ሉቃስ 7

1ዬሱስ ኤቴ ሴ ፕሰ ሰመይተስት ቶሬ ከ ሃሳድ ድክሼ ከመዬ፥ ቅፍርነሆምፐ ኣኔ። 2ሞቶለቀ ተከን አፒተ ሮምከ ፒሴት ከለ፥ ኦርኸይታድ አምክተ ጫለኖከ ፓቅን ከ ቅንደ ቶተ ኔፎፐ ከም። 3ሞቶለቀሴኔ፥ ኤቴ ቆተ ዬሱስ ዴሰ ደከዬኔዬ፥ ቅመየ ፒተ አይሁድት ዬሱስ ከፖፐ ኤርከዴ ከ ክዴ፥ «ኼለ ኣነ ከ፥ አከ ዬሱስ ዴኦ ከ ኦርኸይቶሴ ኸዮ ድንሾ፥ እሸ አነ ቅንሰደ።» 4ቅመየሴኔከ ዬሱስ ከፖፐ ኣኔን ከ ፈየ እሸ ቅንሰዴን ከ ኪን፥ «ዱካተን ነሞሴ ቃርቃሬተ ኬ ፋን። 5እሸ ሀርምሶኤ ኦርኖ ጫለን ከ፥ እሸኤው ትከ ቅንሴተ ኩል እኖ ቁፔይ፥ አተረ ኾዬ ከ እሸ ቃርቃሬ።» 6ሴመለ ዬሱስ ኦር ቅመየሴኔ ከሜ ኼ ከ ኣኔ። ኤቴ ትከሴ አሞቶለቀሴኔት ከፐ ዴሃኖዬ፥ ሞቶለቀሴኔ ሞተዳድ ዬሱስ ቱሮፐ ኤርኬ ከ ክዴ፥ «ኣነ ከ እሽ ክደ፦ ሞቶለቀ እኪን፥ ፖቀለይ፥ አት አክመ ትክዮ ኬሎፐ ኩልቶኤ፥ አንት አነሜ ማነ? እያለን ከ ትክዮፐን ኩለን። 7አንት መትዮ ኬ ከፖፐ ዴነ ምነ አንቀኔ። ሴመለ ሃሰ ተከኔው ክዴ ከ ኦርኸይትዮ እድነይ። 8አንት መትዮ ኦረ አነ ቀሮፔለ ቾኤ እንአጨጨም፥ ከ ፎልሶወ አነ ኬሎፐ ኸተ ቸ ከሱ አጨጭን። ሴመለ ኦን ፎልስተ ተከ ‹ኣኔ› ኪኖዬ፥ እአን፤ ኦን ተከ ‹ኾዬ› ኪኖዬው፥ እዴን፤ ኦን ኦርኸይትዮ ኔፎ ‹አሴ ኮዴ› ኪኖዬ፥ እኮንይ።» 9ዬሱስ ኤቴ ሴዴ ደከዬዬ፥ ኦፔ ቀወዌ ከ ዴሰ ቲተዌ ከ ኦረሴ እሸ ከመ አኖኤ ክዴ፥ «እንእሽነ ኪን፥ አንት ፒተ እስረኤል ምከ ከረዬ አመንቴተ አሴ ፐሀቶ አንአክኔ።» 10ኦረሴ ኤርከሜ ኤቴ ትከሴ አሞቶለቀሴኔት ኦፐ ከሌዬ፥ ኦርኸይተ አድኔ ከ ኤዬ ፈየ ቀፖ ቀረኤ ከሌን። 11ፐረይታድይ ዬሱስ ከተመ ተከን ናይን ክደመ ኦፐ ኬዴ። ተማሬዋድ እሾ ኦረ ሌከይተከ እሸ ኦል ኣኔ። 12ዬሱስ ኤቴ ኻረ ከተመሴኔት ከፐ ከዬዬ፥ ኦረ አፑከ ሃኖ ከተመሴኔ ከረ ኸተ ሶክን። እነሴኔ ቶኤ ኔፎ ኣያሶ እሸ ተከው ቀፕተ። እስከቴቶሴ ኔፎ፥ ህዬቴተ አኣፓድ ቀረን ክንን። ከተመሴኔ ከረ ኸተ ኦረ ኩተይተከ እሼተ ኦልይ አን። 13ፖቀለ ኤቴ እሼተ አኬዬ፥ እሼተ ሱረይሰዴ ከ እሽ ክዴ፥ «እንቃፐን ከ እንፖየን።» 