ሉቃስ 11

1ኩያተ ተከዬ ዬሱስ ፖረ ተኮፐዬ ቅንሰን ከ፥ ኤቴ ቅንሴተሴ ድክሼዬ፥ ነመ ተከከ ተማሬዋድፐዬ እሸ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ አክመ ዮሀንስ ቅንሴተ ተማሬዋድ ኮልሼ ምነኤ፥ አት ኔፎ አከን ቅንሰኖ እኖ ኮልሼው።» 2ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ «ኦ ቅንሰንተኔዬ፥ አሴ ክደ፥ ‹ኣፖ ኸኖ [ኬ አሞንቴዬ ከሎ] መኸይት አቁልቁለዎ፥ መንክስቴተይት አዴቶ፥ 3ኩያተ ኩያተን ዋን ደመ እኖ ዳሼ። 4አክመን ኦረ እኖ ምህኖ ዲንኖ ምነኤ፥ አት ጩፖትኖ እኖ ዲሼ፥ ኡመ ወ ኔቀ ኦፖፐ እኖን ከልሸን።› » 5ከመኤው ዬሱስ እተማሬዋድ ክዴ፥ «እሽኖፐዬ ነመ ተከ ከት ሞተ ቀፐዬ፥ ከ ሀልኬተ ኩተትይ ትከ ሞተሴ ኻድ ኦፐ ኣነ ከ ኪነ፥ 6‹ሀ እነይቴ፥ ሞተ ተከ ኸዮ፥ ፖረ ሴከዬ አመ አነ ቀረ ዴ፥ አንከ ዋን እሽ ዳሸ ደፔይ፥ ላቆተ ሴሰ ፕርተ አነ ዳሼዬ?› 7ሄለ ሞተሴ ኻድ አትካድፐ ኣኔ፥ እትካድ ኬለ ኸተ እሽ ክደ፥ ‹እነይቴ፥ አንት ኻረ እንዱፈዴይ፥ ሄለዮ ኔፎ ሎሸ ቀረኤ አነ ከፐ ሙኬኔይ፥ ኤሴ ኻነ ከ ወ ፋንተ ኬ ዳሰተ አንኤተንሾይ፥ እነይቴ ፖረ አነን ፐየሀሸን?› 8አንት እንእሽነ ኪን፥ ከፑኑ ቆተ ሞቱማድ መለ እሽ ዳንንክንንይ፥ ቆተ እሸ ፐየሀሼ መለ፥ እኻ ከ ወ ሞተሴ ኻድ ፋነ ፕሰ እሽ ዳሸ። 9«ሴመለ አንት እንእሽነ ኪን፦ ቅንሰደ እእሽነ ዳሰምተይ፤ ፈደ እአከተኔይ፤ ኻሮፐ ኮኮሸ እእሽን ቱረ ፐነመይ። 10«ነመ ቅንሰኖ ፕሰ ቴይን፤ ነመ ፋኖ ፕሰከ አከን፤ አኻሮፐ ኮኮእኖ ፕሰ ቱረዬ እከ ፐነምይ። 11ሄለ አመ እሽኖፐዬ ኦረ ኣፐደ ሄለ ኮዴትይ፥ አይኖ፥ ኦ እናድ እሸ ቀረዬ [ደመ ቅንሰናኔዬ፥ እናድ ደከ ዳን ከ ኦ] ሶአ ቅንሰናኔዬ፥ እናድ ማከ ዳን? 12ከ ኦ ሁኩከ ቅንሰናኔዬው፥ እናድ ክተተ ዳን? 13ሴመለ ኦ እሽነ ጩፖለየ ኩል ሄላስነ ወ ፐኻረ ዳሰተ ኡፕተኔዬ፥ ኣፐሴ ኸይሽን ሞንቴዬ ከሎ ዴሰ አተ ቀረኔን ጫልንን ከ ኦረ እሸ ቅንሰኖ ሀፑረ ቁልቁሎተኤን ዳንን?» 14ኩያተ ተከዬ ዬሱስ፥ ኦርተ ተከ ሃሰ ነመ ደውርኖ ነመ ተከ ከረ ሶክሼ። ኤቴ ኦርተሴ ነመሴ ከረ ሶኬዬ፥ ነመሴከ ሃሰወተ ፐዬ። ሴዴ ኔፎከ ኦረ ቀወሴ። 