ሉቃስ 4

1ዬሱስ ሀፑረ ቁልቁሎተትን እመካዴ ከ፥ ክረ ዮርተኖስ ከፐ አሌ ቲተዌ። ሴከመዬ፥ አከ ኮመይቶፖፐ ኣኖኤ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተከ እሸ ኸኻሼ። 2ኮመይሴ ኦፐ ሴተነከ ኩያተ ኩንደ አፉር እሸ ኤከይሰዴ። ኩየዎስን ከረ ቆተ ደምተን ደምን መለ፥ ፕረምፕረ ቀረዬ እዶኼ። 3ሴተነከ ዬሱስ ክዴ፥ «ኦን አሱ አእነ ዋቀትይ፥ ሜ እንቶኔይ፥ ደከዶሴን አከ ደመ ኮደኔ አጨጬይ።» 4ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹ነመ ደመ ፐተን ከላንንቾ።› » 5ከመ ዴሰው ሴተነከ እሮተ አዴረ ቀሮፐ እሸን ኣኔ፥ ከ መንክስቴወ ፒተ ፕሰ እረቀረ እሽ አክሼ፥ 6ከ እሽ ክዴ፥ «ሁፕኖሴ አኡኩሜተ ከ ኡልፌኖሴ ፕሰ አነ ዳሰሜ። ሴ ፕሰ ነመ አንሄኖኤ ዳሰተ እንኤተንሸይ፥ 7ከት አነ ቱረ ክልፒፐተ ከ አነ ሰከተተ ኪቴዬ፥ ሴዴ ፕሰን ኬ ዳሸ።» 8ዬሱስከ እሽ ኦርሼው ከ ክዴ፥ «ሀ እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹ዋቀ ፖቀላት፥ እሽ ሰከተዶ ከ እሸ ፐተኤው አመኔ።› » 9- 11ሴከመዬው ሴተነ ከተመ ዬሩሰሌም ኦፐ ዬሱስን ኣኔው፥ ከ ኩተ አትከ ቁልቁሎተ ቀረ እሸ ቃትሼ ከ እሽ ክዴ፥ «እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹አከ ኬ ቶይተኔ ዋቀ ኤርከምፐቶዋድ አጨጨ፥ እከ አከ ሎቃትን ኬሀንን፥ ሀርከይሾትን ሞንተኤ ኬ ቀፐኔይ›፥ ኦን አሱ ኬቶ አእነ ዋቀትይ፥ ሜ እንቶኔይ ቱፐ ኸተ እስ ሹሌ።» 12ዬሱስከ እሽ ኦርሼው ከ ክዴ፥ «ሀ እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹ዋቀ ፖቀላት፥ እሸን ኤከይሰደን።› » 13ሴተነ ኦር፥ ኤቴ ፖረ ሌከይተን እሸ ኤከይሰዴ ከመዬ፥ ኤፐ ዴሰ እሸ ዲሼ ከ ከፓ ተዌ። 14ዬሱስ ኦር፥ ሁፕነ ሀፑረ ቁልቁሎተትን እመካዴ ከ፥ ፒተ ኬልለ ኦፐ ቲተዌ። ኩራድ ኔፎከ ፒተደ ኤዬ ከፐን ዴሰ ቸ ፕሶፐ ደካዴ። 15ዬሱስከ ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ እሾነ ኮልን። ኦረ ፕሰከ ኮልሳድ መለ እሸ ከለተይሰን። 16ሴከመዬ ዬሱስ፥ ፒተሴ አኦፐ ኩተዴ አናስሬትፐ ኣኔ፥ ከ አከ ኮሉማድ ምነ ኩያተ ሰምፐተ አይሁድት ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬሎፐ ኣኔ። 