ሉቃስ 20

1ኩያተ ተከዬ ዬሱስ ኤቴ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ኮልኖዬ ከ ኦቶተሴ አፈየ ኦረ ቶርኖዬ፥ ሳረ ቄሴወ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ ከ ቅሞተ ፒተ ተከኤ እሸ ከፖፐ ዴኤን። 2ከ እሸ ካሰዴን ከ ኪን፥ «እንቶኖ፥ ሁፕነ ኡኩሜተ አማነትን ኮደዶሴን ኮን እኖ ሌሌይ! ሁፕኖሴ አኡኩሜተ ኔፎ አይኖ ኬ ዳሼ?» 3ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «አንት ኔፎ ካሱመ ተከኔን እሽን ካሰደዌይ፥ እሽነ ኔፎ አነ ኦርሸው፦ 4ሴ አዮሀንስ ፕሸን ኦረ ጨቅኖ፥ ሄለ ሞንቴ ኸተ ዴቴም፥ ሞን ነመ ከፐ?» 5እሾተከ ኦል ኦርሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ኦን ‹ሞንቴ ኸተ ዴቴ› እንኪነ ከ ኦርነዬ፥ እእኖ ክደ፥ ‹ማነ መለ እሸ አአመንን?› 6ኦን ‹ነመ ከፐ ዴቴን› ኪነው፥ አክመ ዮሀንስ ኹመምፐይተ ኮዴ ኦረ ፒሰ አመንይ፥ ሰመይተ ደከኔ እኖ ደከ።» 7ከ ኦር እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ፖረ እሽ ዴቴ እኖ አንኡፕኖ።» 8ዬሱስከ እሾነ ኦርሼው ከ ክዴ፥ «አንት ኔፎ ሁፕኖሴ አኡኩሜተ አንእሽን ኮደዶሴን ኮኖ፥ አንእሽነ አንሌሎ።» 9ሴ ከመ ዴሰ ዬሱስ ፐሀነ ተከኔ ሰመይስት ቶሬ ከ ክዴ፥ «ኸተ ተከዬ፥ ኣፐ ተከ፥ ድሽመ ወይኔተኤ ድሸዴ ከ ፒየላተ ዳሼ፥ ከ ከፐዬ ፒተ ፕለ ኦፐ ኣኔ ከ ለከን ዴሰ ጨሬ። 10ኤቴ ወይኔተሴ ፐልቴ ከ ፖሀ ከይቴዬ፥ ኣፐሴ አዱለ አከ ቄታድ እሽ ቄዶኤ፥ ኦርኸይታድ ፒየላተሴ ከፖፐ ኤርኬ። ፒየላተሴ ኾር ኦርኸይተሴ ኦፐ ቅዴ፥ ከ አዌ እሽን ዳንን መልይ ሀርከ ሉሌን ከልሼን። 11ኣፐሴ አዱለከ አመ ለመተ ኦርኸይተ ፕለ ኤርኬው። እሾተከ ኦርኸይሴ ኔፎፐ ቅዴኔው ከ ጬርሼን፥ ከ አዌ እሽን ዳንን መልይ ሀርከ ሉሌን ከልሼን። 12ኣፐሴ አዱለከ አመ ቄዴው ከ አሴሰተት ኦርኸይታድ አፕለ ኤርኬው። ፒየላተሴከ ኦርኸይሴ ኔፎፐ ቅዴው፥ ከ ፈይክተይሼን ከ ትቴን ከ አሌ ለኮፐ ከቴን። 13ኣፐሴ አዱለከ ኦሬ ከ ክዴ፥ ‹አመ ማነን ኮደው? አነ እነዮ አንጫለነ ኤርኮ ከ፥ ተከ ፑኑ እሸ ቱረ ፉረን ከ ኡልፌሰን› ከ እነሴኔ ኻድ ኤርኬ። 14ፒየላተሴ ኾሪ፥ ኤቴ እነሴኔ አኣፐሴ አዱለ አኬኔዬ፥ እኦል ክዴኔ፥ ‹ሌሀምፐይተሴ እን እሸይ፥ ኾየ ከ እከነ፥ ከ ወ አቀፐኔ ፕሰ ሌሀነ!