ሉቃስ 5

1ኩያተ ተከዬ ዬሱስ ፐከቴተ ኬንሰሬት ከፐኤ ቃዴ። ኦረ ሌከይተከ እሸ ከፖፐ ኦሎፐ ሶኬ፥ ከ ቃሌተሴ አዋቀ ደከይሰን ከ እሸ ከፐን ዴሰ ኦል ቱክን። 2እሸ ኮንከደ ለክ፥ አፐከቴቴዬ ቅንደ ቁደ ቻኤ አኬ። ኦረ ሙርኩጨ ቀቀፐኖከ ኮንከደሴኔ ከረ ኸተ ሌሌከዴ ከ ኙፑረሴኔ ኸይሾ አሙርኩጨን ቀፕናኔ ኦፐ ዲፐን። 3ዬሱስከ ኮንከደሴኔ ኦፐዬ ኮንከ ተከን አስሞን ከሮፐ ፈየዴ፥ ከ ስሞን ክዴ፥ «እነይቴ፥ ሸከይቴተ ከምከመ ከፐዬ ፐከቴቶፖፐ ዴሰ አነ ሄቅሼ» ከ ኦር ኮንከሴኔ ከረ ቃኤ፥ ከ ኦረ ኮልሰ ፐዬ። 4ከ ኤቴ ሃሳድ ድክሼዬ፥ ስሞን ክዴ፥ «ኮንከ ፐከቴቴዬ ኦተንቶፖፐ ዴሰ ሄቅሼ ከ፥ ሙርኩጨ ቀፔተ ኼልያት ኦልን ኙፑራስን ፐከቴቶፖፐ ከተ።» 5ስሞንከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ ፖቀለይ፥ ሀልኬሴ ኩመን ኤከን ረፍኔ ከ ከከፈኔ፥ ኡመ ሙርኩጨ ተከ ኔፎ እኖ አንቀፕኔ። መ ኦ አት አሴ ኪቴዬ፥ ኙፑረዶሴን ፐከቴቶፖፐ እንከነ።» 6ኤቴ ኙፑረደሴኔ ፐከቴቶፖፐ ከቴኔዬ፥ ሙርኩጨ ድኬ ሌከ ቀፔን። ኙፑረዳሶ ኩልከ ከከመተ ከዬን። 7ሴመለ፥ አከ ኼልያሶ አኮንከ ፕለ ከረ ቸ ዴአን ከ እሾተ እየደኔኤ፥ ሀርካን ሀምሼን ከ ኼልያሶ ሀሌን፥ ከ ሀከ ኮንከሴኔ ለክ ፕሸ ከሮፐ ተተወ ፎልሰደኔኤ፥ ሙርኩጨሴ ኮንከ ለክ ፕሶፐ እመኬን። 8ስሞን ፔትሮስ፥ ኤቴ ሴ አኬዬ፥ ሎቀ ዬሱስ ኬለኤ ክልፒፐዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ አንት አንጩፖለይተይ፥ አነ ከፐ አሌ ኣኔ።» 9ሴዴ ኔፎ ዋ መለ አሴ ክዴ፥ ቆተ እሸ እሾ ኼልያድ አእሸ ኦል ቸ ፕሰ፥ ሙርኩጨሴ አቀፔኔት ዴሰ ሀርሞ ኦፐ ቀወዌን መለ። 10አክሞሴ ምነኤኤው ኼልያሴኔ አስሞን፥ ሄለሴኔ አሴፕትዮስ የይቆፕ እሾ ዮሀንስ፥ አሴው ኦፐ ቀወዌን። ዬሱስከ ኦር፥ ስሞን ክዴ፥ «እንፉረን፥ አሬፐ ዴሰ አኦረ ቅንድዮፐ ሀሌኖ ኮድተይ።» 11እሾነ ኔፎ፥ ኤቴ ኮንከዳሶ ቁሌን ከ ከምከመ ቁደን ከዬን ከመዬ፥ ዌ ፕሰ ዲሼን ከ እሸ ከመ ኣኔን። 12ዬሱስ ኩያተ ተከዬ ከተመ ተከን ከረዬ ቸ። ከተሞሴን ከረዬ፥ ነመ ተከ አደክንታድ ፕሰ ቱፐ ቆሾቴ ከ «ቆሾቴ» እሸ ከፖፐ ዴኤ ከ፥ ኤቴ ዬሱስ አኬዬ፥ ፉላድ ቱረኤ ፕኤ፥ ከ ዬሱስ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ኦን እሄንተዬ፥ አነ ድንሰ እኤተንሰ።» 