ሉቃስ 17

1ዬሱስ እተማሬዋድ ክዴ፥ «ወ ኦረ ኬሀይትሸ ከ ከተ እሬተን ዴነን ዲሸን። መኾር፥ ነመ አምነን ኬሀይቶሴ ዴኖ፥ ኦ እሸ ክዶ! 2ነመ፥ አእሰሴኔ ሸሸከ «እሰሴኔ ሸሸከ» ኦፐዬ ተከ ኬሀይትሾ ከ ጩፖቶፖፐ ከልሾ ከፐዬ፥ ከት ዮመተ ኩተይተ ኾልማፐ እሽ ህደን ከ፥ ፐከቴተ ከሮፐ አሌ እሸ ከተኔ እሽ ወይ። 3ሴመለ መተይሽነ እስ ቶይታደ። እናስን ኦ ኬ ምህሸኔዬ፥ ዴሃሜ፤ ኦን እደፓድ እስ ኡፕናዴኔዬ፥ እሽ ዲሼ። 4ኩያቶፐ ከት ተፐን ኬ ምህሸ ኔፎዬ፥ ከ ተፐን ኬፐ ዴነ ከ ኪነ፥ ‹እነይቴ፥ እንእሽን ደፔይ አነ ዲሼዬ› እሽ ዲሼ።» 5ኮደንፐየሴኔ አዬሱስከ ፖቀለ ዬሱስ ኪን፥ «ፖቀለይ፥ አመንቴተ እኖ ፐደዌ።» 6ፖቀለ ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ «ከት አመንቴተ ኡቅነ ካጨተ ኦፐ ክቶ ኔፎ ቀፕተኔዬ፥ ከ ሌዮስት ኪንተኔ፥ ‹አሬፐዬ ፑተሜ ከ ኣኔ፥ ከ ፐከቴቶፐ ድሸሜዬ› እእሽነ አጨጨመ።» 7ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «እሽኖፐዬ ነመ ተከ ከት፥ ኦርኸይተ አዱለ እሽ ቆኖ፥ ታክ ከሀረ እሽ ስክኖ ቀፐዬ፥ ኦ ኦርኸይተሴ ኻድ ኮደ ኬለ ከሎዬ፥ እኤኖው እሽ ኪን፥ ‹እነይቴ፥ ኩቴኤ ከ ቆየነ ቆየዶ?› እነ! አሴ ኪንንቾ። 8ሴ ከፐዬ እእሽ ኪን፥ ‹እነይቴ ቶይ፥ ኤቶትዮ አነ ድክሼ ከ፥ ሀከን ኤተኖ ከረኤ አነ ከፐ ቻዶ ከ አነ ፓተ ዴዴሀይሼ። ኸይት ኩል አነ ከመ ኤተተይ።› 9ከ ኩልየ፥ ፖቀሎሴን አኦርኸይቶሴት፥ ኦርኸይቶሴ ኻድ፥ ቆተ ወ እሸ አጨጬ ኮዴ መለ፥ እእሸ ከለተይሰደ እሽነ ፐሀታ? 10ሴመለ እሽነ ኔፎ፥ ኦ ወ አጨጨምቴኔ ኮተኔዬ፥ እስ ክደ፥ ‹ወ እኖ ክደሜ ፐተን ኮኔ ዲሼይ፥ እኖ አዌ ምነኤን ቀንን፥ ማነ ኮደን ሰሀነ?› » 11ዬሱስ ኤቴ ከተመ ዬሩሰሌም ኦፐ አኖዬ፥ ፒተ ሰማርየ እሾ አኬልለ ኦፐኔ ተርፔ ከ፥ 12ኤቴ ፐሌተ ተከ ከሮፐ ኩልኖዬ፥ ቆሾለየ ኩደንከ ለከ ዴሰ ቀአዴን፥ እከ አኬ። 13እሾተ ኔፎ ኔሰይሾኤ ሞንቶፔለ ቄዴን ከ ኡሉፔን ከ ክዴኔ፥ «ኮልሰምፐይተይት ዬሱስ፥ አተረ እኖ ሱረይሰዶ።» 14ዬሱስከ እሾቶፐ ቶየዴ ከ እሾተ ክዴ፥ «ኣነ ከ ደክንተይሽን ቄሴወ አክሸ።» እሾተ ኔፎ፥ ኤቴ ፖሮፐ አናኔዬው፥ ፖሮፐኤ ድኔን። 15እሾቶፐዬ ተከ ድናድ አኬ ከ ኔሳድ ሞንቶፔለ ኻሼ ከ፥ ዋቀ ከለተይሰተን ቅንደ ዬሱስፐ ቲተዌ። 16ከ ዬሱስ ከለተይሰተኤ ሎቃድ ኬለ ክልፒፐዴ። እሸ ኔፎ ነመ ፒተ ሰማርየ። 17ዬሱስከ ክዴ፥ «ቆሾለየ ኩደን ድኔይ፥ ቆሾለየ ሰከል አይሸዬ ቻን? 18አዋቀ ከለተይሰተ ቲተዌ፥ ማነኤ ነሞሴ አሀፕተ ፐተው ኮዴ?» 19ከ ሴከመዬ ነሞሴት ክዴ፥ «ኼ ከ ከሌ! አመንቴተይት ኬ ድንሼይ።» 