ሉቃስ 24

1ሰምፐተዬ ኦር፥ እስከተሴ ሽቶተሴ አሀርምሰዴኔ ቀፐዴን ከ፥ ፐራፐን ኼን፥ ከ ሀውለሴ ከፖፐ ኣኔን። 2ከ ሽለ ሀውለሴ ቱረ ዱፌን፥ አአሌ ቅንዶፐ ቱረ ሱኩሜ አኬን። 3ከ ሀውለሴ ከሮፔለ ኩሌን ከ ፑካሴ አፖቀለ ዬሱስ ከረ ደፔን። 4ኤቴ እሾተ ሴፐ ቀወውናን ከ ኤዬ ቀቃዴኔዬ፥ አእሾተ እስቀረን ኡፕንን መልይ፥ ነመ ለክ አሜሀደ ወርወረ ከልሰዴ እሾተ ከፐ ቀአን። 5እስከተሴከ ሀርሞ ተተመቄ ከ እስኬለን ኸተ ቶየን። ኦረሴከ እሾተ ክዴ፥ «ማነኤ ነመ ቾ ኦረ ሌኤ ከረ ፋንተን? 6እሸ አሬን ቾ! እኼ! ሃሰሴኔ አኸተ ፒተ ኬልላት እሽነ ሌሌ ከ ክዴ፥ 7‹እነ ነመ ሀርከ ጩፖለየ ኦፔ ዳሰመን ከ ፈንሰመን፥ ከ ኩያተ ሴሰተት ቶቶፐ ኻን› መቴ ኦርሰደ።» 8እስከተሴከ ኦር ሴዴ መቴ ኦርሰዴ። 9ከ ሀውለሴ ከፐ አሌ ከሌን ከ ሴ ፕሰ ተማሬወሴኔ አዬሱስ ኩደንከ ተከ እሾ ኦረ ፕለ ኔፎ ቶሬን። 10እስከቶሴ እሾተ ሌሌ ኔፎ ተከ ሜክቴለውቴተሴ ማርያም ኪናን እሾ ዮሀነ፥ ከ ኣያፐ የይቆፕ ማርያም፥ ከ እስከተ ፕለ ኔፎ እሾተ ቁደዬ ቻው። 11ተማሬወሴኔ አዬሱስ ኾር፥ ቆተ ቶሮስን ቶረ ፓተ ፐተ እሾነ ፐሀናዴን መለ፥ እስከተሴ ቀረን ቴየኔ ከን ዱከይሰኔ። 12እሾቶፐዬ ኾር ፔትሮስ እሾሬ ከ ሀውለሴ ከፖፐ ኬሬ ከ፥ ኤቴ ኸተ ክዴ ከ ቶይኖዬ፥ ኦሀተሴ ቃሀ ዴዮ ፑካስትን መሬን ፐተው አኬ። ከ ወ ኮዴ ኦፐ ቀወዌ ከ አሌ ትኮፐ ከሌ። 13አውሴትይ ተማሬወ ዬሱስፐዬ ነመ ለክ ፐሌተ ኤመሆስ ኦፐ ከል። ፐሌተ ኤመሆስ ከተመ ዬሩሰሌም ከፓ ዴሰ ክሎሜትሬተ ኩደንከ ተከ ምነ ክቶኤ ሴክ። ተማሬወሴኔከ ኤፐ ከል ከ፥ 14ፖረን ቶረ ቄዴን፥ ከ ዎስን ኮዴ ፕሶፐ ቶራን። 15ኤቴ እሾተ ኦል ሴዴ ሃሰወናን ከ ኦፐ ቶረናኔዬ፥ ዬሱስ ኦር እሾተ ከፖፐ ዴሰ ዴሃዴ ከ እሾተ ኦልይ አንተ ፐዬ። 16እሾተ ኾር እእሸ አኬኔ፥ መ እሸን ኡፕናኔ። 17ዬሱስከ እሾተ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አተ ኤቴ ፖሮፐ አንተኔዬ፥ ማነፐ ቶራንተን?» ከ ኤቴ ኘረሀናን ከ ኤዬ ቀቃዴኔዬ፥ 18እሾቶፐዬ ነመ ተከ ቄልያጰ ክደሞከ እሽ ክዴ፥ «አት አሉ ዬሩሰሌም ከረ ከልተ ከ ወ ዬንሴ ኤዬ ከረ ኮዴ አኡፕንን?» 