መርቆስ 13

1ዬሱስ ኤቴ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ሶክኖዬ፥ ተማሬዋድፐ ተከ እእሸ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ትን አሬ ደከዶሴን እሾ ቁፔሴ አከመ ፐቃር ቶዬ!» 2ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አት ቁፔዎሴኔ ቶይን መ፥ ደኮሴ ኦልቀረ ደወሜ ፕሰ ኦልቀረ ቅትቅተ።» 3ኤቴ ዬሱስ እሮተ ቴፕሬሴይትትይ፥ ትከ ቁልቁሎተ ምነ ዴሰ ቃኤዬ፥ ፔትሮስ ከ የይቆፕ ከ ዮሀንስ ከ እንትርያስ ኸው ዴሰ እሸ ካሰዴን 4ከ ክዴኔ፥ «ዎሴን አኪቴ አይተም ኮደን? አንከ ማነ ቀረን ኩያተ አኦፐዬ ዎሴን ኮደን ኡፕናነ?» 5ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ነመ ተከ ኔፎ አክመ እሽነን ሰሰፐንንእ ቶይታደ። 6ኦረ ሌከይተ መኽዮን ዴአ ከ ክደ፥ ‹አንት አንክርስቶስ› ከ ኦረ ሌከይተ ሰሰፐደይ። 7ኦቶ ኦቶተ ኦረነ እሾ ኔሰ ኦረነ ደከይተኔዬ፥ እንተመቀን። ሴኔ ኮዴተ እሾነ ፐርፓችስን፥ መ ኡፍ ፕረንፕረ እንዴሀን። 8ሀ ኦረ ኦርቀረኤ ኸ፥ መንክስቴተከ መንክስቴተ ቀረ ኻተ፥ ፒተከ ፖረ ሌከየፐ ሌሌሄተ፥ ፒተ ሌከይቴተ ኔፎፐ ሎተከ ዴተ፤ ሴኔ ፕሰከን ሱሩምተ ዬተተ አፐዮተ። 9«እሽነ መተይሽነ እስ ቶይታደ። ማነ መለ፥ ኦረ አነ መለ እእሽን ቀቀፐ ከ ኦረ ቱሮፐ እሽን ዴሀይሸ ከ ደፐ እሽን ቀረ ሙረ፥ ከ ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ እሽን ቅደ፥ ከ ሳረ ፒተ እሾ ኑቁሰደ ቱሮፐ እሽን ዴሀይሸን። ሴ ኔፎን አከ ፉለይሾ ቱረ ማክየዮ ኮድተን። 10ሴ ፕሰ ቱረን ኡፍ ኦቶሴ አፈየ ፒተ ፕሰንተ ቀረ ኦረ ፕሰንተ ቶራሜተ እሼተ ፋን። 11አውተ እሽን ቀፕናን ከ ተርፕናኔዬ፥ ‹ማነን ምነ ኦርሰነ?› እንክደን ከ ቱረኔን ቀትሸን ከ ኦፐኤን ረከደን፤ ወ አሃሰወተኔ ስትይ እእሽነ ዳሰመኔይ፥ ሴዴ እሽነ ዳሰምቶው ሃሰወደ። ማነ መለ፥ አእሽን ከሬለ ሃሰወዶ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተ ዲሼይ፥ እሽነኔይ። 12ሄለ ቶለ ኦል ተርፕሸን ከ ቶተ ኦል ዳሸን፥ ኣፐከ እናድ አሴው ቶተ ተርፕሸ ከ ዳሸ። ሄለ ቶለይሾ ቀረኤ ኻን ከ ሌይሸን። 13ኦረ ፕሰከ አነ መለ እሽን ኔደደ፥ መ ኡፍ ነመ ሀከ ፕረንፕረት ዱፐተን ኮኮነኖ፥ እሸ ድነ።» 14ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «[አክመ ኹመምፐይተሴ ታንኤል ሃሰወዴ ከ ክዴ፥] ኦ ጬረ ድኬ ኔቀ ፖረ አአካተ እሸ ፐርፓችስንንክንንፐ አክተኔዬ፥» ነመ መታፎሴ አነፐፕኖ አእሽ ከልቶ! «ስትይ ኦረ ፒተ አይሁድ ኦፐ ከሎ፥ አአሌ እሮወ ቀሮፐ ቀሆ። 