13ዬሱስከ ኦር ሀርከ ዴሰ ዴረይሼ፥ ከ እሸ ቀረ ቀፐዴ ከ ክዴ፥ «እንሄነይ ድኔ።» ቆሸሴከ ኤኖው እሸ ዲሼ። 14ዬሱስ ከመ ዴሰ እእሸ አጨጬ ከ ክዴ፥ «ነመ ተከ ኔፎ ሴዴን ሌለን መ፥ ቄስተ ከፖፐ ኣኔ ከ፥ ቄስተ እስ አክሼ፥ ከ አከ ኦረ ፕሰ ድነይት ኡፕናዶኤ፥ ከልሶተሴ አሙሴ አጨጬ ዋቀ ከልሼ።» 15መ ኾር፥ ኩረ ዬሱስ ፒተ ፕሶፐኤ ደካተኔው አን። ኦረ ሌከይተ ከ እሸ ደከይሰተ ከ ፓቀይሾ ኬለ ድነ መለ እሸ ከፖፐ ኦሎፐ ዴኤን። 16መ ኾር እሸ ኩያተ ፕሰ ፖረ ኸው ዴሰ ቾፐው አን ከ ዋቀ ቅንሰን። 17ኩያተ ተከዬ ዬሱስ ኤቴ ኮልኖዬ፥ ፌሬሰዌወ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ፥ ፐሌወ ኬልለ እሾ አይሁደ ፕሶፐ ከ ከተመ ዬሩሰሌም ኦፐዬ እሸ ከፖፐ ኦሎፐ ዴኤ ከ፥ እሸ ከፐን ዴሰ ቃኤ። ዬሱስ ኔፎ፥ ሁፕነሴ አዋቀ፥ አእሽን ፓቆለየ ድንኖ ቀፐ። 18ኦረ ተከከ ቶነይተ ተከ ሻጰን ሃዴ፥ ከ አከ ትከሴ አዬሱስ ኬለ ቾ ኬሎፐ ቶነይሴ ኩልሸን ከ ፉለ ዬሱስ ቱረን ከየን ፋን። 19መ ኾር ቆተ ሰመይተ ኮፔ መለ፥ ፖረ ኦፐን ቶነይተሴትን ኩለኔ ደፔን ከ፥ አሌተ ቀሮፐ ፈየዴን ከ ቅንደ ዬሱስ እሽን ቾን ሞንቴ ኸተ ቃለ ፖቴን ከ፥ ቶነይተሴ ሻጰን ፉለ ዬሱስ ቱሮፐ ሌክሼን። 20ዬሱስከ አመንቴተይሾ አኬ ከ ቶነይስት ክዴ፥ «እነይቴ፥ ጩፖተይት እኬ ሀስቴ።» 21ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ እሾ ፌሬሰዌወከ ኦፐ ድከን ከ ኪን፥ «ነሞሴ ዋቀ ኦኖ አይኖ? ዋቀ ተከይተ መልይ አጩፖተ ኦረ ዲሰተ ኤተንኖ አይኖ?» 22ዬሱስከ ድከተይሾ ኡፕናዴ ከ እሾተ ክዴ፥ «ማነ መለ እስከረን ኸተ ወ አሴ ፐሀ ድከንተን? 23«ሄለ አመ ‹ጩፖተይት እኬ ሀሴ› ክዴቶፐ እሾ ‹ኼከ ኣኔ› ክዴቶፐዬ አኻሜ ወይ? 24መ ኾር እነ ነመ፥ «እነ ነመ» አክመ ጩፖተ ነመ ዲሰተ ፒተ ቀረ ሁፕነ ኡኩሜተ ቀፐን፥ አሬ ቶየ!» ከ ኤኖው ቶነይተሴት ክዴ «እንኬ ኪኒ፥ ኼከ ሻጳት ኸይሰዶ ከ ትከይትፐ ከሌ።» 25ቶነይተሴከ ፉለ ኦረ ፒሰ ቱረኤ ኤኖው ኼ፥ ከ ሻጰሴኔ አዴዮ ቀረ ቸ ቀፐዴ ከ፥ ዋቀ ከለተይሰተን ትካድፐ ከሌ። 