19ዬሱስከ እሾነ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አተ ማነ ኤዬ ከረ ኮዴ?» እሾተከ እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ኸው ኮደሴ ዬሱስተሴ አናስሬት ቀረ ኮዴን አኡፕቶ? እሸ ኔፎ ኹመምፐይተሴ ፉለ ዋቀ እሾ አነመ ቱረ ቶራድ እሾ ኮዳድን ኮኮነኖ። 20ሳረሴኔ ኸኖ አቄሴወ እሾ ኦረ ፒተ ሙክኖከ ቶተ እሸ ተርፕሼን ከ እሸ ፈንሴን። 21እኖ አሉ እንኪኔ፥ ‹እሸ ፒትኖ አእስረኤል ኦርኹመ ኬለ ፉረ።› አመ ኦር፥ አቶኤ ዴሰ አዌ ኩያተ ሴሰ። 22አመ ላድ ወ እኖ ቀወነ፥ እስከተ ተከ አዌ ቴይከንትይ ሀውለሴ ኻድ ከፖፐ ኣኔ። 23ከ ሀውለሴ ከረ ፑካድ ደፔን ከ ዴን ከ እኖ ኪን፥ ‹ሀ ኤርከምፐቶወ ዋቀኤን አክኔ ከ እከ እኖ ክዴኔ፥ ሀ ዬሱስ ቶቶፐ እኼ!› 24እኖ ኔፎፐዬ ኦረ ዴሞከ ሀውለሴ ከፖፐ ኣኔው ከ ወሴኔ አእስከተሴ ሌለኤው አኬው፥ ኡመ ዬሱስን አክኔ።» 25ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «እሽነ አዌ መቴ ኦርሰንንክንን፥ ከ ወ ኸተ ኹመምፐየ ሃሰወዴኔ ዱከይሰንንክንን፥ 26ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴ፥ ኸው፥ ረኮሴ ፕሰ ቴየተ ከ ኡልፌናድፐ ከሌተ እሸ ፋንንክቶ?» 27ከ ሴከመዬ መታፈ ሙሴ እሾ መታፈ አኹመምፐየ ፕሰ ኦፐዬ ሃሰ ኸተ መታፈ ቁልቁለዌ ኦፐ ቆታድ ዴሰ ሌለሜ ፕሰ እሾነ ለአይሼ ከ እሾነ ቶሬ። 28ኤቴ እሾተ ፐሌሴ አኦፐ አናን ከፐ ዴሃዴኔዬ፥ ዬሱስ አእሾተ ቀረን ቀተ ምነኤ ክዴ ከ፥ አፖረ ሴኮፐ አኖ ፐሀናዴ። 29እሾተ ኾር እሸ ቅንሰዴን ከ እሽ ክዴኔ፥ «አመ ኦር እከለከለውቴይ፥ ሌተ ኔፎ እዱምቴይ፥ አሬ እኖ ከፓ ሙኬ።» እሸከ ኦር እሾተ ከፐ ሙክተኤ ትከ ከሮፐ ኩሌ። 30ከ እሾተ ኦል ደምተ ኩቴኤ። ከ ላቆተ ቄዴ ከ ቀረ ዋቀ ከለተይሰዴ፥ ከ ኦፐ ሞሴ ከ እሾተ ዳሼ። 31ስትይ እልዳሶከ ኦር ፐነሜን፥ እከ እሸ ኡፐዴን። እሸ ኾር ኤኖው እሾተ ቱረ ፐቴ። 32እሾተ ኦር እኦል ክዴኔ፥ «ሄላነ ፖሮፐዬ፥ ኤቴ እሸ ሃሰ እኖ ቄዴ ከ መታፈሴኔ ቁልቁለዌ ከረዬ እኖ ቶርኖ ከ እኖ ለአኖዬ፥ ሃሳድ ከርቶፐ እኖ ቀፐንንቻኔ?» 33ከ ኤኖው አሌ ኼን ከ ዬሩሰሌምፐ ኣኔን፥ ከ ተማሬወሴኔ አዬሱስ ኩደንከ ተከ፥ አኦረ ፕለ ኦልን ኤዬ ቃኤ ከ 34ኦል ቶርነ ከ ኪነ፥ «ሀ ፖቀለ ዬሱስ ዱካተኔ ቶቶፐ ኼ ከ ስሞን ቱረ አካዴ» አኬን። 35ተማሬወሴኔ ለክከ ወ ፖሮፐ እሾተ ቀረ ኮዴ ከ፥ ኤቴ ላቆተ ሞሴ ከ እሾነ ዳሼዬ፥ አክመን እሸ ኡፐዴን ፕሰ እሾነ ቶሬን። 