14ከ ኤኖው ዴሰ ለላጴ ከ ሻጰሴኔ ቁደ ቀፐዴ። ኦረሴ ሃኖከ እሽን ቃዴ። ዬሱስከ ኤኖው ክዴ፥ «ኸዮለይቶ፥ ኼን ኬ ኪን!» 15እነሴኔ ቶኤከ ኤኖው ኤለ ኼን ከ ሃሰወተ ፐዬን። ዬሱስከ ኦር ሀርከ ኣያሶት ኦፐ ዳሼ። 16ፉረከ እሾተ ፕሰ ከረ እመካዴን፥ እከ ክዴኔ፥ «ሀ ኼለ ኹመምፐይተ ኩተይተ ኦተንትኖፐ ኼ! ዋቀ ኔፎ እሰመይታድ ቶየዴ።» ከ ዋቀ ከለተይሰዴን። 17ቶራሴኔ ቆተ ዬሱስ ዴሰ ቶረሜከ፥ ፒተ ይሁደ እሾ ፒተደ ከፐን ዴሰ ቸ ፕሶፐ ደካዴን። 18ተማሬወ ዮሀንሴተሴ ፕሸን ኦረ ጨቅኖት ወሴኔ ዴዮ ቱረን ቶረሜ ፕሰ እሽ ቶሬን። 19ዮሀንስከ ኦር ተማሬዋድፐዬ ነመ ለክ ዬሱስ ከፖፐ ኤርኬ ከ ክዴ፥ «ኣነ ከ ዬሱስ ካሰደ ከ ክደ፥ ‹ሄለ እሰሴ ኪነኔ «እዴአ» ኬም፥ ሞን አፕለኤን አሰና?› » 20ተማሬወሴኔከ ዬሱስ ከፖፐ ኣኔን ከ እሸ ክዴኔ፥ «ዮሀንሴተሴ ፕሸን ኦረ ጨቅኖ ኬ ከፖፐ እኖ ኤርኬ ከ ኪን፦ ኣነ ከ እሸ ካሰደ ከ ክደ፥ እሰሴ ኪናኔ ‹እዴአ› ኬም ሞን አፕለኤን አሰና?» 21ኤቴ እሾተ ዴሰ ከዬኔዬ፥ ዬሱስ ስትይ ኦረ ሌከይተ ዴሰይሾ እሾ ፓቀይሾ ኦፐ ድንን ከ ሀፑረ ሴተነ ኦረ ከረ ሶክን ከ ኦረ እልደን ቀፕንን ሌከይተ ድንን። 22ዬሱስ ኦር እተማሬወሴኔ አዮሀንስ ክዴ፥ «ኣነ ከ ዎሴን አክቴኔ ከ አደከይቴኔ ዮሀንስ ቶረ፦ ሀ ኦረ እልደን ቀፕንን እፓተ አክን፥ ቶቶነየከ ጭጵ ኪን ከ አን፥ ቆሾለየ ኔፎ እድን፥ ኦረ ደከዌ እፓተ ደከይን፥ ኦረ ሌኤ ቶቶፐ እኻን፥ ኦቶተሴ አፈየከ ቴኮለየ ቶረምይ። 23ነመ አነን ኬሀንንክንን፥ እኦሎዴ።» 24ተማሬወሴኔ አዮሀንስ ኤቴ ኤፐ ተዌኔዬ፥ ዬሱስ ኦር፥ ቆተ ዮሀንስ ዴሰ ሰመይተስት ሌለ ፐዬ ከ ክዴ፥ «አተ ማነ ቶየኤ ኮመይቶፖፐ ኦሎፐ ሶክቴን? ሄለ ኻሸሴኔ አኸይኸይተ ሌሌህነ ቶየኤ ኤዬፐ ኦሎፐ ሶክቴኔ? 25«ሞን ማነ ቶየኤ ኦሎፐ ሶክቴን? ሄለ ነመ ኦሀተ ኡልፌነ ኡውሰዴ ቶየኤ ኦሎፐ ሶክቴኔ? ኦረ ኦሀወ ኡልፌነ ኡውሰኖ ከ ናለን ከላኖ ትከ ኑቁሰደ ከረ ከለንይ። 26ሞን ማነ ቶየኤ ኦሎፐ ሶክቴን? ሄለ ኹመምፐይተ ቶየኤ? ኣ፥ እንእሽነ ኪን፥ ሀ አኹመምፐይተ ኩል ቀረ ቀፖ ቶየኤ ኦሎፐ ሶክቴን። 