ሉቃስ 19

1ዬሱስ ኤቴ ከተመ እያርኮ ኦፐ ኩሌ ከ ኦፐን ተርፕኖዬ፥ 2ኣፐ ተከ ሰክዮስ ክደሞ ኤዬ ቸ። እሸ ኔፎ ነሜዬ ቴየንቶለይተ ከን ኦረ ቀረተ ቀረትኖ ቀረዬ ሳረ። 3እሸ ኦረ ከረ ዬሱስ አኬተ ፈዴ መ፥ ቆተ ኩመእ፥ ከ ኦረከ ዬሱስ ከፐ ኮፔ መለ እሸ አኬተ መላሌ። 4ከ ሴመለ ኦረ ቱሮፐ ኬርተን ቀቴ፥ ከ ቆተ ዬሱስ ፖረሴ ኦፓ ዴሰ ተርፕኖ መለ፥ ዬሱስ አኬተ ሌየ ተከ ቀሮፐ ፈየዴ። 5ዬሱስ ኤቴ ፖረሴ ኦፐ ከዬዬ፥ ሞንተኔለ ቶየዴ ከ ሰክዮስ ክዴ፥ «ሰክዮስ፥ ጨርጨርተን ሌከዶ! አዌ ትከይት ነከየ አነ ፋንይ።» 6ሰክዮስከ ኤኖው ጨርጨርተን ሌከዴ ከ ኸሰን ትካድፐ ዬሱስ ቴየዴ። 7ኦረ ሴዴ አኬ ፕሰከ ፒተን ዴሰ ቆጭቆጭን ከ ዬሱስ ኪን፥ «ሀ ትከ ጩፖለይተ ኦፐ ኸይኩመ ኩሌ።» 8ሰክዮስ ኾር እቃዴ ከ ፖቀለ ዬሱስ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ቴየንተ አንቀፖ ቀረዬ ፐከ ተከ ቴኮለየኤን ቆተ። ኦን ነመ ኔፎን ሰሰፐዴ ከ ተፐን ቀረ ካጨ ደሜዬ፥ ሀርከ አፉርን ኦርሸ።» 9ዬሱስከ ክዴ፥ «ነሞሴ አሬ ቾ ኔፎ ሰኜተ አፕረሃምውይ፥ አዌ ድነ ትኮሴ አሬ ክቶ ኮዴ። 10ማነ መለ፥ እነ ነመ እሰሴኔ ፐቴ ፈዴተ ከ ድንሰኤ ዴኔይ።» 11ኤቴ ኦረ ሴዴ ደከይሰተፐ ቾዬ፥ ቆተ ዬሱስ ከተመ ዬሩሰሌም ከፐ ዴሃዴ መለ፥ ኦረከ ድከኖ ከ ኪኖ፥ «መንክስቴተ ዋቀ እረቀረ ዴተ» መለ፥ ዬሱስ ሃሳድ ከመው ቻዴ ከ፥ ፐሀነ ተከን እሾነ ሌሌ 12ከ ክዴ፥ «ኩያተ ተከዬ፥ ፖቀለ ተከኔ ኑቁሱመ አከተ ፒተ ፕለ ኦፐ አንተ ኼ። 13ከ ኻናድ ቱረን ኦርኸያድ ኩደን ኦሎፐ ሀሌ ከ፥ መተ መተ ምነ እሾነ ፕሬተ ድፐ ድፐ ዳሼ ከ ክዴ፥ ‹ሀከን ኦሮ ከረ እሽን ነከተ።› 14ኤቴ እሸ ተዌ ከመዬ፥ ኦረ ፒተይሾት ቆተ እሸ ኔደን መለ፥ ኦረ እሸ ከመ ኤርኬን ከ ክዴኔ፥ ‹ነሞሴ ኤዬ ቾ አከ እኖ ቀረ ኑቁሰ ኮዶ እኖ አንሄኖ።› 15«ፖቀለሴኔ ኾር ኑቁሰ ኮዴን ከ ከሌን። ከ ኦርኸየሴኔ ኻድ አካጨ እሾቴ ዳሼ፥ ቶክተ አተ ክቶ አክመ ካጮሴን ኬለ ቄዴን ኡፕናተኤ፥ ኦርኸያድ ኦሎፐ ሀለቺሴ። 16ኦርኸይተ ፐዮተ ከ ዴሃዴ ከ ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ እህን አሬ፥ ካጨሴኔ አአነ ዳሴትን እነከቴ ከ ቶክተ ሀርከ ኩደን ኬለ ቄዴ።› 17ፖቀለሴኔከ ክዴኔ፥ ‹አት አኦርኸይተ ፈየ፥ ፈየ ኮቴ ቶይ፥ ወ ሸከትን አመነምቴይ፥ ከተመ ኩደን ቀረኤን ሳረ ኬ ኮዴ።