ሉቃስ 12

1ስትይ፥ ሰመይተ ኩመ ሌከየተ ምነ ቾ ፖረ ተኮፐ ኦሎፐ ኣኔ ከ፥ አሌኩማሶ ቀረን ኻቴኤ ኦልቀረ ዬዬን። ዬሱስከ ቱረን ቀትሼ ከ ተማሬዋድ ክዴ፥ «ሀደየ ፌሬሰዌወ ከፐ እስ ቶይታደ። ሴዴ ኔፎ እስፔፓሶ ከፐ ሴካደ ክዴትዮ። 2ወ ቱረ ዱፈሜ ፐነመይሾ ሀስንንቾ፥ ኡመ ወ ጩተሜ ፕሰ ኡፕነይሰመ ዲንንቻን። 3ሴመለ ወ እሽነ ቱከንቶፐ ሃሰወቴኔ፥ ሰመይተ ቱሮፐ ለአይቶፖፐ ሶከን ከ ደከደን፤ ወ አፐር አሌተ አዱፈምቴ ኬለ ነፐሀቶፐ ሆሾሾሸን ኦል ሌልቴኔ፥ ለኮፐ ሶክን ከ ሰልሰም።» 4«እሽን ሞተደዮኤ እንኪን፥ እሰሴኔ ነመ ፐተ እከሰ ኤተንነ፥ ከ ኩልፐ ዴሰ ዌ ተከን ኔፎ ኮደ ኤተንንንክንን እንፉረን። 5መ ኾር አይኖ ፉሬተ አክመ እሽን ፋንቶ አነ እሽነ ሌሎ፥ ዋቀሴ ኦ ነመ እሾ ከመዬ፥ አፕተሴ ልጵንንክንንፖፐ ነመ ከቴተ ሁፕነ ኡኩሜተ ቀፖ ፉረ። ሀ፥ እንእሽነ ኪን፥ እሸ ፉረ። 6«ፑረየ ኬን ሰንትመ ለክ ቄንንቾ? እሾቶፐዬ ኾር ተከ ምከ ፉለ ዋቀ ቱረኤን ፐኔ። 7ሴመለ ኝርፋስን አመተ ኩል ድስ ድከሜይ፥ እንፉረን። እሽነ ፑረየደ ሌከየ ቀረ እቀፕተኔይ።» 8ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ነመ ፉለ ኦረ ቱረ አከመ ነምዮ ኮዴ ማኩሞ፥ እነ ነመ ኔፎ፥ አክመ እሸ ነማድ ኮዴ፥ ፉለ ኤርከምፐቶወ ዋቀ ቱረኤ አሴው እሽ ማኩመኔው። 9ነመ ፉለ ኦረ ቱረ አነ መርመዶ፥ እነ ነመ ኔፎው ፉለ ኤርከምፐቶወ ዋቀ ቱረ አሴው እሸ መርመደኔው። 10«ነመ እነ ነመ ቀረ አፈ ኔቀ ሃሰወኖ እእሽ ዲሰምተ። መ ኾር፥ ነመ ሀፑረ ቁልቁሎተ ኦኖ እሽእን ዲሰምቶ። 11«ኦ ኦረ፥ ትከሴኔ አቅንሴተ ኬሎፐ እሽን ትኖዬ፥ ከ ታኘደ እሾ ሳረ ፒተ ቱሮፐ እሽን ዴሀይሰኖዬ፥ ‹ማነን ኦርነ ከ ማነ ኪነ?› እንክደን ከ ኦፐኤን ረከደን። 12ወ ሃሰወተ እሽን ፋነ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተኤ ስትይ እሽነ ሌለይ።» 13ሴ ከመዬ ነመ ተከ ኦሮፐ ዴሰ ዬሱስ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይተይት፥ አከ እናኖ ኮደይቴተ አኣፕኖ ሌሀተ እኖ ዳሼ አነ ቆተኔ፥ እነይቴ፥ እሽ ሌሌ።» 14ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አተ እነይት፥ አከን ደርተ እሾ ዱካተ እሽነ ዴኾ ከ፥ ኮደይቴተይሽን እሽነ ቆቶኤ፥ አይኖ አነ ሹሜ?» 15ከ ሴከመዬ ኦረ ፕሰ ክዴ፥ «ቻተ ነመ ቴየንተ ኮፕቴን አካንንቾይ፥ ቶይታደ ከ ዮተ ከፐ ሴካደ።» 16ከ ፐሀነ እሾነ ሌሌ ከ ክዴ፥ «ዱለ ቴየንቶለይተ ተከ ፈየኤ ፐሌ። 17ቴየንቶለይተሴከ ድከዴ ከ ክዴ፥ ‹ፖረን ኦፐ ኡንተ ከልሰዶ አንቀፖይ ማነን ኮደ? 18እንቄደ ከ ኮተረዮ አሌ ፖተ ከ፥ ኮሰደ ኩኩተ ቁፐደ ከ ኡንትዮ እሾ ኮደቴትዮ ፕሰ ከሮፐ ከልሰደ። 19ከ ኦር እስ ክደ፥ ኔሰዶ ከ ኸሶዶ ከ ደሜ ከ እኬ! ቴየንተ አፐረ ሌከይተ ኬ ከይቶ ቀፕተይ።› 20ዋቀ ኾር እእሽ ክዴ፥ ‹አት ኤፖ፥ ሀልኬሴት ረወ እቶተይ፥ አተ ቴየንተሴ አኦሎፐ ቱለቴ ኦር አአይኖ ኮድተ?› 21«ሴመለ ነመ ፒሴ ቀረ ቴየንተው ኦሎፐ ፖተኖ ከ ፉለ ዋቀ ቱረዬ ቴኬ አሴ ፐሀ።» 22ሴከመ ዬሱስ እተማሬዋድ ክዴ፥ «ሴመለ፥ ‹ማነን ደመ ከ ማነን ኡውሰነ?› እንክደን ከ ከላተይሽን ኦፐኤን ረከደን። 23ማነ መለ፥ ቻተ ደምተ ቀረ እቀፐይ፥ ደክንተ ኔፎከ ኦሃተ ቀረ ቀፕተይ። 24እንቶኖ ቁሩፐየ ቶየይ! አይላንንቻን፥ ኡመ ኮሰ ዌትእን ቀፐን ከ ከሮፐ ፌረንንቻን፥ ዋቀከ እሾነ ደምን። እሽነ ኸምፕረ ቀረዬ አኩተት አቀፕተኔ? 25እሽኖፐዬ አይኖ ድከተፐ ረከን ከ፥ ፐራድ ቀረ ኩያተ ተከ ፐደወተ ኤተንን? 26ሴመለ ሴዴ ሸከ ኔፎ ኮዴተ እሽነን ከምይ፥ ማነኤ ወ ፕለ ኦፐ ረከንተን? 27«ፕሰ አክመ ፕስኖ ቶየ። ያለን ቀፖ ኡመ ፉቶተ ሽጰንንቾ፥ መ ኾር እንእሽነ ኪን፥ ኑቁሰሴ ሴሎሞን ኪናን ኔፎ ኡልፌናድፐዬ፥ ፕሶሴ ኦፐዬ አፕሰ ተከ ኔፎ ምነኤን ስረኔ። 28ሴመለ፥ ኦ ዋቀ፥ ጨጰሴ ለኮፐን ኸተ አዌ እላወ ከ ኤኖው ፐር ኮክኖ፥ ኦፍንከ ኩፐነፖፐ ከነን፥ አሴ ስሮዬ፥ እሽነ አመንቴተ እሽነ ቀጭቴት፥ ኦ ዴሰ፥ አተ እሽን ስረው? 29«ሴመለ፥ ‹ማነን ደመ ከ ማነ እክነ?› እንክደን ከ ኦፐኤን ረከደን። 30ኦረ ዋቀን ኡፕንን ሴኔው ፋን ከ ሴፐኤው ረከንይ። ኣፐሴ ኸይሽን አሞንተ አክመ ሴኔ ፕሰ እሽን ፐርፓችስናን እኡፐይ። 31እሽነ መንክስቴተሴ ኻድ ፈደ፥ ዎሴን ፕሰ ቀረ እሽነ ፐደወመይ።» 32«እሽነ ኼሎተ ሸከትይ፥ እንፉረን። ኣፐይሽን መንክስቴተ እሽነ ዳሰተኤ እሀርምሰዴይ። 33ወ ቀፕተኔ ፕሰ ከተ ከ ህዬሰ ቆተ፥ ከ ቀረቴተሴ ኬርንንክንን ሀርምሰደ፥ ከ ፖረሴ አኦፐዬ ኬረ ሀተንተ ኤተንንንክንን፥ እቴተከ ደምተ ኤተንንክንንእ እል ሞንተ ኻየደ። 