20ፌሬሰዌወ ዬሱስ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «አተ መንክስቴተ ዋቀ አይተም ዴተ?» እሸከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ መንክስቴተ ዋቀ እሼተ አሰተን እንዴቶ፥ 21ኡመ ኦፍን መንክስቴተ ዋቀት ኪንንቻኔ፥ ‹ትን አሬፐ ክተ፥ ትን ኤዬፐ ክተ!› ማነ መለ፥ መንክስቴተ ዋቀ ኦተንተይሽኖፐ ክተይ።» 22ከመ ዴሰው ዬሱስ እተማሬዋድ ክዴ፥ «ኩያተ አኦፐዬ ኪተኔ፥ ‹ከትን ኩየወ እነ ነመ ኦፐዬ፥ ሌተ ተከ ኔፎ አክነዬ፥ ማነን ኦሎነ› ዴአ። መኾር አአክተን። 23ሴመለ ኦ ኦረ እሽነ ኪኖ፥ ‹ሀ እሸ ትን ኤፐ ቸ፥ ሀ ትን ኤቱለ ቸዬ፥› አከ እሽነ ሴዴ አአመንን። 24ሀንካደ አክመ ሞንተ ቁደ ሀንካኖ ከ ቅንደ ተከዬ ዴሰ ቅንደ ፕለት አካኖ ምነኤ፥ ዴነ እነ ነመ አሴው ኮደን። 25መ ኾር ሴ ቱረን እነ ነመ፥ እረከደን፥ ኦረ ኼልቶስትከ እሸ ፑየደ ከ እሸ ኔደደ፤ ሴዴ እሬተን እሸ ቀረ ኮደ ፐርፓችስን። 26«አክሞሴ አኼልተ ኖሄዬ ኮድቴ ምነኤ፥ አውተ እነ ነመ ዴናኔዬ አሴው ኮድተ። 27ስትይ፥ ሀከ ኩያተሴ አኦፐዬ ኖሄ መርከፐ ከሮፐ ከሌ ከይንቶ ከረኤ፥ ኦረ እደም ከ እክን፥ ከ ኦልው ሄምን ከ ኦሎፐው ሄመም። ፕሸ ፐቴተከ ዴኤን ከ ዌ ፕሰ ፐሼን። 28አክሞሴ ምነኤው፥ አክመ ኼልተ ሎት ኮድቴ ምነኤ ኮድተ። ስትይ ኦረ ምና ዴሰ ደም ከ እክን፥ ከ ኦልቀረ ፓተ ሄርን ከ ኦል ከን፥ ከ ዱለው አይለን፥ ከ ትከው ቁፐን። 29መ ኾር፥ ኩያተ አኦፐዬ ሎት ከተሞሴን አሶቶም ከረ ሶኬዬ፥ አፕተ እሾ ደከ አፕተኤ ሞንቴ ሮፔ ከ ዌ ፕሰ ፐሼ። 30ሴመለ፥ አውተ እነ ነመ ዴናኔዬ፥ አሴው ኮድተ። 31«ስትይ፥ ነመ ፐፍቴ ቱለ ቀረ ቾ፥ ሜሀደ ፐፍቶሴ ኬለ ቸ ቴየተኤን ሌከንን፥ ነመ ዱለፐ ቾ ኔፎ ሜሀዳድ ቴየተኤን ኦርን። 32ሀንቶተ ሎት መቴ ኦርሰደ። 33ነመ አኪኖ ‹እስንን ፐሀን› እስ ፐትን። ነመ ቶተ እስ ዳኖ ኾር፥ እስን ፐሀን። 34አንት እንእሽነ ኪን፦ ስትይ ነመ ለክ ሎሸ ቀረ ኦልከፐ ሙከ፤ ተከ ከፐዬ እቄደመ፥ ተከከ ኤዬ ሀሰ። 35እስከተ ለክው ኦልን ዮቀ ዮቀ፤ ተከ ከፐዬ እቄደምተ፥ ተከከ ኤዬ ሀስተ። 36[ነመ ለክ ዱሎፐ ኦልን ቻደ፥ ተከ ከፐዬ እቄደመ፥ ተከከ ኤዬ ሀሰ።]» 37ተማሬወሴኔ አዬሱስከ እሸ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ሄለ ኸው ፖቀለይ፥ ኦሮሴ አይሾፐ አሴ ቄደመ?» እሸከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አልተ፥ ፖረ ኦፐዬ ፑከ ቾ ቀሮፐ ኦሎፐ ቲተውን።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\