ሉቃስ 14

1ኩያተ ተከ አሰምፐተ አይሁድትይ ዬሱስ፥ ሳረ ፌሬሰዌወ ኦፐዬ ትከ ሳረ ተከ ኦፐ ፒፈ ኩሌ። ፌሬሰዌወሴኔ ኔፎ፥ ኮደ ዬሱስ ኮዶ ቶየኤ ኤዬ አሰዴን ከ እሸ ቶይን። 2ስትይ፥ ነመ ተከ ፓቄ ከ ደክንታድ ፕሰከ ቱፐ ቀቀፐጭቴ ፉለ ዬሱስ ቱረዬ ቸ። 3ዬሱስከ ኮልሰምፐየሴኔ አሴረ ሙሴ እሾ ፌሬሰዌወ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሄለ ሰምፐቴዬ ነመ ድንሰ ሴሮፐዬ እደውረምም ደውረምንቾ?» 4እሾተ ኾር ዌ እሽእን ኦርኔ መ፥ አሴው ጨው ክዴን። ዬሱስከ ቄዴ ከ ነሞሴ ድንሼ ከ እሸ ከልሼ። 5ሴከመ ዴሰ ዬሱስ እሾተ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «እሽኖፐዬ ነመ ተከ፥ ከት ሰምፐቴዬ እናድ ታክ ኾርማድ ተኬለ ኬሎፐ ቱረ ፕአዬ፥ አተኬሎሴ ኬለዬን ፈይንን አይኖ?» 6እሾተ ኾር እሸ ምነ ሃሰ ተከን ኔፎ ኦርሰን ኤተንኔ። 7ዬሱስ፥ አክመ ኦረሴ ደምተ ሀላሜ ፖረ ኡልፌነ ቀቀተኖ አኬ ከ ፐሀኖሴን እሾነ ሌሌ ከ ክዴ፥ 8«ነመ ተከ ኦ ደምተ ሰርኬተት ኬ ሀሎዬ፥ ፖረ ፐኻረን ቀተደን ከ፥ ፖረ ኡልፌነ ኦፔኤን ኩቴአን። ተከ ፑኑ፥ ነመ ኬ ቀረ ቀፖ ከ ነመ አኩተ ኮዴ ሀላሜ ኮድተይ። 9«ስትይ፥ ኣፐሴ አትከ፥ እሽን ፕሰ ደምተ ሀሌ እዴአ ከ ኬ ክደ፥ ‹እነይቴ ነመ አኩተ ቱረዬ ኼ።› ስትይ ኦር እጬርተ ከ ቱረ ኻተ ከ ፖረ ሸኮፐ ኩቲተይ። 10ሴመለ፥ ኦ ነመ ተከ ደምተ ኬ ሀሎዬ፥ ኣኔ ከ ፖረ አሸኮፐ ኩቴኤ። ስትይ ኣፐሴ ደምተ ኬ ሀሌ እሸ ዴአ ከ ኬ ክደ፥ ‹እነይቴ ፖረ ኡልፌነ ኦፐ ኣኔ ከ ኩቴኤ።› ስትይ ኦር አከ ፉለ ኦረሴ ደምተ ሀላሜ ፕሰ ቱረኤ ኡልፌነ አከተይ። 11«ነመ መታድ ሞንቶፔለ ኩትኖ ፕሰ ኸተ ሸከደ፤ አመታድ ኸተ ሸክኖ ፕሰከ ሞንቶፔለ ኩተደይ።» 12ዬሱስ ኣፐሴ ደምተ እሸ ሀሌፐ ዴሰ ቲተዌ ከ እሽ ክዴዌ፥ «ኦ ፒፈኤ፥ አታክት ኤቶተ ኦረ ሀሌንቶዬ፥ ‹ኩልእ ከፐ አነ ሀለን ከ አነ ደምሸን› እንክደን ከ፥ ሞተዳት እሾ ኼልያት ታክ ደልተየዳት እሾ ከንተይትፐዬ ቴየንቶለየን ሀላደን። 13መ ኾር ኦ ደምተ ኩተ ሀርምሶ ከ ኦረ ሀሌንቶዬ፥ ቴኮለየ ከ ቶቶነየ ከ ኦረ ሎቀ ቱፐ ቁረሜን እሾ ኦረ እልደን ቀፕንን ሀላዶ። 14«እሾተ ቆተ ከፐ ኬ ዌ ኮዴተን ኤተንንን መለ፥ እኦሎቴ፥ አውተ ቁልቁሎወ ቶቶፐ ኻናኔዬ ዋቀ ከፐ ኬ ኦርሸይ።» 15ኦረሴ ደምተ ቀኤፐዬ ነመ ተከ፥ ወ ዬሱስ ሃሰወዴኤ ደከዬ ከ ክዴ፥ «ነመ መንክስቴተ ዋቀትይ ደምተ ቀረ አካዶ፥ ኻድ እኦሎዴ!» 16ዬሱስ ኾር እእሽ ክዴ፥ «ሀ ነመ ተከ ደምተ ኩተይቴተ ሀርምሼ ከ ኦረ ሌከይተ ሀላዴ። 17ኤቴ ክሴተሴ አደምተ ደመ ከይቴዬ፥ ኣፐሴ አክመ ኦርኸይታድ ኣኖ ከ ኦረሴ አሀላዴ ኻሾ ከ ክዶ፥ ‹ኼለ ዌ ፕሰ ሀርምሰሜ ከ ድከዴይ፥ ኾየኤ› ኦርኸይታድ ኦረሴ አሀለዴ ከፖፐ ኤርኬ። 18እሾተ ኾር ፕሰንትይ ዌትን መርመተ ፐዬን። ነመ ተከ እፐዬ ከ ኪን፥ ‹አንት ዱለን ፕደዴይ፥ አንተ ከ ቶዬተ አነ ፋንይ፥ ሴመለ ዴነ አንኤተንሾይ፥ እነይቴ፥ አነ ዲሼ።