› 18ኦርኸይተ ለመተከ ዴሃዴው ከ ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ እህን አሬ፥ ካጨሴኔ አአነ ዳሴትን፥ እነከቴ ከ ቶክተ ሀርከ ኬን ኬለ ቄዴው።› 19ፖቀለከ እሽ ክዴኔዌ፥ ‹አት ኔፎ ከተመ ኬን ቀረ ሳረ ኮዴው።› 20«ኦርኸይተ ፕለከ ዴሃዴው ከ ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ እህን አሬ፥ ካጫት ጨፐሮፐኤን ሱኬ ከ ኤዬ ኻዬ። 21ማነ መለ፥ አት አክመ ኝረመይተ ኮድቴ፥ ከ ወ ቱረን አኸይንን ቴየንቶ፥ ከ አአይለንንፔ ፌረንቶን ኡፕናዴ ከ ኬ ፉሬይ።› 22ፖቀለሴኔከ እሽ ክዴኔ፥ ‹አት አኦርኸይተ ኔቀ! አፎስን አሃሰወቴትንውን ኬ ቀረ ኾረ ሙረ! አክመን ኝረመይተ ኮዴ፥ ከ ወ አንኸይንን ቴየኖ፥ ከ ወ አንአይላንን ፌረኖ፥ እኡፕተይ፤ 23ከ ኩል ማነ መለ ካጨዮ ሌቀ ኔፎኤ አዳንን? አንከ ሄለት ኤቴን ከሌዬ፥ ፕሬወዮ ደልተ ኦልን ቴየን ሄኔይ።› 24ሴከመዬ ፖቀለሴኔ ኦር ኦረ እሸ ከፐ ቾኤ ክዴኔ፥ ‹ካጨዮ ቀረ ቄደ፥ ከ ኦርኸይቶሴ ቶክተ ሀርከ ኩደን ቄዴ ዳሸ።› 25ኦረሴከ ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ እሸ አኩ ፕሬተ ኩደን ቀፐ።› 26ፖቀለሴኔከ እሾነ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ ‹እንእሽነ ኪን፥ አቀፖ ቀረኤው እሽ ዳሰምተ፤ አኪኖ «አንቀፖ»፥ ሴዴ አኪኖ «አንቀፖ» ሸከ ኔፎ ቀራ ቄደመ። 27መ ኾር ፓለካረሴኔ ኸዮ፥ ኑቁሱምዮ ቲቴ፥ አሬፐ ዴሀይሸ ከ፥ ፉልዮ ቱረ ሌይሸ።› » 28ዬሱስ ፐሀኖሴኔ እሾነ ሌሌ ከ፥ ተማሬዋድ ቱሮፐ ቀቴ ከ እሾተ ቱረ ዴሰ አን ከ ከተመ ዬሩሰሌም ኦፐ ቀጬሌ። 29ዬሱስ ኤቴ ከተመሴኔ አፔቴፋኬ እሾ አፕታንየ እሮተ ቴፕሬሴይት ከፐ ቸ ከፐ ዴሃዴዬ፥ ተማሬዋድፐዬ ነመ ለክ ኤርኬ ከ ክዴ፥ 30«ፐሌሴ እሽን ቱረ ክቶ ከሮፐ ኣነ ከ፥ ኦ ኤዬ ከይተኔዬ፥ እነየ ሀሬተ፥ አነመ እክር ቱረን ቀረኤን ኩቲንን፥ አኤዬ ህደሜኤ አክተኔይ፥ ፉረ ከ እሽን ኾየ። 31ኦን ነመ እሽን ካሰን ከ ኪን፥ ‹ማነ መለ ፉርተን?› ክደኤ፥ ‹ፖቀለኤ ፐርፓችስን።› » 32ተማሬወሴኔከ ኣኔን ከ፥ ዌ ፕሰከ አከ ዬሱስ ክዴ ምነ ኮዴን። 