ሉቃስ 13

1ስትይ ኦረ ዴሞ ኤዬ ቸከ ዬሱስ ኦቶተ ሌሌ ከ ኪን፥ «ሀ ኦረ ኬልለኤ ከልሶተ ዋቀ ከልን ከ፥ ኣፐሴ ፒተ ሙክኖ ፕለቶስ ኪነን ከ እሾተ ሌይሼ ከ ከልሶተይሾ እሾ ዲከይሾከ ኦሎፐ ለሄ።» 2ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሄለ ኩል ኦሮሴ አፒተ ኬልለ አረኮሴ ፕሰ አሴ እሾነ ቀረ ዴቴ፥ ቆተ ኦረ ኬልለ ፕሰ ቀረን ቀፕቶ ጩፖለየ ኮዴን መለ እሽነ ፐሀታ? 3እነ! መ ኾር እንእሽነ ኪን፥ እሽነ ኦ ጩፖተይሽን ኦፐ አቲተውንአክንንይ፥ ኸይሾ ምነኤው አሴው ፕረምተን። 4ቆተ ኦረሴ ኩደንከ ሴቴ፥ አፐሌተ ሴሌሆምትይ፥ ትከ እሾተ ቀረ ቅቴ፥ እከ ሌኤኔት ዴሰ ማነ ድከንተኔው? እሾነ ቆተ ኦረ ከተመ ዬሩሰሌም ኦፐ ከሎ ቀሮፐ፥ ጩፖተ ኮደ ጫሌን መለ እሽነ ፐሀታ? 5እነ! መ ኾር እንእሽነ ኪን፥ ኦ እሽነ ጩፖተይሽን ኦፐ አቲተውንአክንንይ፥ ኸይሾ ምነኤ አሴው ፕረምተን።» 6ሴከመዬ ዬሱስ ፐሀኖሴኔ እሾነ ሌሌ ከ ክዴ፥ «ኣፐ ተከ፥ ቆይረ ተከ ፔሌስ ክደሞ ዱሎፐ ቀፐ። ከ ክዴ፥ ‹ተከዬ ደልተን ቀረ ቴየ› ከ፥ ቆይረሴ ኬሎፐ ኣኔ። መ ኾር ደልተ ተከ ኔፎ ቀረኤን ቴይኔ። 7ከ ሴመለ ኦርኸይታድ ክዴ፥ ‹ቆይረሴ አፔሌስ ቀረዬ ደልተ አከተኤ ፐረ ሴሰን ኦልከመ ትቲተዌ ከ ዴልተ ተከ ኔፎ ቀረ ደፔይ፥ እነይቴ፥ አመ ኦር አሌ ሙሬ። ማነኤ ፐተ ፒተ ደውን?› 8ኦርኸይተሴ ኻድ እሽ ዱለ ቆኖከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ ፐሮሴ አየውሴ ኦፐ እሼተ ዲሼ ከ፥ አንከ ከፐ ቆቶ ከ ኬሎፐ ኩፈ ሃዶ፥ ከ ቶይነይ። 9ኦን ፐረነ ዴልተዬ፥ እፐኻር። አታክት አሌ ሙረምተይ።› » 10ኩያተ ተከ አሰምፐተ አይሁድትይ ዬሱስ፥ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለዬ ኦረ ኮልን። 11እስከቴተ ተከ፥ ሀከ ፐረ ኩደንከ ሴቴትእ ሀፑረ ሴተነ ቱልቶፐ እሼነ ኾኖንሼ፥ እከ ኤለ ኔፎ ክደ ኤተንንንክንን፥ ኤዬ ቸ። 12ዬሱስ ኤቴ እስከቴሴ አኬዬ፥ እሼተ ሀሌ ከ እሽ ክዴ፥ «እስከቴተይት፥ ዴሰይት ኬለ እድንቴ።» 13ከ ኤኖው ሀርካድ እሼነ ቀረ ቀፐዴ፥ እከ ኤኖው ጭጵ ኪቴ ከ ቀአቴ ከ ዋቀ ከለተይሰቴ። 14ቆተ ዬሱስ ሰምፐቴዬ እስከቴተሴ ድንሼ መለ፥ ሳረ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ እሚሮዴ፥ ከ ሰመይተ ፔቅን ከ ኪን፥ «ቶርፐፐ ኩያተ ሌህ፥ አኦፐ ኮደ ኮደናኔ ቻይ፥ ኩየዎሴኔፐ ኾየ ከ ድነ ዲሼይ፥ ኩያተ ሰምፐተትይ ፖረ አሬፐን ዴአን።» 15ፖቀለ ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እሽነ እስፔፐምፐየይ፥ እሽነ ኩያተ ሰምፐተትይ፥ ኾርመይሽን ታክ ሀሬተይሽን አቃደ ኬለ አፉርአክተን ከ ፋከ አቁልአክተኔ? 16እስከቴሴ ሰኜተ አፕረሃም ኮድቴ፥ ከ ፐረ ኩደንከ ሴቴ ፕሰ ሀፑረ ሴተነትን ህደምቴ ከ ሚደመ ቁደ ከላቴ፥ አዌ ኩያተ ሰምፐተትን ፓቀሴ ኦፐ ፉረመ እሼተ ፋንንክቶ?» 