ሉቃስ 21

1ዬሱስ ኤቴ ቶየዴዬ፥ ቴየንቶለየ ካጨ ከልሶተ ሳትኔተ ከሮፐ ከነኤ አኬ። 2ከ ህዬቴተ ተከ አኣፓድ ቀረ ቶኤ፥ አሳትኔተሴ ከሮፐ ሰንትመ ለክ ከንቶ አኬው 3ከ ክዴ፥ «አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ቴኮለይቴሴ አህዬቴተ፥ ኦሮሴ ፕሰ ቀረን ጫለ ዳሴ። 4ማነ መለ፥ ኦረ አታከ ፕሰ ወ አቀፐኔ ቁደ ዴሰ ሸከይቴተ ዳሼን፤ ህዬቴሴ ኾር፥ ቴኮለይቴተ፥ መ ትኩማድ አቀፕቶ ፕሰ ዳሴ።» 5ኦረ ዴሞ፥ ቆተ ትከሴ አቁልቁሎተ መለ ኦል ቶርን ከ ኪን፥ «ቁፔሴ ቆተ ደከ ፈያትን ቁፐምቴ መለ፥ ከ ከልሶወሴኔ አኦረ ዴሀነ ኦፐዬ፥ ኦፍንከ ዌ ተከ ተከን ቁደ ስሬን መለ፥ አተ ፐኻር።» 6ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «ዌሴን ፕሰ አአሬ ቶይንተኔ፥ ኩያተ አኦፐዬ ደኮሴ ኦልቀረ ደወሜ ፕሰ ቅትቅቶ ዴአ።» 7እሾተከ እሽ ክዴኔ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ከ ኩል አይተም አሴ ኮድተ? አንከ ማነ ቀረን ኩያተ አኦፐዬ ዌሴን ኮደን ኡፕናነ?» 8ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አከ አሰሰፐተምንእ ቶይታደ። ኦረ ሌከይተ መኽዮን ዴአ ከ ክደ፥ ‹አንት አንክርስቶስ› ከ ‹ሀ ፕረምፕረ እዴሰ ከዬ።› ሴመለ እሾተ ከመን ኣነን። 9ኦ ኦቶተ ኦረነ እሾ አክመ ኦረ ኦል ትለይኖ ደከይተኔዬ፥ እንተመቀን። ሴኔ ፐዮተ ቀረ ኮዴተ እሾነ ፐርፓችስን፥ መ ኡፍ ፕረምፕረ ኤኖዌን ኮዶ።» 10ከ እሾተ ክዴ፥ «ኦረ ኦልቀረኤ ኸ፥ መንክስቴተከ መንክስቴተ ቀረ ኻተ። 11ፒተ ኔፎ ሀርሞኤ ሌሌሄተ፥ ፒተ ሌከይቴቶፐ ሎተ ከ ፓቀ ኦረ ፕሮ ዴአ። ወ ኦረ ፉፉርነ ከ ኦረ ቀወነ ከ ሞንተ ቁደ ኮደን። 12አሴ ፕሰን ኮድንን ቱረኔ ኦረ አነ መለ እሽን ቀቀፐ ከ እሽን ረከቺሰ፥ ከ ትከሴኔ አቅንሴተ እሾ ትከ ህደ ከሮፐ እሽን ተርፕሸ ከ እሽን ዳሸ፥ አከ ሳረ ፒተ እሾ ኑቁሰደ ቱሮፐ ዴሃተን። 13ሴዴ እሾተ ማኩመኤ፥ አከ ፈሮተ አከተን። 14ሴመለ ሃሰ እሽን ቀረ ሃሰወነኔ ምነ፥ ወ ኦርሰተኔ ቱረኔው ኦፐ ረከተ አክመ እሽን ፐርፓችስንንክንን ኡፕናደ። 15አንት፥ ኦኩመ እሾ ሃሰ፥ አፓለካረዳስን ተከ ኔፎ እሽን ፑቴተ ከ ሺሼተን ኤተንንንእን እሽነ ዳሸይ። 16ቶላስን ከ ሄላስን እሾ ደልተየዳስን ከ ሞተዳስን ኩል እሽን ተርፕሸ ከ ቶተ እሽን ዳሸ፤ እሽኖፐዬ ኦረ ዴሞከ ሌአ። 17ኦረ ፕሰከ አነ መለ እሽን ኔደደ። 18መ ኾር ኝርፋስን አመተ ኦፐዬ ኝርፈ ተከን ኔፎን ፐተን። 19ዱፐተይሽነኔው እስን ፐሀተን።» 20«ዬሩሰሌም አውተ ፎልሶተን ከፐ ሙረምቶ አከ አክተኔዬ፥ ፐቴተሴ ኻድ አከ ዴሰ ከይቴ ኡፕናደ። 