17እከ መታፈሴ አእሰያስ እሽ ዳሼን፥ እከ አነፐፐ ቀአዴ። ኤቴ መታፈሴ ኦልኬለ ፐኔዬ፥ ፖረ አታፈሜ ከ ኪኖ፥ 18«ሀፑረ ዋቀ አነ ቀረ ቸ፥ ከ አከን ኦቶተሴ አፈየ ቴኮለየ ቶሮ አነ ሬኸዴ። ኦረ ህደሜኤ አከ ፉረመን፥ ከ ኦረ እልደን ቀፕንንእ አከ ፓተ አኮ ሰልሰኤ፥ ከ አከን ኦረ ረከዴ ረኮቶፐ ሶክሾኤ፥ አነ ኤርኬ። 19ከ አከን ፐረሴ አኦፐዬ ዋቀ ሰመይታድ ድንሾ፥ ኦረ ኡፕነይሾ መለ አነ ኤርኬ።» አኬ ከ አነፐፔ። 20ከ ኦር መታፈሴ ኦሎፐ ዴሰ ኦርሼ፥ ከ ነመ ትከሴ አቅንሴተ ኬለ ኮደ ኮኖ ዳሼ ከ ኩቴኤ። እልደ ኦረ ፕሰከ እሸ ቁዶፐ ቲተዌን፥ ከ እሸው ቶይን። 21ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሃሶሴን አመታፎስት አመ አነፐፐሜ አከ ደከይቴኔ፥ አዌ እድከዴን።» 22ኦረ ፕሰከ እሸ ፔፕን ከ ቶራድ አፐኻረ ኦፐ ቀወውን ከ ኪን፥ «እን እነ ዮሴፍኒ?» ከ ኦፐ ቀወውን። 23ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «አክመ ዴይመቴተሴ ኪናኔ፥ ‹አት አክምቶ፥ እንቶኖ እስ ድንሼ› አነ ቀረ ሃሰወተን ፈየኤን ኡፐ። ከ አክመ አነ ኪተኔ፥ ‹ኮደሴ አኸተ ከተመ ቅፍርነሆም ከረ ኮቴ አንከ ደከይኔ አሬ ፒተይትፐ ኮዴው› እንኡፐ። 24አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኹመምፐይተ ፒተይሾ ኦፐ ኡልፌሰምንቾ። 25«አኖፐ ደከይሰደ! ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኸተ ኼልተ አኹመምፐይተሴ አኤልያስይ፥ ቆተ ፐረ ሴሰ ከ ሌየ ሌህ ሮፐ ደፐዴ መለ፥ ፒተ ፕሰ ቀረኤ ሎተ ኔቀ ዴቴ። ስትይ ፒተ እስረኤልትይ፥ እስከተ አኣፐዳሶ ቀረ ሌኔ ሌከየ ቸ። 26ኤልያስ ኾር፥ ህዬቴተ ተከ ፒተ ስቶነትይ ፐሌተ ስረፒተ ከረ ከልቶ ከፖፐ ኤርከሜ ዲሼይ፥ ህዬቴወሴኔ አፒተ እስረኤል ከረ ከለ ኦፐዬ ተከ ኔፎ ከፖፐን ኤርከሜ። 27አክሞሴ ምነኤው፥ ኼልተ ኹመምፐይተሴ አኤልሰእይ፥ ቆሾለየ ሌከየ ፒተ እስረኤል ከረ ከለ። አኮድቶመ፥ ነመሴ አፒተ ሶርየ ንእማን ክደሞ መልይ፥ ቆሾለየፐዬ ነመ ተከ ኔፎ እንድኔ።» 28ኦረ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ ቾ ፕሰ ኤቴ ሴዴ ደከዬዬ፥ ሀርሞኤ ሚሮዴ፥ 29ከ ኦር ኼ ከ ከተማፐ ለኮፐ እሸ ሶክሼ፥ ከ አከ ተኬለን ኸተ እሸ ቱቁረን ከ እሸ ከተን መለ፥ እሮተ አከተማሶ ቀረ ቁፐሜን ቀሮፐ እሽን ኣኔ። 30እሸ ኾር ኦተንተይሾ ኦፐኔ ተርፔ ከ አሌ ኣኔ። 