15ነመ ፐፍቴዬ ቱለ ቀረ ቾ፥ ወ ፐፍቶሴ ኬለ ቸ ተከ ኔፎ ቴየተኤን ሌከንን፥ 16ኡመ አዱሎፐ ቾ፥ ኦሀታድ ቴየተ እስከሞፐን ኦርን። 17ኩያዎሴኔፐ እስከተ አከርቶፐ እነ ቀፖ እሾ አሄለ ሉክኖ፥ ኦ እሾነ ክዶ! 18ዎሴን ሌለሜ አከ ሶሮሬን ኮድንን፥ ዋቀ ቅንሰደ። 19አውሴት ረኮተ፥ አዋቀ ፒተ ኡሜ ፐየቴዬ አፐር ፒተ ቀረኤን ዴንን ከ እቱሮፐ ኔፎን ዴኤንን ዴአይ። 20ከት ዋቀ ኩያዎሴን ቱረን ኩመአንን፥ ነመ ተከ ኔፎ ድንን ሄኔ፤ መ ኾር ኦረሴ አሬኸዴ መለ፥ ኩያዎሴን ቱረ ኩመአይሼ። 21«ሴመለ አውሴት ኦ ነመ እሽነ ኪኖ ‹ሀ ክርስቶስ እህን አሬዬ ቸ!› ታክ ‹ትን ድስ ቸ!› እንዱከይሰደን። 22ማነ መለ፥ ኦረ ደርተን ‹አንክርስቶስ› እስ ኪኖ እሾ ኹመምፐየ ደርተኤ ኸ ከ፥ ወ አፐርን ኮድንን ከ ኦረ ቀወነ ኮደይ፤ ከ ሴዴን፥ ኦን እእሾነ ኮድንይ፥ ኦረሴ አዋቀ ሬኸዴ ኩል ሰሰፐደን። 23አንት ዌ ፕሰን ቱረን ቀትሼ ከ እሽነ ሌሌይ፥ እሽነ መተይሽነ እስቶይታደ።» 24«መ ኡፍ ኩያዎሴን አረኮተ ከመ ሌተ እቱከንተ፥ ሌየ ኡመ እንለአዮ፥ 25ህከከ ሞንቴ ሴሀን፥ ሁፕነደ ሞንተ ቁደ ቸ ኔፎከ ሌሌሀን። 26ስትይ ኦር እነ ነመ ኦራራፐ ሁፕነ ኩተን ከ ኡልፌነን ዴአን ከ ኦረ አካደን። 27ከ ኤርከምፐቶወ ዋቀ ኤርከ፤ እሾነከ ፖረ አኦፐ ፒተ ኦርቶ ፕሶፐ፥ ቅንደደ አፉር ዴሰ ኦረ ሬኸሜ ኦሎፐ ቲተይሸን።» 28«ቆይረሴ አፔሌስ ቀረ ሃሰ ኮለደ። ኦ ታማድ ፉጩቅናኔዬ፥ ሃሻድከ ጨፐራኔዬ፥ አክመ ከተነ ዴሀዴ እኡፕተን። 29አከሞሴ ምነኤው፥ ኦ ዌሴን ፕሰ ኮድናን አከ አክተኔዬ፥ ፖቀለ አከ ዴሰ ከዬን ከ ኸሮፐ ቻን ኡፕናደ። 30አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ አኼልቶሴኤን ተርፕንን ቱረኔ፥ ዌሴን ፕሰ ኮደ። 31ፒተ ከ ሞንተ እተርፐን መ፥ ቃሌትዮ ተርፐን ቀፕቶ።» 32«መ ኾር ኩያቶሴ እሾ ሳቴሴ ዋቀ ኣፐ መል ኤርከምፐቶወ ሞንተ እሾ እነ ዋቀ ኔፎ እንኡፐን። 33ኩያቶሴ አይተም አከ ኮድቶ አኡፕተኔይ፥ ጨፐደ ከ እስቀረ ቶየ። 34ሀ ኩያተሴ፥ ኩያተ ተከ ነመ ተከ ትካድፐ ኼ ከ ፒተ ፕለ ኦፐ አኖ ከ ኦርኸያድ ክዴ፥ ‹ነመ ቆታድ ኮዶ› ከ አጨጬ ከ ቶይተምፐይተ ኔፎ ክዴ፥ ‹ጨፓዶ ከ ቶይቴ› ምነ። 35ሴመለ ዴመ ኣፐሴ አትከ አከለከለ ኮድቶ ታክ አኦል ቆተ ሀልኬተ ኮድቶ አኡፕተን፥ ኡመ አሉከለ እይናኔ ኮድቶ ታክ አቴይከንት ኮድቶ አኡፕተኔይ፥ 36አከመ እሽነ አሙኬ ቀረ ቱርቱፔን ዴንን መለ ጨፓደ ከ እሸ አሰደ። 37«አክመን እሽነ ሌሌ ምነኤዌን ኦረ ፕሰንተ ሴ ሌሌይ፥ ጨፓደ ከ አሰደ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\