ሉቃስ 1

1ኬ አኡልፌሰሜ እነይቴ ቴዎፍሎስ። ቆተ ወ ኦተንትኖፐ ኮዴት ዴሰ ኸተ ቱረን ኦረ ሌከይተ ቶሮስን ታፌ። 2ሴዴ ኔፎ ኦረ ፐዮቴ ፐዬ ከ ኦቶሴ አፈየ ቶርኖ፥ እከን እሾነ እልተ፥ እቄዴ ከ ቱረዬ እኖ ተርፕሼ። 3አክሞሴ ምነኤው፥ አንት ኦን ፐዮቴ ዴሰ ፐዮ ከ ዌ ፕሰ ቆረዶ ከመዬ፥ ከትን ቶሮስን ኦልከመ ኦርሸ ከ ኬ ታፈዬ፥ እፐኻር አነ ፐሀተ። 4ሴዴ ኔፎ ዋን መለ አሴ ድከዴ፥ ተማሬሴ አኸተ ቱረን ኮለቴ፥ አከ ዱካተ ኮድቴ፥ አከ ፈየ ኡፕናቶ መለ። 5ኼልተ አሄሮድስ ኑቁሰ ፒተ ይሁደ ኮዴዬ፥ ቄስተ ተከ ሰካርያስ ክደሞ ቸ። ከፋድ ኔፎ ከፈ ተከ አቄሴወ አፕየ ክደሞ። መኸ እስከቴታድ ኤልሰፔት ክደም። እሼተ ኔፎ ሰኜተ አሮንፐ ዴለቴ። 6እሾነ ፉለ ዋቀ ቱረ ሀንቄሉመኔ ከላን ከ አጨጨ ከ ሴረ ዋቀ ፕሰ ቶይትን። 7ኤልሰፔት ቆተ ኸይንንክንን መለ፥ ሄለን ቀፐን ከ አሬን ፕሰንት ኬሬን። 8አውተ ተከዬ ክተ ሰካርያስ አኮደ ቄሱመ ኮነ፥ አከ ትከ ቁልቁሎተ ኬለዬ ኮደ ኮደኔኤ ኼልተይሾ ከይቴ። ሴመለ ሰካርያስ ፉለ ዋቀ ቱረ ኮደሴ አቄሱመኤ ኮን። 9አክመ ኣተ ኮሉመ ቄሴወ ምነኤ፥ ሰካርያስ አከ ትከ ዋቀ ኬሎፐ ኩሎ ከ ተንከሬተ ቀዮኤ ክታድፓ ቆይርተ እሸ ቀኤ። 10ኤቴ ትከሴ አዋቀ ኬለ ተንከሬተ ቀይኖዬ፥ ሰመይተ ፕሰ ለከ ቱለኤ ቀአዴ ከ ዋቀ ቅንሰን። 11ኤርከምፐቶተ ዋቀከ ፖረሴ አቀረ ተንከሬተ አርስናኔዬ ቅንደ አክተትን ቀአቴ ከ ሰካርያስ አካቴ። 12ሰካርያስ፥ ኤቴ ኤርከምፐቶተሴ አኬዬ፥ እተመቄ ከ ሀርሞ ፉሬ። 13ኤርከምፐቶተሴ ኾር እእሽ ኪቴ፥ «ሰካርያስ፥ እንፉረን! ቅንሴተይት ዋቀ እደከዬይ፥ እስከቴተይት ኤልሰፔት እነ ዲርተኤ ኬ ኸይተ፤ መኻድ ኔፎ ዮሀንስ ኪተ ከ ሀሌተ። 14ደሎታድ ኔፎን ሀርሞኤ ኸሶተ። ኦረ ሌከይተከ አሴው ኸሶደ። 15እሸ ፉለ ፖቀለ ቱረ ነመ ኩተ ኮደ፤ ኡመ ታዴተ ከ ወ አኦረ ማሸነ ተከን ኔፎ እንእኮ። አከርተ ኣያሶት ከረ ቾዬው ሀፑረ ቁልቁሎተትን እመካደ። 