34ፖረ ኦፐ ኮደቴተይሽን ክቶ፥ ከርተይሽን ኤዬው ቻይ።» 35ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ኩያተ ፕሰ፥ አዌ ፕሰ ሀርምሰዴ ከ ሱረፐ ህደዴ ኮደ። እፕሳስን ኔፎ አኦፐየ ቁደ ተዌን። 36ከ አከ ኦርኸየ፥ ሀከ ፖቀላሶ ትከ ሄምተት ከለን ከረ እሸ አሰነ ምነ ኮደ። ኦርኸዮሴን፥ ከት ፖቀላሶ ፖረ እሽ ኣኮፐ ከለን ኔፎ ከ ኻሮፐ ኮኮእናኔዬ፥ እሸ ቱረ ፐነኤ እድክሰዴን። 37ሴመለ፥ ኦ ፖቀላሶ ከለኔዬ ከ እሾነ አእሸ ቱረ ሀርምሰዴ ከ ኤዬ እሸ አሰነ አኮዬ፥ ኦርኸዮስን ኦ ኸይሾ ሰነየ! አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ፖቀላሶ ሜሀደ ፑርሰደ ከ ደምተ እሾነ ኩቲሸ፥ ከ እሾተ ፓተ ዴዴሀይሸ። 38ኦ ፖቀላሶ ሀልኬተ ኩተት ከለን፥ ታክ ኦ ሉከለ እይናኔ ከለን፥ ከ እሾነ እምፐሴ ከ ሀርምሰዴ ቀረ ከለኔዬ፥ ኦርኸዮሴን ኦ ኸይሾ ሰነየ! 39መ ኾር ወ ኡፕናተኔ፥ ነመ ከት ፖረ አኦፐ ኬረ ዴኦ ከ ትካድ ሀቶ ኡፐ ኪቴዬ፥ እእምፐስን ሄኔ ከ አከ ትካድ ፖተምቶኤ ኬረ ቱረኤ ትካድ ዲንን ሄኔ። 40ሴመለ፥ እነ ነመ ሳቴተ አእሽነ እስቀረ አኡፕንንፐኤ ዴአኔይ፥ ሀርምሰደ ከ አሰደ።» 41ፔትሮስከ ዬሱስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ሄለ ኸው ፐሀኖሴን እኖ ፐተኤው ሌልም፥ ሞን ኦረ ፕሰኤ ሌል?» 42ፖቀለ ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀዮተሴ አኦርኸይተ አመነሞ፥ አፖቀለ አክመ ፖረ ፈያትን ቶላድ ሙክሾ ከ ክሴተን ቶላድ ደምተ ደዳሾኤ እሸ ሹመዶ፥ አተ አይኖ? 43ኦ ፖቀላድ ፖረ ኦፐ ኣኔኔዬ ከላኔዬ፥ ከ አከ እሸ ዴሃሜ ምነኤ ኮዳድ ኮኖ አኮዬ፥ ኦርኸይቶሴ ኻድ እኦሎዴ! 44አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ፖቀለሴኔ፥ ኦርኸይቶሴ ቄደን ከ ቴየንታድ አቀፖ ፕሰ ቀረ ሹመን። 45ኦርኸይሴ ከፐን፥ ኦ ድከተ ፐዮ ከ ክዶ፥ ‹ፖቀለዮ ተፖኤን ከለኔይ፥ ማነ?› ከ ኦርኸየሴኔ አሀምየ ከ አቱፐረ ኦፐ ቅደ ፐዮ፥ ከ ደምተ ከ እከይተ ከ ማሾተ ፐዮ፥ 46ፖቀለ አኦርኸይቶስት ኩያተ አእሸ እስቀረን ኡፕንን ከ ሳቴተ አመቴን ቀፕንንፔ ከለን ከ፥ ኾረ አድኬ ኔቀ እሸ ቀረ ሙረን፥ ከ ክታድ ኔፎ ኦረ ዋቀን ኡፕንን ቁዶፐ ሬኸ። 