ሉቃስ 2

1ስትይ ሰመይተ ፒተ ፕሰ አከ ድከሞ ከ ታፈሞኤ፥ ኑቁሰሴ አፒተ ሮም አውክስቶስ ክደሞ አጨጬ። 2ቄርኔዎስ ስትይ ፒተ ሶርየኤ ሙክን። ሴዴ ኔፎ ድኮተ ፐዮተ። 3ሴመለ፥ ነመ ፕሰ መኻድ ታፈተኤ ፒተ ኦፐ ዴለዴፐ አን። 4ዮሴፍ ኔፎ፥ ቆተ ሰኜተ ታውት ኮዴ መለ፥ ከተመሴኔ አናስሬት አውረቸ ኬልለ ኦፐ ቻትይ ኼ ከ፥ ፒተ ይሁደትይ ከተመሴኔ አኑቁሰሴ ታውት ክደሞ፥ ኸተ ከረ ዴለዴ፥ ፔቴሌሄም ክደመ፥ ኦፐ ኣኔ። 5እሸ ኔፎ፥ ኤኔንተሴ ሄምተ እሽ ዳሰምቴ እነ ህቴ፥ ማርያም ክደምቶ፥ ኦልን ኣኔን። 6ኤቴ ከተመሴኔ አፔቴሌሄም ከረ ቻኔዬ፥ ማርያም ሌየዳድ አኻየኤ ከይቴ። 7እከ ኤዬ እናድ አኩተ ኸይቴ፥ ከ ኦሃተ ሸከይቴተን ቁደ መርቴ፥ ከ ቆተ ትከ ኸይክተትይ ፖረ ሙክተ ደፔን መለ፥ ሞነ ሎአለ ከረዬ ታማረ ከረ ሙክሴ። 8ፒስትይ ከተመ ቱለዬ፥ ስክመየ ሎአለ ስክነ ከ ለኮፐዬ ሀልኬት ከፓ ሙክነኤ ቸ። 9ኤርከምፐቶተ ዋቀከ እሾነ አካቴ። ኡልፌነ ዋቀከ እሾነ ለአዬ። እከ ሀርሞ ፉሬን። 10ኤርከምፐቶተሴ ኾር እእሾነ ኪቴ፥ «ኦቶተ አሀርሞ ፐኻረ፥ አኦረ ፒሰ እሽን ኸሶዶን እሽነ ሌለይ፥ እንፉረን። 11ሀ አዌ ከተመ ታውት ከረኤ ድንሸምፐይተ እሽነ ዴለዴ። እሸ ኔፎ ፖቀለ ክርስቶስ። 12ሴዴ ኔፎ፥ ወ እሽን ኡፕናተኔ፥ እነ ኦሀተን መሬኔ ከ ሞነ ከረዬ ታማረ ሎአለ ከረ ሙክሼኔኤ አክተን።» 13ኤኖው ኤርከምፐቶወ ሞንተ ሌከየከ ኤርከምፐቶተሴ ቁደ ፐደወሜን ከ ዋቀ ከለተይሰን ከ ኪን፥ 14«ሞንተኤ፥ ዋቀ አኡልፌሰሞ፥ ፒተኤ፥ ኦረ አዋቀ እሾተ ጫለኖ ፕሰኤ ነከይተ አኮዶ።» 15ኤርከምፐቶወሴኔ፥ ኤቴ ስክመየ ከፐዬ ሞንቶፐ ተዌኔዬ፥ ስክመየሴኔ እኦል ክዴኔ፥ «አመ ኦር ፔቴሌሄምፐ አነ ከ፥ ወ ኮዴ ከ ወ አዋቀ እኖ ሌሌ አነ ቶይነ።» 16ከ ኤኖው ጨርጨርተን ኣኔን ከ፥ ማርያም ከ ዮሴፍ እሾ እነሴኔ ሞነ ከረዬ ታማረፐ ሙክሼኔ አኬን። 17ከ ኤቴ አኬን ከመዬ፥ ቆተ እነሴኔት ዴሰ ወ እሾነ ሌለሜ ኦረ ኤዬ ቾ ፕሰ ቶሬን። 18ኦረ ቶረሴኔ አስክመየ ደከዬ ፕሰከ ኦፐ ቀወዌ። 19ማርያም ኾር ሴ ፕሰ ከርተ ከረኤው ቀፐቴ ከ ኦፐ ድከን። 20ስክመየሴኔከ ኦር፥ አከ ኤርከምፐቶተ እሾነ ሌልቴ ምነኤ ቆተ ዌ ፕሰ ኮዴን፥ እከ አኬን ከ ደከዬን መለ፥ ዋቀ ከለተይሰተን ፖረይሾ ኦፐ ቲተዌን። 