16እሸ ሰመይተ እስረኤል ኦፐዬ ኦረ ሌከይተ ፖቀለሴኔ ኸይሾ ዋቆፐ ቲተይሸ፥ 17ከ ሀፑረ እሾ ሁፕነ አኤልያስ ቀፖ ፐሆኔ እመካደ ከ ፖቀለ ቱረን ዴሰ ኣነ፥ ከ ድከተ ኣፐደ ሄለ ከሮፐ ቲተይሸ፥ ከ ድከተ ኦረ ዋቀ አጨጨምንክንንት ኦኩመሴ አእሽን ዋቀ አጨጨመኔፐ ቲተይሸ፥ ከ ሳንቶስትን ዋቀኤ ሰመይታድ ሀርምሸ።» 18ሰካርያስ ኾር እኤርከምፐቶተሴት ክዴ፥ «አንት እንኬሬይ፥ እስከቴትዮ ኔፎ ድኬ ቅምቴይ፥ ማነኔን ሴዴ ኡፕናተ ኤተንሸ?» 19ኤርከምፐቶተሴከ እሽ ኦርሴ ከ ኪቴ፥ «አንት አንኬፕሬኤል፥ አፉለ ዋቀ ቱረ ቀአንቶይ፥ አከን ኦቶተሴ አፈየ ኬ ሌሎኤ ዋቀ አነ ኤርኬ። 20አት ኾር ኤርከነሴኔ ኸዮ፥ አውተ ኤቶስን ከይቶ ኮደ፥ አቴየኔ ከ አአመኔይ፥ ሴመለ ዎሴን አንኬ ሌሌ ሀከ ኮድናን ከ ድከናን ከረኤ፥ ደከይተ ኮድተ ኡመ ሃሰወተ አኤተንሶ።» 21ስትይ ሰመይተ ለከ ቱለዬ ሰካርያስው አስን፥ ከ ቆተ ትከሴ አቁልቁሎተ ኬለ ጨሬ መለ ኦፐ ቀወዌን። 22ሰካርያስ፥ ኤቴ ትከሴ አቁልቁሎተ ኬለ ሶኬዬ፥ ኦረሴ ኦል ሃሰወተ እንኤተንኔ። ሴመለ ኦር ሰመይተ፥ አከ ትከሴ አቁልቁሎተ ኬለዬ ዌ እሸ ቱረ አካዴኔ ኡፕናዴ። እሸ ኔፎከ እሾነ አክሰ ከ ሀርከን እሾነ ኦል ሃሰወተ ፐዬ። ከ ሴከመዬ ደኩሞስን ቁደ አሴ ከላዴ። 23ኤቴ ኩየወሴኔ አኮደ ድከዴኔዬ፥ ሰካርያስ ትካድፐ ከሌ። 24- 25ሴከመ ዴሰ ኤ ለመይቴተ ጨሬኔዬ እስከቴታድ ኤልሰፔትከ እነ ህቴ ከ ኪቴ፥ «ዋቀ አነ ሱረይሰዴ ከ ጬርዮፐዬ አነ ሶክሼ።» ከ ሌየ ኬን ትከ ኬለ ዴከቴ። 26ኤልሰፔት አእነ ህቴ ከመ ሌየ ሌሀተትይ፥ ዋቀ ኤርከምፐቶተሴ ኬፕሬኤል ክደምቶ ከተመ ናስሬት ኦፐ ኤርኬው። ከተመ ናስሬት ፒተ ኬልለ ከረ ቻን። 27ኤርከምፐቶተሴ ኔፎ ኤኔንተ ተከ እስን ክቶ ማርያም ክደምቶ ከፖፐ ኤርከምቴ። ኤኔንቶሴ ኔፎ፥ ኣፐ ተከ ሰኜተ ታውት ኮዴ ዮሴፍ ክደሞኤ ሄምተ ዳሰምቴ። 28ኤርከምፐቶተሴከ ኤኔንተሴ ከፖፐ ዴቴ ከ እሼተ ኪቴ፥ «ኤኔንተ ኬ አዳሰተ ዋቀትን እመካቴ፥ ዋቀ ኬ ኦል ቻይ፥ ነከይተ አኬ ኮዶ። [አት አእስከቶፐዬ አኤፕሰምቴይ።]» 