47«ኦርኸይተ፥ ኮደ አፖቀላድ እሸ ቀረ ፋኖ ኡፖ፥ ከ አኡፖ ከፐ ኮዶስትእን ሀርምሰንን ከ አሌ ዲሼ፥ ሀርሞኤ ቅደመ። 48መ ኾር፥ አኮደ ፖቀላድ እሸ ቀረ ፋኖን ኡፕንን፥ ከ እሽን ደፔ ሸከይቴተኤው ቅደመ። ነመ አኩተ እሽ ዳሰምቴ ቀረዬ አሴው አኩተ ፈደም፥ ነመ አተረ ኩተ ቴየዴ ቀረዬ አሴው አኩተ ፈደም።» 49ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ሀ አንት አፕተኔን ፒተ ቀሮፐ ዴኤ። ሴመለ ከት አፕቶሴ አነ ቀፐነዬ አተን ሄነ! 50መ ኾር ረኮተ ድኬ ኔቀ አንቴየዶ አነ ቱረ ቸ። ከ ሀከ ረኮሴ አነ ቀረ ከይንቶ ከ ድከንቶ ከረኤ፥ ኦ አተ አነ ቃፕን! 51ሄለ፥ አንፒተ ቀሮፐ ነከይተ ቄደ ዴ እሽነ ፐሀተ? ሀ ኦልኬለን ኦረ ደፐኤን ዴ ዲሼይ፥ ነከይተ ቄደኤ አንዴኔ። 52ሴመለ አሬፐ ዴሰ፥ ኦን ቶለ ተከን ትኮፐ ነመ ኬን፥ ኦል ደፐን ከ ለክ ኦል ቅተን፥ ነመ ሴሰ ነመሴ ለክ አተ ሀሴ ቀረኤ ኸ፥ ነመሴ ለክከ አታከኔ ሴሰ ቀረ ኻው፥ ከ ኦል ደፐን። 53«ኣፐ እናድ ቀረኤ ኸ፥ እነ ኔፎከ ኣፐይሾ ቀረ ኻኔው፤ ኣየ ኤኔንታድ ቀረኤ ኻተ፥ ኤኔንተከ ኣያሶ ቀረ ኻተው፤ ሃንቶተ እነ፥ ኣያፐ እነ ቀረኤ ኻተው፤ ኣያፐ እነከ፥ ሃንቶተ እናድ ቀረ ኻተው፤ ከ ፕሰን ኦል ደፐን።» 54ሴከመዬ ዬሱስ እሰመይተሴት ክዴ፥ «ኦ ቅንደ ዱማቴተትን ሞንተ ቁደ ኦራርተ አክተኔዬ፥ እኪንተኔ፥ ‹ዬንሴ እሮፐ፥› እከ ኬቶ ሮፕን። 55ኦ ፑፔተ ቁታ ኸተ ዴንቶዬ ከ ፑፕንቶዬ፥ እኪንተኔዌ ‹ዬንሴ እአውደ፥› እከ ኬቶ አውድን። 56«እሽነ እስፔፐምፐየይ፥ ወ ፒተ ቀረን ዴሰ እሾ ሞንተ ቁደ ቸ እቶይንተን ከ ወ ኮደ ሌሌተ እኡፕናንተኔይ፤ ወ ኼልተሴ አሬ ክቶፐ ኮደ ማነኤ ኡፕናተ እሽነን ከምቴ?» 57ከመኤው ዬሱስ እክዴ፥ «እሽነ ማነኤ ዱካተ አቶይንአክንን ከ ዱካተ ቀረ ሃሰ አሙርአክንን? 58ኦ ፓረካላት ኬ ኸሰሰኔዬ፥ ከ ትከ ታኘ ኦፐ ኬ ዴሀይሰናኔዬ፥ አፖሮፐ ክተኔዬው፥ ፓረካላት ኦል አራረመ ጨፓዶ። አታክት እሸ ታኘ ቱሮፐ ኬ ዴሀይሰደ፥ ታኘ ከ ቱረዬ ፎልሶቶፐ ኬ ተርፕሸን፥ ፎልሶተከ ትከ ህደ ኬሎፐ ኬ ከልሰ። 59ሴመለ እንኬ ኪን፥ ሀከ ኾራት እስቀረ ፕርቶ ከ ዳሶ መልይ፥ ትከሴ አህደ ኬለ አሶክቶ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\