ሉቃስ 3

1አኑቁሰ ትፕረዶስ ክደሞ ኑቁሱሜዬ፥ ፐረ ኩደንከ ኬነተት፥ ፔንቴነውተሴ ፕለቶስ ክደሞ ፒተ ይሁደኤ ሙክን፥ ነመ ተከ ሄሮድስ ክደሞው ፒተ ኬልለኤ ሙክንው፥ እናሶ ፍልፖስእው ፒተ እቱርያስ ከ ፒተ ትረኮንታስእ ሙክንው፥ ነመ ተከ ልሰንዮስ ክደሞው ፒተ አፕለኒሰኤ ሙክንው። 2ሃነ ከ ቄያፈ ኔፎው ስትይ ቄሴወ ኩኩተ። ስትይ፥ አእነሴኔ አሰካርያስ ዮሀንስ ኮመይቶፐ ቻኔዬ፥ ቃሌተ ዋቀኤ እሾፐ ዴ። 3ሴመለ ዮሀንስ፥ ፒተደ ክረ ዮርተኖስ ከፐን ዴሰ ቸ ፕሶፐ አአን ከ ኦረ ኮልን ከ ኪን፥ «አከ ጩፖተይሽነ ዲሰተ ቴይተኔኤ፥ ጩፖተይሽን ኦፐ አሌ ኦረ ከ ጨቀደ።» 4ሴዴ ኔፎ፥ እሴ አኹመምፐይተሴ እሰያስ ኪናን ቆተ ዮሀንስ ዴሰ ታፌ ከ ክዴ፥ «ኔሰ ነመ ተከኤ ኮመይቶፐ ሴልን ከ ኪን፥ ‹ፖረ ፖቀለ ሀርምሸ ከ ሳንተ ኔፎ እሽ ቀጬልሸ፥ 5ተኬለ ፕሰ አኦልምነ ኦሬን። ዶኮሎወ ከ እሮወ ፕሰ አኸተ ሸሸከዴን፥ ፖረ አቁቁመዴ አቀጬሎ። ፖረ አንሀርምሰምን ፕሰ አኦልምነ ኦሮ ከ ሉሎ። 6ኦረ ፕሰከ ድነ ዋቀ አኮ።› » አከ ኹሞሴ ድከዶ መለ። 7ሴመለ ዮሀንስ፥ ሌክነሴ ሀሴንተ ጩፖተይሾት ፕሸ ጨቀተ እሾፐ ዴኤኖኤ ኪን፥ «እሽነ ሄለ ፑቶተትይ፥ ሚረሴ አዋቀ ዴኖ ኬለዬ አከ ቀሀተኔኤ፥ አይኖ እሽነ ሌሌ? 8ሴመለ፥ አከ ጩፖተይሽን ኦፐ ኦርቴን ኮደን አክሸ ዲሼይ፥ ‹እኖ አንሄለ አፕረሃም› እስእን ክደን ከ አፕረሃም እስቱረኤን ቀፐደን። አንት እንእሽነ ኪኒ፥ ዋቀ ደከዶሴን አሬ ቸ ኦፐዬ፥ አፕረሃምእ ሄለ ኸእሰ እኤተንሸይ። 9ዴሰ አመ ኤርከሀ ህትነፐን ዴሰ ቆረ ቁሬተ፥ ቆረ ኬሎፐ ሄቄይ፥ ቆይረ ደልተ ፈየ ደልንክንን ፕሰ አሌ ሙረመ ከ አፕቶፖፐ ከተመ።» 10ሰመይተከ ዮሀንስ ካሰን ከ ኪን፥ «ከ አሴዬ፥ ማነ ኮደ እኖ ፋን?» 11እሸከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ነመ ኦሀተ ለክ ቀፖ፥ አተከ ቁደ ነመ አንቀፕንን ዳሾ፤ ነመ ደምተ ቀፖው፥ አቁደ ዴሰ ነመ አንቀፕንን ዳሾ።» 12ኦረ ቀረተ ቀረትኖከ፥ ሀሴንተ ጩፖተይሾት ፕሸ ጨቀተ እሸ ከፖፐ ዴኤው፥ ከ እሸ ካሰን ከ ኪን፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ እኖ ማነን ኮነው?» 13እከ እሾነ ክዴዌ፥ «እሽነ አአጨጨምቴ ቀሮፐን ጫልሸን ከ ኦረ ቀረን ቄደን።» 14ፎልሶተከ ዴቴው፥ ከ እሸ ካሰንው ከ ኪን፥ «እኖ ማነን ኮነው?» እሸከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴዌ፥ «ነመ ቀረ ካጨ እሬተኔን ሴረን፥ ከ ደርተን ነመን ኸሰሰን መ፥ ሙሻረይሽን አእሽን ከዮ።» 15ኼልቶስትይ፥ ቆተ ሰመይተ ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴው አሰኖ መለ፥ ከርተይሾ ከረን ኸተ እድከን ከ ዮሀንስ ኪኒ፥ «እን አሱ ድንሸምፐይተሴ ኮደን ዲሾ።» 16ዮሀንስ ኾር እኦረስት ክዴ፥ «አንት ፕሸኔን እሽን ጨቅንመ፥ ነመ አነ ቀረ ጫሎ ዴአ። አንት ነመሴ ኬለዬ ቴፐ ኾፓድ ምከ ፉሬተ ምነኤ አንቀኔ። እሸ ሀፑረ ቁልቁሎተ ከ አፕተኔ ክርስትነ እሽን ኻሸ። 