29ማርያም ኾር ሃሰሴኔ አኤርከምፐቶሴት ቀረ ተመቅቴ ከ ድከቴ ከ ኪቴ፥ «እን አዌ ነከይተ ማነ?» 30ኤርከምፐቶተሴከ እሽ ኪቴ፥ «ማርያም፥ ፉለ ዋቀ ቱረ ሰከ አከቴይ፥ እንፉረን። 31እነ ህተ፥ ከ እነ ዲርተ ኸይተ፥ ከ መኻድ ኔፎ ዬሱስ ኪተ ከ ሀሌተ። 32እሸ ነመ አኩተ ኮደ ከ እነ ዋቀሴ ዌ ፕሰ ኡኩሞ ክደመ። ፖቀለ ዋቀ ኔፎ፥ አልከ ኣፐይሾት አታውት እሽ ዳሸ። 33እከ ሰኜተ የይቆፕ ኔፎ ቀረኤ፥ ሀከ ፐረፐረት ኑቁሱመ፥ መንክስቴታድ ኡመ ፕረንፕረን ቀፕቶ።» 34ማርያምከ ኤርከምፐቶተሴት ኪቴ፥ «አንት አንሄመሜይ፥ አተን እነ ህቴተ ኤተንሸ?» 35ኤርከምፐቶተሴከ እሽ ኦርሴ ከ ኪቴ፥ «ሀፑረ ቁልቁሎተኤ ኬ ቀረ ሌከደ። ሁፕነ ዋቀሴ ዌ ፕሰ ኡኩሞከ ኬ ቀረ ከላደ። ሴመለ ቁልቁልተሴ አእነ፥ ኬ ከረ ዴለዶ ኔፎ፥ እነ ዋቀኤ ክደመ። 36ደልተይትቴተሴ ኸይት ኤልሰፔት ኔፎ፥ አኦረ ‹መኼነ› እሼተ ኪኖ ቁደ ኬርቴ፥ ኬረንተ ኬለዬ አእነ ዲርተ ህቴዬ ዴሰ እከን አመ ሌየ ሌህ፥ 37ሄለ አሉ ወ ዋቀን ከመ ተከ ኔፎ እቻኔ?» 38ሴከመዬ ማርያም እኪቴ፥ «አንት ኔፎ አንኦርኸይቴተ ዋቀኤይ፥ ወ አት ኪቴ፥ አአነ ኮዴን።» ኤርከምፐቶተሴከ ኦር እሼተ ከፓ ተውቴ። 39ስትይ ማርያም ኤልሰፔት ቶየኤ ከተመ ተከን ኦፐ ጨርጨርተን አንቴ። ከተሞሴን ኔፎ፥ ፒተሴ እሮወ ቀፕቶ አይሁደ ከረ ቻን። 40ከ ትከሴ አሰካርያስፐ ኩልቴ ከ ኤልሰፔትን ፓንቴ። 41ኤልሰፔት ኤቴ ኔሰሴ አማርያም አፓንተ ደከይቴዬ፥ እነሴኔ አከርቶፐ ቀፕተኤ ከሀዴ ከ ሌሄ፥ እከ ሀፑረ ቁልቁሎተትን እመካቴ ከ 42ኔሳድ ኩትሴ ከ ኪቴ፥ «አት እስከቶፐዬ አኤፕሰምቴ ኮድቴ። እነ ኬ ከረ ዴለደ ኔፎ፥ አኤፕሰሜኤው። 43ኣያፐ ፖቀለዮኤ አነ ቶየ ዴኤይ፥ ኸዮ አዌ አነ ኡልፌነ አተ ኩተ! 44ኤቴን ኔሰይት አፓንተ ደከዬዬ፥ እነሴኔ አንከርቶፐ ቀፐ ኸሶተኔ ከሀዴን። 