21ኩያተ ሴቴ ከመዬ ኣተሴኔ ደውረ ቀረ እነ ሙራኔኤ ከይቴ። አክመ ኤርከምፐቶተ አእሸኤን ህተምን ቱረኔው እሽ መኸ ኮቴ ምነኤ፥ መኻድከ ዬሱስ ክደሜ ከ ሀላሜ። 22- 23አክመ ሴረ ሙሴ ምነኤ፥ ኣተሴኔ አፕሸ ጨቀተ ከ ሶከኤ ከይቴ። ቆተ ሴረ ዋቀ ቀረ ኪንቶ «እነ ዲርተ አፐዮተ ዴለዴ ዋቀ ዳሰመ ከ ቁልቁለወ እሾነ ፋን» መለ፥ እነሴኔ ቄዴን ከ ዋቀ ዴሀሰኤ ዬሩሰሌምፐን ኣኔን። 24ሴረሴ አዋቀ ኦፐዬ አጨጨ ኪኖ፥ «ኻሌወ ለክ አታክት ሄለ ኤሌለ ለክ ከልሶተ ዴሀሰ ፐርፓችስን» ኔፎ እቸው። 25ስትይ ቅመይተ ተከ ስሞን ክደሞ ከተመ ዬሩሰሌምት ከለ። እሸ ኔፎ፥ ነሜዬ ሀንቄልተ ከ ቻታድ ፕሰ ዋቀ ዳሼ። ሀፑረ ዋቀ ኔፎከ እሸ ኦል ቸ፥ እከ ኸሰሴ አእስረኤል አድነ አሰን። 26እሸ፥ ሀከ ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴ እልዳድን አኮ መልይ፥ አክመን ቶንን፥ ሀፑረ ቁልቁሎተኤ እሽ ሌሌ። 27ኩያሴትይ ሀፑረ ዋቀከ እሸ ኸኻሼ፥ እከ ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐ ኣኔ። ዮሴፍ እሾ ማርያም ኔፎ፥ ኣተሴኔ አሴረ ድክሰኤ፥ እነሴኔ ቄዴን ከ ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐን ኩሌን። 28ስትይ ኦር ስሞን እነሴኔ ሀዱኔ፥ ከ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ ክዴ፥ 29«ፖቀለይ፥ ኸሰሴ አአነ ዳሴ ኦር እድከዴ። አመ ኦር አነ ኦርኸይተሴ ኸይት ቴየዶ፥ አንከ ኬ ከፐ ነከይተን ኔሰዶ። 30- 31ድነሴ ኸይት፥ አፉለ ሰመይተ ፕሰ ቱረ ሀርምሴ እልደዮኔን አኬይ። 32እሸ ኔፎ፥ ኦረ ኬን ኡፕንንእ፥ አዱካተይት ኡፕነኖ ኮደይ፥ ከ ሰመይሴ ኸይት አእስረኤልት ኔፎ ኡልፌነ ኮደይ።» 33ዮሴፍ እሾ ኣያሶ ማርያም ኾር፥ ቆተ እነሴኔት ዴሰ ሃሰ ክደሜ ፕሶፐኤ ቀወውን። 34ስሞን ኤቴ እሾነ ሰኬ ከመዬ፥ ኸው ዴሰ ማርያም ኣያፐ እነሴኔትት ክዴ፥ «እኖሴን አሬ ቸ፥ ፒተ እስረኤል ኦፐዬ ኦረ ሌከይተ ፐሀነ ፐቴተኤ ኮደን፥ ከ ኦረ ሌከይተኤ ፐሀነ ድነ ኮደን፥ ኡመ ኦረ ፕሰ እሸን ቴየዶ። 35ሴ ምነን ድከተ ኦረ ሌከይተ ከረ ዴከዴ ለኮፐ ሶክሸ። ከርተይት ኔፎ፥ ኮረቴተ ኘረሀተኤ ካአ ከ ኦፐን ተርፐ።» 36አክሞሴ ምነኤው፥ ኹመምፐይቴተ ተከ አቅማተ፥ ሰኜተ አሴርፐ ዴለቴ፥ ኤኔንተ ፈኑኤል እሽ ኪነኔ ቸ። መኻድ ኔፎ ሀነ ክደም። እሼተ፥ አኤኔንቱመኔ ኣፓድፐ ሄመምቴ ከ ኦል ፐረ ተፐ ከላቴ ከመዬ፥ ኣፓድ ቀረዬ ቶኤ። 