17እሸ ኡንተ አውተፐ ክቶ ፕሰ ኸይሰኤ፥ ስማተ ሀርኮፐኤ ቀፐዴ። ኦ ኸይሾ ከመዬ፥ ምላተ ኡንኩለፖፐ ቀአ ከ ኡከሸ አፕተ አልጵንንክንንፐ አሌ ኩፐ።» 18ዮሀንስ ፖረ ሌከይተኔ አሴ ኦረሴ ዴሀም ከ፥ ኦቶተሴ አፈየ እሾነ ቶርን። 19ነመሴ ፒተ ኬልለ ሙክኖ ሄሮድስ ክደሞ፥ ቆተ እናሶ ፍልፖስ ኬለዬ እስከቴተ እናሶት ሄሮትያተ ሄሜ መለ፥ ከ ወ ኔኔቀ ሌከየ ኮዴ መለ፥ ዮሀንስ ቀረ እሸ እክሼ። 20ቆቶሴ መለ ሄሮድስ ደፐሴ ኻድ ቀረን ዴሰ ኤለ ኼ ከ ዮሀንስ ህደቺሴ። 21ኤቴ ኦረ ፕሰ ዲሰተ ጩፖተት ፕሸ ጨቀዴ ከመ፥ ዬሱስ ኔፎከ ጨቀዴው። ኤቴ ዬሱስ ዋቀ ቅንሰኖዬ፥ ሞንተከ ፐነምቴ። 22ሀፑረ ቁልቁሎተከ ኤሌለ ፐሀናዴ ከ እሸ ቀረ ሌከዴ። ስትይ ኔሰ አኪኖ፥ «አት አእነዮ አንኬ ጫለነ ከ ምክተ ኬን ኸሶነ» ከ ሞንቴ ኸተ ደካዴ። 23ዬሱስ፥ ኤቴ ኮልሳድ ፐዬዬ፥ ፐራድ ኩንደ ሴሰ ምነኤ ቸ። ኦረ እዬሱስ ድከን ከ ኪን፥ እሸ እነ ዮሴፍ። ዮሴፍከን እነ ኤል፥ 24ኤልከን እነ ማት፥ ማትከን እነ ሌው፥ ሌውከን እነ ምልክ፥ ምልክከን እነ ዮነ፥ ዮነከን እነ ዮሴፍ፥ 25ዮሴፍከን እነ መተቲየ፥ መተቲየከን እነ አሞስ፥ አሞስከን እነ ነሆም፥ ነሆምከን እነ ኤስልም፥ ኤስልምከን እነ ናኬ፥ 26ናኬከን እነ መአት፥ መአትከን እነ መተቲየ፥ መተቲየከን እነ ሴሜይ፥ ሴሜይከን እነ ዮሴፍ፥ ዮሴፍከን እነ ዮተ፥ 27ዮተከን እነ ዮናን፥ ዮናንከን እነ ሬስ፥ ሬስከን እነ ሴሩፓፔል፥ ሴሩፓፔልከን እነ ሴለትያል፥ ሴለትያልከን እነ ኔር፥ 28ኔርከን እነ ምልክ፥ ምልክከን እነ ሃት፥ ሃትከን እነ ቆሰም፥ ቆሰምከን እነ ኤልያክም፥ ኤልያክምከን እነ ኤር፥ 29ኤርከን እነ ዮሴይ፥ ዮሴይከን እነ ኤልኤሳር፥ ኤልኤሳርከን እነ ዮራም፥ ዮራምከን እነ ማተት፥ ማተትከን እነ ሌው፥ 30ሌውከን እነ ስሞን፥ ስሞንከን እነ ይሁደ፥ ይሁደከን እነ ዮሴፍ፥ ዮሴፍከን እነ ዮናን፥ ዮናንከን እነ ኤልየክም፥ 31ኤልየክምከን እነ ሜልአ፥ ሜልአከን እነ መይናን፥ መይናንከን እነ መታት፥ መታትከን እነ ናተን፥ ናተንከን እነ ታውት፥ 32ታውትከን እነ እሴይ፥ እሰይከን እነ እዮፔት፥ እዮፔትከን እነ ፖኣስ፥ ፖኣስከን እነ ሰልሞን፥ ሰልሞንከን እነ ነአሶን፥ 33ነአሶንከን እነ አምነታፕ፥ አምነታፕከን እነ አድምን፥ አድምከን እነ ኣርን፥ ኣርንከን እነ ሄስሮን፥ ሄስሮንከን እነ ፋሬስ፥ ፋሬስከን እነ ይሁደ፥ ይሁደከን እነ የይቆፕ፥ 34የይቆፕከን እነ ይስሃቄ፥ ይስሃቄከን እነ አፕረሃም፥ አፕረሃምከን እነ ታረ፥ ታረከን እነ ነሆር፥ 35ነሆርከን እነ ሴሩክ፥ ሴሩክከን እነ ሬኡ፥ ሬኡከን እነ ፌሌክ፥ ፌሌክከን እነ ኤፔር፥ ኤፔርከን እነ ሼላህ፥ 36ሼላህከን እነ ቀይናን፥ ቀይናንከን እነ አርፈክሳት፥ አርፈክሳትከን እነ ሴም፥ ሴምከን እነ ኖሄ፥ ኖሄከን እነ ላሜህ፥ 37ላሜህከን እነ መቱሳለ፥ መቱሳለከን እነ ሄኖክ፥ ሄኖክከን እነ የሬት፥ የሬትከን እነ መለሌል፥ መለሌልከን እነ ቀይናን፥ 38ቀይናንከን እነ ሄኖስ፥ ሄኖስከን እነ ሴት፥ ሴትከን እነ አታም፥ አታምከን እነ ዋቀኤ ኪን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\