ሉቃስ 6

1ኩያተ ተከ አሰምፐተ አይሁድትይ፥ ዬሱስ ዱሎፐ ዴሰ ተርፕን። ተማሬዋድከ ማንቀ አከፐ ቄቄፕሰን ከ ሀርከ ከረ ሪተን ከ ቆም። 2ፌሬሰዌወ ኦፐዬ ኦረ ዴሞ ተማሬወሴኔ ኻድእ ኪን፥ «ማነ መለ ወ ሰምፐቴዬ ደውረሜ ኮንተን?» 3ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ታውት፥ እሸ እሾ ኦረ እሸ ኦል ቾ፥ ኤቴ ዶኼኔዬ፥ ወ አኮዴ እሽነ አአነፐፕኔ? 4ሀ ኤለ ኼ ከ፥ ትከ ዋቀ ኬሎፐ ኩሌ፥ ከ ላቆተሴ ከልሶተ ዋቀት ዳሰምቴ ከ ቄሴወ ፐተ ደምተ ፈቀተምቴ ደሜ ከ፥ ኦረ እሸ ኦል ቾ ኔፎ ዳሼ።» 5ከ ኤኖው ከመ ክዴ፥ «ሀ እነ ነመ ሰምፐተ ቀረዬ ፖቀለ።» 6ኩያተ ሰምፐተሴ አአይሁድ አፕለትይ፥ ዬሱስ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬሎፐ ኣኔ ከ ኮልን። ነመ ሀርካድ አአክተ ቱፐ ቶነዌከ ኤዬ ቸ። 7ፌሬሰዌወ እሾ ኮልሰምፐየሴኔ አሴረ ሙሴ ኾር፥ ሳንተ እሽን ዬሱስ ኸሰሰኔ ፈደን ከ ኪን፥ «እንቶኖ፥ ከት እሰምፐተን ነሞሴ ድንሻ?» ከ ፈየ እሸ ቶይትን። 8ዬሱስ ኾር ድከተይሾኤ ኡፕናዴ ከ ነመሴ ሀርከ ቶነዌ ክዴ፥ «ኼከ ኦተንቶፐ ቀአዶ!» ነመሴከ ኤኖው ኼ ከ ቀአዴ። 9ዬሱስከ ኦረሴት ክዴ፥ «ሜ አነ እሽን ካሰዶይ፥ ሄለ አመ ኩያተ ሰምፐተትይ፥ ወ ፐኻረ ኮዴተ ፈቀተሜም ሞን ወ ኔቀ ኮዴተ ፈቀተሜ? ነመ ድንሰም፥ ሞን ፐትሰ?» 10ከ ኦረ እሸ ከፐን ዴሰ ቃኤ ፕሰ ቶየዴ፥ ከ ኤኖው ነመሴት ክዴ፥ «እንቶኖ፥ ሀርከይት ዴረይሼ!» ነመሴከ ሀርካድ ዴረይሼ። ሀርከሴ ኻድከ ድኔ። 11ፌሬሰዌወሴኔ እሾ ኮልሰምፐየሴኔ አሴረ ሙሴ ኦር፥ ሀርሞኤ ዬሱስ ቀረ ሚሮዴን ከ፥ አተ አከ ዬሱስ ኮደን ሱለተ ፐዬን። 12ሴከመዬ ኩያተ ተከዬ፥ ዬሱስ እሮተ ቀሮፐ ቅንሴተ ፈየዴ፥ ከ ሀልኬቶሴ ኩመ ዋቀ ቅንሴተ ቁደ ፐርሼ። 13ከ ኤቴ ሌተ ፐርቴዬ፥ ተማሬዋድ እስከፖፐ ሀሌ ከ እሾቶፐዬ ነመ ኩደንከ ለክ ሬኸዴ፥ ከ እሾነ ሀሌ ከ ክዴ «እሽነ አኮደንፐየዮ አንእሽነ ኤርከ።» 14እሾነ ኔፎ መኸዳሶ፥ ተከ ስሞኔተሴ አዬሱስ ፔትሮስ እሽ ኮዴ ከ እናሶ እንትርያስ፥ ከ የይቆፕ እሾ ዮሀንስ ከ ፍልፖስ ከ ፔርቶሎሜኦስ፥ 15ከ ማትዮስ እሾ ቶማስ ከ እነሴኔ አእልፍዮስ የይቆፕ ከ ስሞኔተሴ ፒተይሾ ቀረ ከሞ፥ 16ከ እነሴኔ አየይቆፕ ይሁደ እሾ አስቆሮተውተሴ ይሁደ ክደሞ እሰሴ ዬሱስ ተርፕሼ ከ ቶተ ዳሼ። 17ዬሱስ ኮደምፐየሴኔ ኻድ ኦልይ እሮተሴ ቀረ ሌከዴ ከ፥ ለኮፖፐ ሶኬ ከ ለኮፐ ቀአዴ። ተማሬወሴኔ ኻድፐዬ ሌከየ ኔፎ፥ እሸ ከፐው ቻን። ፒተ ይሁደ እሾ ከተመ ዬሩሰሌም ኦፐዬ፥ ኦረ ሌከይተከ ዬሱስ ከፖፐ ዴኤ። ከተመደሴኔ አትሮስ ከ አስቶነ ፐከቴተ ከፐ ቻ ኔፎፐዬው፥ ኦረ ሌከይተከ አሴው እሸ ከፖፐ ዴኤው። 