15ኦረ ዴሞ ኾር እፓዬ ከ ኪን፥ «ሀ ሳረሴ አኦርየ ፔሌሴፑል ክደሞ እሽ ሁፕነ ዳሼ ከ፥ እከ ሁፕኖስትን ኦርየ ሶክን።» 16ኦረ ዴሞው እሸ ኤከይሰተኤ ኪንው፥ «እንቶኖ፥ አክመ ዋቀ ኬ ኤርኬ ከ አከ ኮደ ዋቀ ኮንቶ፥ ሞንቴ ኸተ ምልክተ እኖ አክሼ።» ከ እሸ ካሰን። 17ዬሱስ ኾር፥ ድከተይሾኤ ኡፕናዴ ከ እሾነ ክዴ፥ «መንክስቴተ እስፐ ቆንቶ ከ ኦል ቶርፕንቶ፥ እፐን ዲሼይ፥ ከላንንክቶ፤ ቶለ እስፐ ቆኖ፥ እፐስን ዲሼይ፥ ከላንንቾ። 18ሴመለ እሽነ እአነ ኪንተኔ፥ ‹ሁፕነ ሳረ ኦርየትን ኦርየ ሶክንይ› ከ አሴዬ፥ ኦ ሴተነ እስፐ ቆቴዬ፥ መንክስቴታድ አተ ከላተ ኤተንሰ? 19ከ ኩል፥ ኦን አንት ሁፕነ ፔሌሴፑልን ኦርየ ሶክኖዬው፥ ሄላስን ሁፕነ አይኖኔ ኦርየ ሶክንው? ሴመለ አከ እሽን ደፕንተን፥ ሄላስን ኩል እሽን ቀረ ደፐ ሙረ። 20መኾር፥ ሴዴ አንአንት ሁፕነ ዋቀትን ኦርየ ሶክኖ ቀረዬ፥ አክመ መንክስቴተ ዋቀ እሽን ከፐ ከይቴ፥ ኡፕናደ። 21«እሬለይተ ተከ አነመ፥ ከት ኦረናድ ሀርምሰደ ከ ትካድ ቶይተነዬ፥ ትካድ እንሰረምቶ። 22መኾር፥ ኦ እሬለይተ እሸ ቀረ ቀፖ አፕለ ዴኦ ከ እሸ ፑቶዬ፥ ኦረነሴኔ ኻድ አክፐነ ፕሰ ቀረ ፖጨ ከ፥ ቴየንታድ ፕሰ ሰረ ከ ኦራድእ ኦፐ ቆተ። 23«ነመ አነ ቁደን ኮድንን ፕሰ፥ አነ ቶር፤ ነመ ቀፕሰተ አነ እየንንክንን ፕሰከ አነ ቱረዬ አሌ ፊን።» 24«ሀፑረ ኔቀ ኦን ነመ ከረ ሶኮዬ፥ ፖረ ኦፐ ኔሰዶ ፈደተኤ፥ ፖረ ኦፐ ፕሸን ክንንፐ ፖረ አን ከ፥ ኦ ፖረ ኦፐ ኔሰዶ ደፖዬ፥ እስ ኪን፥ ‹ትከሴ ኸዮ አንከረ ሶኬፐን ኦረ።› 25ከ ኦር፥ ኦ ቲተዎ ከ ኣኖዬ፥ ትከሴ ኻድ አኸተ አኬለ ሰሀምቴ ከ ሀርምሰምቴ አክን። 26ከ አመ አን ከ ሀፑረ አኔኔቁመ እሸ ቀረ ቀፖ ተፐ እስቁደ ቄን ከ ነመሴ ከሮፐ ከል ከ ከረ ከላን። ነሞሴ ቀረ ኦር ረኮተ አኸተ ቀረን ቀፕቶ እሸ ቀረ ዴን።» 27ዬሱስ ኤቴ ሴዴ ሃሰወኖዬ፥ እስከቴተ ተከ ኦሮፔለ ኔሰ ሞንቶፐ ቄቴ ከ እሽ ኪቴ፥ «እስከቴተ ኬ ኸይቴ ከ ሉክሴ፥ ኦ ኻድ ሰነይቴተ!» 28ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ ኦረ ቃሌተ ዋቀ ደከይኖ ከ እሽን ከላኖ፥ እሾተን ሰነየ።» 