37ሴከመዬ ድኬ ቅምቴ ከ ሀከ ፐራድ ኩንደ ሴቴት አፉር ከይኖኤ አትከ ቁልቁሎተ ኬለ አፐርፐ ኪንንክንን መልይ፥ ቅንሴተ ከ ደምተ ሙሰተን ሀልኬተ ከ ኩያተ ኮደ ዋቀ ኮን። 38ኦር ስትይ፥ እሼተ ኔፎ እዴቴው፥ ከ ዋቀ ከለተይሰተ ፐይቴ፥ ከ ቆተ እነሴኔት ዴሰ ኦረ ፒተ ዬሩሰሌም ኦፐዬ ኸሰሴ አድነ አሰኖ ፕሰ ቶርቴ። 39ኤቴ ኣተሴኔ አሴረ ዋቀ ኦፐ ሌለሜ ፕሰ ድክሼን ከመዬ፥ ከተመሴኔ ኸይሾ አከላተ፥ ፒተ ኬልለ ከረ ቸ ኦፐ፥ ናስሬትፐ ቲተዌን። 40እነሴኔከ ኮኮናዴን ከ ኩተዴን፥ ከ ኦኩመን እመካዴን። ዳሰተ ዋቀ ኔፎከ እሾተ ኦልይ ክተ። 41ዮሴፍ እሾ ማርያም ፐረፐሮፐኤ ፓሌተ ፋስከ ኡልፌሰ ዬሩሰሌምፐ አን። 42ዬሱስ ኤቴ ፐራድ ኩደንከ ለክ ከዬዬ፥ አከ ኣታሶ ምነኤ፥ ቶለይሾ ኬለዬ ፓሌተሴ ኡልፌሰ ኣኔ። 43ኤቴ ፓሌተሴ ድከቴ እከ ትኮፐ ከላኔዬ፥ እነሴኔ ዬሱስ ዬሩሰሌምእ ሀሴን። ማርያም እሾ ዮሴፍ ኡመ፥ አከ ዬሱስ ዬሩሰሌም ሀሴ እንኡፕናኔ። 44አኦረ ፕለ ኦል ከሌ እሾነ ፐሀናቴ ከ፥ ኤቴ ኩያተ ኩመ አን ነከዬን ከመዬ፥ ኦረ ኡኡፐን እሾ ደልተያሶ ከፐ እሸ ቆረተ ፐዬን። 45መ ኾር ቆተ እሸ ደፔን መለ፥ ፒተ ዬሩሰሌም ኦፐ ቲተዌን፥ ከ እስከሞፐ እሸ ፈደ ኦሬን። 46ከ ኩያተ ሴሰ ከመዬ፥ እሸ አትከ ቁልቁሎተ ኬለዬ ኮልሰምፐየሴኔ አፒተ ይሁደ ከረ ቃኤ ከ ሃሳሶ ደከይሰኖ ከ ካሱመ ኔፎ እሾነ ካሰኖ አኬን። 47ኦረ ኦኩማድ እሾ አከ ካሱመ ኦርኖ አኬ ፕሰከ ኦፐ ቀወዌ። 48ቶለይሾ ኤቴ እሸ አኬዬ፥ ኦፔ ቀዋዌ። ኣያሶከ እሽ ኪቴ፥ «አተ እነዮ፥ ማነኤ አሴ እኖ ኮቴ? አነ እሾ ኣፐይሽንከ ኬ ፖረ ፈደ ኬለ ድኬ ፐየሀኔ።» 49ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አተ ማነኤ ፖረ አነ ፋንተን? አክመ ትከ ኣፕኖት ከላተ አነ ፋንቶ፥ እሽነ አኡፕተን ከ ፖረ አነ ፋንተኔ?» 50እሾነ ኡመ ሃሰ እሸ እሾነ ኦርሼ እንኡፕናኔ። 51ሴከመዬ ዬሱስ እሾተ ኦልይ ፒተ ናስሬት ኦፐ ከሌ ከ እሾነ ኔፎ አፈ ደከይን። ኣያሶ ኾር፥ ሴዴ ፕሰ ከርተ ከረኤው ቀፐቴ ከ ኦፐ ድከን። 52ዬሱስ ኔፎ፥ ፉለ ዋቀ ከ ፉለ ነመ ቱረ አጫለተሜ ኮዴ ከ ኦኩመ ከ ኩቱምተን ኣኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\