ሉቃስ 10

1ሴከመዬ ፖቀለ ዬሱስ፥ ኦረ ፕለ ነመ ኩንደ ተፐ ለክ ሬኸዴው ከ፥ ነመ ለክ ለክ ኦልን ቀፔ ከ አክመ ከተመደ እሾ ፒተ አእሸ ኦፖፐ አንተ ድከዴ ፕሶፐ ኣነኔ፥ እቱረን ዴሰ እሾተ ኤርኬ። 2ከ እሾተ ክዴ፥ «ፌረ እኩት፥ ፌረምፐየ ኾር ከፐ ሸከየዌይ፥ ሴመለ ኣፐ ዱለ፥ አከ ፌሮሴኔት ፌረምፐየ ፐደዎ ከ ኤርኮኤ እሸ ቅንሰደ። 3ሴመለ ኦር ኣነ፥ አክመ ከሀረ ምነኤን ዮይቶፖፐ እሽን ኤርክንይ፥ 4ኡመ እስቁደ ቀረቴተ፥ ታክ ፖርሰ፥ ታክ ኾፐደ ኔፎን ቴየደን፥ ኡመ ፖሮፐዬ ነመኤ ሀርከን ቄደን ከ ከፐኤን ጨረን። 5ትከ አከሮፐ ኩልንተን ፕሰ ክደ፥ ‹ቶለይት፥ ዋቀ እሽነ ነከይተ ዳሾ።› 6ኦን ቶለሴኤን ቶለ ነከይተትይ፥ ነከይተይሽን አእሾተ ኦል ቻዶ። አታክት ነከይተይሽን አእሽን ኦል ሶኮ። 7ኮደምፐይተ፥ ሙሻረ ያላድ አከተ እሸ ፋንይ፤ ትከ አከሮፐ ኩልተን ከረዬ፥ ደምተ እሽነ ዴሃቶ ደመ ከ እከ ዲሼይ፥ ትከ ተከ ዴሰ ትከ ፕለ ኦፐን ኣነን። 8ኦ ከተመ ተከን ከሮፐ አንተኔዬ፥ ኦሮሴ ኔፎከ እሽን ቴየዶዬ፥ ደምተ እሽነ ዴሃነን ደመ፥ 9ከ ፓቆለየ ከተሞሴን ከረ ቸ ኔፎ ድንሸ ከ፥ እሾነ ቶረ ከ ክደ፥ ‹ሀ ኼለ መንክስቴተ ዋቀ እእሽኖፐ ዴሃቴ።› 10«ኦን ኾር፥ አፐር ከተመ ተከን ከሮፐ አንተኔዬ፥ ኦረይሾ ከ እሽን ቴየንንክንንይ፥ ሞረደፖፐ እሾ ፖረፖፐ ሶከ ከ እሾነ ክደ፥ 11‹አክመ እሽነ ቀረ ማክተ ኮድቶኤ፥ ኩያለይተ ከተማስነ አሎቃኖ ቁደ ቾ ኔፎን ሰሀንነ፥ መ ኾር መንክስቴተ ዋቀ አከ እሽኖፐ ዴሃቴ ኡፕናደ።› 12አንት እንእሽነ ኪን፥ ኩያተ ደፐ ከ ዱካተ ኦልኬለ ሙራትይ፥ አውሴ ዋቀ እሾተ ከፐዬ፥ ፒተ ሶቶምትእ ኾረ ሸክሸይ።» 13ከመኤው ዬሱስ እክዴ፥ «ኦ ኬ ክዶ ኮረስን! ኦ ኬ ክዶ ፔቴሰይደ! ከትን ኮደደሴኔ ኦልሰ ፐሀ አእሽን ከረ ኮደሜኤ፥ ትሮስ እሾ ስቶነ ከረ ኮዴ ኪቴዬ፥ ኦረይሾ ሄለን ኤሴ ኸተው ኦሀተ ደፕቴተ ኡውሰን ሄኔን ከ ተረ እስቀረሌለ ፑለን ከ ቃእን ሄኔን ከ ኤሴ ኸተው ጩፖተይሾ ኦፐ ኦር ሄኔን። 14ሴመለ ኩያተ ደፐ ከ ዱካተ ሙረሞዬ፥ አውሴ እሽን ከፐዬ ዋቀ ኦረ ትሮስ እሾ አስቶነትእ ኾረ ሸክሸ። 15አት ቅፍርነሆም፥ ሄለ ሞንተን ኤለ ኩተቴ? ሀ ስኦል ከሮፐ ሌከተ።» 16ከ ተማሬዋድ ክዴ፥ «ነመ እሽነ ደከይኖ አነኤ ደከይን፥ ነመ እሽን ኔደኖ አነ ኔድን፤ ነመ አነ ኔደኖ ኔፎ፥ ኣፐሴ ኸኖ አነ ኤርኬ ኔድን።» 17ተማሬወሴኔ ኩንደ ተፐ ለክ፥ ፖረ ኦፐ ኤርከሜኔዬ ዴሰ ኸሰን ከሌን ከ ዬሱስ ከፖፐ ዴን ከ እሽ ክዴኔ፥ «ሀ ፖቀለይ፥ ኦርየ ኩል መኸይትን እኖ አጨጨሜ።» 18ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ «ሀ አሴተነ፥ አክመ ሀንካደ ምነ ሞንቴ ኸተ ፒኖን አኬ። 19ካፑኑ ኮድቴዬ እሽነ አከ ማከ እሾ ክተተ ቀረ ድድተን ከ ሁፕነ ፓረካለ ፕሰ ፑተኔኤ፥ አንት ሁፕነ ኡኩሜተኤን እሽነ ዳሼ፥ ኡመ ወ እሽን ሚደ ተከ ኔፎ እንቻን። 20መ ኾር፥ ቆተ ሀፑረ ኔኔቀ እሽነ አጨጨሜን መለን ኸሶደን መ፥ ቆተ መኸይሽን መስከፐ ሞንተ ኦፐ ታፈሜ መለ ኸሶደ።» 21ስትይ ዬሱስ ሀፑረ ቁልቁሎተትን ኸሶዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለ አፒተ እሾ አሞንተ ኣፖ ኸኖ፥ ቆተ ኦከ እሾ ኡፕነምፐየ ቱረ ሴዴ ጩቴ ከ ኦረ ዌኤን ኡፕንን ኡፕነሴ መለ፥ እንኬ ከለተይሰን። ኣ፥ ኣፖ ኸኖ፥ አት አከ ጫለላት ምነኤ ሴ ፕሰ ኮቴ።» 22«ሀ ዌ ፕሰ ኣፕኖ ከፐ አነ ዳሰሜ። ዋቀ ኣፐ መልይ፥ አይኖ አክመ እነ ዋቀ ኮዴ፥ ነመ ኡፕናኖ እንቾ፥ ኡመ እነ ዋቀ መልይ፥ አይኖ አክመ ዋቀ ኣፐ ኮዴ፥ ነመ ኡፕናኖ እንቾ። ታክ ነመ፥ እነ ዋቀ እሸ ሬኸዴን ከ እሸ ኡፕነይሼን መልይ፥ ነመ ዋቀ ኣፐ ኡፕናኖ እንቾ።» 23ከ ተማሬዋድፐ ዴሰ ቲተዌ ከ እሾተ ፐተ ክዴ፥ «እልደ ወ እሽነ አክቴኔ አኬ፥ ኦ ኸይሾ ሰነየ። 24ሀ ኹመምፐየ እሾ ኑቁሰደ ሌከየ፥ ዌስን አእሽነ አክንተኔ አኬተ ኸጬሌ፥ ኡመ እንአክኔ፤ ከ ዌስን አእሽነ ደከይቴኔ ደከየ ኸጬሌን፥ ኡመ እንደከይኔ።» 25ኩያተ ተከዬ ኮልሰምፐይተ ተከ አሴረ ሙሴ ዬሱስ ከፖፐ ዴኤ ከ፥ ዬሱስ ኤከይሰተ ፈዴ ከ እሸ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ሄለ አመ ቻተ ፐረፐረ አከተኤ ማነ ኮደ አነ ፋን?» 26ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «መታፈ ሴረ ኦፐ ማነ ታፈሜ? ኦ አነፐፕንቶዬ፥ እከ አተ ኬ ከል?» 27ነመሴከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሴረ እኪን፥ ‹ዋቀ ፖቀላት፥ ከርተይት ፕሰን፥ ከ ነፕሴተይት ፕሰን፥ ከ ሁፕነይት ፕሰን፥ ከ ድከተይት ፕሰን፥ እሸ ጫለዶ፤ ከ አከመ እስ ጫለንቶ ምነኤ፥ ኼልተይት ጫለዶ።› » 28ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ዱካተ ሌልቴ እነይቴ። አት ኔፎ አሴው ኮዴ ከ ቻተ ፐረፐረ እአከተይ።» 