36ኤቴ ተማሬወሴኔ ለክ አታከኔት ሴዴ ሌላፐ ቻኔዬ፥ አእሾተ እስቀረን ኡፕንን መልይ፥ ዬሱስ ኦተንተይሾ ኦፐ ቀአዴ ከ እሾነ ክዴ፥ «ነከይተ አእሽነ ኮዶ!» 37እሾተከ ወ ተከን አካረየ አኬኔ ምነ ድኬ ተተመቄን። 38ዬሱስ ኾር እእሾነ ክዴ፥ «አተ ማነኤ ተመቅንተን፥ ከ ማነ መለ አነ ዱከይሰተ መላልተን? 39ሀርከዮ እሾ ሎቀዮ ቶየ፥ ከ አከን አሱ ዱካተን አነ፥ ኡፕናደ። ከ አነ ቁደ ቀፐደ። አክመን አንት ደክንተ ከ ለፈ ቀፖ አከ አክንተን ምነኤ፥ ሀፑረ ደክንተ ከ ለፍተን ቀፖይ።» 40ከ ኤኖው ሀርካድ እሾ ሎቃድ እሾነ አክሼ። 41እሾተ ኾር፥ ኸሶተ እሾ ኦፐ ቀወወ ቀረን ኻቴ፥ አክመን ዱካተን እሸ፥ ስት እክት እንዱከይሰኔ። እከ ሴመለ እሾተ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አሬዬ ደምተ እቀፕተኔ?» 42እሾተከ ሙርኩጨ አዋቴን ሸከይተ እሽ ዳሼን። 43እሸከ ቴየዴ ከ ፉለይሾ ቱረ ደሜ። 44ከ እሾነ ክዴ፥ «አንኸተ እሽን ኦልይ ቾዬ፥ እሰሴ አንእሽነ ሌሌ ከ ክዴ፥ ‹ቶረ ቆትዮ ዴሰ ሴረ ሙሴ ቀረ ሌለሜ ከ መታፈ ኹመምፐየ እሾ አመስሙሬተ ኦፐ ሌለሜ ፕሰ፥ ኮደ ከ ድከተ እሾተ ፋን፥› ቶይ ሴዴ።» 45ከ ሴከመዬ ኦር፥ አክመ መታፈሴኔ ቁልቁለዌ እሾነ ከለኔኤ ኡፕነ እሾነ ዳሼ። 46ከ እሾነ ክዴ፥ «ሀ ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴ አክመ ረከዶ፥ ከ ቶኦ፥ ከ ኩያተ ሴሰተትይ ቶቶፐ ኾ፥ ኸታው ታፈምቴ። 47አክመ መኻድን፥ ኦቶተሴ አፈየ፥ አኦረ እሽን ጩፖቶፐ ኦሮ ከ ዲሰተ ቴዮ፥ ዬሩሰሌም ፐየቶ ከ ፒተ ፒሶፐ ቶረምቶ ኸተው ሌለምቴ። 48እሽነ ኔፎ ሴ ፕሰኤ አማክየ። 49አንት፥ ዳሰተሴ አኣፕኖ ኸሰ እሽነ ዳሼን፥ እሽነ ኤርከይ፥ ሀከ ሁፕነ ሞንቴዬ እሽነ ዴኦ ከረኤ፥ ዬሩሰሌም ከረ ተወ።» 50ሴከመ ዬሱስ ዬሩሰሌም ከረዬ እሾተን ሶኬ ከ፥ ፒተ ፕታንየ ኦፐ እሾተን ኣኔ ከ፥ ኤዬ ሀርካድ እሾተ ቀረ ቀፐዴ ከ እሾነ ሰኬ። 51ከ ኤቴ እሾተ ሰክኖዬ፥ እሾተ ከፐ ኼ ከ ሞንቶፐ ፈየዴ። 52እሾተከ እሽ ሰከተዴን ከ ኸሶተ ኩተን ዬሩሰሌም ከሮፐ ቲተዌን። 53ከ ዋቀው ከለተይሰን፥ ኡመ ኩያተ ፕሰ ትከ ቁልቁሎተ ኬለዬ አፐርፐ ኪንንቻን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\