17ዬሱስ አሴ ሃሶሴን ኻድን፥ ኦረሴ እሸ ሺሽኖ ጬርሼ፥ ሰመይተ ኩመከ ኮዳድ አኦልሰ ፐሆ ፕሰ ቶዬ ከ ኸሶዴ። 18ዬሱስ እክዴ፥ «መንክስቴተ ዋቀ ማነ ፐሀተ? አንከ ማነ ከፐ እሼነ ኤከይሸ? 19እሼነ ኡቅንቴተ ሌየ አነመ ተከ ቄዴ ከ ዱላድፐ ድሸዴኤ ፐሀተ። እከ ዴሄቴ ከ ካንቴ ከ ቆይረ ኩተ ኮድቴ፥ ኸምፕረከ ታማድ ቀረ ሳተ ሳተን።» 20ዬሱስ ከመ ዴሰ እክዴዌ፥ «ማነ ከፐኤን መንክስቴተ ዋቀ ኤከይሸ ከ ማነን እሼተ ፐሀነይሸ? 21«ሀ መንክስቴተ ዋቀ፥ ሀደየ አእስከቴተ ተከ ቄቴ ከ፥ አክመ ፑሎተ ኻሸኔኤ ዳመ ኾተ ሴሰ ከረ ፑልቴኤ ፐሀተ።» 22ዬሱስ ኤቴ ዬሩሰሌምፐ አኖዬ፥ ከተመደ እሾ ፐሌወፐኔ ተርፔ ከ እቱረ ኮልሼ። 23ስትይ ነመ ተከከ እሸ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሄለ ኸው ፖቀለይ፥ ኦረ ሸከይተ ፐተው ድና?» ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ 24«እንእሽነ ኪን፥ ኻረ ክለአ ኦፐን ኩለ ጨፓደ። ኦረ ኻሮሴ ኦፐን ኩለ ሄኖ እሌክ መ፥ ኻሮሴ ኦፐን ኩሌተ ኤተንንንቻን። 25ሀ ኣፐ ትከ እኻ ከ ኻራድ ዱፈደ፥ እሽነከ ለኮፐ ቀአተን ከ ኻሮፐ ኮኮእሰን ከ ‹ፖቀለይ፥ ፖቀለይ! አተ እኖ ቱረ ፐንን!› ክደ ፐይተን። እሸከ እሾነ ኦርሸ ከ ክደ፥ ‹አይሸዬ አከ ዴቴን፥ አንት አንእሽነ አንኡፖ።› 26እሽነከ እሽ ኦርሰን ከ ኪተኔ፥ ‹ሀ ኦልንን ደሜ ከ ኦልን እክኔ፥ አከ ፖራኖፐ እኖ ኮልሴ።› 27«እሸከ እሽነ ክደ፥ ‹ፖረ አኦፐ ዴቴን አንእሽነ አንኡፖይ፥ እሽነ ኝራመየይ፥ ፕሰንት አነ ከፐ ሴካደ።› 28አከ አፕረሃም እሾ ይሳቅ ከ የይቆፕ፥ ከ ኹመምፐየ ፕሰ መንክስቴተ ዋቀት አክተን፥ ከ እሽነ ኾር ከፐዬ ለኮፐ አሌ ሹለምተን። ስትይ ኦር ፖይተ እሾ እልከ ኦልን ቆሜተ ፐተ ኮድተ። 29ኦረከ፥ ፒርቶቴዬለ ከ ዱማቴቴ ኸተ ከ ከሜለ እሾ ቁተ ኸተ፥ ቅንደ ፕሰዬ ዴሰ ኦሎፐ ዴአ፥ ከ መንክስቴተ ዋቀትይ ኦልን ተከ ደምተ ኩቴአን። 30«ሴመለ አቱረ ከሞፐ ኦረ፥ አከመከ ቱሮፐ ኦረ።» 31ስትይ ፌሬሰዌወ ኦፐዬ ኦረ ዴሞ እዴ ከ ዬሱስ ኪን፥ «ሄሮድስ ኬ እከሰ ፋንይ፥ ፒሴ ኦፐ አሌ አፐርፐ ኣኔ።» 32ዬሱስ ኾር እእሾተ ክዴ፥ «ኣነ ከ ከአልቶስት ክደ፥ ‹አዌ ከ ፐር ከረኤ ኦርየን ዳነ፥ ከ ፓቆለየ ድንሸ፥ ከ ኩያተ ሴሰተትይ ኮደዮ ድክሸ። 33አኮድቶመ፥ ሀከ አዌ ፐየቴ ሀከ ፐር ከ አፐርታን ከረኤ፥ ዬሩሰሌምፐ አንተ አነ ቀረ ፈደም። ኹመምፐይተ፥ ዬሩሰሌም መል ፖረ ፕለት ቶተ እሸ ፐርፓችስንንቾይ።› ክደ ከ እሽ ሌለ። 34«ኦ ዬሩሰሌም፥ ኦ ዬሩሰሌም! ኬ አኹመምፐየ ሌንቶ፥ ከ ኦረሴ ኬፖፐ ኤርከሜ ደከን ደክንቶ፥ አክመ ሉከልቴተ ኾላድ ኬሎፐ ሄላድ ኦሎፐ ኦርሰንቶ ምነኤ፥ አንት ሜቀኔን ሄላት እስኬሎፐ ኦርሰተ ፈዴ። አት ኡፍ እቲቴ። 35ሴመለ ትከይሽን አቁልቁሎተ እኦንተ ከ አሴ ፐተ ሀስተ፥ ኡመ ሀከ አነ ኪተኔ፥ ‹አመኸ ፖቀላትን ዴኖ፥ አኤፕሰሞ› ከረኤ፥ አነ አአክተን።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\