መርቆስ 1

1ሴዴ ፐዮተሴ አኦቶተሴ አፈየ አቆተ ዬሱስ ክርስቶስ አእነ ዋቀ። «እነ ዋቀ» 2እን ኔፎ አክመ ኹመምፐይተሴ እሰያስ ኪናን ታፌ ከ ክዴ፥ «ዋቀ እኪን፥ ‹እን ኤርከምፐቶትዮ፥ አንኬ ቱረ ዴሰ ኤርኮ፥ እከ ፖረ ኬ ቱረ ዴሰ ሀርምሶ።› » 3እን ኔፎ፥ «ኔሰ ነመ ተከኤ ኮመይቶፐ ሴልን ከ ኪን፥ ‹ፖረ ፖቀለ ሀርምሸ ከ ሳንተ ኔፎ እሽ ቀጬልሸ።› » 4ሴመለ ዮሀንሴተሴ ፕሸን ኦረ ጨቅኖከ ኦር ኮመይቶፐ ሴልሰ ፐዬ ከ ክዴ፥ «አከ ጩፖተይሽነ ዲሰተ ቴይተኔ፥ ጩፖተይሽኖፐ አሌ ኦረ ከ ጨቀደ።» 5ኦረ አፒተሴ አይሁድ እሾ አከተመ ዬሩሰሌም ፕሰከ ሃሰ ዮሀንስ ደከይሰተ ኦሎፐ ሶኬ፥ ከ ጩፖተይሾ ዮሀንስ ሌል ከ ኦፐ ኦር፥ እከ ክረ ዮርተኖስ ኦፐ እሾነ ጨቅን። 6ሜሀደ አዮሀንስ ኡውሰነ ኝርፈ ካለ ኦፐ ኮደሜን፤ ሱራድፐን ዴሰ ሰልፐተ ኮለተኤ ህደን፤ ደምታድ ኔፎ ቶረይተ እሾ ተክመ ቶለ። 7እሸከ ኦረ ቶሬ ከ ክዴ፥ «ነሞሴ አነ ከመ ዴሰ ዴኖ ሀርሞኤ አነ ቀረ ቀፐ። አንት ኸተ ክዴተ ከ ኾፓድ እሸ ኬለ ፉሬተ ምከ ምነኤ አንቀኔ። 8አንት ፕሸኔን እሽን ጨቅን መ፥ እሸ ኡፍ ሀፑረ ቁልቁሎተትን ክርስትነ እሽን ኻሸ።» 9ስትይ ዬሱስ ከተመ ናስሬት አፒተ ኬልለ ከረ ቻት ዴሰ ዴ። ዮሀንስከ ክረ ዮርተኖስ ኦፐ እሸ ጨቄ። 10ሶከ ዬሱስ ፕሸፐ ሶኬኔ፥ ሞንተ ፐነምቴ እሾ ሀፑረ ቁልቁሎተ አኤሌለ ፐሀናዴ ከ እሸ ቀረ ሌከኖ አኬ። 11ስትይ ኔሰ አኪኖኤ «አት አእነዮ አንኬ ጫለነ ከ ምክተ ኬን ኸሶነ» ከ ሞንቴ ኸተ ደካዴ። 12ኤኖው ሀፑረ ቁልቁሎተከ አከ ኮመይቶፖፐ ኣኖኤ እሸ ኸኻሼ። 13ሴተነከ ኮመይቶፐ ኩያተ ኩንደ አፉር እሸ ኤከይሰዴ። እከ ፕናነፐ ከላዴ። ኤርከምፐቶወ ዋቀከ እሸ ቀረ ቶዬን። 14ኤቴ ዮሀንስ ህደሜ ከመዬ ዬሱስ ኬልላፐ ኣኔ ከ ኦቶተሴ አፈየ አዋቀ ቶሬ 15ከ ክዴ፥ «ኩያተሴ አዱካተ እዴሰ ከይቴይ፥ መንክስቴተ ዋቀ ኔፎከ ዴሃቴይ፥ ጩፖተይሽን ኦፐዬ አሌ ኦረ ከ ኦቶተሴ አፈየት አመነ።» 