29ኤቴ ኦረ ሌከይተ እሸ ከፖፐ ኦሎፐ ቲተዌዬ፥ ዬሱስ እእሾነ ክዴ፥ «ኼልቶሴ አሬ ክቶ ኔቀ፥ ምልክተ አከው ፋንይ፤ ምልክተ አዮናስ መል ኮደ ኦረ ቀወኖ አፕለ ኼልቶስት እንዳሰሞ። 30«ዮናስ አክመ ኦረ ከተመ ኔኔዌት ምልክተ ኮዴ ምነኤ፥ እነ አነመ አክሞሴ ምነኤው ኦረ ኼልቶሴ አሬ ክቶት ምልክተ ኮደን። 31ኑቁስትቴተሴ አፒተ ሳፐ፥ ቆተ ኦኩመ ሴሎሞን ደከየኤ ፖረ ሴከዬ ዴቴ መለ፥ ኩያተ ደፐ ከ ዱካተ ኦልኬለ ሙረሞዬ፥ ኦረ ኼልቶሴት ኦል ቀአተ ከ እሾነ ቀረ ደርተ ሙርተ። መ ሀ ኼለ፥ አሴሎሞን ቀረ ቀፖ አሬዬ ቸ። 32ኦረ ኔኔዌ ኔፎው ቆተ ቶረ ዮናስ ደከዬን መለ ከ ጩፖተይሾ ኦፐዬ ቲተዌን መለ፥ ኩያተ ደፐ ከ ዱካተ ሙረሞዬ እቃደኔው ከ ኼልቶሴ አሬ ክቶ ቀረ ደርተ ሙረን። መ ኾር፥ ሀ ኼለ፥ ነመ ዮናስ ቀረ ቀፖ አሬዬ ቸ።» 33ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ነመ እፕሰ ኦፐኖ ከ አሌ ቀረ ዴክኖ፥ ታክ ቀረ ቶመ ቁፓፕኖ እንቾ። ሴከፐዬ፥ ፖረ ቀረ ዴሰ፥ ነመ አሌተ ኬሎፐ ኩልኖ ፕሰ አካደን ቀረኤ ኸይን ዲሼይ። 34ለአይተ ደክንተይት፥ እልተይት። ሴመለ ኦ እልተይት ፈየ ቀፕቶዬ፥ ደክንተይት ፕሰ ለአይን። ኦን ኾር እልተይት ፈየን ቀፕንንይ፥ ደክንተይት ፕሰ ቱከን። 35ሴመለ፥ ለአይቶሴ ኸይት አክመን ቱከንን ቶይታዶ። 36ኦ ደክንተይት ፕሰ ለአይተ አከንቶዬ፥ ቱከንተ ሸከይቴተ ኔፎከ ኬ ከፐን ክንንይ፥ ስትይ ኦር፥ አከ ለአይተ ፖፖሆኖ ኬ ለአይኖ፥ ደክንተይት ፕሰከ አካንቶ ኬ ፐሀናተይ።» 37ዬሱስ ኤቴ ሃሶሴን ድክሼዬ፥ ፌሬሰውተ ተከ ፒፈ እሸ ሀሌ እከ ትከሴ አኣፐስት ኦፐ ኣኔ ከ ደምተ ኩቴኤ። 38ዬሱስ ቆተ ደምተ ቱረን ሀርከን ጨቀንን መለ፥ ፌሬሰውተሴ ኦፔ ቀወዌ። 39ፖቀለ ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «እሽነ ፌሬሰዌወዬ፥ ለከቱለን ኩፐየዳስን እሾ ቶመዳስን ቁደንሌለ እጨቅንተን፥ መ ኾር ከረን ኸተ ሴረ እሾ ኔቁምተኔ እመካቴን። 40አተ እሽነ ኤፐይ፥ ሄለ ዋቀሴ ወ ለከቱለ ቸ ኡሜ፥ አከረን ኸተ ቸ እንኡሜ? 41ሴመለ ወ ኩፐያስን ከ ቶመዳስን ኬለ ቸ ቴኮለየ ዳሸ ከ ዌ ፕሰ እሽነ ፐኸርናደይ። 