መርቆስ 11

1ዬሱስ ኤቴ ተማሬዋድ ኦልን ከተመ ዬሩሰሌም ከዬተ ፎልሰዴኔዬ፥ ፔቴፋኬ እሾ ፕታንየፐኔ ተርፔን ከ እሮተ ቴፕሬሴይት ከፐ ከዬን። ስትይ ኦር ዬሱስ ተማሬዋድፐ ነመ ለክ ኤርኬ ከ 2እሾነ ክዴ፥ «ፐሌሴ እሽን ቱረ ክቶፖፐ ኣነ ከ ኦ ኤዬ ከይተኔዬ፥ እነየ ሀሬተ አነመ እክር ቱረን ቀረኤን ኩቲንን፥ አኤዬ ህደሜኤ አክተኔይ፥ ፉረ ከ እሽን ኾየ። 3ኦን ነመ እሽነ ኪን፥ ‹ማነ መለ ፉርተን?› ክደኤ፥ ‹ፖቀለኤ ፐርፓችስን፥ እከ ኤኖው እሽነ ኦርሸይ።› » 4እሾነከ ኣኔን ከ እነየሴኔ አሀሬተ ፖረ ከፐ ኻረ ትከ ተከ ቱረ ህደሜ አኬን ከ ፉሬን። 5ኦረ ኤዬ ከፐ ቀቃዴፐ ኦረ ዴሞ እሾነ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «አተ ማነ መለ ፉርተን?» 6እሾነከ ኦር ወሴኔ አዬሱስ እሾነ ሌሌ ኦረሴት ሌሌን፥ እከ አሌ ቱፐ ዴሰ እሾነ ዲሼን። 7ተማሬወሴኔከ ኦር እነየሴኔ አሀሬተ ቄዴን ከ ዬሱስ ከፖፐን ኣኔን ከ ኦሀዋሶ ሀሬተሴ ቀረ አፌን፥ ዬሱስከ ቀረ ኩቴኤ። 8ኦረ ሌከይተከ ኦሀዋሶ እሸ ቱረን ዴሰ ፖሮፐን ዴሰ አፍን፥ አዴሞከ ታመ ሃሸ ቀፐ ዱላፐ ቁሬን ከ ፖሮፐን ዴሰ አፍን። 9ኦረ ዬሱስ ቱረ ቀቴ ከ አከመ ቀቴ ፕሰከ ኔሰ ሞንቶፔለ ቄዴን ከ ኪን፥ «ሆሰእነ! አመኸ ፖቀለትን ዴኖ አኤፕሰሞ፥ 10መንክስቴተሴ ዴንቶ አኣፕኖ አታውት አኤፕሰምቶ፥ ሞንቴኤ ዋቀ አከለተይሰሞ!» 11ዬሱስ ኤቴ ዬሩሰሌም ከዬዬ፥ ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐ ኩሌ፥ ከ ወ ከፐን ዴሰ ቸ ፕሰ ቶዬ። ስትይ ቆተ ሌተ ዱምቴ መለ፥ ኤኖው ተማሬዋድ ኩደንከ ለክ ኦልን ፒተ ፕታንየ ኦፐ ኣኔን። 12ፐረይታድ ኤቴ ፒተ ፕታንየት ዴሰ ኦራኔዬ፥ ዬሱስ እዶኼ። 13ከ ለከ ዴሰ ቆይረ ተከ ፔሌስ ክደሞ እለአውናዴ አኬ ከ ክዴ፥ «ተከ ፑኑ ሉከተ አደማኔ ቀረ ቻደ» ከ ኬሎፐ መቄ። ስትይ ኦር ቆይሮሴ ቆተ ደልታድን ከይንን መለ፥ ዬሱስ ኤቴ ከፖፐ ኣኔዬ፥ ሃሸ መል ዌ ቀረኤን ቴይኔ። 14ሴመለ ኦር ዬሱስ እቆይረስት ክዴ፥ «አዌ ኩልፓተ ነመ ተከ ኔፎ ኬ ቀረ ዴልተን ቴይንን።» እን አአሴ ኪኖዬ ተማሬዋድ እእሸ ደከዬን። 15ኤቴ ዬሩሰሌም ከዬኔዬ፥ ዬሱስ ትከ ቁልቁሎተ ኦፐ ኣኔ ከ ኦረ ትከ ቁልቁሎተ ከረዬ ኡርመለ ሄረኖ አሌ ዳነ ፐዬ፥ ከ ተረጴሰደሴኔ አቀረ ዴሰ ካጨ ፑርሰናኔ እሾ ፐርጩመሴኔ አኦረ ኤሌለ ከተኖት ኔፎ አሌ ከከርከልሼ። 16ከ ኦረ ፕሰ ደውሬ ከ ክዴ፥ «ነመ ተከ ኔፎ ፖረ ትከ ቁልቁሎተ ኦፐን ሜሀደኔን ተርፕንን።» 17ከ እሾነ ኮልሼ ከ ክዴ፥ «እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹ትክዮ ሰመይተ ፒተ ፕሰትእ ትከ ቅንሴተ ክደምተ› እሽነ ኾር ረሀነ ኬሬዋት ኮቴን።» 