16ሴከመዬ ዬሱስ ፐከቴተ ኬልለ ከፐኔ ተርፕን፥ ከ ነመ ለክ አሙርኩጨ ቀቀፕኖ ስሞን እሾ እናሶ እንትርያስ አኬ። እሾነ ኔፎ፥ ቆተ ኦረ ሙርኩጨ ቀቀፕኖ ኮዴን መለ፥ ኙፑረሴኔ ሙርኩጨን ቀፕናኔኤ ስትይ ፐከቴቶሴ ኦፖፐ ከን። 17ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «አነ ከመ ኾየ! አንት፥ አከ ቅንድዮፐ ኦረ ሀሌተኔን እሽን ኮልሸይ።» 18እሾተከ ኦር ኤኖኤው ኙፑረዳሶ አሌ ዲሼን ከ እሸ ከመ ኣኔን። 19ኤቴ ኤፐ ዴሰ ለመይቴተ አኖዬ፥ ሄለ ሴፕትዮስ ለክ የይቆፕ እሾ እናሶ ዮሀንስ አኮንካሶ ቀረ ቻ ከ ኙፑራሶ ሀርምሰነኤ አኬው። 20ዬሱስከ አኬተ እሾነ አኬኔ ኤኖኤው እሾነ ሀሌ። እሾተከ ኣፐይሾ ሴፕትዮስ እሾ ኦርኸይተይሾ ኦልን ኮንከ ከረ ዲሼን ከ ዬሱስ ከመ ኣኔን። 21ኤቴ ከተመ ቅፍርነሆም ኦፐ አናኔዬ፥ ዬሱስ ሰምፐተሴ አይሁድ ከመ ዴኖዬ ትከ ኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኦፐ ኣኔ ከ ኮልሰ ፐዬ። 22ዬሱስ ቆተ ኮልሰምፐየሴኔ አሴረ ሙሴ ምነ ኮልንንክንን ከ አከ ኦረሴ ሁፕነ ኡኩሜተ ቀፖ ምነ ኮልኖ መለ፥ ኦረ ኮልሳድፐኤ ቀወዌ። 23ስትይ ኦር ነመ ሀፑረ ኔቀ ቀፖ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬሎፐ ዴ ከ ኡሉፔ 24ከ ክዴ፥ «አተ ዬሱስ እነ ናስሬት፥ ማነን ኦልከፐ ቀፕነ? ሄለ እኖ ፐትሰኤ ዴቴ? አት አይኖ አክመ ኮድቴ እንኬ ኡፐይ፥ ሀ አት አቁልቁልተ ዋቀኤይ።» 25ዬሱስ አከ ሀፑረሴ ኔቀ አፋድ ቀፐዶ ከ ነመሴ ከረ ሶኮኤ አጨጬ። 26ሀፑረሴ ኔቀከ ኦር ሀርሞ ነመሴ ምጭቅጭቅሼ ከ ኡሉፕሼ ከ ከረ ሶኬ። 27ነመ ፕሰከ ሀርሞ ቀወዌ ከ ኪን፥ «አተ እን ማነ? ሀ እሸ ሀፑረ ኔቀ ሁፕነን ኡኩም፥ እሾነ ኔፎከ እሸ ኦውሰን። ሀ ሴኔ ወ ኦፍንን ኡፕንን!» ክዴን ከ ኦል ካሰዴን። 28ኤኖኤው ኩረ ዬሱስከ ፒተ ኬልለ ፕሶፐ ደካዴ። 29ኤኖው እሾተ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ ሶኬን ከ ትኮፐ ስሞን እሾ አእንትርያስፐ ኣኔን። ኦፐ የይቆፕከ ዮሀንስ ኔፎ እሾነ ኦልው ቻን። 