ሉቃስ 18

1ሴከመዬ ዬሱስ፥ ተማሬወሴኔ ኻድ፥ አከን ከፈንን ከ፥ ኩያተ ፕሰ ቅንሴተ ቁደ ተወኔ፥ እሾተ ኮልሰ ፈዴ ከ ፐሀኖሴን እሾተ ሌሌ ከ ክዴ፥ 2«ታኘ ተከን ዋቀ ፉርንክንን ከ ነመ ኔፎ ርፈንንክንንእ ከተመ ተከን ከረ ከለ። 3ህዬቴተ ተከከ ከተሞሴን ከረ ከልተ ከ፥ ኩያተ ፕሰ ታኞስን ከፖፐ አንተ ቁደ ተውን፥ ከ እሸ ቅንሰን ከ ኪን፥ ‹ዴኸሴ አንፓለካረዮ ኦልቱረ ቀፕኖ ኦልኬለ ምቴ።› 4ታኞሴኔ ኾር ሃሶሴን ምተ ቲቴን ከ ፒተኔው ትን። ከ ኩያተ ተከ እስከረን ኸተ ድከዴ ከ እስ ክዴ፥ ‹ካንፑኑ ዋቀ አንፉርአንክንን ከ ነመ ከሱ አንርፈንአንክንን፥ 5ህዬቴቶሴ አእስከቴተ፥ ቆተ አነ ፐየህንቶ መለ፥ አከን ዴንን ከ አሬፐ ዴሰ አነን ፐየህንን አሌኤን ዱካቶሴ ኻድ እሽ ሙረ።› » 6ከመ ዴሰ ኦር ፖቀለ ዬሱስ እክዴ፥ «ኝረመይቶሴ አታኘ ወ ሃሰወዴ ቶየ። 7ሄለ ኩል ዋቀ፥ ሰመይተሴ ኻድ አሬኸዴ፥ ሀልኬተ ከ ኩያተ እሾፐው ቅንሰኖ፥ ዱካተ እሾተ ሙረ ዲሸ፥ ከ ቃርቃርሳድ እሾተ ቀረ ጨርሻ? 8አንት እንእሽነ ኪን፥ ዋቀ እረ ቀረ እሾተ ዱካተ ሙረ። መ ኾር፥ እነ ነመ አውተ ፒሴ ቀሮፐ ኦራኔዬ፥ ሄለ ከት እፒተ ቀረ ኦረ አመንቴተ ቀፖ ቴየኔ?» 9ከመ ዴሰው ዬሱስ፥ ኦረ እስ ኪኖ፥ «አንሀንቄለየ» ከ ኦረ ፕለ ፑየኖኤ ፐሀኖሴን ሌሌው ከ ክዴ፥ 10«ኩያተ ተከዬ ነመ ለክ ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐ ቅንሴተ ኣኔ፥ ተከ ፌሬሰውተ፥ ተከኤው ነመ ቀረተ ቀረትኖ። 11«ፌሬሰውተ ኸው ዴሰ ቃዴ ከ እስከረን ኸተ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ ‹ዋቆ፥ አንት ቆተን አኦረ ፕለ ምነ ዮዮመይተ ከ ኝረመይተ እሾ አልመልተ አንኮድንን መለ እንኬ ከለተይሰን፤ ከ ቆተን ኣፖሴ ቀረተ ቀረትኖ አንፐሀንን መለ እንኬ ከለተይሰን። 12አንት ቶርፐፐ ኩያተ ለክን ደምተ ሙሰን ከ ቶም፥ ከ ዋን አከነ ፕሰ ቀረዬ ኩመ ኩንደተ ኬ ከልን።› 13«ኣፐሴ ቀረተ ቀረትኖ ኾር ለከ ዴሰ ቃዴ፥ ኡመ ሞንቶፔለ ቶየተ ኔፎን ጫለኔ፥ ከ መታድ ፒተን ኸ ራእሼ ከ ሀርሞ ኘረሄ ከ ቅንሰን ከ ኪን፥ ‹ዋቆ፥ አነ ጩፖለይተ ጩፖትዮፐ አነ ሱረይሰዶ።› 14«ሴመለ እንእሽነ ኪን፥ አሀንቄሉመ አከዴ ከ ትካድፐ ከሌ ኣፖሴ ቀረተ ቀረትኖ ዲሼይ፥ ፌሬሰውተን። ነመ መታድ ሞንቶፔለ ኩትኖ ፕሰ፥ ኸተ ሸከደ፤ ነመ መታድ ሸክኖ ፕሰከ ሞንቶፔለ ኩተደይ።» 15አከ ዬሱስ ሄለ ሸሸከ ቀረ ሀርካድ ቀፐዶኤ፥ ኦረ ዬሱስ ከፖፐ ሄለን ዴ። ተማሬወ ዬሱስከ አኬን ከ ኦረ ፔቄን። 16ዬሱስ ኾር እስከፖፐ ሄለሴኔ ሀላዴ ከ ክዴ፥ «ሄለን ደውረን፥ ዲሸ፥ እከ አነ ከፖፐ ዴኤን፤ መንክስቴተ ዋቀ አሴኔ አሴ ፐፐሀትእይ። 17አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ነመ መንክስቴተ ዋቀ አክመ ሄለ ሸክሸከ ምነ ቴየንንክንን፥ ፐከነ ኦፖፐን ከሎ።» 18ሳረ ተከ አፒተ አይሁድ፥ ዬሱስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ሾሮክቶ፥ አከን ቻተ ፐረፐረ አከዶኤ፥ ማነ ኮዴተ አነ ፋን?» 19ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ማነኤ ሾሮክቶ አነ ኪን? ዋቀ ተከይተ መል ሾሮክተ እንቾይ። 