› 19ነመ ተከከ ኪንው፥ ‹አንት ቆትዮተ ኾርመደ ክንቴተ ኬንን ሄረዴይ፥ ሴመለ አንተ ከ እሾተ ሌንጭሰ አነ ፋንይ፥ አንዴነ አንኤተንሾይ፥ አነ ዲሼ።› 20ተከከ ኪንው፥ ‹አመን ሄሜ ከ ሃንቶፐ ቻይ፥ አንዴነ አንኤተንሾ።› 21«ኦርኸይተሴከ ትኮፐ ከሌ ከ ሴ ፕሰ ኣፐ ትከት ቶሬ። ኣፐሴ አትከከ ሀርሞ ሚሮዴ ከ ኦርኸይተሴት ክዴ፥ ‹ጨርጨርተን ኣኔ ከ፥ ፖረ ፐሌተ ከረ ፐፐልደ እሾ፥ ፖረ አኦረ ኦፐን ተተርፕኖፐዬ፥ ቴኮለየ ከ ኦረ ሎቀ ቱፐ ቁረሜን እሾ ቶቶነየ ከ ኦረ እልደን ቀፕንን ሀሌ ከ አሬፐ ኩልሼ።› 22«ኦርኸይተሴከ አመ ቲተዌው ከ ኣፐሴ አትከት ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ ሀ ወ አነ አጨጭቴ ፕሰን ኮዴ መ፥ ሀ ፖረ አምክእ ቸው።› 23«ሴመለ ኣፐሴ አትከከ ኦርኸይታድ ክዴዌ፥ ‹አመ ኣኔው ከ፥ ፖረሴኔ ፐሌወፖፐ ሶክነትይ ከ ኦኽነ ኬለዬ፥ ኦረ ፕለ እሬተን ሀሌው ከ ትከከ እመካቶ። 24አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኦረሴ አንእሾተ ህከዴፐዬ፥ ነመ ተከ ኔፎ ደምቶሴ ሀርምሰምቴ አፈ ኔፎኔን ቴርሾ።› » 25ኩያተ ተከዬ ሰመይተ ኩተይተ ዬሱስ ኦል ፖሮፐ አን። 26ዬሱስከ እሾቶፐ ዴሰ ቲተዌ ከ እሾተ ክዴ፥ «ነመ አኖፐ ዴነ ሄኖ፥ ኦን አአነ ቀረን ቀፕቶኤ ኣፐይሾ ከ ኣያሶ ከ ሀንቶታድ እሾ ሄላድ ከ ሄላሶ እሾ ቱፐራሶ ጫለንይ፥ ታክ አአነ ቀረን ቀፕቶኤ እስ ምከ ጫለንይ፥ ተማርትዮ ኮደ እንኤተንሾ። 27ነመ መስቀላድ ሃደንንክንን ከ አነ ከመ ዴንንክንን ተማርትዮ ኮደን ኤተንሾ። 28«ከት እሽኖፐዬ ነመ ተከ፥ ትከ ኩተይቴተ ቁፐተ ሄነዬ፥ ፐዮተ ቀረዬ ኸተ ኩቴአ ከ፥ አክመ ካጨ እሽ ከይነን ታክ ከይንንክንን ድከደ። 29ኦ ክርተው ኬለ ከቶ ከ ትከሴ ቁፔተ ከ ድክሰ መላሎዬ፥ ኦረ ትከሴ ፐየቴ ከ አንድከንን መል ሀስቴ አኮ ፕሰ፥ እሸ ቀረ ኾሰለ። 30ከ እሸ ቀረ ሴሰ ከ ክደ፥ ‹ሀ ነሞሴ ትከ ቁፐተ ፐዬ ከ ድክሰ መላሌ።› 31«አፕለኤው፥ ከት ኑቁሰ ተከ ፎልሶተ ኩመ ኩደን ቀፐዬ፥ ኑቁሰ ፕለከ ፎልሶተ ኩመ ኩንደ ለክ ቀፐ ከ እሸ ቶርፐነ ዴነዬ፥ ኑቁሰሴ ፎልሶተ ኩመ ኩደንው ቀፖ፥ አክመ ፓረካሎሴን እሸ ቶርፐነ ዴነ ቶርፐ ኤተንሾ ከን ኤተንንን፥ ፓዮተ እኩተአ ከ ኦፐ ድከደ። 32ኦን ኤተንንንክንንይ፥ አኑቁሰሴ እሸ ቶርፐነ ዴኖ ለኬ ቾዬዌ፥ ምነ ዴሰ ቄፐየ ኤርከደ ከ አራረ ካሰደ። 33አክሞሴ ምነኤው እሽኖፐዬ ነመ ወ አቀፐ ፕሰን ዲንን ፕሰ፥ ተማርትዮ ኮደ እንኤተንሾ።» 34ሴከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ሶክተ እፐኻር መ፥ ሄለ አመ ከት መርመደውንንክንንይ፥ ማነኔ እሸ መርመደይሸን? 35ሶክተ አሴ ፐሆ፥ ኩፈ ኔፎን ኮዶ ከ ዱለን ፐለይሾይ፥ አሌ ከተን ዲሼይ፥ ማነኤ እሸ ኮደን? ሴመለ ነመ ነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ አደከዮ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\