› 15ከ ኦር እነሴኔ ዱሎፐ አሌ ለኮፐ ትቴን ከ እሼን። ሴመለ፥ ኣፐሴ አዱለስት፥ አተ ፒየላተሴ ኮደ እሽነ ፐሀተ? 16እዴአ ከ ፒየላተሴ ፕሰ ሌይሸ ከ ዱላድ ኦረ ፕለት ዳሸ።» ሰመይተሴ ኤቴ ሴዴ ደከዬዬ፥ እክዴ፥ «ኼለ ወ አሴ ፐሀ አፐር ኦረ ቀረኤን ከይንን።» 17ዬሱስ ኾር እሾቶፐ ዴሴ ቲተዌ ከ ክዴ፥ «ከ ኩል ሴዴ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ ‹ደከሴ አኦረ ቁፔተ ቁፕኖ ፑየዴ፥ እሸ መተ ትከ ኮዴ› ማነ ክዴተ? 18ነመ ደኮሴ ቀረ ፕኦ፥ ፕሰ ቄቄፐ፥ ነመ ደኮሴ ሞንቴ እሸ ቀረ ፕኦ ኾር እኘልኸተወ።» 19ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ እሾ ሳረ ቄሴወ ኾር፥ አክመ ዬሱስ ፐሀኖሴን እሾነ ከፐ ሃሰወዴ ኡፕናዴን ከ ስትይ እሸ ቀፐ ፈዴን። መ ኾር ሰመይተ ፉሬን። 20ከ ዬሱስ ቀፕሲሰ፥ ሳንተ እሾነ ኤተንቶ ፈደን ከ፥ አክመ አፈ ተለፈን እሸ ቀፕሲሰን ከ ሀርከ አሁፕነምፐይተሴ ከ አኡኩመምፐይተሴ ፒተ ሮምት ዴ ኦፖፐ እሸ ተርፕሸን ከ እሸ ዳሸን መለ፥ አከቶወ ናለየ ፐፐሆ ከ ካሱመን እሸ ቀፕሲሰ እሸ ከፖፐ ኤርኬን። 21አከቶወሴኔከ ዬሱስ ከፖፐ ዴን ከ ኪን፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ወ አት ሃሰወንተ ከ ኦረ ኮልንተ አክመን ዱካተ እንኡፕነ። አት አክመ ነመ ተከ አኾንአክንን ከ ተከ አኔድንአክንን ከ ቆተ ፖረ ዋቀት ዴሰ ዱካተን ኮልንቶ እንኡፕነ። 22ሄለ ሴርኖፐዬ ኑቁሰሴ አፒተ ሮምት ክፕረ ዳሰተ እፈቀተሜም ሞን፥ እንፈቀተሜ?» 23ዬሱስ ኾር አክመ ሃሰን እሸ ቀፕሲሰ ሀርምሰዴኔ ኡፕናዴ ከ ክዴ፥ 24«እንቶኖ፥ ሽልንከ ተከ አነ አክሸይ። ፐሀኖሴን አሬ ቀረ ቸ እሾ መኾሴ አሬ ቀረ ታፈሜ፥ አአይኖ?» እሾነከ እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «አኑቁሰሴ አፒተ ሮምት።» 25ዬሱስከ ክዴ፥ «አሴዬ ኦር፥ አኑቁሰ ኑቁሰ ዳሸ፥ ከ አዋቀ ዋቀ ዳሸ።» 26ኦረሴ ኦር፥ ቆተ ፉለ ኦረ ቱረ ሃሰን እሸ ቀፕሲሰን ኤተንንን መለ፥ ሃሰ እሾነ ኦርሼ ኦፔ ቀወዌን ከ አሌ ጨው ክዴን። 27ኦረ ተከ አሳዱቄወ ኪኖ፥ «ቶቶፐ ኻነ እንቻን» ዬሱስ ከፖፐ ዴ ከ እሸ ካሰዴ ከ ኪን፥ 28«ኮልሰምፐይቶ፥ ሙሴ እእኖ ታፌ ከ ክዴ፥ ‹ነመ ኦን እስከተ ሄመ ከ አንኸይንን መል ቀረ ቶአዬ፥ እናሶ አእስከቴታድ ቁደ ኦሬን ከ ኦፐዬ እሽ ሄለ ኻዬን።› 29ሴመለ ቶለ ተከከ ሄለ ዲረ ተፐ ቀፐ። ቃርተከ ሄሜ ከ አንኸይንን መል ቶኤ። 