45ኸይት ኬ አክመ ዋቀ ወ ሃሰወዴ ኮኖ ከ ድክኖ አመንቴ፥ ኦ ኸይት ሰነየ፥ ኸሶዶ።» 46ማርያምከ ኪቴ፥ «ከርትዮ ዋቀ ኡልፌስን፥ 47ዋቀ ቆረችዮይ፥ ነፕሴትዮ እሽን ኸሶን። 48ዋቀ፥ አነ ኦርኸይቴተሴ ኻድ ጬርቴ ቶየዴይ፥ አሬፐ ዴሰ ኦር ኼልተ ፕሰ አነው ሰነይሰተ። 49ሴዴ ኔፎ፥ ቆተ ዋቀሴ ዌ ፕሰ ኤተንኖ ኮደ ኩተ አነ ኮዴ መለ። መኻድ ኔፎ ቁልቁልተ። 50ዋቀ ኦረ እሸ ቱረ ፉሮኤ፥ ኼልቴ ዴሰ ኼልቶፐ ዲሰታድ ከ ሱረይሰታድ ዳን። 51ሁፕነ ሀርካድን እአክሼ፥ ከ እስፔፐምፐየ ድከተይሾ ኦልን እሾነ ፑልፑሌ። 52ኑቁሰደሴኔ ኩኩተኤ አልካሶ ቀራ ሌክሼ፥ ከ ከፐንዴለ ህዬሰደ ሞንቶፔለ ኩትሼ። 53ከ እሰሴኔ ሎኦሰዴ ወ ፐኻረትን ዱተንሼ፥ ከ ቴየንቶለየ ሀርከ ሉሌትን አሌ ዳኔ። 54- 55ዋቀ፥ ዲሰተሴ አአፕረሃም ከ ሰኜታድ ኮዴ መቴ ኦርሰዴ፥ ከ ኦርኸይተሴ ኻድ እስረኤል ቃርቃሬ። ሴዴ ኔፎ ኸሰሴ አኣፐዳኖ አኸተት ዳሼ ድክሰ መለ።» 56ማርያም፥ ኤቴ ኤልሰፔት ከፐ ሌአ ሴሰ ምነ ክቶ ጨርቴ ከመዬ፥ ትካድፐ ከልቴ። 57ኤልሰፔት ኦር ሌየዳድ አኻየኤ ከይቴ ከ፥ እከ እነ ዲርተ ኸይቴ። 58ከንታድ ከ ደልተይታድከ፥ አከ ዋቀ ሱረይሰታድን እሼነ ቶየዴ ደከዬ ከ እሼተ ኦል ኸሶዴ። 59አእነሴኔ ዴለዴን ከመዬ ኩያተ ሴተተትይ፥ ኣተሴኔ ኸይሾ፥ ደውረ ቀረ እነ ሙራኔ ኦፐ አካተኤ፥ ከንተይሾ ከ ደልተይተይሾ ኦሎፐ ዴኤ፥ ከ አሉ መኸ ኣፐይሾትትን «ሰካርያስ» ክደ ከ እነሴኔ ሀለ ፈዴን። 60ኣያሶ ኾር እኪቴ፥ «ሰካርያስን ክደሞ መ፥ መኻድ ዮሀንስ ክደ ከ ሀለ።» 61ኦረሴ ኾር እእሼተ ኪን፥ «ሀ ደልተይተይሽን ኦፐዬ ነመ አኸተ መኾስትን ሀላሜ ተከ ኔፎ እንቾ።» 62ከ ከመ ዴሰ ኣፐይሾት ክዴኔ፥ «መኸ እናት አአይኖ ክደሞ ከ ሀላሞ ፋን?» ከ ምልክተን እሸ ካሰዴን። 63እሸከ ወ ታፌተ እሾነ ቀረ ካሰዴ ከ «መኻድ ዮሀንስ» ክዴ ከ ታፌ። ኦረ ፒሰከ ኦፐ ቀወዌ። 64ስትይ አፈ ሰካርያስ ኔፎከ ፐነሜን፥ አረፓድከ ፉረሜ፤ እከ ሃሰወተ ኤተንሼ፤ ከ ዋቀ ከለተይሰተ ፐዬ። 