18ሰመይሴ ኔፎው፥ ዬሱስ ደከይሰተ ከ ፓቀይሾ ኬለ ድነ መለ ዬሱስ ከፖፐ ኦሎፐ ዴኤ። ኦረ ሀፑረ ኔቀትን ቀፐሜከ ዴን ከ እሸ ከፐ ድን። 19ቆተ ሁፕነ እሸ ከረ ዴኖ ከ ኦረ ፕሰ ድንኖ መለ፥ ነመ ፕሰ ዬሱስ ቁደ ቀፐተው ፋን። 20ዬሱስ ተማሬዋድፐ ዴሰ ቲተዌ ከ እሾተ ቶይን ከ እሾተ ኪን፥ «እሽነ ቴኮለየይ፥ እኦሎቴን፥ መንክስቴተ ዋቀ ኸይሽነይ። 21እሽነ አአመ ዶኼት እኦሎቴን፥ ኩል እሂርሰተኔይ። እሽነ አመ ፖይናት እኦሎቴን፥ ኩል እኸሶተኔይ። 22«ኦረ ኦ እነ ነመ መለ እሽን ኔደኖዬ ከ እስፐ እሽን ሴሮዬ ከ፥ እሽኖፐ ኦኖዬ ከ መኸይሽን ፐትኖዬ፥ እኦሎቴን። 23ኦ ሴዴ ፕሰ እሽን ቀረ ከይንቶዬ፥ ምክተ ኸሶደ ከ ኸሰን ሲከደ፥ ወ ሴ ከፐ ሞንቴ ቀፕተኔ ሀርሞኤ ኩትይ። ኣፐዳሶ ኔፎ አሴው ረኮተ ኹመምፐየ ኸተ ቀረ ቄዴኔይ። 24እሽነ ቴየንቶለየዬ ኾር፥ ኦ እሽን ክዶ! ወ ሄንተኔ ፕሰ እአከቴኔይ። 25እሽነ አአመ ሂርሰዴ፥ ኦ እሽን ክዶ! ኩል እሎሰተኔይ። እሽነ አአመ ኾሰለ፥ ኦ እሽን ክዶ! ኩል እፖይተን ከ ኘረሀተኔይ። 26«ኦ ኦረ እሽን ከለተይሰኖ ከ ፖረ እሽን ፔፕኖዬ፥ ኦ እሽን ክዶ! ኣፐዳስን ኸተ አሴው ደርተምፐየ ኹመምፐየ ፖረ ፔፔኔይ።» 27«ኾር እሽነ አነ ደከይነትይ፥ አንት እንእሽነ ኪኒ፥ ፓረካላስን ጫለደ፥ ከ ኦረ እሽን ኔደኖኤ ወ ፐኻረ ኮደ። 28ከ ኦረ እሽን ጭጭኖኤ ኤፕሰ፥ ከ ኦረ እሽን ምህኖኤ ቅንሰደ። 29«ኦ ነመ ተከ ደፕነ ተከ ዴሰ ኬ ከንድሾ፥ ደፕነ ፕለ እሽ ቲተይሼው፤ ነመ ኦሀተይት ኬ ቁደ ቴየኖኤ፥ ኾቴተይት ኩል ቀረ እሽ ዳሼው። 30ነመ ኬ ቀረ ቅንሰኖ ፕሰ ዳሼ፥ ነመ ካጫት ቀፖ አከ ኬ ኦርሾኤ እሸን ካሰደን። 31ወ ኦረ ፕለ አከ እሽነ ኮዶ ፋንተኔ፥ አሴው ቲተይሸ ከ ኦረ ፕለት ኮደው። 32«ኦ ኦረ አእሽን ጫለኖ ፐተው ጫለንተኔዬ፥ ወ ኦረ ኮነ ቀሮፐ ማነ ጫልሴን? ጩፖለየ ከሱ አሴው ኦረ እሾተ ጫለኖ ፐተው ጫለንይ። 33ኦ ኦረ ወ ፐኻረ እሽነ ኮኖኤው ወ ፐኻረ ኮንተኔዬ፥ አኦረ ቀሮፐ ማነ ጫልሴን? ጩፖለየ ኩል ኦረ እሾነ ወ ፐኻረ ኮኖኤው ወ ፐኻረ ኮንይ። 34ኦ ኦረ አኩል እሽነ ኦርሰ ኤተንሾ ፐሆኤው ሌቄስንተኔዬ፥ ወ ኦረ ኮነ ቀሮፐ ማነ ጫልሴን? ጩፖለየ ኩል አከ ፈየን ኦል ኦርሸኔኤ፥ ነመ አመናኔኤው ሌቄስንይ። 35እሽነ ኾር ፓረካላስን ጫለደ፥ ከ ወ ፐኻረ እሾነ ኮደ ከ ‹ነመሴ እካጨኖ ኦርሻ?