21አውሴትይ፥ ኦረ ፒተ አይሁድ ኦፐ ከሎ፥ አአሌ እሮወ ቀሮፐ ቀሆ፤ ኦረ ከተሞሴን ከረ ቾ አአሌ ከረ ቀሆ፤ ኦረ ከተሞሴንት ለከ ቱለ ቾ፥ ከተመ ከሮፐን ከልን። 22አከ ኹመሴ ኸተ ታፈሜ ድከዶኤ፥ አውሴ ኦር ኩያተ ሃሎተ ቄደኤይ። 23ኩየዎሴኔትይ እስከተ አከርቶፐ እነ ቀፖ እሾ አሄለ ሉክኖ፥ ኦ እሾነ ክዶ! ፒተ ቀረ ረኮተ ኔቀኤ ዴአይ፥ ሚረ ዋቀከ ኦረሴ ቀረ ዴአይ። 24እሾቶፐዬ ኦረ ሌከይተ ኮረቴተን ፕረመ፥ ኦረ ዴሞከ ፒተደ ፕሶፐ ፖጨመ። ሀከ ኼልተ አኦረ ዋቀን ኡፕንን ድከንቶ ከረኤ፥ ዬሩሰሌም ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኬለ ፕደምተ።» 25ከመ ዴሰ ዬሱስ እእሾተ ክዴ፥ «ምልክተ ኦልሰ ፐሆ ፒርቶተ እሾ ሌየ ከ ህከ ቀረ ኮደ። ፒተ ቀረ ኔፎ ኦረ፥ ኔሰሴ አፑፔተ እሾ ኔሰ ፐከቴቶፐ ዱትኖ ደከየ ከ፥ ቱረ ተመቀ። 26ቆተ ሁፕነደ ሞንተ ቁደ ቸ ሌሌሀን መለ፥ ኦረ ኦር ረኮተ ፒተ ቀረ ኮድቶፐው ድከደ ከ፥ ፉረን ፖረ ኸረ። 27ስትይ ኦር እነ ነመ ኦራረፐ ሁፕነ እሾ ኡልፌነ ኩተትን ዴአን ከ ኦረ አካደን። 28ኦ ዎስን ፕሰ አሴ ኮደ ፐየኔዬ፥ ድነይሽን እዴሃዴይ፥ ኻ ከ ሞንተንዴለ ቶየደ።» 29ከመ ዴሰው ዬሱስ ፐሀኖሴኔ እሾነ ሌሌ ከ ክዴ፥ «ቆይረ ፔሌስ እሾ ቆረ ፕለ ኔፎ ቶየ። 30ኦ ቆረ ጨፐራኔዬ፥ አክመ ከተነ ዴሃዴ እኡፕተን። 31አከሞሴ ምነኤው፥ ኦ ዌስን ፕሰ ኮድናን አከ አክተኔዬ፥ መንክስቴተ ዋቀ አከ እሽን ከፐ ዴሃቴ ኡፕናደ። 32«አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ አኼልቶሴኤን ተርፕንን ቱረኔ፥ ዌሴን ፕሰ ኮደ። 33ፒተ እሾ ሞንተ እተርፐን መ፥ ቃሌትዮ ፐከነ ተርፐን ቀፕቶ።» 34ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ደምተ እሾ እከይተ ኮፔ ቀረን ኻቴ አከ እስ አቴይምንን፥ ከ ትኩሞፐ አረከንን፥ ኩያተሴ አፕረምፕረከ አእሽነ እስቀረ አኡፕንን መል እሽን ቀረኤን ከይንን፥ ቶይታደ። 35ኩያቶሴ ኤዬ ክቶ፥ አክመ ቱሩሮፐ ፓተ ቀፐሞ ምነኤ፥ ኦረ ፒተ ቀረ ቾ ፕሰ ቀረ ዴተይ። 36ሴመለ ረኮሴ ኔቀ ዴንቶ ፕሰ ኬለዬ አከ ፐሀተኔኤ፥ ከ ፉለ እነ ነመ ቱረ ቃተ ኤተንሰኔኤ፥ ኩያተ ፕሰ ቅንሴተ ቁደ ተወ ከ ጨፓደ።» 37ዬሱስ አሴ ኩያተ ፕሰ ትከ ቁልቁሎተ ኬለዬ ኦረ ኮልን ከ፥ ሀልኬትይ እሮተ ቴፕሬሴይት ቀሮፐ ከል። 38ከ ቴይከንተን ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐ ኬን። ሰመይተከ ኦር እሸ ደከይሰተ ትከሴ አቁልቁሎተ ኬሎፐ ቴይከንተን እሸ ከፖፐ ኬን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\