29ኣፐሴ ኾር ሀንቄለይተ እስ ኮደ ፈዴ ከ ዬሱስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሄለ አመ ኼልትዮ አይኖ?» 30ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ነመ ተከ ዬሩሰሌም ኸታ እያርኮፐ ሌከን ከ፥ ኾልመ ቶመደከ፥ ፖሮፐ እሸ ሴሬን ከ ወ ቀፐ ፕሰ ቁደ ቄዴን። ከ ኦፐ ቅዴን ከ ኔሰ ሸከይተ ከረ ዲሼን ከ ከፓ ቀሄን። 31ኤኖው ከመ ዴሰ ቄስተ ተከከ ፖረስት ኸተ ዴኤ ከ፥ ኤቴ ነሞሴ ቅደሜ ከ ኤዬ ፕኤ አኬዬ፥ አዌ ተከን ኔፎ ነሞሴትእን ኮንን መልይ፥ ቅንደ ፕለትን ዴሰ ከፐ መቄ ከ ተዌ። 32ከመ ዴሰው፥ ኣፐ ተከ፥ ከፈ ተከ አቄሴወ፥ አሌው ኮዴ፥ ኤዬን ዴኤው። ከ ኤቴ ነሞሴ አኬዬ፥ አዌ ተከን ኔፎ እሽእን ኮንን መልይ፥ አሴው ከፐን ተርፔው። 33ኣፐ ተከ አፒተ ሰማርየ ኾር፥ ኤቴ ኤዬ ኸተ ዴኤኖዬ፥ እሸ ከፖፐ መቄ ከ፥ ኤቴ እሸ አኬዬ እሽ ኘረሄ 34ከ ከፖፐ ዴሰ ኣኔ ከ ፈይካድ ቀረ ሰይቴተ እሾ ታዴተ ወይኔተ እሽ ቱቄ፥ ከ ጨፐረን ቀረ እሽ መሬ ከ ሀሬታድ ቀረ እሸ ኩቲሼ ከ ትከ አኸይክተ እሽ ሙክኖፐን ኣኔ ከ ኤዬ እሸ አዴ። 35ከ ቴይከንትይ ፕሬተ «ፕሬተ» ለክ ቄዴ ከ፥ ኣፐ ትከሴትት ዳሼ፥ ከ ክዴ፥ ‹እነይቴ፥ ፈየ ነሞሴ አነ አዴ ከ፥ ካጨ አሴ ቀሮፐ ከመ ፕርተዬ፥ ኦን ኦሮዬ፥ አነ ኬ ኦርሸይ።› 36«ሴመለ ኦሮሴ ሴሰፐዬ፥ ነሞሴ አኾልመ ቶመደ ኦፐ ቅዴኔኤ፥ አኼልተ ኮዴ፥ አይኖ ኬ ፐሀተ?» 37ኣፐሴከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኸው ነሞሴ እሸ ሱረይሰዴኔ?» ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አት ኔፎ ኣኔ ከ አሴው ኮዴው።» 38ዬሱስ እሾ ተማሬዋድ ኤቴ ፖሮፐ አናኔዬ፥ ዬሱስ ፐሌተ ተከ ከፓ ከዬ። ፐሌሴ ከረዬ እስከቴተ ተከ ማርተ ክደምቶከ ትካድፐ ኸይኩመ እሸ ቴየቴ። 39እሼተ ኔፎ ኤኔንተ ተከ ኸይሾ ማርያም ክደምቶ ኦልን ከላን። ማርያም ኔፎ፥ ሎቀ ዬሱስ ኬለኤ ኩቲቴ ከ ቶራድ ደከይሰን። 40ማርተ ኾር፥ ቆተ ኮደ ትኮፐን ዴሰ እሼተ ቀረ ኮፔ መለ፥ ኦፐኤ ኦልን ከፈቴ ከ ዬሱስ ከፖፐ ዴሃቴ ከ እሽ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ ሴ አአሴ ኤኔንትኖ ኮደ ፕሰ አነ ቀረ ዲሴ፥ ኬኤን ኔቀኔ? ሴመለ አከ አነ ቃርቃርቶ እሽ ሌሌ።» 41ፖቀለ ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ማርተ፥ ማርተ፥ ሀ አት ዌ ሌከየፔ ረከን ከ ድከተን ኩፐን መ፥ 42ወ ፈደመ ተከኔው፥ ማርያም ፈሮተ ፈየኤ ሬኸቴ፥ ኡመ ነመ እሼተ ቀረ ቄዶ እንቾ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\