30ኩስተ አቃርተ ከመ ቀቶከ እስከቴተሴ ቁደ ኦሬ ከ አንኸይንን መል ቶኤው። 31አሴሰተከ አሴው እሼተ ቁደ ኦሬው። ከ ፕሰንት ተፐንትይ እስከቴተሴ አቃርተይሾት ቁደ ኦሬን ከ አንኸይንን መል ሌኤን። 32ፕረንፕረ ቀረዬ እስከቴተሴ ከሱከ ከመኤው ቶቴ። 33ሴመለ እሾተ ተፐንት እሼተ ሄሜኔይ፥ አውተ ቶቶፐ ኻነ ከይቶዬ፥ እስከቴተ አይኖ ኮድተ?» 34ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኦረ ፒሴ አሬ ክቶ ቀረ ከሎ እሄምን ከ ኦሎፐ ሄመም፥ 35መ ኦረ ቶቶፐ ኻነ እሾነ ፐርፓችስንቶ፥ ከ ፒተ እቱሮፐ ዴቶ ቀረ ከላተ እሾነ ፐርፓችስንቶ፥ እንሄመን ከን ሄመመን። 36እሾነ ቆተ አኤርከምፐቶወ ዋቀ ምነ ከላደን መለ እንሌአን፥ ከ ቆተ ቶቶፐዬ ኼን ኔፎ መለ፥ እሾነ ሄለ ዋቀኤ ኮደን። 37ቆተ ቶቶፐ ኻነት ዴሰ ሙሴ ኔፎ፥ ቶራሴኔ ኻድ አሁጭቶፐ አፕተ አኬ ኦፐዬ፥ ፈየኤ ሌሌ ከ ዋቀ ሀሌ ከ ክዴ፥ ‹ዋቀ አፕረሃም ከ ዋቀ ይሳቅ ከ ዋቀ የይቆፕ።› 38ኦረ ካፑኑ ሌአ ታክ ቻዬ፥ ፉለ ዋቀ ቱረዬ ነፕሴተይሾ ቆተ ቻተ ቀፕቶ መለ፥ ዋቀ ዋቀ ኦረ ቾት ዲሼይ፥ ዋቀ ኦረ ሌኤትእን።» 39ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ ኦፐዬ ኦረ ዴሞከ ዬሱስ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ዱካተ ሌልቴ።» 40ሴከመዬ ኦር፥ ነመ ተከ ኔፎ አእሸ ካሰተ ኘሬ እንቾ። 41ሴ ከመዬ ዬሱስ ኦረሴ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አተ አመ ኦረ ማነ መለ ክርስቶስ እነ ታውት ኪን? 42- 43ታውት ኸው መታፈ መስሙሬተ ኦፐ እታፌ ከ ክዴ፥ ‹ሀ ዋቀ እፖቀለዮ ክዴ፦ ሀከን ፓረካላት ሎቃት ኬሎፐ ኦርሾ ከረኤ ቅንደ አክትዮ ኬለ ኩቴኤ።› 44ታውት መታድእ ክርስቶስ ‹ፖቀለ› ኪንይ፥ ክርስቶስ አይሸኔ እነ ታውት ኮደው?» 45ኤቴ ሰመይተሴ ፕሰ እሸ ደከይሰተፐ ቾዬ፥ ዬሱስ እተማሬዋድ ክዴ፥ 46«ኮልሰምፐየሴኔ አሴረ ሙሴ፥ ሜሀደ ዴዴረ ከልሰነ ከ ፖረ ቲተውነ፥ ከ ኡርመለደፐዬ አከ ኦረ ካሬተ እሾነ ኦርሾው ሄነ፥ ከ ትከሴ አቅንሴተ እሾ ትከ ትክሴወትይ፥ ፖረ ኡልፌነኤው ፋነ ከፐ እስ ቶይታደ። 47እሾነ ቅንሴተሴ ኸይሾ አኦኮቶ ዴረን ከ ትከ ህዬቴወ አኣፐዳሶ ቀረ ሌኔት ደምይ፥ ደፐ ኔቀ እሾተ ቀረ ሙረመ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\