተ ሃሰወኖ መለ አነ አአመንአክተን። 46አተ አመ፥ እሽኖፐዬ አይኖ አከን አንት ጩፖለይተ ኮዴ አክሸ? ከ አመ ኤቴን ዱካተ ሃሰወኖዬ፥ ኸው ማነኤ አነ ዱከይሰተ ቲንተን? 47ነመ ነመ ዋቀ ኮዴ ቃሌተ ዋቀኤ ደከይሰን፤ እሽነ ቆተ ኦረ ዋቀ አኮድንን መለ፥ ቃሌተ ዋቀ አደከይሰንአክተን።» 48ኦረ አይሁድከ ዬሱስ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሴዴ አንኬ ኪኔ ‹አት አነመ ሰማርየ ከ ኦርተ ቀፕተ› ሄለ እንእሽን ደፕኔ?» 49ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ኦርተ አንቀፖ፥ መ አንት ኣፕኖን ኡልፌስን፥ እሽነከ አነ ጬርንተን። 50ኡፍ አኮድቶመ፥ አንት አንኡልፌነ መትዮ አንፋንአንቾ፥ መ አከን ኡልፌሰሞ አፋኖ፥ ከ ዱካተ አነ ሙሮ አፕለኤ ቸ። 51አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፦ ነመ ቃሌትዮ ቶይትኖ ሀከ ፐረፐረት እንቶ።» 52ኦረ አይሁድከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አክመ ኦርተ ኬ ከረ ቾ አመን ኡፕናኔ። አፕረሃም እቶኤ፥ ኹመምፐየ ኩልከ ሌኤኔይ፥ አተ አት አተ ኪን ‹ነመ ቃሌትዮ ቶይትኖ ሀከ ፐረፐረት እንቶ›? 53ሄለ ኸው አት ኣፕኖ አፕረሃም ቀረ ቀፕታ? አፕረሃም እቶኤ፥ ኹመምፐየ ኩልከ ሌኤኔይ፥ አት አይኖ እስ ኪን?» 54ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ከድን ኡልፌንዮን ፋን ኪቴ፥ ኡልፌኖሴ ኸዮ ፓተ ፐተ። አአነ ኡልፌነ ዳኖ ኣፕኖ፤ እሽነ ኔፎ እሽእው ‹ዋቅኖ› ኪንተን። 55እሽነ ኡመ አእሸ አኡፕናኔ፥ መ አንት እንእሸ ኡፐ። ከድን እንኪንእ፥ ‹አንእሸ አንኡፖዬ›፥ ኸይሽን ምነኤዌን ዴርተምፐይተ ኮድን ሄኔ። ኡፍ አንት እንእሸ ኡፐ፥ ከ ቃሌታድ ኔፎ ቶይትን፥ 56ኣፐይሽን አፕረሃም ኩያተን አንት ኦፐ ዴኦ አኬተ ኸጬሌ፥ ከ ኩያተሴ አኬ ከ ኸሶዴ።» 57ስትይ ኦረ አይሁድ እእሽ ክዴኔ፥ «ፐረይት አምክ ኩንደ ኬን ኔፎ እንከይኔይ፥ አተኔ ኪን ‹አፕረሃምን አኬ?› » 58ዬሱስከ ክዴ፥ «ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ሀ አንት ‹አኸተ ቾ ከ አመ ኔፎ ከላኖ› ከ አፕረሃም ቱረኔው ኤዬ ቾ።» 59ሴመለ ኦረ አይሁድከ እሸ ደኬተኤ ደከደ ፖሀዴን። ዬሱስ ኾር እሾተ ቱረ ዴሰ ፐቴ ከ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ሶኬ ከ ተዌ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\