26ኦረ ኤዬፐ ቾ ፕሰከ ተተመቄ ከ ሀርሞ ፉሬ ከ ኪን፥ «ሀ ኼለ አዌ ኦልሰን አክኔ» ከ ኦፐ ቀወዌን ከ ዋቀ ከለተይሰዴን። 27ዬሱስ ኤቴ ፖሮስት ሶኬ ከ አኖዬ፥ ኣፐ ተከ ቀረተ ቀረትኖ ሌው ክደሞ፥ አፖረ ቀረተ ቀረ ��ቴኤ አኬ ከ እሽ ክዴ፥ «አነ ከመ ኾዬ።» 28ሌውከ ኤኖው ኼከ ዌ ፕሰ ዲሼ ከ እሸ ከመ ኣኔ። 29ሴከመዬ ሌው ደምተ ኩተይቴተ ትካድፐ ዬሱስ ሀርምሼ። ኦረ ቀረተ ቀረትኖ እሾ ኦረ ፕለ ኔፎ ሌከይተከ ደምቶሴት ዴኤ። 30ፌሬሰዌወ እሾ ኮለሴኔ ኸይሾ ሴረ ሙሴ ኮልነ፥ ተማሬወ ዬሱስእ ኪን፥ «ማነኤ ኦረ ቀረተ ቀረትኖ እሾ ጩፖለየ ኦልይ ደምተ ደምተን ከ እከይተ እክንተን?» ከ ሞሞን። 31ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ ኦረ ፓቀኖ አክምተ ፋን ዲሼይ፥ ኦረ ፈየ ቀፖ አክምተ ፋንንቾ። 32አንት ጩፖለየ ጩፖተይሾ ኦፐ ሀለኤን ዴ ዲሼይ፥ ሀንቄለየ ሀለኤ አንዴኔይ።» 33ሴከመዬ ኦረሴከ ዬሱስ ካሰዴው ከ ክዴ፥ «ሄለ አመ ተማሬወ አዮሀንስ እሾ አፌሬሰዌወ ሌከይቴተኔ ደምተ ሙሰን ከ ዋቀ ቅንሰንይ፥ ተማሬዋት ማነ መለ ኩያተ ፕሰ ደምተው ደም ከ እከይተ እክን?» 34ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሄለ አመ ኦ ሄመምፐይተ ሄመቶወ ኦል ቾዬ፥ ሄመቶሴ ደምተ ሙሰተ እእሾተ ፋኒ? 35መ ኾር ክሴተ አሄመምፐይተ እሾተ ከፐ ቄደሞ ዴአይ፥ አውሴ ደምተ ሙሰደን።» 36ከመኤው ዬሱስ ፐሀነ እሾነ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ «ነመ ጨፐረ ሃረየ ቄኖ ከ ኦሀተ አኬርቴ ቀረ ዶንክኖ እንቾ። ኦን ቀረኤ ዶንከኔዬ፥ ሃረየሴ አጨፐረ ኦሀተሴ ኬርቴ ኾኞል «ኾኞል» ከ ካእን፥ ሴመለ ቀረ ኤተንንቾይ፥ ነመሴ ፐተኤ ሃረየሴ አኦሀተ ካእን። 37አከሞሴ ምነኤው ነመ ማዶተ ጨቀ «ጨቀ» ሸወ «ሸወ» ኸተይተ ከረ ቀአኖ እንቾ። ኦን ኦፔ ቀአኔዬ፥ ማዶተሴ አጨቀ ሸወሴኤ ፐቅን፥ ጨቀሴኔከ አሌ ከረ ኡርቅን፤ ሸወሴ ኔፎከ ማጨም። 38ሴመለ ማዶተ ጨቀ፥ ሸወ አመይቶፐ ቀአተ ፐርፓችስን። 39ነመ ጨቀ ፐለምፐየ እኬ፥ ‹ጨቀ ፐሌኤው ወይ› ኪንከ፥ ማዶተ ጨቀ ጫለንንክንን።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\