27ሀ እሰሴ አኸተ ቆታድ ዴሰ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ ‹ዋቀ እኪን፥ እን ኤርከምፐቶትዮ አንኬ ቱረ ዴሰ ኤርኮ፥ እከ ፖረ ኬ ቱረ ዴሰ ሀርምሶ› ሀ ነሞሴ እሸ። 28ሴመለ፥ ኦረ ፒተ ቀረ ዴለዴ ፕሶፐዬ፥ ነመ ዮሀንስ ቀረ ቀፖ ተከ ኔፎ እንቾ። መኾር መንክስቴተ ሞንተትይ፥ አነመ ፕሰ ኬሎፐ ኸተ ቾ እሸ ቀረ ጫል።» 29ሰመይተሴ ፕሰ እሾ ኦረ ቀረተ ቀረትኖ ኤቴ ቶረ ዮሀንስ ደከይሰዴን ከመዬ፥ አከ ዋቀ ቁልቁልተ ኮዴ ኡፕናዴን ከ፥ ዮሀንስከ ፕሸን እሾነ ጨቄ። 30ፌሬሰዌወ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ ኾር፥ ቆተ ሀርከ ዮሀንስፐ ጩፖተይሾ ጨቀተ ቲቴን መለ፥ ድከተሴ አዋቀ እሾነ ቀፖ ቱፈዴን። 31ሴመለ ዬሱስ እክዴ፥ «ኦረ ኼልቶስት ማነ ፐሀኔን ክደ ከ ማነን እሾነ ኤከይሸ? 32እሾነ ሄለ ሞረፖፐ ሶኬ ከ ኦልን ከሀነኤ ፐሀን። ሄሎሴን ኔፎ፥ እኦል ሀሌን ከ ኦል ኪን፥ ‹ኬሀይተን እሽነ ደውንነይ አዲንአክተን፥ ሳረ ፖይቴኤን እሽን ሳርንነይ አፖይንአክተን› ከ ኦልን ከሀን። 33ዮሀንሴተሴ ፕሸን ኦረ ጨቅኖ፥ ኤቴ ደምተ ከ ታዴተ ወይኔተ እከይተ ዲሼ ከ ሙሰዴዬ እእሽ ኪቴኔ፥ ‹ኦርተ ቀፐ።› 34እነ ነመኤው፥ ኤቴ ወ ኦረ ደመ ፕሰ ኦረ ኦል ደመን ከ እከይተ ኔፎ እክናኔዬ፥ ‹ከርቶለይተ እሾ እከምፐይተ ታዴተ ወይኔተ ከ ሞተ ጩፖለየ እሾ ሞተ ኦረ ቀረተ ቀረትኖት› እሽ ኪቴን። 35መ ኾር ኦኩመ ዋቀ አክመን ዱካተ፥ ኦካድ ቀረኤው አካን።» 36ፌሬሰውተ ተከ ፒፈኤ ዬሱስ ሀሌ። ዬሱስከ ትከሴ አነመስት ኦፐ ኣኔ ከ እሸ ኦልይ ደምተ ኩቴኤ። 37ከተሞሴን ከረዬ አልመልቴተ ተከ አእስከቴተኤ ከለ፥ ከ አክመ ዬሱስ ትከ ኣፐሴ አፌሬሰውተ ኦፐ ደምተ ሀላሜ ከ ኤዬ ቾ ደከይቴ። ከ ሹጰ ተከን ደከ አለዮተ ኦፐ ኮደሜ ከረዬ፥ ሽቶተ እመኮተን ዴቴ ከ፥ 38ሎቀ ዬሱስ ኬሎፐ ኸተ ኪቴ ከ፥ ፖይን ከ እልመመን ሎቀ ዬሱስ ጨፕን ከ፥ ኝርፈ መተትን ሀቅን፥ ከ ሎቀሴኔ ድድንክንው፥ ከ ሽቶተን ቁደ ዳትን። 