31ሴከመዬ ዬሱስ ከተመሴኔ አቅፍርነሆም ፒተ ኬልለ ኦፐ ቸ ኦፐ ኣኔ ከ፥ ሰምፐተ አይሁድትን ሰመይተ ኤዬ ኮልን። 32ቆተ ሁፕነ ኡኩሜተትን ሃሰወኖ መለ፥ ኦረ ሌከይተከ ሃሳድ አኮልነ ኦፐ ቀወውን። 33ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለዬ፥ ነመ ኦርተን ቀፐሜ ተከከ ቸ። ከ ኔሰ ሞንቶፐ ቄዴ ከ ኡሉፔ ከ ክዴ፥ 34«አተ ዬሱስ እነ አናስሬት፥ ማነን ኦልከፐ ቀፕነ? ሄለ እኖ ፐትሰኤ ዴቴ? አት አይኖ አክመ ኮድቴ እንኬ ኡፐ፥ ሀ አት አቁልቁልተ ዋቀኤ።» 35ዬሱስከ፥ አከ ኦርተሴ ኔቀ አፋድ ቀፐዶ ከ ነሞሴ ከረ ሶኮ አጨጬ። ሀፑረሴ ኔቀከ፥ ፉለ ሰመይተ ፕሰ ቱረኤ ነመሴ ፒቶፐ ከቴ ከ፥ አነመሴኤን ሚድንን መልይ ከረ ሶኬ። 36ኦረ ፕሰከ ኦፐ ቀወዌ ከ ኪን፥ «ሀ እሸ ሀፑረ ኔኔቀኤ ሁፕነ ከ ሁፕነ ኡኩሜተትን አጨጭን፥ እሾነ ኔፎከ እሽ ኦውሰን ከ ነመ ከረ ሶክንይ፥ ዌሴን ማነ?» ከ ኦፐ ቀወውን። 37ኩረ ዬሱስ ኔፎከ ፒተደ ኤዬ ከፐን ዴሰ ቸ ፕሶፐ ደካዴ። 38ሴከመዬ ዬሱስ፥ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ ሶኬ ከ ትከ ስሞንፐ ኣኔ። ትከሴትይ እስከቴተ ሃንቶተ ስሞን ኸይቴ፥ አውደ ኮኮከኔ ፓቅን፥ እከ አከ ድንሾ እሸ ቅንሰዴን። 39ዬሱስከ እሼተ ከፖፐ ዴሃዴ፥ ከ አከ አውደሴ እሼተ ዲሾ አጨጬ። አውደሴከ እሼተ ዲሼ፥ እከ ኤኖው እሾነ ፓተ ዴዴሀሰ ፐይቴ። 40ኤቴ ሌተ ዱምቴዬ፥ ኦረከ ኦረ ፓቀ ሌከይተ ቀፖ ፕሰን እሸ ከፖፐ ዴ። እሸከ እሾነ ፕሰ ቀረ ሀርካድ ቀፐዴ ከ ፕሰ ድንሼ። 41ኦርየ ኔፎ አክመ እሸ ድንሸምፐይተሴ አዋቀ ሬኸዴ ኮዴ ኡፕናዴን፥ ከ ኡሉፕን ከ ኪን፥ «ሀ አት አእነ ዋቀ» ከ ኦረ ሌከይተ ከረ ሶክን። ዬሱስ ኾር፥ አክመ ሀፑሮሴን ኔኔቀ ቆታድ ዴሰ ዌ ተከን ኔፎን ሃሰወንን፥ እሾነ ደውሬ። 42ኤቴ ሌተ ፐርቴዬ፥ ዬሱስ ኤዬ ሶኬ ከ ፖረ አኦፐ ነመን ክንንፖፐ ኣኔ። ኦረሴ ኾር፥ እሸ ፖረ ፋን ከ ኤቴ እሸ አኬኔዬ፥ አከ ፖረ ፕለ ኦፐ እሾተ ከፐን አንንእ እሸ ቅንሰን። 43እሸ ኾር እእሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ኦቶተሴ አመንክስቴተ ዋቀ ቶሬተኤን ኤርከሜ። ሴመለ ከተመደ ፕለ ኦፐ አንተ ከ ቶሬተ አነ ፐርፓችስን።» 44ከ ሴመለ ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ከረ ትቲተውን ከ ኮልን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\