30እስከቴተ ሃንቶተ ስሞን ኸይቴከ አውደን ፓቅን ከ ኤዬ ሙክቴ። እከ ኤኖው ዬሱስ ከፐ ሌሌን። 31እሸከ እሼተ ከፖፐ ኣኔ ከ ሀርካድ ቀፔ ከ ኤለ እሼተ ኻሼ። አውደሴከ እሼተ ዲሼ፤ እከ ኦር እሾተ ፓተ ዴዴሀሰ ፐይቴ። 32ኤቴ ሽሽጵቴዬ፥ ኦረ፥ ፓቆለየ ከ ኦረ ኦርየን ቀፐሜ ፕሰ ዬሱስ ከፖፐን ዴ። 33ኦረ ፕሰከ ከተማፐ ትከሴ ቱሮፐ ኦሎፐ ኦሬ። 34ዬሱስከ ኦረ ፓቀ ሄንቴ ቀፖ ሌከየ ድንሼ ከ ኦርየ ሌከየ ሶክሼ። ኦርየ፥ ቆተ እሸ ኡፐን መለ፥ አከ ዌ ተከን ኔፎ ቆታድ ዴሰን ሃሰወንን፥ እሾነ ደውሬ። 35ዬሱስ ኤቴ አሬ ፐርንቶዬ፥ ፐረፐኔ ኼ ከ ከተማፐ ፖረ አኦፐ ነመን ክንንፖፐ ቅንሴተ ኬዴ። 36ስሞን እሾ ሞተዳድ ኡፍ ኤቴ እሸ ፈዴን ከ አኬኔዬ፥ 37እእሸ ክዴኔ፥ «ሀ ኦረ ፕሰ ኬው ፋን።» 38ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ኦቶተሴ አፈየ መለን ዴኤይ፥ ፐሌዎሴን አፕለ አሬ ከፐን ዴሰ ቸ ኦፖፐ አነ ከ አነ ኦረ ኮልሾ።» 39እከ ኦር ፒተ ኬልለ ፕሶፐ አአን ከ ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ ኦረ ኮልን ከ ኦርየ ኩል አሌ ዳን። 40ቆሾለይተ «ቆሾለይተ» ተከከ ዬሱስ ከፖፐ ቅንሴተ ዴ ከ ክልፒፐዴ ከ ክዴ፥ «ኦን እሄንተዬ፥ አነ ድንሰ እኤተንሰ።» 41ዬሱስከ ሀርሞ እሸ ሱረይሰዴ ከ ሀርካድ ዴሰ ዴረይሼ ከ ቀረ ቀፐዴ ከ ክዴ፥ «እንሄነይ ድኔ።» 42ነመሴ ቁደ ቆሸሴከ ኤኖው ተዌ እከ ድኔ። 43ዬሱስከ እሸ ኮኮነይሼ ከ ኤርኬ ከ ክዴ፥ «ድነይት ነመ ተከ ኔፎ ከፐን ሌለን መ፥ 44ቄስተ ከፖፐ ኣኔ ከ ቄስተ እስ አክሼ፥ ከ አከ ኦረ ፕሰ ድነይት ኡፕናዶኤ፥ ከልሶተሴ አሙሴ አጨጬ ዋቀ ከልሼ።» 45አኮድቶመ፥ ኣፖሴ ኤቴ ኤፐ ኸተ ሶኬዬ፥ ኤኖው ድናድ ቶሬተ ፐዬ። ዬሱስከ ሴ ምነን ከተመደፐ አንተ መላሌ፥ ከ ኦር ከተመ ከፐ ሴካዴ ከ ኤዬ ከላተ ፐዬ። ኦረ ሌከይተከ ቅንደ ፕሰዬ ዴሰ እሸ ከፖፐ ዴን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\