65ሴ ቀረን ኻቴኤ ከንተይሾከ ሀርሞ ፉሬ። ቶሮስን ኔፎ፥ ፒተሴ እሮወ ቀፕቶ አይሁደ ፕሶፔ ደካዴን። 66ኦረ ደከዬ ፕሰከ ኪን፥ «ኩል እኖሴን ከት አታ ኮደን?» ከ ኦፐ ቀወውን። ሴዴ ኔፎ፥ ቆተ ዱካተን ሁፕነ ዋቀ እኖሴን ኦል ቾ መለ። 67ኣፖፐ እነሴንት ሰካርያስ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተትን እመካዴ ከ ኹመ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ 68«ቆተ ሰመይታድ ዲሰታድን ቶየዴ ከ ነከይተ ሶክሼ መለ፥ ፖቀለ እስረኤል ዋቀ አከለተይሰሞ። 69ሰኜተሴ አኦርኸይታድ አታውትፐዬ ድንሸምፐይተ ኩተ እኖ ኻሼይ። 70አክመ አፈ ቁልቁሎወ ኹመምፐየ ኸተ ከረ ሃሰወዴ ምነኤኤ፥ 71ሀርከ ኛፐይኖ ከ አፓለካረዳኖ ፕሰ ኬለዬ እእኖን ፐሄ። 72ሴዴ ኔፎ፥ ቆተ ኣፐዳኖ ሱረይሰታድ አክሼ ከ ኮደይቴተሴ ኻድ ቁልቁለውቴ መቴ ኦርሰዴ መለ። 73ኮደይቴተሴ ኔፎ፥ ኸተ ኣፕኖ አፕረሃምእ ኮዴ ከ እሽ ኸኸዴ። «ኸኸዴ» 74ኮደይቴቶሴ ኔፎ፥ አከን ፓረካላዳኖ ኬለ ፐሀኖ ከ ፉረ መል እሽ ኮደ ኮኖ መለ። 75ከ አክሞሴ ምነኤው፥ አከን ኩያተ ፕሰ እሸ ቱረ ቁልቁለውኖ ከ ሀንቄሉመን ከላኖ መለ። 76አመ ሴመለ አት እነይ፥ ኹመምፐይተ አዋቀሴ ዌ ፕሰ ኡኩሞኤ ክደምተ፥ ከ ፖራድ ሀርምሰኤ ፖቀለ ቱራ ዴሰ አንተ፥ 77ከ ሳንተሴ አድነ፥ አሰመይተ እሽን ጩፖተይሾት ዲሰተ ቴዮ፥ ሰመይተ ኡፕናሰ። 78ሴ ኔፎ፥ ዲሰተ እሾ ሱረይሰተ አዋቅኖ መለ። ሴመለ ፒርቶተ ድነኤ ሞንቴ ኸተ እኖ ፒረ። 79ለአይታድ ኔፎ፥ ኦረ ቱከንተ ከ ካተ ቶተ ኬለ ቾ ፕሰኤ ለአየ። ከ አንትኖ ኔፎ፥ ቅንደ ፖረ ነከይተ ኦፐ እኖ ቀጬልሸ።» 80እነሴኔከ ኩተዴን፥ ከ ቀልፔተን ኮኮናዴን፥ ከ ሀከ አሰመይተ እስረኤል ቱረ አካዴን ከረኤ ኮመይቶፐ ከላዴን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\