20አጨጨሴኔ ኪነ ‹እንሸርሙቱመን፥ እንእሸን፥ እንሀተን፥ ደርተን ማኩመን፥ ኣፐይሽን ከ ኣያስን ኡልፌሴ› እኡፕታ?» 21ኣፐሴከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሴኔ አንሸክውን እኑመን ፐዬ ከ ቶይታተ ቱፐ ቸ።» 22ዬሱስ ኤቴ ሴዴ ደከዬዬ፥ እኣፐስት ክዴ፥ «አምክ ዌ ሸከየ ኬ ሀሴው፥ ወ አቀፕተ ፕሰ ከቴ ከ ቴኮለየ ቆቴ፥ ቴየንተ ሞንቴዬ አከተይ፥ ከ አነ ከመ ኾዬ።» 23ኣፐሴ ኾር ኤቴ ሴ ደከዬዬ፥ ቆተ ቴየንተ ኩተ ቀፖ መለ፥ ምክቴ ኘረሄ። 24ዬሱስከ አከ ኣፐሴ ኘረሄ አኬ ከ ክዴ፥ «መንክስቴተ ዋቀ ኦፖፐ ከልተኤ፥ ቴየንቶለየኤ፥ ኦ አተን ረኮተ! 25አቴየንቶለይተ መንክስቴተ ዋቀ ኦፖፐ ከሎ ከፐዬ፥ ካለ ቃወ መርፌተ ከረን ኩለ ከ ተርፐ።» 26ኦረ ሴዴ ደከዬ ከ ኪን፥ «ከ ኩል አሴዬ፥ አይኖ ድኔተ ኤተንሸ?» 27ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ወ አነመ ኤተንንንክንን ዋቀ እኤተንን።» 28ፔትሮስከ ክዴ፥ «ሀ እኖ ወ አንቀፕነ ፕሰን አሌ ዲኔ ከ ኬ ከመ ዴንነይ፥ ኸኖ አተው?» 29ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ነመ መንክስቴተ ዋቀ መለ ክዴ ከ፥ ትካድ ታክ፥ ሀንቶታድ ታክ፥ ሄላሶ ታክ፥ ቶለይሾ ተክ፥ ሄላድ ዲሼ፥ 30ፒሴ አሬ ክቶ ቀረዬ ሴ ቀረን ጫለ አከደ ከ ፒተ እቱሮፐ ዴንቶዬ ቻተ ፐረፐረ አከደ።» 31ዬሱስከ ተማሬዋድ ኩደንከ ለክ እስከፖፐ ሀላዴ ከ እሾተ ክዴ፥ «አመ ዬሩሰሌምፐን አነ ከ፥ ወ ኹመምፐየ ቆተ እነ ነመት ዴሰ ታፌኔ ፕሰከ ኤዬ ድከደን። 32እሸ ኔፎ፥ ሀርከ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንፖፐ ተርፐ ከ ዳሰመ እከ እሸ ቀረ ሴሰን፥ ከ ኦፐ ኦተን ከ ቀረ ቱፈደን። 33ከ ኦ ኦፐ ቅደን ከመዬ፥ እሸን። እሸ ኡፍ ኩያተ ሴሰተት ቶቶፐዬ እኸ።» 34ተማሬዋድ ኾር ሴፐዬ ዌ ተከን ኔፎ እሾነኤን ከሌ፥ ኡመ ወ ከፐ አሴ ክዴ ኔፎ እሾተ ቱረ እጩተሜን። ሴመለ ቆተ ማነት ዴሰ አከ ሃሰወዴ እንኡፕናኔ። 35ዬሱስ ኤቴ ከተመ እያርኮ ከፐ ዴሃዴዬ፥ ኣፐ ተከ እልደን ቀፕንን ፖረ ከፐ ኩቴኤ ከ ኤዬ ቅንሰን። 36ከ ኤቴ ኔሰ ኦረ እሸ ከፓ ዴሰ ተርፕኖ ደከዬዬ፥ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አተ ሴኔ ሆረይተ ማነ?» 37ኦረከ እሽ ሌሌ ከ ክዴ፥ «ሀ ዬሱሴተሴ አናስሬትእ፥ አሬፓ ዴሰ ተርፕን።» 38ኣፐሴ እልደን ቀፕንንከ ኡሉፔ ከ ክዴ፥ «ዬሱስ እነ ታውት፥ አነ ሱረይሰዶ!» 39ኦረ ፉለ ቱረ ቀቴ ከ እሽ ኪን፥ «ጨው ክዴ!» ከ እሸ ፔቅን። እሸ ላድ፥ አዴዮ ቀረኔ ጫልሼ ከ ኡሉፔ ከ ክዴ፥ «ዬሱስ እነ ታውት፥ አተረ አነ ሱረይሰዶ!» 40ሴመለ ኦር ዬሱስ እቀአዴ ከ፥ አከ ኣፖሴ እልደን ቀፕንን እሸ ከፖፐን ዴአኔ አጨጬ። ኤቴ እሸ ከፖፐን ዴኤኔዬ፥ ዬሱስከ እሸ ካሰዴ ከ ክዴ፥ 41«አከን ማነ ኬ ኮዶ ፋን?» እከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ አከን ፓተ አኮን ፋን።» 42ዬሱስከ እሽ ክዴ «አክንከ፥ አመንቴተይት ኬ ድንሼይ።» 43ኣፐሴ እልደን ቀፕንን ከ ኤኔው ፓተ አኬተ ፐዬ፥ ከ ዋቀ ከለተይሰተን ዬሱስ ከመ ኣኔ። ኦረሴ ፕሰ ኤቴ ሴዴ አኬዬ ኦር፥ ዋቀ ከለተይሰዴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\