42«እሽነ ኦረ ፌሬሰዌወዬ፥ ኦ እሽን ክዶ! ቅንደ ተከን ቅመሜወደ ከ ጨለተወ እሾ ቆረ ሸሸከ ፕሰ ቀረዬ፥ ኩመ ኩንደተ ሶክንተን ከ ዋቀ ከልንተን፥ ቅንደ ተከኔው ኮደ አዋቀ እሽን ቀረ ፋኖ አዱካተ ሰመይተ አኮንአክተን፥ ከ ዋቀ ጫለተ ኔፎ አሌ ዲሴን። አሴዴ ኔፎ ኮዴተ አሌ ዲንን መልይ፥ ሄለን ሴዴ ኮኮከ ኮዴተ እሽን ፋን። 43«እሽነ ኦረ ፌሬሰዌወዬ፥ ኦ እሽን ክዶ! እሽነ ትከሴ አቅንሴተ ኬለዬ ፖረ ኡልፌነ ኦፐ ኩኩቲተዌ ጫለንተን፥ ከ ኡርመለደፐዬው አከ ኦረ እሽነ ካሬተ ኦርሾው ሄንተን። 44ቆተ ሀውለ ተከ ቀረዬ ዌኤን ቀፕንን፥ ኦረከ አንኡፕንን መል ቀረን ዴሰ አኖ ፐሀተን መለ፥ ኦ እሽን ክዶ!» 45ኮልሰምፐየሴኔ አሴረ ኦፐዬ ተከከ ዬሱስ ክዴ፥ «ሀ እነይቴ፥ ኦን አሴ ኪንይ፥ እኖ ኩል እቱረ ኦን።» 46እከ እሾነ ክዴዌ፥ «እሽነ ኮልሰምፐየ አሴረትይ፥ እሽነ ዴሰ ሃዴተ ኩተ ኦረ ቀረ ፌእነ ከ እሽነ ኾር ቁፕያስነን ኔፎ ሃዴሴ ቁደ አቴርንአክንን፥ ኦ እሽን ክዶ! 47እሽነ ቆተ ሀውለለ፥ አኹመምፐየሴኔ አኣፐዳስን ሌይሼኔ ቁደ ሀርምንተን መለ፥ ኦ እሽን ክዶ! 48ኣፐዳስን ኹመምፐየ ሌይሼኔይ፥ እሽነከ ሀውለለሴኔ አኹመምፐየሴንት ቁደ ሀርምንተን። እሽነ ኣፐዳስን ቁደ ኮድቴን ከ እሾተ ማኩምተን። 49ሴመለ ዋቀ ኦኩማድን እክዴ፥ ‹ኹመምፐየዮ እሾ ኮደምፐየዮን እሾቶፖፐ ኤርከ፥ እከ ዴሞ ሌይሸን ከ ዴሞ ቶረን።› 50ሴመለ ኦረ ኼልቶስት ሀከ ፒተ ኡመምቴ ፐየቴ፥ ዲከ ኹመምፐየ አቱቀሜ ፕሰ እሾተ ተቄለ። 51ሀ፥ ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ቶተ አፔል ዴሰ ፐየቴ ሀከ ቶተ ሰካርያሴተሴ፥ ትከ ቁልቁሎተ እሾ ፖረ ከልሶተትይ ኦተንቶፐ ቶኤት፥ ዲከ ኦሮሴት፥ ኼልቶስትእ ተቄለ። 52«እሽነ ኮልሰምፐየ አሴረትይ፥ ፉረ ኻረ ኡፕነኤ ቴየቴን፥ ኡመ እሽነ አኩልኔ፥ ከ ኦረ ኩለ ሄኖ ኔፎ ደውርቴኔይ፥ ኦ እሽን ክዶ!» 53ዬሱስ ኦር ኤቴ አንተ ኼዬ፥ ኮልሰምፐየሴኔ አሴረ እሾ ፌሬሰዌወ እሸ ሺሸ ፓዬን ከ ካሱመ ሌከየ እሽ ዴሀሰ ፓዬን። 54ሴዴ ኔፎ አከ ዌ ተከን አተ ክዶ፥ እከ እሽን ቀፕሲሰኔ እሸ ቀረ ሃሰ ፋን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\