39ፌሬሰውተሴ ፒፈ ዬሱስ ሀሌ ኤቴ ሴዴ አኬዬ፥ እስከረን ኸተ ድከዴ ከ ክዴ፥ «ነሞሴ ከትን ኬቶን ኹመምፐይተ ኪቴዬ፥ እስከቴቶሴ አሴ እሸ ቁደ ሾሆንቶ አከ አልመልቴተ ከ ጩፖለይቴተ ኮድቴ ኡፕናን ሄኔ።» 40ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «እነይቴ ስሞን፥ ዋን ኬ ሌለ ተከኔን ቀፐ።» እሸከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አነ ሌልንከ፥ ኮልሰምፐይቶ።» 41ዬሱስከ ፐዬ ከ እሽ ክዴ፥ «ሀ እነይቴ፥ ኣፐ ተከ ነመ ለክ ካጨ ሌቄሴ፥ ነመ ተከኤ ፕሬተ ድፐ ኬን ሌቄሴ፥ ከ ተከ ኩንደ ኬን ሌቄሴ። 42እሾተ ፕሰንትይ ቆተ ኣፐስት ወ ኦርሸኔ ደፔን መለ፥ ኣፖሴ ሌቀሴኔ ፕሰ እሾተ ዲሼ። ሴመለ ኣፖሴ ነሞሴ ለክፐዬ፥ አኻሜ ምክተ ጫለዴ ኬ ፐሀተ?» 43ስሞንከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት አንቶይኖዬ ዴሰ፥ ነሞሴ አእሽ ካጨ ኩተ ዲሼ፥ እሸ ምክተ ጫለዴ አነ ፐሀተ።» ዬሱስከ ክዴ፥ «ዱካተ ሌልቴ።» 44ከ ኤኖው እስከቴተሴ ኦፐ ዴሰ ቲተዌ ከ ስሞን ክዴ፥ «እስከቴቶሴ አሬ ክቶ እአክኒ? ሀ አንት ኤን ትከይትፐ ዴኤዬ፥ ፕሸ ሎቀ አነኤ አዳኔ። እሼተ ኾር እልመማድን ሎቀዮ ጨቅቴ ከ ኝርፋድ አመተትን አነ ቁደ ሀቅቴ። 45አንት ኤን ትከይትፐ ዴኤዬ፥ አነ አድንክኔ፤ እሼተ ኾር ሀከን አሬፐ ዴ ዴሰ ፐይቴዬ ሀከ አመት ሎቀዮ ድንክተ ቁደው ክተ። 46አት ዳተ ኔፎ መቶፐ አነኤ አዳትኔ፥ እሼተ ኾር ሽቶተኔ ሎቀዮ ዳትቴ። 47ሴመለ እንኬ ኪን፥ እሼተ ቆተ ምክተ አነ ጫለቴ መለ፥ ጩፖተሴ ኻድ ኮፕቴ ፕሰ እእሽ ሀስቴ። መ ኾር ነመ ጩፖተ ሸከይቴተው እሽ ሀስቴ፥ ጫለላድ ኔፎ አሴው ምነ ዴሰ ቻን።» 48ሴከመዬ ዬሱስ እስከቴተሴት ክዴ፥ «ጩፖተይት እኬ ሀስቴ።» 49ኦረሴ እሸ ኦልይ ደምተ ቀረ ቾ ከ እስከረን ኸተ ድከተ ፐዬ ከ ኪን፥ «አተ አመ እን ጩፖተ ኩል ነመ ዲሰተ ኤተንኖ ነሜዬ አይሽተ?» 50ዬሱስ ኾር እእስከተሴት ክዴ፥ «አመንቴተይት ኬ ድንሼይ፥ ነከይተን ከሌ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\