18ሳረ ቄሴወ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ ኤ ሃሶሴን ደከዬኔዬ፥ ሳንተ እሽን ዬሱስ እሸን ኩርፐተ ፐዬን፥ መ ቆተ ሰመይተ ፕሰ ኮልሳድፐ ቀወዌ መለ፥ እሸ ፉሬን። 19ኤቴ ሌተ ከለከለውቴዬ፥ ዬሱስ ተማሬዋድ ኦልን ከተማፐ አሌ ሶኬን። 20ፐረይታድ ቴይከንትይ ዬሱስ እሾ ተማሬዋድ ኤቴ ቆይረሴ አፔሌስ ከፐን ተርፕናኔዬ፥ ቆይረሴ አፔሌስ አህትናድ ኩል ኬለ ኮኬ እከ አኬን። 21ፔትሮስከ መቴ ኦርሰዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ቆይረሴ አጪጭቴ እኮኬ።» 22ዬሱስከ ኦርሼ ከ እሾነ ክዴ፥ «ዋቀ አመነ። 23አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ነመ ኦን እስከረን ኸተ ኦፐ ድከንንክንን ከ ወ ኪነ አከ እሽ ኮደኔ አመኖ፥ ከት እሮቶሴት ክደ፥ ‹አሬፐ ኼ ከ ፐከቴተ ከሮፐ ፕኤ› ሴ ኔፎ እእሽ ኮድተ። 24ሴመለ ኦቶ ዋቀ ቀረ ዌ ቅንሰንተኔዬ፥ ‹እንአከነ› ክደ ከ አመነ፥ ወ ፋንተኔ ፕሰ እሽነ ዳሰመይ። 25ኦ ቅንሴተ ኻንተኔዬ፥ አከመ ዋቀ ጩፖተይሽን እሽነ ዲሾኤ፥ ወ ነመ ቀረ ሚሮቴኔ አሌ ዲሸ።» 26[ኦቶ እሽነ ወ ኦረ ፕለ እሽን ምህሼኤ አኦረኤ አዲንአክንን፥ ኣፐሴ ኸይሽን አሞንተ ከሱ ጩፖተይሽን እሽነኤን ዲሾው።] 27ከ ለመተ ዬሩሰሌምፐው ኦሬን። ሴትይ ኤቴ ዬሱስ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ዴሰ ቲተውኖዬ፥ ሳረ ቄሴወ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ እሾ ቅሞተ ዬሱስ ከፖፐ ዴን፥ 28ከ እሸ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «እንቶኖ፥ ሁፕነ ኡኩሜተ አማነትን ኮደዶሴን ኮን? ሁፕኖሴ አኡኩሜተ ኔፎ አይኖ ኬ ዳሼ?» 29ዬሱስከ እሾነ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አንት ኔፎ ካሱመ ተከኔን እሽን ካሰደዌይ፥ እሽነ ኔፎ አነ ኦርሸይ፤ ስትን ሁፕነ ኡኩሜተ አንእሽን ዎሴን ኮኖ እሽነ ሌለይ። 30ሴ አዮሀንስ ፕሸን ኦረ ጨቅኖ፥ ሄለ ሞንቴ ኸተ ዴቴም፥ ሞን ነመ ከፐ? እንቶኔይ፥ አነ ኦርሸይ።» 31እሾነከ ኦል ኦርሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ኦን ‹ሞንቴ ኸተ ዴቴ› እንኪነ ከ ኦርነዬ፥ እእኖ ክደ፥ ‹ማነ መለ እሸ አአመንን?› 32ኦን ‹ነመ ከፐ ዴቴን› ኪነው፥ ኦረ ፕሰ ዮሀንስ ኹመምፐይተ ኪንይ፥ አተ እኖ ክደ?» ክዴን ከ ሰመይተ ፉሬን። 33ሴመለ ኦር እእሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «እኖ አንኡፕኖ።» ዬሱስከ እሾነ ክዴዌ፥ «አንት ኔፎ ሁፕነሴ አኡኩሜተ አንእሽን ኮዶሴን ኮኖ፥ አንእሽነኤ አንሌሎ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\