› አኪንን ከ አድከንን መልይ፥ አሴ ፐተ ነመ ሌቄሰ። ዳሰተይሽን እኩተተ ከ አከ ሄለ ዋቀሴ ዌ ፕሰ ኡኩሞ ክደምተኔይ። እሸ ጩፖለየ እሾ ኦረ ከለተን ቀፕንን ኔፎኤ ሾሮክተይ። 36ሴመለ አከ ኣፐይሽን አሞንተ ሱረይሰተምፐይተ ኮዴ ምነኤ እሽነ ሱረይሰተምፐየ ኮደ።» 37«ነመ ተከ ኔፎ ቀረ ደፐን ሙረን፥ ደፐ እሽን ቀረኤን ሙረሞይ፤ ኡመ ነመ ተከ ኔፎን ፑየደን፥ አፑየተምተኔይ። ኦረ ጩፖተይሾ ዲሸ፥ ጩፖተይሽን እእሽነ ዲሰምተይ። 38ነመ ዳሸ፥ ዋቀ ከፐኤ እእሽነ ዳሸይ፤ ታረ እሽን ኩርተኔኔው እሽነ ኩረምተ፥ ከ ላድ ታረ ኩቶፐ ቶለምተ ከ ቀረን ኸተ ኡርቅተከ እሽነ ዳሰምተይ።» 39ከመ ዴሰ ዬሱስ ፐሀነ እሾነ ሌሌ ከ ክዴ፥ «ሄላመ ነመ ተከ አእልደን ቀፕንን፥ እነመ ፕለ አእልደን ቀፕንን ቱረ ቀን ከ እሽ ፖረ አክኒ? ኦን ኦረ እልደን ቀፕንን ለክ ኦልን አንይ፥ ፕሰንይ ኦልን ተኬለ ኬሎፐ ሴሀን። 40ነመ ኮልሰምፐይታድ ቀረን ቀፕናንንቾ፤ ነመ ኦን ፈየኤ ኮለዴዬ፥ አከ ኮልሰምፐይታድ ምነ ኮዴተ እኤተንሸ። 41«ማነኤ ኩርፐነ አእልተይትፐ ቾ አአክንአክንን ከ፥ ከፐን ዴሰ ሚሰ አእልተ እናስነ ኦፐ ቾ ቶይን? 42ሴመለ፥ አኩርፐነ አእልተይትፐ ቾ አእስ አክንን መል፥ አተ እናስነ ኪተ ‹እናኖ፥ ኾዬ አነ ሚሰ እልተይትፐ ኬ ቄዶ?› ሴመለ አት እስፔፐንፐይቶ፥ ፐዮተ ቀረዬ ኩርፐኖሴ እልተይትፐ ቾ እልተይትፐ ቄዴ፥ ከ ኩልእ ሚሰሴ እልተ እናስነ ኦፐ ቾ ፈየ አክተ ከ ቄተይ።» 43«ቆይረ አፐኻረ ዴልተ አኔቀ ዴልንቾ፥ ኡመ ቆይረ አኔቀ ዴልተ አፐኻረ ዴልንቾ። 44ቆይረ ፕሰ ዴልታድን ኡፕነይሰም፤ ቀሰተ ቀረዬ ኦፍን ዴልተ አደመን ፖሆንንቻን፥ ኡመ ቄኤየ ቀረዬ ኦፍን ደልተ ወይኔተ ፖሆንንቻን። 45ሴመለ ነመ ፐኻረ ከርታድ አፐኻረ ከሬለ ወ ፐኻረኤ ሶክን፥ ነመ ኔቀው ከርታድ አኔቀ ከሬለ ወ ኔቀኤ ሶክን። ነመ ኔፎ ወ ከርታድፐ እመካዴ ከ ቀረ ሀሴኤ አፈን ሃሰወንይ።» 46«ዋን እሽነ ሌለ አኮንአክተኔይ፥ ማነኤ ‹ፖቀለይ፥ ፖቀለይ› አነ ኪንተን ከ አነ ፖረ ሀሌንተን? 47ነመ አኖፐ ዴኖ ከ ሃሰዮ ደከይሰኖ ከ ቴየኖ ከ እሽን ከላኖ፥ አከ ፐሆ አነ እሽነ ሌሎ። 48እሸ ነመ ፈየ ቀወ ቆቴ ከ ቀፐየ ፈየ ቀአዴ ከ ቀረ ትከ ቁፐዴ ፐሀ። መልኸከ ዴ ከ ትከሴ ቱኬ። መ ኾር ቆተ ቀፐየ ኮኮከ ቀረ ቁፐምቴ መለ፥ ሌሀን ኤተንኔ። 49ነመ ሃሰዮ ደከዮ ከ እሽን ከላንንክንን ኾር፥ ነመ ቀፐየ ኑኑኩለ ቀረ ትከ ቁፐዴ ፐሀ። ኤቴ መልኸ ዴ ከ ትከሴ ቱኬዬ፥ ኤኖው ፒቴ ከ፥ ፕእታድ ኔፎከ አከ ሄንቴ ኔቅናዴ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\