33ኤቴ እነየሴኔ አሀሬተ ፉራኔዬ፥ ኣፐሴ አሀሬተ ከ እሾነ ኪን፥ «አተ ማነ መለ ፉርተን?» 34እሾነከ እሸ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ፖቀለኤ ፐርፓችስን።» 35ከ እነየሴኔ አሀሬተ ዬሱስ ከፖፐን ዴኤን፥ ከ ኦሀዋሶ እነየሴኔ አሀሬተ ቀረ አፌን ከ፥ ቀረ ዬሱስ ኩቲሼን። 36ኤቴ ዬሱስ አንተ ኼዬ፥ ኦረ ኦሀዋሶኤ ፖሮፐን ዴሰ እሸ ቱረን ዴሰ አፍን። 37ኤቴ ከተመ ዬሩሰሌም ከፐ ዴሀዴዬ ከ እሮተሴ አቴፕሬሴይትትይ ሌከኖዬ፥ ሰመይተሴ እሸ ከመ አኖ፥ ቆተ ኮደሴ ኦልሰ ፐሆ አዬሱስ ኮዴ አኬ መለ፥ ኸሰኔ እመካዴ ከ ኔሳድ ሞንቶፐ ቄዴ፥ ከ ዋቀ ከለተይሰተ ፐዬ 38ከ ክዴ፥ «ኑቁሰ መኸ ዋቀትን ዴኖ፥ አኤፕሰሞ! ነከይተ አሞንተ ኮዶ፥ ኡልፌነ እል ሞንተኤ፥ አዋቀ ከዮ!» 39ፌሬሰዌወ ሰመይቶፐ ቾፐ ተከ ተከ ኾር እዬሱስ ኪን፥ «ፖቀለይ፥ ተማሬዋት ኦረ ቀረ ዴሃሜ እከ ጨው ክዴን።» 40ዬሱስ ኡፍ እእሾነ ክዴ፥ «ካፑኑ እሾነ ጨው ክደኔዬ፥ ደከደ ኔፎ ኡሉፐ።» 41ዬሱስ ኤቴ ከተመ ዬሩሰሌም ከፐ ዴሃዴ ከ ከተመሴኔ አኬዬ፥ እሾተ መለ ፖዬ። 42ከ ክዴ፥ «ሀይ! ከትን ወ ነከይተይት ፐርፓችስነኤ አዌ ኔፎ ኡፕናቴ ኪቴዬ፥ ማነን ክንን! መ ኾር እልዳት ቱረ እጩተሜን። 43ኩያተ አኦፐዬ ኛፐይት ዴኦ፥ ከ ኬ ከፐ ሙሮ ከ ኬ ከፐ ከወተ ደዎ ከ ቅንደ ፕሰዬ ዴሰ ኬ ቃትቃቶ ዴአ። 44ከ ኬ እሾ ሄላት አኬ ከረ ከለ ፕሰ ፕረ፥ ኡመ ከወሴ ኬ ከፐ ደወምቴ እሾ ቁፔሴ ኦፐዬ ደከ ተከ ኔፎ ሞንቴን ሀሶ፥ ፕሰ ቅትቅተ። ሴ ኔፎ ቆተ ኩያተ አኦፐዬ ዋቀ፥ ኬ ቶየነ ከ ድንሰ ዴ አኡፕናንን መለ።» 45ዬሱስ ትከ ቁልቁሎተ ኦፐ ኣኔ ከ ኦረ ትከ ቁልቁሎተ ከረዬ ኡርመለ ሄረኖ አሌ ዳነ ፓዬ። 46ከ ክዴ፥ «እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹ትክዮ ትከ ቅንሴተኤ ኮድተ።› እሽነ ኾር ረሀነ ኬሬዋት ኮቴን።» 47ዬሱስ፥ ኩያተ ፕሰ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ኦረ ኮልን። ሳረ ቄሴወ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ ከ ቅሞተ ፒተ ኾር እሸ እከሰ ፋን። 48አኮድቶመ፥ ቆተ ኦረ ዬሱስ ደከይሰተ ጫለኖ መለ፥ ኦ እሸ ሃሰወኖዬ፥ እከ ሰታቶፐ እሾተ ቀፐንቶ መለ፥ እሾተ ሳንተ እሽን እሸ እሸን አከተን ኤተንኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\